FORMA MONOPOLU, W KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZĄ OLIGOPOL, POWSTAJĄCY NA DRODZE ŁĄCZENIA SIĘ SAMODZIELNYCH DOTĄD PRZEDSIĘBIORSTW TEJ SAMEJ BRANŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRUST to:

forma monopolu, w którym przedsiębiorstwa tworzą oligopol, powstający na drodze łączenia się samodzielnych dotąd przedsiębiorstw tej samej branży (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRUST

TRUST to:

przedsiębiorstwo działające na zasadzie trustu - połączenie kilku mniejszych przedsiębiorstw działających dotąd samodzielnie, których dotychczasowi właściciele stają się udziałowcami powstałego tworu (na 5 lit.)TRUST to:

zrzeszenie przedsiębiorstw (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA MONOPOLU, W KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZĄ OLIGOPOL, POWSTAJĄCY NA DRODZE ŁĄCZENIA SIĘ SAMODZIELNYCH DOTĄD PRZEDSIĘBIORSTW TEJ SAMEJ BRANŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.292

RZEKOTKA, CZĘSTOKÓŁ, POCHLEBSTWO, AMPUŁA, ZESTAW, WYBIELENIE, CHŁOPIEC, MARSZ ŚMIERCI, PRZECHOWALNICTWO, MOL, KURZYSKO, WŁÓCZNIA, SPADOCHRON, GRANULA, WALCOWNIA ZIMNA, LABIRYNT, SZABROWNIK, KRZESANY, ASYSTA, ETOLOGIA, KABACZEK, MECHOWCE, TAMARILLO, TRUSIĄTKO, STOPA, DREDNOT, APTEKA, CIELĘCINKA, PROTESTANTYZM, SPEKTAKL BALETOWY, KOMUNA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, NEPOT, E-MAIL, OBJAWIENIE, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, BAMBUS, ROZMIARÓWKA, SKÓRZAK, CYBORIUM, FILOZOFIA MATEMATYKI, WSPOMNIENIE, CEKOTROFIA, PUNKT ROSY, POZYCJA BALETOWA, KABINA STEROWNICZA, STACJA, NOŚNIK DANYCH, GŁOWNIA, INSTRUMENTALISTYKA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, BEETHOVEN, MIS, CZŁON CZUCIOWY, TUALETA, KOŁNIERZ, KŁOSEK, INKA, SZRAPNEL, BIAŁA NĘDZA, PRZEŁĄCZALNIA, KASTA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, LATINO, ZAUROPSYDY, CIĄŻA, JĘZYK ELFÓW, JĘZYK BRETOŃSKI, KILOMETR ZEROWY, SKUPYWACZ, INFORMATYKA MEDYCZNA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, BELLOTTO, ADHEZJA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, SPOLEGLIWOŚĆ, MASOWOŚĆ, POCIĄG EKSPRESOWY, KASTA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, PARNIK, WYPADEK DROGOWY, PIÓRO, DIU, PSYCHODYDAKTYKA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, MULTILATERALIZM, TYRALIERA, JABŁCZAN, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, POŁUDNIK STRUVEGO, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, OBRONA BAŁTYCKA, NAWALANKA, TRZYDZIESTKA, PERFORACJA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, DĄB, LEJNIA, GRABARZ, OBIPIĘTA, SONDAŻOWNIA, CHÓR, LICEUM, SILNIK DOLNOZAWOROWY, OGNIWO MOKRE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, KOŃ TROJAŃSKI, AERONOMIA, NIEŚWIADOMOŚĆ, CHMURZENIE CZOŁA, SZCZOTECZKA, DZIEWIARKA, OKTAEDRYT, RODZINA NUKLEARNA, KĄT UJEMNY, LUGER, BIEGANINA, SERCÓWKA, DEBL, NIEOBYCZAJNOŚĆ, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ODSKOK, BORSUK, LAJKONIK, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, POKER DOBIERANY, DOM KATECHETYCZNY, PREPER, ESTETYKA, KUKLIK SZKARŁATNY, CUKIER LODOWY, DEKLARACJA, BRAMOWNICA, ODNÓŻA, TABORYTA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, KREDENS, SZWEDZKI, ZWROTNIK, MONOGENEZA, SZYSZKA, TELEROBOTYKA, EKSTERN, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, PORÓD KLESZCZOWY, HULMAN SZARY, REDA, CIELENIE, SŁUŻALCZOŚĆ, ZGRZEWKA, TEMAT, EDYTORIAL, BUDA, SYNONIMIKA, PETRYFIKACJA, WILCZY GŁÓD, CHMIEL, ZWIERZĘ, CIEŚŃ NADGARSTKA, BUKOWIANKA, ŁOŻYSKO TOCZNE, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, LIPODYSTROFIA, REIFIKACJA, FERMENTOR, BIAŁY ŚPIEW, POLIMORFIZM, SURREALIZM, NASIENIE, STYL MOTYLKOWY, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, KULTURA JĘZYKA, CIĄG, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, PATRIARCHAT, WYKONANIE, WYDAWNICTWO ZWARTE, PŁOMYKÓWKA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, KRYZYS, SYLWETA, GONIEC CZARNOPOLOWY, PRZYGOTOWALNIA, ERGOTERAPIA, IZBA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, ORTOPEDA, ISTOTA SZARA, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, BURZYK SZARY, PROWENIENCJA, ZHAFTOWANIE SIĘ, WODA GEOTERMALNA, BEZGRANICZE, PROFESJA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, SOLARKA, RYBA UKWIAŁOWA, JĘZYK ALBAŃSKI, BALONET, OKRUSZYNA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, PALATOGRAM, DIZAJNERKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, KOTERIA, KULUARY, PIERÓG KARELSKI, KASTANIETY, ZAWIKŁANIE SIĘ, SERBISTYKA, PISTACJA TERPENTYNOWA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, MIENIE ZAMIENNE, RURALISTYKA, FONETYKA AKUSTYCZNA, ELITA, DYSK KOMPAKTOWY, DORYCKI, NATURALIZACJA, PROGNOZA BRANŻOWA, FANATYZM, SZACHOWNICA, RÓG, PALEOBOTANIKA, WŚCIEK DUPY, SZKŁO Z MURANO, LINA RATUNKOWA, NASKÓREK, FILOGENETYKA, SAWANTERIA, MATERO, BENGALSKI, JORDANEK, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ABORCJONISTKA, KARTA MOBILIZACYJNA, NIEZBĘDNOŚĆ, FOTOWOLTAIKA, MIŚ, MODEL, PEBA, POJAZD SILNIKOWY, TRZPIEŃ, MISA, MUZYKA CERKIEWNA, EGOCENTRYZM, WSKAZÓWKA, LORD, KWADRATURA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, SZARA MYSZ, PIRACTWO INTELEKTUALNE, DYNIA, HALOGENOWODÓR, BIEGUN POTYLICZNY, KOŁECZEK GOLFOWY, OSŁONKA, PIÓRO, ŁUCZNIK, ALDROWANDA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, DOM WIELORODZINNY, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, GRZYBIARZ, GRUCZOŁ DOKREWNY, KOŃ ARABSKI, ZASADA PODCZEPIENIA, CIĄG FIBONACCIEGO, ORTOCENTRUM, TEST, RYNEK WTÓRNY, MANEŻ, TOLERASTA, SPÓŹNIALSTWO, DELAWIRDYNA, SŁONIOWATOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, KOŚĆ ŁZOWA, ATRAZYNA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, MIKSER, ETOLOGIA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, EKSPRES, STARY WYŻERACZ, GIPSORYT, STYL WILHELMIŃSKI, INCYDENTALNOŚĆ, OPTYKA KWANTOWA, FIFKA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, WĘZEŁ SA, ?AKTORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA MONOPOLU, W KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZĄ OLIGOPOL, POWSTAJĄCY NA DRODZE ŁĄCZENIA SIĘ SAMODZIELNYCH DOTĄD PRZEDSIĘBIORSTW TEJ SAMEJ BRANŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA MONOPOLU, W KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZĄ OLIGOPOL, POWSTAJĄCY NA DRODZE ŁĄCZENIA SIĘ SAMODZIELNYCH DOTĄD PRZEDSIĘBIORSTW TEJ SAMEJ BRANŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRUST forma monopolu, w którym przedsiębiorstwa tworzą oligopol, powstający na drodze łączenia się samodzielnych dotąd przedsiębiorstw tej samej branży (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRUST
forma monopolu, w którym przedsiębiorstwa tworzą oligopol, powstający na drodze łączenia się samodzielnych dotąd przedsiębiorstw tej samej branży (na 5 lit.).

Oprócz FORMA MONOPOLU, W KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZĄ OLIGOPOL, POWSTAJĄCY NA DRODZE ŁĄCZENIA SIĘ SAMODZIELNYCH DOTĄD PRZEDSIĘBIORSTW TEJ SAMEJ BRANŻY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - FORMA MONOPOLU, W KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZĄ OLIGOPOL, POWSTAJĄCY NA DRODZE ŁĄCZENIA SIĘ SAMODZIELNYCH DOTĄD PRZEDSIĘBIORSTW TEJ SAMEJ BRANŻY. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x