WADA PRZĘDZY POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU KŁĘBKÓW ZSUNIĘTYCH W JEDNO MIEJSCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOPKI to:

wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA PRZĘDZY POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU KŁĘBKÓW ZSUNIĘTYCH W JEDNO MIEJSCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.944

KARA GŁÓWNA, IZOMORFICZNOŚĆ, TUSZ, MEKKA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, SATO-KAGURA, SLALOM, ZAKWATEROWANIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, LEADER, POZYCJA, ESKORTA, GAZ ZAMKNIĘTY, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, WIDEOKONFERENCJA, PRZYLEPNOŚĆ, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PATELNIA, MELDUNEK SYTUACYJNY, POGROBOWISKO, LOKACJA, SIOŁO, LELANIE, WIDEOFON, KIEŁZNO, MOGIKAPPACYZM, TWIERDZA, WADA DREWNA, NOWICJAT, DOK, ZATOKA, DRYL, LUDOBÓJSTWO, SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM, OSOBOWOŚĆ MNOGA, EWALUACJA SPLOTOWA, KONIEC ŚWIATA, KOLEKTURA, CEROPLASTYKA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, OGNISKO, PARK SZTYWNYCH, DOMICYL, JAZDA, TYGIEL, BIMA, WYKOPALISKA, KASA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, KONTROLA PARZYSTOŚCI, BAROLO, PORONIENIE NAWYKOWE, ZGLISZCZE, MODULACJA AMPLITUDY, OSTOJA, PARLAMENT, ĆAKRA, POWTARZALNOŚĆ, GAMMACYZM, UŁAWICENIE, BAROTROPIA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, DACH, HIPOPLAZJA KRTANI, ZIEMIA, KOMORA GORĄCA, ABERRACJA, KONWOJER, ADWOKAT, ROZKŁADOWOŚĆ, MIOPIA, RAJZER, SPLOT, KOMÓRKA, PRZEBITKA, RÓG, WERSJA, ATETOZA, MONOCHROMATYZM, GIMNASTYKA SPORTOWA, PONOR, LUDNOŚĆ, SŁUŻBA, ROKOWANIA ZBIOROWE, SCHRONISKO, DESKI, STACJA POSTOJOWA, KING, STREFA, KONWERTYTA, SPOINA, KAMICA, OGNISKO MAGMOWE, CHOROBA TAYA-SACHSA, SIEDZIBA, OBÓZ WĘDROWNY, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, BUDOWNICTWO, AKROBATYKA SPORTOWA, RAJ, PRZESZŁOŚĆ, MŁOT, PLAC APELOWY, WYPALENISKO, PRZÓD, NAJBLIŻSZA RODZINA, EJDETYZM, KARTA PŁATNICZA, PRZEPRZĘG, CHOROBA ANDERSEN, BAWEŁNA, ELASTYL, ŁOWISKO, OGRÓDEK, PROGRESIZM, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, OFIARNIA, AUTOMYJNIA, REPETYTYWNOŚĆ, INTERPOZYCJA, TONSURA, PORÓD NIEWCZESNY, OBRZĘK, KABINA RADIOWA, RETORSJA, KONFISKACJA, ZIELONA FALA, WĘZEŁ TKACKI, FIZYKA SŁOŃCA, BIEGUN MAGNETYCZNY, GABINET, ESTRADA, SIODLARNIA, KONTRAPUNKT, ANTARKTIS, WERSET, SAKRALIZACJA, IGRASZKA SŁOWNA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, PRANIE, POGORZELISKO, TOMSK, ZDANIE ZŁOŻONE, PRZYTULANKA, ZAKOŃCZENIE, MADURAJ, OKULIZACJA, GRODZA, PRZENOSKA, ODPŁYW, HYBRYDYCZNOŚĆ, PALESTRA, KONIOWODNY, PRAWOSKRĘT, RYNEK