POŁĄCZENIE SIĘ KOMÓREK ROZRODCZYCH (KOMÓRKI MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ) W WYNIKU CZEGO POWSTAJE NOWA KOMÓRKA NAZYWANA ZYGOTĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAPŁODNIENIE to:

połączenie się komórek rozrodczych (komórki męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁĄCZENIE SIĘ KOMÓREK ROZRODCZYCH (KOMÓRKI MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ) W WYNIKU CZEGO POWSTAJE NOWA KOMÓRKA NAZYWANA ZYGOTĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.518

KOŃ KABARDYŃSKI, HARMONIA, MIKROFILAMENT, SEN, JĄDRO, TAŚMA, LONGER, AKTORKA, AKUMULATORY, SIŁA SPOKOJU, BATERIA GALWANICZNA, STREFA KONWEKTYWNA, BOHATER LIRYCZNY, LAMPA KARBIDOWA, KREOLKA, NAPĘD HYBRYDOWY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, CHOMIK DŻUNGARSKI, JEDWAB OCTANOWY, STOIK, ZAŚCIANEK, CHLUBNOŚĆ, KOŻUSZYSKO, WALKA ODWROTOWA, KASZALOT, PINGWINY, SMUTY, BELWEDER, APPELLATIVUM, JAŁOWNIK, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, OŚLICA BALAAMA, ODJAZD, NADKRWISTOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ZBIÓR, SKAN, ZASTRZAŁ, PIEPRZ, APTEKA, STACJA TRANSFORMATOROWA, DWUBÓJ KLASYCZNY, SŁUŻBA KOŚCIELNA, OPIEKA SPOŁECZNA, PIWO, CUDOTWÓRCA, ŁAŃCUSZEK, AUTOLIZA, GIMBOPATRIOTA, KUFEL, POLAK, PODKARMIACZKA, BULWA, LITRÓWKA, WSPOMNIENIE, KARLIK KUHLA, REZYGNACJA, BRONTOZAUR, AWARYJNOŚĆ, MEDYCYNA SĄDOWA, EKSPAT, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, MATRYKUŁA, ZASIEK, PRZEDMIOT, WILCZAR, KANAŁ PÓŁKULISTY, PROMIENNOŚĆ, SKIBKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KOŃ FIŃSKI, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, AMAZONKA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, ZGNILIZNA DREWNA, PERKOZ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ZBÓJNIKOWATE, MOTYL, KACZKA PO PEKIŃSKU, NATURALIZACJA, DRABKA, KANAŁ KRĘGOWY, CENTRUM KONFERENCYJNE, BIURO ŁĄCZNIKOWE, KRYSZNAIZM, UJŚCIE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, WIDEŁKI, ANTYCYPACJA, STADIUM LARWALNE, OPALENIZNA, WSTECZNOŚĆ, KANAŁ PRZERZUTOWY, ACYDURIA MEWALONIANOWA, PLANETA WEWNĘTRZNA, IZOMER OPTYCZNY, WSKAZÓWKA, CZAPA POLARNA, ODGRYWKA, NOWA MIOTŁA, OTOLOGIA, KANAŁ, KRASNOLUDZKI, CZYNELE, ENIGMATYCZNOŚĆ, PEPINIERA, ELFKA, OOLOGIA, PŁASKONOS, GRAMATYKA GENERATYWNA, DYSHARMONIA, BATERIA, PIĘĆSETKA, INSTRUMENTALISTYKA, PISTOLET, GAP, PODSZYWACZ, SUPERTOSKAN, MOC PRZEROBOWA, PRZEPLOTKA, TURGOR, NEWTON, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, GANGSTERYZM, SIEDZISKO, PROTETYKA, WIEDENKI, POBIAŁKA, KOŃ DOŃSKI, KANAŁ HAVERSA, SYFON, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, KOMPLEKS ŻYTNI, BRONCHOGRAFIA, PREKURSOR, DERBY, RAMFORYNCHOWCE, UKŁAD CIAŁA, JĘZYK OBCY, EGZOSZKIELET, DEKANAT, CYTOARCHITEKTONIKA, STRUPIEŃ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ORDYNACJA, SIEDEMDZIESIĄTKA, KOMÓRKA SITOWA, CHALLENGE, CHIROPTEROLOG, OGON, SYROP, SZABLA, ŁATEK, OBSUWISKO, PŁOMYCZEK, BŁONA PŁAWNA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, TEORIA DOWODU, CYNOBER, SOPEL, KĄT PÓŁPEŁNY, OTOCZKA BAKTERYJNA, KOMÓRKA RECEPTOROWA, FURAŻER, RAMIENISKO, ODPORNOŚĆ, TEOGONIA, ODGŁOS, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, GEKON, NABYTEK, CZYNNIK