DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEBIEGIEM PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W CZASIE I PRZESTRZENI ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚCIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEORIA WZGLĘDNOŚCI to:

dział fizyki zajmujący się przebiegiem procesów zachodzących w czasie i przestrzeni oraz ich właściwościami (na 17 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: TEORIA WZGLĘDNOŚCI

TEORIA WZGLĘDNOŚCI to:

teoria stworzona przez Alberta Einsteina celem usunięcia niezgodności między zasadą względności Galileusza (głoszącą, że prędkość jest względna) a prawami elektrodynamiki (na 17 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEBIEGIEM PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W CZASIE I PRZESTRZENI ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚCIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.184

OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, BIFURKACJA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, MOMENT, ATONALNOŚĆ, WAGA RZYMSKA, TUBKA, ODCIEŃ, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, PERLICZKA, ANGLOSAS, KREOLKA, SZYNA, SPLENDID ISOLATION, KACZKA KRZYŻÓWKA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, AMORAITA, MASA RELATYWISTYCZNA, SZKARADZTWO, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, WIĘZIENIE, SPADOCHRON, GŁODÓWKA, NATURYZM, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, ARENGA, ŁĄCZNIK, HUBA, KOKSIAK, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, KOMERAŻ, ODEZWA, PĄK, CONDON, ODPRAWA CZASOWA, IZOLATKA, SIATKA, LIOTARD, ERICKSON, NEUTRALNOŚĆ, ŚLIZGAWKA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, PŁYN SUROWICZY, POLONISTYKA, KĄPIEL SŁONECZNA, KOPROFIL, CARILLON, PARTIA KATALOŃSKA, LINA PORĘCZOWA, MIĘSO, WIERSZ LEONIŃSKI, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, OLEWKA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, ERGASTULUM, PROSTA POTĘGOWA, WIĄZANIE JONOWE, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, ENERGETYKA JĄDROWA, HODOWLA ZARODOWA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, JAMRAJE, AFRODYZJE, DEKLINACJA NIJAKA, KURZEJ, DREBEL, ZWIERZYNA DROBNA, SAMOGŁOSKA, BAWOLEC, UDERZENIE, KROJCZY, PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY, GANGSTER, EWOKACJA, JUDAISTA, TRANSMISJA DANYCH, MINISTRANT ŚWIATŁA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ODJAZD, ZASADA, OSKARŻONY, PRZELEW, ODWZOROWANIE LINIOWE, WAMPIR, BYTOMIANIN, ARCYDZIELNOŚĆ, GRUBA RYBA, CZERWONA GWARDIA, EDESTYDY, RYBACZKA, ZWYCZAJOWOŚĆ, BYT ABSOLUTNY, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, PINCZER, GĄSIOR, WODA POZAKLASOWA, REJESTRATOR, INŻYNIERIA TKANKOWA, PUCHAR, NEOTENIA, TENDENCJA, DRAMAT, BETONOWE BUTY, RZEP, PRZEŚLIZG, WZIĄTEK, LAIK, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, HEMATOLOGIA, RÓŻDŻKARZ, RUPNIK, NIESPRAWNOŚĆ, ITAKA, SZEREG NAPIĘCIOWY, IKOS, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, ILOCZYN MIESZANY, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, SKRZELONOGI, RUTENISTYKA, PODANIE, GLINKA KAOLINOWA, ODCZYN ZAPALNY, NADPŁYNNOŚĆ, OCHRONA KATODOWA, MAKROWIRUS, PRZYPŁYW, FARSA, MATKA BIOLOGICZNA, OBYWATEL ŚWIATA, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, KONTRWYWIAD, ANALIZA WARTOŚCI, INFILTRACJA, SLOW-FOX, JUBILEUSZ, MATECZNIK, KUCHENKA, PRZEŚMIEWKA, PRZEKUPIEŃ, PIKNIK, DŻAGA, MLECZARZ, HOYLE, PORFIRYNA, ARYTMIA, AKADEMIA, BAŚNIOWOŚĆ, INKORPORACJA, UCHLANIE SIĘ, OFIAKOMORFY, KRYSTALOFIZYKA, WIDEŁKI, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, CIĄŻA, PARAPETÓWKA, TERAPENA KAROLIŃSKA, NARÓD, KĘDZIERZYN, KWAS TŁUSZCZOWY, APLIKACJA ADWOKACKA, DONŻON, WIDOWISKO, SUSEŁ PEREŁKOWANY, ŻABA, BUDA, DYFTERYT, TITAN, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, GONGORYSTA, LISTNIENIE, WYDARZENIE, ZAPAŚNICTWO, PODKATALOG, INSTAGRAMER, URNA, LEKCJA, PRZYRODNIK, DZIEWIARKA, JAMS, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, ATAWIZM, RUSYCYSTYKA, MIRAŻ, PACZKA, SKŁADNIK MINERALNY, ŻURAWIEC FALISTY, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, ZDERZENIE CZOŁOWE, LIŚCIONOGI, OCTOWNIA, PRAWO CURIE-WEISSA, CZARTER, AERAL, MEZON, LIOFILIZACJA, ZWIERZĘ, AFISZOWANIE SIĘ, POSTĘPOWANIE CYWILNE, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, BULLA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, BEZCELOWOŚĆ, TROLL, OSTROKÓŁ, KOSTKA BRUKOWA, TORBIEL GALARETOWATA, KALOSZEK, KONSONANS, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, MAKIJAŻYSTA, OOLOGIA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, SZCZUR POLINEZYJSKI, ŁĘG JESIONOWY, KORDON, RURALISTYKA, PORA GODOWA, GASTRONOMIK, ŁUK DZIENNY, ŻYCZLIWY, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, MONARCHIA ELEKCYJNA, KARCZMA PIWNA, ZROST, LICZARKA BANKNOTÓW, MIKOLOGIA, MSZYCZNIK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, WURŚCIK, SZYSZAK HUSARSKI, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, OPTYKA ELEKTRONOWA, ZARAŻONA, BŁONA MIĘŚNIOWA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, SWAWOLA, RADIO TAXI, MIGRACJA, WARUGA, GRADUAŁ, NADCIEKŁOŚĆ, ŚWISTUŁA, KROTOCHWILA, LABORKA, POGODNOŚĆ, STACJA KOPULACYJNA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, MADZIARSKI, POŻEGNANIE, WYSPA, OFTALMOLOG, OBELGA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, CHAMSIN, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, KRATKA ODPŁYWOWA, GZA, SAWANNA, CZAS, OSOWSKI, POGŁĘBIARKA, TOLERASTA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, KOZA, GIMBOPATRIOTYZM, WIDZENIE OBWODOWE, ODPŁYW, KANAŁ HAVERSA, DIU, WDOWI GROSZ, MRÓWKA ŻNIWIARKA, SIEDZIBA, KSIĄŻKOWOŚĆ, SPREJ, MIEDNICZKA, MIKROFON LASEROWY, RYMARSTWO, JAZZ FUSION, WEKA, FLEKTA, ŚLEDŹ AZOWSKI, WIEWIÓRKA, REGLAN, SSAK ŻYWORODNY, MISTRZOSTWO, ROOIBOS, PARSER, GRUBY ZWIERZ, BAHAMY, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, CANZONETTA, KWADRANT, KRASNOLUDEK, ?KARONIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEBIEGIEM PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W CZASIE I PRZESTRZENI ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚCIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEBIEGIEM PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W CZASIE I PRZESTRZENI ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚCIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEORIA WZGLĘDNOŚCI dział fizyki zajmujący się przebiegiem procesów zachodzących w czasie i przestrzeni oraz ich właściwościami (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEORIA WZGLĘDNOŚCI
dział fizyki zajmujący się przebiegiem procesów zachodzących w czasie i przestrzeni oraz ich właściwościami (na 17 lit.).

Oprócz DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEBIEGIEM PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W CZASIE I PRZESTRZENI ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚCIAMI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DZIAŁ FIZYKI ZAJMUJĄCY SIĘ PRZEBIEGIEM PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W CZASIE I PRZESTRZENI ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚCIAMI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast