TECHNIKA DRUKU POLEGAJĄCA NA TERMICZNYM WGRZANIU W MATERIAŁ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO RYSUNKU, NANIESIONEGO ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO MASOWEGO POWIELANIA TYPU KSERO BĄDŹ DRUKARKI PODŁĄCZONEJ DO KOMPUTERA, EWENTUALNIE WYCIĘTEGO W FORMIE SZABLONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMOTRANSFER to:

technika druku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał wcześniej przygotowanego rysunku, naniesionego za pomocą urządzeń służących do masowego powielania typu ksero bądź drukarki podłączonej do komputera, ewentualnie wyciętego w formie szablonu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA DRUKU POLEGAJĄCA NA TERMICZNYM WGRZANIU W MATERIAŁ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO RYSUNKU, NANIESIONEGO ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO MASOWEGO POWIELANIA TYPU KSERO BĄDŹ DRUKARKI PODŁĄCZONEJ DO KOMPUTERA, EWENTUALNIE WYCIĘTEGO W FORMIE SZABLONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.362

MUTACJA, REFLEKSOLOGIA, NASZYWKA, FROTAŻ, WYKRZTUSZANIE, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, ZBROJENIE, SZARLOTKA, ANALIZA, ANTOLOGIA, KARUZEL, SUPERNOWA TYPU IA, PERKOZ, KONFIGURATOR, DOBIERANY, ARIA KONCERTOWA, BORDIURA, KIERAT, ASFALT, NIESPORCZAK, LIFTBACK, SPEAKER, PARA, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, OBRÓŻKA, HETEROFONIA, MEDIA, KORAL, LIST OTWARTY, NIELLO, MAGENTA, RÓŻDŻKARZ, SIŁY POKOJOWE, OPIEKA MEDYCZNA, NADPRZEWODNIK, DOPING, WSZYSTKOWIDZĄCY, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, OKRĘT ŻAGLOWO-WIOSŁOWY, PRASA, PRANIE PIENIĘDZY, RYBA, MISECZNICA, CZUJKA, WOLNY ZAWÓD, SZYBKOZŁĄCZE, BAGNET, NOŚNIA, NAJEM, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, POPRZEDNIK, PÓŁSTRUNOWCE, DRAFT, LIBACJA, IZOLACJA CIEPLNA, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, TEST, FIKSACJA, HASŁO, POWIETRZNIA, TYPOGRAFIA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, INTERWENCJA HUMANITARNA, SNIFFER, OKRĘT ARTYLERYJSKI, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, ENDOCENTRYZM, CHALKOGRAFIA, WYWOŁANIE ZWROTNE, STUŁA, HAMULEC RĘCZNY, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PAPIER DRUKOWY, MUCHA SUCHA, KANTOR, IGŁA, SZARADA, COPYPASTA, WSZYSTKOWIDZĄCA, CHLOASMA, SKOTYZM, TAMWORSY, OSPRZĘT, BRAMKA LOGICZNA, MONADA, ODKOP, SEJNER, GRAFIKA RASTROWA, INTERKALACJA, PRAWO RYNKÓW, ZASADA REAFERENCJI, KANEFORA, DRAPERIA NACIEKOWA, SOLFEŻ, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, GWAJAKOWIEC, PŁASKOWIEC, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, DEFEKT, WYCZUWALNOŚĆ, OSŁONICE, ŻEGLARZ, SIKWIAKI, ŚWIADKOWA, KOMAT, WŁOCHACZ, KLOCKI, MOTET, GRAWIURA, SZCZELIWO, RYBA DRAPIEŻNA, PSYCHOMANIPULACJA, LUDOBÓJSTWO, AKWATINTA, SPOIWO, TWIST, SPŁAWIK, KAŁKAN, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, FILTR CZĄSTECZKOWY, MACEBA, PARKIETAŻ PENROSE'A, SMUGA KONDENSACYJNA, EKSTRAWERSJA, CZARTER, SYSTEM, CELOSTAT, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, OSKROBYWANIE, KOMBAJN ROLNICZY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ADRES FIZYCZNY, ALGORYTM BAREISSA, AGNOZJA TWARZY, POZWOLENIE EMISYJNE, PRZEKRÓJ CZYNNY, STENOKARDIA, KORDAITY, SCENOPIS, TWARÓG, PODBITKA, KITAJ, BADYLARZ, TERAPENA, RAK STRZAŁY, KONTRAPUNKT, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, BALDACHIM, PRZEPRÓCHA, WEBINARIUM, PALMA, ELIPSA SYTUACYJNA, BIOMETRIA, KRYTYKA LITERACKA, ZAKON, TRANSPORTER, GENETYKA KLINICZNA, SYF, MASZKARON, WYCISKARKA, GLINA ZWAŁOWA, WIERCENIE, UKŁAD HAMULCOWY, WYWÓD, KARABIN MYŚLIWSKI, METODA LINII, KLATKOWIEC, WIERTNICA, MIEDZIORYT, STRATY MORALNE, MUSZLA KLOZETOWA, GRUCZOŁ PŁCIOWY, CEGŁA KRATÓWKA, KALENDARZ, PIEC OPOROWY, BLU-RAY DISC, PROCH, FOTOREALIZM, ŚWIATŁA, EMISJA WTÓRNA, KATECHIZM, PRÓBA WODY, KATALOG