ENDOGENICZNY, WIDZENIE PERYFERYJNE, STYL WIKTORIAŃSKI, CEREMONIA, POMIOTŁO, OKUREK, CZYSZCZALNIA, DUOLA, STATYSTYKA OPISOWA, CYKL WEGETACYJNY, PILŚŃ NERWOWA, TAJEMNICA ADWOKACKA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, CYGARETKI, BŁĄD POMIARU, ŚRODKI PIENIĘŻNE, POKAL, BRUDNA ROBOTA, KOKSIAK, PAKA, WCIĄGARKA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, MATEMATYKA STOSOWANA, NOSACZ, KANCONETTA, PĘCHERZYK, SŁOMIANY ZAPAŁ, TERAPIA STRUKTURALNA, PORODÓWKA, EV, ZAKOLE, INTUICJONIZM, ZADRAPNIĘCIE, ZAPAS, KORDYT, FIŃSKI, JASKINIA LODOWA, OŚRODEK WYŻOWY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, WĘZEŁ ZATOKOWY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, WRZÓD TWARDY, TLENEK ŻELAZOWY, NIESPEŁNIALNOŚĆ, CZUWAK, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, ZNAMIĘ SUTTONA, WERBOWNIK, ŁAMANIEC, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SONAR, KRAWĘDŹ, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ZUPA, SAUNAMISTRZ, RZUT WOLNY, POJAWIENIE SIĘ, DYLATACJA CZASU, PUSZKARZ, ZBIEŻNOŚĆ, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, HALABARDA, MAJÓWKA, SUSZARNICTWO, KRATKA, ZACHOWANIE, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ESPERANTYSTA, SEZON, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, MAŹ PŁODOWA, WĄTEK, LAKIER, NIEDOŁĘSTWO, SZKOŁA, NIEROZEZNANIE, SZKAPLERZ, TAMBOREK, ŚMIESZKA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, GRAF NIESPÓJNY, HEMOCYT, NIZIOŁEK, FESTON, SZKOŁA PODSTAWOWA, KRYMINAŁ, PARTIA WIEDEŃSKA, KARBIDÓWKA, RONDO, ZAKŁADKA, WOREK, KSIĘGOWA, REKURS, GOŚĆ, CHEMIA, OSTRYGOJAD, BUSINESSWOMAN, POMOC, RYMARSTWO, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, KARMAN, KABOTYŃSTWO, OTWARTOPĘCHERZOWE, SŁUGA BOŻY, EFEKT PRIMAKOFFA, STARUNEK, KRAJE, KARDYNAŁ, ERUPCJA, HARMONIKA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, CZAROWNICA, DISNEY, KANAŁ RODNY, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, MANEŻ, EMANACJA, PRECYPITACJA, SOCJOBIOLOG, CHIRURGIA DZIECIĘCA, RELIGIOLOG, SZKOŁA, SZTUKA UŻYTKOWA, ENDOSZKIELET, ŚLIMAK, ?PALEOZOOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁĄCZENIE SIĘ KOMÓREK ROZRODCZYCH (KOMÓRKI MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ) W WYNIKU CZEGO POWSTAJE NOWA KOMÓRKA NAZYWANA ZYGOTĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁĄCZENIE SIĘ KOMÓREK ROZRODCZYCH (KOMÓRKI MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ) W WYNIKU CZEGO POWSTAJE NOWA KOMÓRKA NAZYWANA ZYGOTĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAPŁODNIENIE połączenie się komórek rozrodczych (komórki męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAPŁODNIENIE
połączenie się komórek rozrodczych (komórki męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą (na 12 lit.).

Oprócz POŁĄCZENIE SIĘ KOMÓREK ROZRODCZYCH (KOMÓRKI MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ) W WYNIKU CZEGO POWSTAJE NOWA KOMÓRKA NAZYWANA ZYGOTĄ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - POŁĄCZENIE SIĘ KOMÓREK ROZRODCZYCH (KOMÓRKI MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ) W WYNIKU CZEGO POWSTAJE NOWA KOMÓRKA NAZYWANA ZYGOTĄ. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x