SSAK ŁOŻYSKOWY - SSAK Z NAJWYŻEJ UORGANIZOWANEJ GRUPA SSAKÓW, ZALICZANA WRAZ Z TORBACZAMI DO SSAKÓW WŁAŚCIWYCH (PLACENTALIA, EUTHERIA); CECHĄ ŁOŻYSKOWCÓW JEST WYSTĘPOWANIE TROFOBLASTU — TKANKI, Z KTÓREJ POWSTAJE ŁOŻYSKO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOŻYSKOWIEC to:

ssak łożyskowy - ssak z najwyżej uorganizowanej grupa ssaków, zaliczana wraz z torbaczami do ssaków właściwych (Placentalia, Eutheria); cechą łożyskowców jest występowanie trofoblastu — tkanki, z której powstaje łożysko (na 11 lit.)SSAK ŁOŻYSKOWY to:

ssak łożyskowy - ssak z najwyżej uorganizowanej grupa ssaków, zaliczana wraz z torbaczami do ssaków właściwych (Placentalia, Eutheria); cechą łożyskowców jest występowanie trofoblastu — tkanki, z której powstaje łożysko (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SSAK ŁOŻYSKOWY - SSAK Z NAJWYŻEJ UORGANIZOWANEJ GRUPA SSAKÓW, ZALICZANA WRAZ Z TORBACZAMI DO SSAKÓW WŁAŚCIWYCH (PLACENTALIA, EUTHERIA); CECHĄ ŁOŻYSKOWCÓW JEST WYSTĘPOWANIE TROFOBLASTU — TKANKI, Z KTÓREJ POWSTAJE ŁOŻYSKO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.281

DIKSONIOWATE, STAŁA HUBBLE'A, MILCZĄCA ZGODA, EFA ZACHODNIOAFRYKAŃSKA, PRYMITYWIZM, GORĄCZKA, TAR, PRODUKCJA PIERWOTNA, LOT ŚLIZGOWY, WERSJA KINOWA, CIEMNOTA, KOLEKTYW, ŚWIĘTA, KOZIOŁ BEZOAROWY, DOBÓR SZTUCZNY, SIATKA CENTYLOWA, KWAS LIPONOWY, CENTRALA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PRZEWÓD SĄDOWY, NIEBYWAŁOŚĆ, METODA, ZUPA Z GWOŹDZIA, KRĄGLIK, BRUDY, TARCZKA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SAMOBÓJCA, KUDU MAŁE, DUŃSKI, PORA, IMPERTYNENCKOŚĆ, WPIERDOLKA, WSZECHBYT, OPOŁEK, MACIERZ TRÓJKĄTNA, KLUB POSELSKI, MIESZAK, STEROWANIE OPTYMALNE, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, SKOK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KLASA ŚREDNIA, WYWÓD, OTWORNICE, LICZBA FERMATA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, PRACOHOLICZKA, PENTAPLOID, NIEZALEŻNOŚĆ, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, GAZÓWKA, KOPYTO, ZBORNORAKI, FILAR, SENAT, LEGIA CUDZOZIEMSKA, TŁUM, TAPIR, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, NATURYSTKA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, DEFICYT BUDŻETOWY, KRAKÓW, REDAKTORSTWO, PIŻMOWCE, INDRISOWATE, TEOLOGIA NEGATYWNA, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, MŁODA, KLESZCZOWATE, LEW GÓRSKI, HIPIS, ARESZT TYMCZASOWY, KSIĄŻĄTKO, FRANCZYZA KONWERSYJNA, JER PRZEDNI, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, KRATA PODGRUP, PANGOLIN PIĘCIOPALCZASTY, BRUDNA ROBOTA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, ESENCJA, ELEKTRODA MEMBRANOWA, ABSORBANCJA, METODY, ZALEŻNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ANTROPOCENTRYZM, FUNKCJONALIZM, KRYL