RODZAJ TKANINY LUB DZIANINY PODBITEJ LEKKĄ PIANKĄ (NP. POLIURETANOWĄ) LUB MATERIAŁ STWORZONY Z KILKU WARSTW IMPREGNOWANYCH TKANIN SKLEJONYCH JAKIMŚ RODZAJEM ŻYWICY SYNTETYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMINAT to:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LAMINAT

LAMINAT to:

rodzaj kompozytu, tworzywa powstającego z połączenia dwóch materiałów o różnych właściwościach mechanicznych, fizycznych i technologicznych, w których składnik wzmacniający (tzw. zbrojenie) jest układany w postaci warstw, między którymi znajduje się wypełnienie, pełniące rolę lepiszcza (na 7 lit.)LAMINAT to:

lekki materiał otrzymywany przez podbicie tkaniny wełnianej, bawełnianej lub jedwabnej warstwą pianki poliuretanowej lub przez sprasowanie kilku warstw tkaniny impregnowanej sztuczną żywicą (na 7 lit.)LAMINAT to:

tworzywo na blaty kuchenne (na 7 lit.)LAMINAT to:

tworzywo na meble kuchenne (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ TKANINY LUB DZIANINY PODBITEJ LEKKĄ PIANKĄ (NP. POLIURETANOWĄ) LUB MATERIAŁ STWORZONY Z KILKU WARSTW IMPREGNOWANYCH TKANIN SKLEJONYCH JAKIMŚ RODZAJEM ŻYWICY SYNTETYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.745

STROP, HIPOTEZA, FAZA, SZYNOBUS, JOSE, ZBIERACZ, OKULIZACJA, WINIARZ, SYGNATURKA, CIENNIK, LEMIESZ, FAKSYMILE, DEGENERACJA, FLOTA, OSEŁEDEC, ZAPACH, KOSMITA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, DODATEK NADZWYCZAJNY, RÓW TEKTONICZNY, KAMPYLODONISK, KOS, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ECHOLOKACJA, KRUCHAWECZKA, ROZSTRZYGNIĘCIE, ANTYPKA, PRZEPAŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ADADŻIO, PROFIL GLEBOWY, KUPON, SYMETRIA FIGURY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ZNAK NAWIGACYJNY, MŁYNEK, KOMPENSACJA, KROPKA, BLASZKA, PERKOLACJA, KONKATEDRA, RZĘSISTEK, SPRAWNOŚĆ, JAKUZA, ADIDASEK, TRYKOTAŻ , GARDEROBA, PRÓBNIK, BATYST, PURANA, PRODUKT TRADYCYJNY, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, ODTWARZANIE, DYSCYPLINA NAUKOWA, CZTEROSUW, POZYCJA RYGLOWA, FARBA DRUKARSKA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, NET, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, PODUSZKA, IMMUNOSUPRESOR, ZNAJOMY, UNIA REALNA, PSIANKA, GOTYK BRABANCKI, WYPALANKA, ŁASKUN, AGENT, GŁOS, KANTAR, DRYBLING, MANEŻ, ROTUŁA, FRYWOLITKA, KASZA, NOTKA, WESTA, KINO, KRÓLEWICZĄTKO, SPRAWNOŚĆ, REKLAMA, BALUT, POCISK ARTYLERYJSKI, CIS, ŁĄCZNOŚĆ, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, KONWERSJA , LĄDZIEŃ, POSADZKA, ZDANIE, ZIMOZIÓŁ, POZIOMICA, ALPAKA, UDERZENIE, OKRĘT TRANSPORTOWY, LAMINAT, TRĄBIK, ZGRZEBŁO, SAMBO, PRINSEPIA, RÓW IRYGACYJNY, PARODIA, PLEŚNIAK, DERYWACJA ALTERNACYJNA, SIEDEMNASTY, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, AKCJONARIUSZ, KULT JEDNOSTKI, GŁOWA PAŃSTWA, KANAŁY, STOŁÓWKA, RAJOKSZTAŁTNE, POTENTAT, METANIT, SZKLIWO CERAMICZNE, KARAWANA, KOLCOROŚL, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ADRES WZGLĘDNY, ŁUK BLOCZKOWY, CHÓR, PATOGEN, PACZKA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PAPIERZAK, WARUNEK LOKALOWY, DYPTYCH, KONSEKRACJA, PLAMICA, CEBULKA PRZYBYSZOWA, NARTA WODNA, AZALIA, POSTAW, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, RYGIEL, KLERK, WTRYSK, PÓŁKREW, SZCZUR TUNELOWY, PANORA, ALKILACJA, UPOKORZENIE, BOKOCHÓD, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, BESZBARMAK, DRABINOWIEC, ROZWOLNIENIE, KRATER, KOCIOŁEK SKALNY, OSMYK, PRZYPOŁUDNIK, PIĘCIOGROSZÓWKA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, SEZAMEK, WYKLUCZENIE, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, ŚRODEK KARNY, PAS POOPERACYJNY, KACZENICA, OCZKO, PASSEPIED, AGATA, SALTO, OPAŁ, TWÓR, BOSS, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PAPROĆ WODNA, CHARAKTERYSTYKA, LENIWKA, KOLEPIOCEFAL, ADAGIO, PARTIA, SYLWETA, POLE DRUMLINOWE, ROŚLINA TRUJĄCA, AUTOMAT, FALA MORSKA, FIKOŁEK, KOMISJA REWIZYJNA, STAN NADZWYCZAJNY, KOMPLANACJA, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, KORTLAND, SZWALNIA, SZABER, WŁÓCZYKIJ, NAGIEL, ŚLEDŹ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ŁEBEK, OTUŁEK, PRYSIUDY, PORCELANA STOŁOWA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, GŁOGOWNIK, ANTYCYKLON, BIEGUN MAGNETYCZNY, ALBUMIK, FILM WOJENNY, NASTAWA, OPOZYCJA, KET, PUNK, HIPOTROFIA, MOWA WIĄZANA, SYFON, KOŁNIERZYK, ZJAWISKO, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, WYROCZNIA, TRAMWAJ, BAŃKA, ALIAS INTERNETOWY, LENIUSZEK, BUT, KAMICA MOCZOWA, BUM, GRZBIET, LAMA, EMPORA, PARAWANING, NEURON LUSTRZANY, NACZYNIE OZDOBNE, GIEŁDA SAMOCHODOWA, FISTUŁA, ADAPTOWANIE SIĘ, RELIKWIA, LEK PRZECIWBÓLOWY, SZMATA, ZŁOTOWŁOS, TASIEMCE, PRZYWODZICIEL DŁUGI, BAJCA, ALFRED, ULTRAMIKROSKOP, ZASIŁEK PORODOWY, WIZJA LOKALNA, TEKSASET, RASOWOŚĆ, SEKWOJADENDRON, ROWER, ŻÓŁTLICA, PAS, OBSESJONISTKA, NIESAMOWITOŚĆ, ODRÓBKA, FLET PROSTY, SPOIWO BUDOWLANE, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, SPUSZCZENIE, AUTOMAT, REGIMENT, SUROWIAK, EMISJA POLOWA, NAKO, SKUPINA, PROCH DYMNY, DYPTYK, WALDORAPTOR, GADZINA, RĄB, KOLEJKA LINOWA, KOPUŁA PANCERNA, PERTYT, ZESTRÓJ INTONACYJNY, SÓWKA, STARA MALUTKA, KOSIARKA ROTACYJNA, ZAKŁAD WZAJEMNY, KULTYSTA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, APARTAMENT, TARTINKA, GHI, RZADKOŚĆ, BAON, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, FASETA, ANEGDOTA, KIJ BEJSBOLOWY, TEKST JAWNY, FAKT PRAWNY, PIĘDŹ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, OCHRONA, GNIOTOWNIK, ĆWICZENIE, TYRYSTOR, NIEBIELISTKA, DONOR, BLOK WULKANICZNY, PAGAJ, SYGNAŁEK, HAPTOBENTOS, ?LASECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.745 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ TKANINY LUB DZIANINY PODBITEJ LEKKĄ PIANKĄ (NP. POLIURETANOWĄ) LUB MATERIAŁ STWORZONY Z KILKU WARSTW IMPREGNOWANYCH TKANIN SKLEJONYCH JAKIMŚ RODZAJEM ŻYWICY SYNTETYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ TKANINY LUB DZIANINY PODBITEJ LEKKĄ PIANKĄ (NP. POLIURETANOWĄ) LUB MATERIAŁ STWORZONY Z KILKU WARSTW IMPREGNOWANYCH TKANIN SKLEJONYCH JAKIMŚ RODZAJEM ŻYWICY SYNTETYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMINAT rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMINAT
rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ TKANINY LUB DZIANINY PODBITEJ LEKKĄ PIANKĄ (NP. POLIURETANOWĄ) LUB MATERIAŁ STWORZONY Z KILKU WARSTW IMPREGNOWANYCH TKANIN SKLEJONYCH JAKIMŚ RODZAJEM ŻYWICY SYNTETYCZNEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RODZAJ TKANINY LUB DZIANINY PODBITEJ LEKKĄ PIANKĄ (NP. POLIURETANOWĄ) LUB MATERIAŁ STWORZONY Z KILKU WARSTW IMPREGNOWANYCH TKANIN SKLEJONYCH JAKIMŚ RODZAJEM ŻYWICY SYNTETYCZNEJ. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x