GRUPA FUNKCYJNA W CHEMII ORGANICZNEJ O OGÓLNYM WZORZE: -C=N-R, WYSTĘPUJĄCA W IMINACH I ICH POCHODNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA IMINOWA to:

grupa funkcyjna w chemii organicznej o ogólnym wzorze: -C=N-R, występująca w iminach i ich pochodnych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA FUNKCYJNA W CHEMII ORGANICZNEJ O OGÓLNYM WZORZE: -C=N-R, WYSTĘPUJĄCA W IMINACH I ICH POCHODNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.261

ISK, POŁOZY, KRZYŻÓWKA, POPULACJA MENDLOWSKA, ROMALEOZAURY, ESZOLCJA, PREDYKACJA, KABARET, JAJO, REGRADACJA, SUBWENCJA, PLEMIĘ, HYDRAZYD, PREPARATYKA, CYFRONIKA, LR, OKRĘT ESKORTOWY, SZYBKOZŁĄCZE, UPGRADE, MASTOLOGIA, RICHELIEU, CIRROCUMULUS, POWIEŚĆ SCI-FI, MECHOWCE, GĘSI, TORBIEL GALARETOWATA, FITOTRON, SZUM TERMICZNY, KOZACTWO, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, SKURCZLIWOŚĆ, BIOMETEOROLOGIA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, WYPRAWIACZ, ZEUS, GNIOTOWCE, ICHTIOLOGIA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, NIEKROPIEŃ, WODA, KURCZLIWOŚĆ, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, WIĄZADŁO, GRONO, SZÓSTKA, RACHUNEK CAŁKOWY, FRANKATURA WIELOKROTNA, ORGANICZNIK, WYTWÓRCZOŚĆ, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, ROZBÓJNICTWO, CYKL PALIWOWY, ASYLABIZM, WYRAŻENIE, BODARZ, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, SZPICA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, GATUNEK CELOWY, ARUMUŃSKI, AKERMAN, LA, MIKROWELA, GRUPA, SIATKA, PERSPEKTYWA, OKRĘT LINIOWY, CHEMICA, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, ZWIĄZEK OPERACYJNY, OŻWIOWATE, INWOLUCJA, KABACZEK, KOMARY, DROBINA, KLASTER, ODRĘB, AU, GRUPA, ANDRIĆ, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, WALEC WIBRACYJNY, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, POTOP, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, ZARZĄD, ZWAPNIENIE, BRUNATNOZIEM, STELLARATOR, MIKROCHEMIA, KR, GRUPA KOŁOWA, MEDYCYNA, KRATA PODGRUP, KOŁO, SZUWAKS, GMERK, ZASTĘP, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, FRAZA, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, FAKTORYZACJA, GNIDOSZ, OŁOWIAN, GRUSZE WSCHODNIE, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ZNAMIĘ BECKERA, NP, GRUPA ABELOWA, GOOGLE, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, OPOZYCJA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, JER TWARDY, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, SM, ZARODZIOWCE, ND, TYTANOZAURY, PM, GRZYB CHRONIONY, ZIEGLER, SYSTEM BANKOWY, BALET, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, DIECEZJA, POJAWIENIE SIĘ, INWENTURA, FITOCHEMIA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, SIANO W GŁOWIE, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ANALIZATOR, POSTKOMUNA, SZKOŁA RODZENIA, MISA MARTWICOWA, RETOROMANIN, MOSTEK, HEGEMON, ROMANS RYCERSKI, SĄD GARNIZONOWY, ICH TROJE, ALCHEMIA, WYCHOWAWCA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PRZECIWCIAŁO PRZECIWWYSPOWE, PRĄTKI ATYPOWE, ORTOPTYCZKA, KONKURS ŚWIADECTW, AKROBACJA, DOKER, SZCZEP, KULTURA ŚWIDERSKA, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, GRUPA KAPITAŁOWA, BATERIA, ANALIZA KONKURENCJI, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, PEDIATRIA, ZAMKNIĘCIE CELNE, GÓGLE, REFLEX, MYLONITYZACJA, ŻYWIOŁ, ŻYWIOŁAK, HIALINA, TATERSAL, DIALOG SPOŁECZNY, REPREZENTACJA, TELLUREK ZŁOTA, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, KARP BEZŁUSKI, JĘZYK WEWNĘTRZNY, MANIFESTACJA, KABARET, KOMAROWATE, ATAK, PRAWO DEWIZOWE, FUNKCJONALIZM, TRANSPORTÓWKA, WIDZENIE CENTRALNE, CHIŃSKI, DEM, CZAS GEOLOGICZNY, HODOWLA ZARODOWA, ŚLUZOWCE, WŁADZA, MUR, POLARYZACJA ATOMOWA, SCIENCE FICTION, AKROBACJA POWIETRZNA, KOMOSOWATE, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, EFEKT SNOBA, MIZANTROPIA, KAKTUS, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, OBRONA, MINISTRANT ŚWIATŁA, ANALIZA KOSZTÓW, SZEREG NAPIĘCIOWY, KATECHEZA, SZYBKOZŁĄCZKA, SÓL, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, PAK, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, TĘTNICA JĄDROWA, ZASTĘP, PELYKOZAURY, CORUM, CHEMICZKA, BŁONA PŁAWNA, GNIOTOWE, KADASTER, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KACZKA DOMOWA, SKŁAD, SZMALCOWNICTWO, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, TEATR, H2O, ZBÓJNIKOWATE, KORDON, UKŁAD RZECZOWY, LIOPELMOWATE, NEOGNATYCZNE, SEKCJA DĘTA DREWNIANA, CIECZ BORDOSKA, TRÓJGUZKOWCE, SERWIS INTERNETOWY, KRAKOWSKOŚĆ, OCHRONA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, DAMARA, ULTRA, CYBERPANK, BRAĆ, KRZEMEK, ONOMASTYKA, KK, PAMPA, CISINA, CYRKUMFLEKS, BEZTORBIKI, RZESZA, KLASTER, GŁĄBIEL, JON AZYDKOWY, ALGEBRA LINIOWA, WĘZEŁ, ŚWIAT, CD, ALLOSTERIA, ZAPAŚĆ KREDYTOWA, EKIPA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, FITOCENOLOGIA, MIĘKISZ DRZEWNY, PASMO GÓRSKIE, NITRYL, KOMUNA, WOTUM NIEUFNOŚCI, WZÓR CHEMICZNY, WOŹNY, GRUPA SKŁADNIOWA, ARCHIWISTA, KINO SAMOCHODOWE, KATASTER, HIPOWENTYLACJA, GRANDA, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, TAKSON, TOR, BIURO PODAWCZE, MINERALOGIA GENETYCZNA, OSŁONKA, REFORMATOR, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, GOTOWOŚĆ CYWILNA, TARŁO, DRYF KONTYNENTALNY, EMIGRACJA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, DEMOSCENA, GROMADA, KORONKARZ, BUDOWNICTWO, AT, GANG, GOOGLE, SZKUTNICTWO, PATRONAŻ, GRUPA ARYLOWA, ?PREPARAT KONTAKTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.261 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA FUNKCYJNA W CHEMII ORGANICZNEJ O OGÓLNYM WZORZE: -C=N-R, WYSTĘPUJĄCA W IMINACH I ICH POCHODNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA FUNKCYJNA W CHEMII ORGANICZNEJ O OGÓLNYM WZORZE: -C=N-R, WYSTĘPUJĄCA W IMINACH I ICH POCHODNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA IMINOWA grupa funkcyjna w chemii organicznej o ogólnym wzorze: -C=N-R, występująca w iminach i ich pochodnych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA IMINOWA
grupa funkcyjna w chemii organicznej o ogólnym wzorze: -C=N-R, występująca w iminach i ich pochodnych (na 12 lit.).

Oprócz GRUPA FUNKCYJNA W CHEMII ORGANICZNEJ O OGÓLNYM WZORZE: -C=N-R, WYSTĘPUJĄCA W IMINACH I ICH POCHODNYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - GRUPA FUNKCYJNA W CHEMII ORGANICZNEJ O OGÓLNYM WZORZE: -C=N-R, WYSTĘPUJĄCA W IMINACH I ICH POCHODNYCH. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x