PÓŁNOCNY, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, MANIERZYSTA, SZTURMÓWKA, NIEGOSPODARNOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, STOPA, ŚLĄSKOŚĆ, NADAKTYWNOŚĆ, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, FOTOGRAFIA LOTNICZA, BEZPOWROTNOŚĆ, MASZYNA CIEPLNA, NITINOL, NITROZOBAKTERIA, TAŚMA MAGNETYCZNA, GŻEL, GRONO, OTWARTOŚĆ, DYŻURNA RUCHU, ASFALT, MRUKOKSZTAŁTNE, MOC ZNAMIONOWA, MUSTYK, BROŃ RAKIETOWA, KOLONIA, ŚMIERDZIEL, NASIĘŹRZAŁOWCE, RYSOWNICA, PRAKTYCZNOŚĆ, NIŻSZE NACZELNE, CZTEROKROTNOŚĆ, KONTO DEPOZYTOWE, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, TYLCZAK, ROZBRATEL, OSTREK, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, ÓSEMKA, MIEJSCOWY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, TRAWERSOWANIE, NOSOROŻEC SUMATRZAŃSKI, KAUKAZ, KONKURS, WODA POZAKLASOWA, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, ZAJĄC, RĘBNIA ZUPEŁNA, DIADA, ADYPOCYT, LESER, INSTRUMENT STRUNOWY, RÓJ, PANŚWINIZM, ŚWINIA KARŁOWATA, UMOWA ZLECENIE, POETKA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, PRZECIWIEŃSTWO, ONR-OWIEC, PACZKA, WRZASKLIWOŚĆ, GRA HAZARDOWA, MINÓG JAPOŃSKI, WIRTUOZOSTWO, PASZPORTYZACJA, ZAKŁAD HANDICAP, MECHANIKA STATYSTYCZNA, GMINNOŚĆ, ŁAŃCUCH POKARMOWY, ADELOBASILEUS, WYJĄTKOWOŚĆ, BURAK, KODON NONSENSOWNY, TALERZ, KWOKA, WSZY, NIEOPANOWANIE, OPONY MÓZGOWE, SSAK, KOŁNIERZ SZALOWY, KROKODYLOMORFY, SYMULATOR, KARBONYL, SYMULACJONIZM, GUZ ŁAGODNY, ARCYDZIELNOŚĆ, WIEK PRODUKCYJNY, SUMA WEKSLOWA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, TRZMIEL ŻÓŁTY, METAMORFIZM WSTECZNY, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, ANDROGYNIZM, BIEG PŁOTKARSKI, TKANKA MIĘKKA, BUREK, PIĘĆDZIESIĄTKA, WIETRZENIE FIZYCZNE, GANG, ZASTRZAŁ, WALC WIEDEŃSKI, ŚWINKA MORSKA, WIEWIÓRKA RUDA, PODATEK PROGRESYWNY, PATRON, BEZBOLESNOŚĆ, POSZKODOWANY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ZADYCHRA POSPOLITA, REPUBLIKA, KAWA ZBOŻOWA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, FELERNOŚĆ, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, KOLCZAK, REGRESJA LODOWCA, OGONICE, LISTEK, HIGH LIFE, ZIELONA NOC, PANDA, ZUPA NA GWOŹDZIU, PORZĄDNOŚĆ, FIZYCZNOŚĆ, PIEZOMAGNETYK, ZWODNICZOŚĆ, NOSOROŻEC, WYDŁUŻALNIK, WAŁEK, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, TAPIR, SREBRNA PAPROĆ, WYROŚL, TEMPERATURA BARWOWA, ZAWODOWO CZYNNY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, PUNKT WYPADOWY, SKRYTOBÓJSTWO, KUC FELL, OSTRY STRZAŁ, INWERSJA OPADÓW, CZARNA SKRZYNKA, SWOBODA, CIEMNA ENERGIA, MOKASYNY, POEMAT OPISOWY, HRABINA, SIARCZAN, KAPITANIA GENERALNA, ERGOTERAPIA, DIAKONIA, KOMÓRKA TUCZNA, DRABINKA LINOWA, OLEJARZ, BYSTRZACHA, OSTOJA, PROCH, PIES, NEUROPROTEKCJA, SZMELC, GŁOWA RODZINY, PIKIETA, WIELOBARWNOŚĆ, OMIEG KAUKASKI, SYSTEM OBRONNY, SPRZĘŻNICE, BIOSYNTEZA BIAŁKA, ZADYMKA, KILOTONA, LIMONKA KAFFIR, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, ROŻEK, CANZONA, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, EMBLEMAT, NIEŁAZ WIELKI, ZORBA, KRÓLEWNA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ROZBITEK, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, BIAŁY DZIEŃ, KANONIK, ZŁY CZŁOWIEK, ADWOKAT DIABŁA, SKAŁA GŁĘBINOWA, NAKTUZ, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, MUSZLA, MAMUT POŁUDNIOWY, ASYMILACJA, LOMUSTYNA, PUENTA PŁASKA, NIEDŹWIEDZIE, WIŚNIÓWKA, ZAPŁON, DŻUNGLA, KRĘGOWCE, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, BULANŻERIA, MIARA, TAJEMNICA ADWOKACKA, WENATIKOZUCH, OGON KOŃSKI, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, ?MAŁODUSZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.281 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SSAK ŁOŻYSKOWY - SSAK Z NAJWYŻEJ UORGANIZOWANEJ GRUPA SSAKÓW, ZALICZANA WRAZ Z TORBACZAMI DO SSAKÓW WŁAŚCIWYCH (PLACENTALIA, EUTHERIA); CECHĄ ŁOŻYSKOWCÓW JEST WYSTĘPOWANIE TROFOBLASTU — TKANKI, Z KTÓREJ POWSTAJE ŁOŻYSKO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SSAK ŁOŻYSKOWY - SSAK Z NAJWYŻEJ UORGANIZOWANEJ GRUPA SSAKÓW, ZALICZANA WRAZ Z TORBACZAMI DO SSAKÓW WŁAŚCIWYCH (PLACENTALIA, EUTHERIA); CECHĄ ŁOŻYSKOWCÓW JEST WYSTĘPOWANIE TROFOBLASTU — TKANKI, Z KTÓREJ POWSTAJE ŁOŻYSKO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOŻYSKOWIEC ssak łożyskowy - ssak z najwyżej uorganizowanej grupa ssaków, zaliczana wraz z torbaczami do ssaków właściwych (Placentalia, Eutheria); cechą łożyskowców jest występowanie trofoblastu — tkanki, z której powstaje łożysko (na 11 lit.)
SSAK ŁOŻYSKOWY ssak łożyskowy - ssak z najwyżej uorganizowanej grupa ssaków, zaliczana wraz z torbaczami do ssaków właściwych (Placentalia, Eutheria); cechą łożyskowców jest występowanie trofoblastu — tkanki, z której powstaje łożysko (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOŻYSKOWIEC
ssak łożyskowy - ssak z najwyżej uorganizowanej grupa ssaków, zaliczana wraz z torbaczami do ssaków właściwych (Placentalia, Eutheria); cechą łożyskowców jest występowanie trofoblastu — tkanki, z której powstaje łożysko (na 11 lit.).
SSAK ŁOŻYSKOWY
ssak łożyskowy - ssak z najwyżej uorganizowanej grupa ssaków, zaliczana wraz z torbaczami do ssaków właściwych (Placentalia, Eutheria); cechą łożyskowców jest występowanie trofoblastu — tkanki, z której powstaje łożysko (na 13 lit.).

Oprócz SSAK ŁOŻYSKOWY - SSAK Z NAJWYŻEJ UORGANIZOWANEJ GRUPA SSAKÓW, ZALICZANA WRAZ Z TORBACZAMI DO SSAKÓW WŁAŚCIWYCH (PLACENTALIA, EUTHERIA); CECHĄ ŁOŻYSKOWCÓW JEST WYSTĘPOWANIE TROFOBLASTU — TKANKI, Z KTÓREJ POWSTAJE ŁOŻYSKO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SSAK ŁOŻYSKOWY - SSAK Z NAJWYŻEJ UORGANIZOWANEJ GRUPA SSAKÓW, ZALICZANA WRAZ Z TORBACZAMI DO SSAKÓW WŁAŚCIWYCH (PLACENTALIA, EUTHERIA); CECHĄ ŁOŻYSKOWCÓW JEST WYSTĘPOWANIE TROFOBLASTU — TKANKI, Z KTÓREJ POWSTAJE ŁOŻYSKO. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x