FINANSOWY, SZCZEPIENIE, AKOLITAT, WYPĘD, ARCHIKONFRATERNIA, PROTISTY, WYROCZNIA, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, WŻER, ŚLIZGAWKA, DUMPING, WYRĘBISKO, BOJKA, ZASADZKA, BUCHTA, RAJ, RÓŻA, STYL PRZERZUTOWY, ELIPSA, ELASTOR, PRACA, ANTYWESTERN, DOZORCÓWKA, ZDWOJENIE RDZENIA, SALON KOSMETYCZNY, SZCZELINA SIATKÓWKI, SINIZNA, EUSTENOPTERON, INIEKCJA STRUMIENIOWA, MOSTEK, BLIZNA, SYRENY, PREMIA GÓRSKA, ZASKOK, PRZEJEŻDŻAJĄCY, HELLADA, PASMO, PRZEPRZĄG, MARCHWIAK, PLAN ZDJĘCIOWY, HAFCIARSTWO, NADWZROCZNOŚĆ, WYGIĘCIE, SŁABOSTKA, SEUL, PRAWOMOCNOŚĆ, PRZYNĘTA, ROZSZCZEP POWIEKI, KARA ŚMIERCI, CARVING, ZESTAW, BIEGUN ZIMNA, NAKŁUCIE, WIELOKULTUROWOŚĆ, BETACYZM, ZAKŁAD PRACY, FIRMAMENT, LUGIER, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ŚMIECIOWISKO, TEATR, PTERION, ZAKALEC, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, KOLOKACJA, PANEL ADMINISTRACYJNY, ARESZT ŚLEDCZY, BOISKO, URZĄD, PLATFORMA WIDOKOWA, ZŁĄCZE, ZAPADŁY KĄT, KSENOFILIA, DUALNOŚĆ, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, ZALEWKA, NIEPRZEMIENNOŚĆ, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, WYBIEG, BYK Z BRĄZU, DZBAN, ŻEBRO SZYJNE, MULTITOOL, EGON, FILDEKOS, KOREKTA, ELASTOR, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, ARESZT, JANUS, IMITACJA, SIEĆ WAN, PUSHBALL, PUNKT LIMFATYCZNY, KOLOBOMA SIATKÓWKI, WERTEBROPLASTYKA, ORGANOLEPTYKA, LEGOWISKO, GEHENNA, CEWKA, WNĘTROSTWO, TAPIR CZARNY, STANOWISKO OGNIOWE, PORĘBA, CHÓR, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, ROBOTA, MIASTO, ROZMNAŻALNIA, PING-PONG, PETER, GALERY, JASNOWIDZTWO, BAZA TRANSPORTOWA, PRZEPRAWA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, OBSZAR EPICENTRALNY, CHOROBA SEKRETNA, GŁUCHOTA WRODZONA, HELIOFIZYKA, KRAJE, TRÓJKROK, ENHARMONIA, PLENER, SEKS ANALNY, UPÓR, WYŻYNY, SUSZARNIA, ATLANTA, BAZA, KWATERA, WYSTAWA, APERTYZACJA, RYSA, HIPOTROFIA, POLIEN, WYSEPKA, KONCHOWANIE USZU, CEK, HORODYSZCZE, ŚMIETNISKO, PLECY WKLĘSŁE, PODOBRAZIE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, ?KABINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA PRZĘDZY POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU KŁĘBKÓW ZSUNIĘTYCH W JEDNO MIEJSCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA PRZĘDZY POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU KŁĘBKÓW ZSUNIĘTYCH W JEDNO MIEJSCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOPKI wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOPKI
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce (na 5 lit.).

Oprócz WADA PRZĘDZY POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU KŁĘBKÓW ZSUNIĘTYCH W JEDNO MIEJSCE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WADA PRZĘDZY POLEGAJĄCA NA WYSTĘPOWANIU KŁĘBKÓW ZSUNIĘTYCH W JEDNO MIEJSCE. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast