PERSICA - GRUPA KILKU GATUNKÓW ROŚLIN, KTÓRE WEDŁUG WIĘKSZOŚCI UJĘĆ TAKSONOMICZNYCH ZALICZANE SĄ DO RODZAJU PRUNUS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZOSKWINIA to:

Persica - grupa kilku gatunków roślin, które według większości ujęć taksonomicznych zaliczane są do rodzaju Prunus (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRZOSKWINIA

BRZOSKWINIA to:

soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie (na 11 lit.)BRZOSKWINIA to:

drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie wykorzystywane do wędzenia i wykonywania drobnych przedmiotów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PERSICA - GRUPA KILKU GATUNKÓW ROŚLIN, KTÓRE WEDŁUG WIĘKSZOŚCI UJĘĆ TAKSONOMICZNYCH ZALICZANE SĄ DO RODZAJU PRUNUS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.082

GOMORA, OWOC RZEKOMY, BOTNET, PSZCZOLINKI, MELON, AZOTOBAKTER, ODPRYSK, PODSTAWA PROGRAMOWA, KANTOR, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, GRZEBIEŃ, FRANCISZKANKI, RUCH, SEKWENCER, HALIBUT NIEBIESKI, ZWIERZĘ, ZAWISAKOWATE, ALMIKI, KANDYZ, PAŃSTWO, DOGMAT, OSNOWA, TETRAPODY, PIRANIA, JON, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA, WIROID, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, WILKOSZ LEŚNY, WĘŻOOCZKA STROJNA, BLASTODERMA, PLATYCERIUM, LISZAJ, FLOTA, ŁOBUZEK, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ŚRODOWISKO, REGENERACJA, PRZECIEK, CIS, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, WIRUSY, MIÓD PSZCZELI, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, ROŚLINA DONICZKOWA, WIELOMĘSTWO, GRZEBYK, ANODA, MAJĄTEK, TARYFA, WIELOPIĘTROWIEC, LUSTERKO, PSZCZELNIK, TYPOLOGIA, IRLANDIA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, RADAR METEOROLOGICZNY, SENAT, GRUPA, TRYBULARZ, WAFEL, TRÓJEDNIK POWABNY, PĘDRAK, ROŚLINOŻERNOŚĆ, GRUPA TORSYJNA, TEATR LALEK, DELEGACYJKA, MAK, LAS MONSUNOWY, PŁASKLA ŁOSIOROGA, OSNUWIK ZAROŚLOWY, ROŚLINA AKWARIOWA, BADANY, PELYKOZAURY, TRAMA, ILOCZYN JONOWY, CELEBRACJA, GENERATOR, KWAS, WĘZEŁ, BAŁWOCHWALSTWO, SKRZYDŁOLIST, DEIZM, ACENA, POZIOMKA, WANIENECZKA, PRAKRYTY, REPREZENTACJA, KRÓLIK BAGIENNY, KASSATA, AKANTOWATE, OMACNICA, ROPUCHOWATE, GRAPTOLITY, DOŚWIADCZENIE, BYK Z BRĄZU, KRETOSZCZURY, OSIEMDZIESIĄTKA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, MESZEK, SUTEK, OFIARA, WODY INGLACJALNE, NIEPODZIELNOŚĆ, LOTNICTWO WOJSKOWE, JEŻYCA, WOLARKA, OBLEGAJĄCY, LINIA HODOWLANA, KARTOTEKA, ROLNICTWO, OGIEŃ, KOSMATKA BLADA, DYDELFOKSZTAŁTNE, TYTANOZAURY, ŁOPATKA, HODOSKOP, DAKTYLOGRAFIA, PALEC, OSŁONKA, ŚLIWA MORELA, KROKODYL WŁAŚCIWY, SEKTA, RÓŻOWATE, LIMKI, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, BAMBUS, TRACZ AMERYKAŃSKI, ZARAZA, HYDROBUS, REKUPERATOR CIEPŁA, RHIZOBIUM, UZNANIE ADMINISTRACYJNE, HIACYNTOWATE, JĘZYK CHIŃSKI, GOŹDZIKOWCE, RAZBORA, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, GACEK WIELKOUCH, PĘCHERZNICA, KLISZA, DEMOLUDY, GNIOTOWCE, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁOWE, KLON, KORYTKO, GALERIA, PARZĘCHLIN, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, OSIOWCE, PRASSAKI, CZYNNIK EKOLOGICZNY, TABOR, PARASOLOWIEC, SAMORZĄDNOŚĆ, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, JAJO, PÓŁKWATEREK, ŚNIEĆ, NASIADÓWKA, UCHO IGIELNE, DNO KWIATOWE, ENZYM PROTEOLITYCZNY, IMPORT RÓWNOLEGŁY, RADA STARCÓW, KOMÓRECZKA, FENIKS, DIPLOPIA, MLECZ, DADA, GATUNEK KRYPTYCZNY, MIESZALNIK, ŻABA SZTYLETOWATA, TERMOSIK, SERNIK, SPRZĘT MECHANICZNY, SEKCJA DĘTA DREWNIANA, CHOROBA GRZYBOWA, DOBRO PODRZĘDNE, OPERA BUFFA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, PAŁANKA WĘDROWNA, KONIOWODNY, DRAPACZ, PASYNKOWATE, MIAZGA, AUTONOMICZNOŚĆ, GUMA TRAGANKOWA, PLANETKA, PINGWIN MAŁY, RZECZOWNIK POLICZALNY, KONSONANS, FOKS, SZPILKOWE, BLASZKOWIEC, EOZYNOFIL, HOMOGLIKAN, FILANDER PRĘGOWANY, BEZ, TAPIR GÓRSKI, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, CHART, PRZERABIACZ, SYSTEM BANKOWY, CHOMĄTO, ZDANIE WZGLĘDNE, INDRIS, CHŁYST, SIŁA, JABŁOŃ, ATMOSFERA, ŚWIERK, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, JELONEK CZUBATY, LICHWIARSTWO, ZŁOTLIN, NERWOWOŚĆ, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, PASOŻYT POLIKSENICZNY, ODŁAM, ŚWIĄTYNIA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, BOMBONIERA, PIKNOMETR, SIT DROBNY, PRZYBLIŻENIE, DZIERZBOWIEC DŁUGODZIOBY, KARLIK DROBNY, PYŁ, BUŁCZARKA, ŚWIATŁO DZIENNE, FLORYSTA, PACIORECZNIKOWATE, ODSTĘPCA, KUTYKULA, SKRUB, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, TRZCINA, MŁAK, NERWICA NIEDZIELNA, PSAMMOBENTOS, TARKA, SIEDLISKO, LYGODIUM PALMIASTE, SFEROLIT, ANAKONDA, ANALIZA KONKURENCJI, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, PARKIET, LODOICJA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, UMOWA KONTRAKTACJI, WIRKI, PATENT ŻEGLARSKI, TERAPIA ODRUCHOWA, DIABEŁ TASMAŃSKI, RADIACJA, KUWETKA, PORUCZNIK, PYTANIE TESTOWE, HYDROFOR, FILAKTERIE, CZYRAK GROMADNY, TAKSONOMIA, ANTYTETYCZNOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, OGNISKO, POGOŃCOWATE, ROZRZUTKOWATE, NIEBIELISTKA, GUNIAK, DROBNOUSTEK, GRUSZKA, MIENIE, FALKA, WRONA, GŁADZAK, PŁYN INFUZYJNY, WĘGIEL KAMIENNY, KANCZYL AFRYKAŃSKI, ZWODNICA, ODPUST, FENYL, TCHÓRZ, JESION WYNIOSŁY, TEROFIT, K.C, GRZECH SODOMSKI, PĘCZYNA BŁOTNA, KLASA, REKIN, KANDYDEMIA, BURAK, DRĘTWOKSZTAŁTNE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, LIŚCIONOSY, ZANIECZYSZCZENIE, ?GRUCZOŁ MLECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.082 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PERSICA - GRUPA KILKU GATUNKÓW ROŚLIN, KTÓRE WEDŁUG WIĘKSZOŚCI UJĘĆ TAKSONOMICZNYCH ZALICZANE SĄ DO RODZAJU PRUNUS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PERSICA - GRUPA KILKU GATUNKÓW ROŚLIN, KTÓRE WEDŁUG WIĘKSZOŚCI UJĘĆ TAKSONOMICZNYCH ZALICZANE SĄ DO RODZAJU PRUNUS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZOSKWINIA Persica - grupa kilku gatunków roślin, które według większości ujęć taksonomicznych zaliczane są do rodzaju Prunus (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZOSKWINIA
Persica - grupa kilku gatunków roślin, które według większości ujęć taksonomicznych zaliczane są do rodzaju Prunus (na 11 lit.).

Oprócz PERSICA - GRUPA KILKU GATUNKÓW ROŚLIN, KTÓRE WEDŁUG WIĘKSZOŚCI UJĘĆ TAKSONOMICZNYCH ZALICZANE SĄ DO RODZAJU PRUNUS sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PERSICA - GRUPA KILKU GATUNKÓW ROŚLIN, KTÓRE WEDŁUG WIĘKSZOŚCI UJĘĆ TAKSONOMICZNYCH ZALICZANE SĄ DO RODZAJU PRUNUS. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x