CZYJEŚ POŚWIĘCENIE, WYRZECZENIA SIĘ CZEGOŚ DLA KOGOŚ LUB DLA WYŻSZYCH CELÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFIARA to:

czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów (na 6 lit.)POŚWIĘCENIE to:

czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OFIARA

OFIARA to:

człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny (na 6 lit.)OFIARA to:

dar pieniężny na jakiś cel (na 6 lit.)OFIARA to:

osoba poszkodowana, bezbronna, doświadczająca przemocy, a także taka, która straciła życie (na 6 lit.)OFIARA to:

czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów (na 6 lit.)OFIARA to:

dar dla bóstwa, składany dla wywołania określonego efektu, np. w celu ochrony przed niezbezpieczeństwem (na 6 lit.)OFIARA to:

przedmiot zniszczony z jakiegoś powodu (na 6 lit.)OFIARA to:

zwierzę poszkodowane, bezbronne, doświadczające przemocy, a także takie, które straciło życie (na 6 lit.)OFIARA to:

zbiórka pieniędzy w czasie mszy św., a dokładnie - w czasie Ofiarowania (na 6 lit.)OFIARA to:

złożona na ołtarzu (na 6 lit.)OFIARA to:

datek na szczytny cel (na 6 lit.)OFIARA to:

dar jak fajtłapa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYJEŚ POŚWIĘCENIE, WYRZECZENIA SIĘ CZEGOŚ DLA KOGOŚ LUB DLA WYŻSZYCH CELÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.134

GENIUSZEK, TYRANIA, JĘZYK KIPCZACKI, TRAFIKA, JELITO CZCZE, PODATEK MAJĄTKOWY, KLASTER, ANTYTETYCZNOŚĆ, DOŁEK, AWIACJA, WNIEBOWSTĄPIENIE, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, KNAJPA, MYŚL, SADZE, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, GWIAZDA NOWA, PAWIMENT, BARWNOŚĆ, DOMEK, KROWA, MAMAŁYGA, NASYCALNIA, NERECZNICA VILLARA, DRABIK DRZEWKOWATY, SZAGRYN, GRANICA CIĄGU, STYL KOLONIALNY, DEZASEMBLER, DROGA, ODZEW, KOLEC, PRZYGRYWKA, WF, POWAGA, KONFESJONAŁ, NADAJNIK RADIOWY, ŻYDOSTWO, PLAFON, DACH POGRĄŻONY, ZAJĘCIE, SKRZYNIA, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, KUBIAK, WYDMUCHIWACZ, NASYCANIE, PASZTET, ROŻEN, PRZYĆMIENIE, ASYSTENT, BITNOŚĆ, ZŁAZ, BARSZCZ, LICZARKA, CANON, FRAGMENTARYZACJA, KOMEDIANT, FRAKCJA, PYTANIE, WINKULACJA, BABIMÓR, MINUSY, KATAPLAZM, KACERSTWO, WOSK, DOJŚCIE, FALKA, NUCZA, STERYLNOŚĆ, PINGWIN KRÓLEWSKI, WYTAPIALNIA, PIZANG, ROZKRZEWICIEL, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, EPIZOD, LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA, DEGRADACJA, SYNKOPA, ROZGAŁĘZIACZ, CHOROBA DARIERA, MAANAM, ENDOPROTEZA, TKANKA, BEZECEŃSTWO, ODWACH, OSZOŁOM, POCIĄG POSPIESZNY, SAKPALTO, JAZZÓWKA, KURS, NERKÓWKA, STENOBIONT, SAŁATA, LIMUZYNA, STAROŻYTNIK, GOSPODARKA WODNA, SŁUSZNOŚĆ, KROK DOSTAWNY, IMIĘ, TRAWA PASTEWNA, MOC CZYNNA, SHONEN-MANGA, ALBERT, STEK, RUNO, HIPERTENSJOLOGIA, WENEROLOGIA, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, GAPA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, SEMITKA, DAWKA PROGOWA, BŁĄD LEKARSKI, EKSTRUZJA, WINA NIEUMYŚLNA, ZWARCIE, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, DERP, SECESJONISTA, DŁAWIDUDA, PŁAST BRZOZOWIEC, ŻÓŁTOZIEM, DIAKON, PRZEMYT PLECAKOWY, LOTNISKOWIEC, WIDŁOGONEK, PIĘCIOZŁOTÓWKA, SADYSTA, TUŁACZ, ZWIĄZKOWIEC, MISIO, PIEPRZ, STATYK, MIKROCHEMIA, PAS DROGI GRANICZNEJ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, NEKROPOLIA, DOJŚCIE, MACH, BIOKOMPONENT, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, CHAM, PIĘTA, MEDIALNOŚĆ, ZARAŻONY, TAUKA, KONESER, ZMYWACZ, BEJ, KIERZANKA, MŁYNEK, LUMBALIZACJA, WIATRAK, RELACJA BINARNA, WYZIEW, SŁOMIANY ZAPAŁ, KARDYNAŁ, LAMPA WYŁADOWCZA, UŚMIECH, KONSOLA, WYBLINKA, OKAZ, PŁÓTNO, HETERODYNA, CEWA, HETYTA, TRYBUNA, WĄŻ OSTROGŁOWY, BI, POSTĘPOWANIE, PRZESMYK, REKOMPILACJA, CYGANERIA, POCKET PC, ŻWAWOŚĆ, STOSUNEK WODNY, POTENCJAŁ ZETA, HIPERDŹWIĘK, WODOCIĄGOWNIA, SZOK TERMICZNY, ENKAUSTYKA, PODKOWA, NIEWOLA EGIPSKA, DZIELNICOWY, ZABIEG, NAGIEL, SKRZYWDZONY, DYNAMIKA, GRUPA AZOWA, SĄD I INSTANCJI, BOGUŚ, PRZYBYTEK, FILOLOGIA ANGIELSKA, MYDELNICZKA, PIRANIOWATE, ULOTNOŚĆ, HALO, SZCZYT, OPRAWA, KURS, ASYMILOWANIE SIĘ, DRUGIE DNO, AKUMULATORY, AMFORA, PENTAPTYK, BAJKOPIS, KOZA SAANEŃSKA, ZMARZLUCH, KIWI, JEŁOP, OŻYNA, SANDWICZ, LIPINA, SUSPICJA, BOB, WOLANT, PROSO, MIKROSKOP SKANINGOWY, KONCERT, TRYMOWANIE, NOWOWIERCA, SPÓJNIK WYNIKOWY, BĄBEL SPEKULACYJNY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, REGESTRATOR, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, CERATOFILID, RODZIMOŚĆ, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, MUTUALIZM, CIECZ WYCZERPANA, MYSZ, ZATOKI, FALKON, KURHAN, MONOCENTRYZM, DOMINACJA, SKOKOWOŚĆ, CHEMIA, BAJCA, ŁUSKA, EPITET, DYSK GALAKTYCZNY, OPERA, DOSTOJNIK, NIC, ODMRAŻACZ, ASESOR, PORODÓWKA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ALBUMIK, CLERK, ROZRZUTKA ALPEJSKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WŁAŚCIWOŚĆ, NOTKA, WÓZ MEBLOWY, KORZEC, WIERSZ OBRAZKOWY, GIMBAZA, NISZA NIWALNA, MIKROSOCZEWKA, ZAINTERESOWANY, CHOROBA ZAKAŹNA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, JĘZYK KENTUM, GEODYNAMIKA, FUNT-SIŁA, AKT, CYKL MIESIĘCZNY, CIEŃ, LAWONICHA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, WIZJONER, REAKCJA NIEODWRACALNA, SZANIEC, CIOS PROSTY, TŁUMACZ, CHARLES, NASTAWNOŚĆ, HALA MASZYN, ANTYBIOZA, GROOMING, CIĘŻKA ARTYLERIA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, MONITOR, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, UROJENIE KSOBNE, MALOWANIE, WIETRZENIE TERMICZNE, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, KOMPLEKS, KOZAK, NADNOSIE, ALBULOWATE, ŁUCZNIK, ROPOMACICZE, LICA, ?ŚRÓDPIERSIE TYLNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYJEŚ POŚWIĘCENIE, WYRZECZENIA SIĘ CZEGOŚ DLA KOGOŚ LUB DLA WYŻSZYCH CELÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZYJEŚ POŚWIĘCENIE, WYRZECZENIA SIĘ CZEGOŚ DLA KOGOŚ LUB DLA WYŻSZYCH CELÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFIARA czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów (na 6 lit.)
POŚWIĘCENIE czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFIARA
czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów (na 6 lit.).
POŚWIĘCENIE
czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów (na 11 lit.).

Oprócz CZYJEŚ POŚWIĘCENIE, WYRZECZENIA SIĘ CZEGOŚ DLA KOGOŚ LUB DLA WYŻSZYCH CELÓW sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZYJEŚ POŚWIĘCENIE, WYRZECZENIA SIĘ CZEGOŚ DLA KOGOŚ LUB DLA WYŻSZYCH CELÓW. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x