PRZEDMIOTOWY, OSTRZE LIŚCIOWATE, POLONEZ, EFEKTOR, ACID WESTERN, WĘŻOWIDŁO, BORAZON, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KOPARKA ODSIĘBIERNA, PENTROLIT, EMFAZA, PRZEWRÓT, NONAJRON, KLIMAKS, INTERPOLACJA LINIOWA, OKULARY, TARCZKA, ORTOPTYK, RĄB, PRZERYWKA, KONTRAPUNKT, TEOZOF, KRAKELURA, STACJA, POSŁANIE, DROGA KOŁOWA, BROŃ RADIOLOGICZNA, POWTARZALNOŚĆ, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, OKULIZACJA, PERYFERIUM, KONSOLA, ALFABET ŁACIŃSKI, TRĄBIK, PALCÓWKA, CHÓD, HELIOGRAFIA, MASZYNA PROSTA, DMUCHANIEC, HERB, ELEGIA, ANONIMOWOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, WIERTARKA, CIĄGNIK, EMISYJNOŚĆ, DEWELOPER, AEROFON, NUMERACJA, WĘZEŁ, PYTANIE SIĘ, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, LICO, PLAFON, ELIPSA KONTEKSTOWA, BATIK, SILTYT, RELISH, ŻÓŁWIE LĄDOWE, STRAJK WŁOSKI, MATERIAŁ SKALNY, STRZAŁKA, BIUROKRACJA, AKROBATYKA SPORTOWA, ELEKTROMETRIA, NACZÓŁEK, WSPÓŁCZYNNIK INTELIGENCJI, OLEODRUK, KONTROLA, KREDYT INWESTYCYJNY, PATOGENICZNOŚĆ, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, KALAMBUR, ALEUROMANCJA, STILON, TERMINAL, MATERIAŁ SIEWNY, LIMBUS, CHÓD SPORTOWY, JEŻOWCE, OBRONA STREFOWA, METODA SIECIOWA, CB RADIO, SOFCIK, MIŁORZĘBOWE, WILCZE STADO, GRA CYLINDRYCZNA, OPERATOR RÓŻNICZKOWY, ROZBIÓR, NAGŁOŚNIENIE, NERKA NADLICZBOWA, LAMPA LUTOWNICZA, SOLARIUM, MAPA GEOLOGICZNA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, BARBARYT, IMITACJA, TYP TURAŃSKI, BROŃ NUKLEARNA, NÓŻ, KOZA ANGORSKA, METODA TERMICZNA, LIGNINA, BIOREMEDIACJA, MARBLIT, TYRANIA, ŚRODOWISKO, SMS, WIZUALNOŚĆ, NAKLÁDANÝ HERMELÍN, MONOPAK, WARTOŚCIOWOŚĆ, CHOROBA RENDU-OSLERA-WEBERA, MASER, DYNAMIT, ?TUMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.362 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA DRUKU POLEGAJĄCA NA TERMICZNYM WGRZANIU W MATERIAŁ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO RYSUNKU, NANIESIONEGO ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO MASOWEGO POWIELANIA TYPU KSERO BĄDŹ DRUKARKI PODŁĄCZONEJ DO KOMPUTERA, EWENTUALNIE WYCIĘTEGO W FORMIE SZABLONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA DRUKU POLEGAJĄCA NA TERMICZNYM WGRZANIU W MATERIAŁ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO RYSUNKU, NANIESIONEGO ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO MASOWEGO POWIELANIA TYPU KSERO BĄDŹ DRUKARKI PODŁĄCZONEJ DO KOMPUTERA, EWENTUALNIE WYCIĘTEGO W FORMIE SZABLONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMOTRANSFER technika druku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał wcześniej przygotowanego rysunku, naniesionego za pomocą urządzeń służących do masowego powielania typu ksero bądź drukarki podłączonej do komputera, ewentualnie wyciętego w formie szablonu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMOTRANSFER
technika druku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał wcześniej przygotowanego rysunku, naniesionego za pomocą urządzeń służących do masowego powielania typu ksero bądź drukarki podłączonej do komputera, ewentualnie wyciętego w formie szablonu (na 13 lit.).

Oprócz TECHNIKA DRUKU POLEGAJĄCA NA TERMICZNYM WGRZANIU W MATERIAŁ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO RYSUNKU, NANIESIONEGO ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO MASOWEGO POWIELANIA TYPU KSERO BĄDŹ DRUKARKI PODŁĄCZONEJ DO KOMPUTERA, EWENTUALNIE WYCIĘTEGO W FORMIE SZABLONU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - TECHNIKA DRUKU POLEGAJĄCA NA TERMICZNYM WGRZANIU W MATERIAŁ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWANEGO RYSUNKU, NANIESIONEGO ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO MASOWEGO POWIELANIA TYPU KSERO BĄDŹ DRUKARKI PODŁĄCZONEJ DO KOMPUTERA, EWENTUALNIE WYCIĘTEGO W FORMIE SZABLONU. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast