ZBIÓR ZWIERZĄT LUB ROŚLIN MNIEJ WIĘCEJ W TYM SAMYM WIEKU, POWSTAŁYCH W ZBLIŻONYM CZASIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKOLENIE to:

zbiór zwierząt lub roślin mniej więcej w tym samym wieku, powstałych w zbliżonym czasie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POKOLENIE

POKOLENIE to:

część rodziny, będąca zazwyczaj w podobnym wieku i tworząca takie same relacje z innymi członkami (na 9 lit.)POKOLENIE to:

grupa ludzi w podobnym wieku, których łączą wspólne doświadczenia i przeżycia społeczne, często podobne poglądy (na 9 lit.)POKOLENIE to:

czas, który jest potrzebny, aby grupa ludzi urodzonych w tym samym czasie dorosła i wydała swoje potomstwo, mniej więcej 20-25 lat; określenia tego zazwyczaj używa się w kontekście społecznym, socjologicznym (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR ZWIERZĄT LUB ROŚLIN MNIEJ WIĘCEJ W TYM SAMYM WIEKU, POWSTAŁYCH W ZBLIŻONYM CZASIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.854

CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, AWAR, RUBELLIT, IRC, GALANGAL MNIEJSZY, PLEWA, CYGAN, RENKLODA, ULGA, ROTMISTRZ, STRĄGOWCE, FISKUS, ŚLIWA, MIOTŁA, DRUK ROZSTRZELONY, PULPIT, AMPUŁKA, NATASZA, HULAKA, PLUGAWOŚĆ, GODZ, GROWL, FIOŁEK, CZEKOLADA, OPUS, WODNICZKA, DZIABA, KONTENER, PERKOLACJA, ROZTOCZE, GRAPTOLITY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, ŁĄCZE ABONENCKIE, ASKOCHYTOZA, KOMUNIKATOR, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, WIŚNIÓWKA, WODA PODSKÓRNA, GŁUPSTWO, CERKIEW, SPLOT, SYMPATYKOMIMETYK, RZEŹNIA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, WIGILIA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, GRÓB SKRZYNKOWY, ADWENTYSTA, KŁĄB, SUKMANA, MATURA, STRZAŁKA, DRESZCZE, RUGBY, KUC ZANISKARI, BROKER UBEZPIECZENIOWY, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, BARSZCZ, AREKOWATE, PODBIERACZ, OBIEG, ZATRUCIE CIĄŻOWE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, WIDMO OPTYCZNE, ONE-LINER, STRATEGIA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, ANALIZA WARIANCYJNA, MANSZETA, ADRES FIZYCZNY, SNAJPER WYBOROWY, KREDYT PAŃSTWOWY, MGIELNICA, WAGINA, SKRÓT, LENA, MARUDA, PULPIT, CYPRYSOWCE, KASETON, KRAWAT, KLEPKA, RUCH, WYMIANA, MIKONAZOL, PRZECHOWANIE, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ŻYWOTOPIS, SZAŁAS, KULT LUNARNY, WĘDRÓWKA, FUCHA, KRAKWA, EKSTENSJA, MAIŻ, SYN, WIELOETATOWOŚĆ, MAXI SINGEL, DZIENNIKARZ, CYTRYNA, SIŁA NOŚNA, EUTEKTYKA, CIAŁO, ŻÓŁWIE LĄDOWE, BOCZNICA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, ŚLIZG, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, DŁUGODZIÓB, TRANSPONDER, CIELĘCE LATA, HEBAN, BROKATELA, MOST PONTONOWY, ORNAMENTYKA, ŚRODKOWOŚĆ, DZWONNICA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, FELDMARSZAŁEK, PIKA, PLUJKA, DYSZKANCIK, ABLUCJA, MYKOHETEROTROF, PŁETWA STEROWA, SUCHAR, SŁABIZNA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, WARŻKA, PACHNOTKA, KĘDZIERZAWKA, LODOWNIA, ZŁOCIEŃ, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, TERMOJONIZACJA, MORENA, CZESZKO, ZBRODNIA HITLEROWSKA, KOLEKTOR, NEOGOTYK, REGIMENTARZ, TEFILIN, TATARAKOWATE, RZYMSKI NOS, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, TYTOŃ, KIWI, SAMOURZECZYWISTNIANIE, LITERATURA JARMARCZNA, OSTATECZNOŚĆ, SZAMANKO, AKRECJA, KASZA MANNA, POŁAWIACZ, AGENT, OGÓREK, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ZAPŁATA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, KAZALNICA, KOSMATKA SUDECKA, KORPUS, SYMPLEKS, MUZYK, FOTORECEPTOR, GAJOWIEC, METYLOTROFIA, FORMACJA, METALOPROTEINA, SKUMBRIA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, KLUBOWIEC, GEODETA, STACZ, NIERUCHOMOŚĆ, BALKON, ŁUK ELEKTRYCZNY, AUKSYNA, WIEŻA KONTROLNA, PLEWA, KÓZKI, EMOTIKONA, KRAB, TSE, EPISKOPAT, PASJA, PODCHLEBSTWO, DAWCZYNI, ZAŚLEPIENIE, LODOWIEC GRUZOWY, KEM, BROŃ MASZYNOWA, CYRK, OGOŃCZOWATE, PRZYWODZICIEL, MISIEK, DOMICYL, FRENOLOGIA, IDEACJA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ŁADUNEK, DIETA ASPIRYNOWA, ORBITA BIEGUNOWA, DOMEK LORETAŃSKI, PŁOMYK, STALLE, KASZTAN, RAPTULARZ, ORDA, ODPŁATA, IZOFONA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, UWE, CEZURA, DIOECJA, GORYCZKOWCE, MIŁORZĄB, KĄT WEWNĘTRZNY, PRZEWIERCIEŃ, KOS, KRYZA, WŁOSIENICZNIK, SILOS ZBOŻOWY, NIEWYPARZONY PYSK, HEGEMON, ROBOTY BUDOWLANE, DWUKOLOROWOŚĆ, TUSZKA, ALDO, MACKI, GWAJAKOWIEC, ALLOSTERIA, DZIÓB, BRZOZA CZARNA, PALIWO KOPALNE, METADANE, AUREOLA, PLANETA, POLARYZACJA JONOWA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, ALT, REFORMACJA, PICUŚ, KOLEGA PO FACHU, IZOMER KONFORMACYJNY, SIEROTA SPOŁECZNA, BASSO CONTINUO, ORTOGRAFIA, SIT ŻABI, EPOKA INDUSTRIALNA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, SYGNATURKA, CYGARNICA, POJNIK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, IMINA, ALKIERZ, AFILIACJA, EOPTERANODON, KOŁO SEGNERA, ANTYFONA, MAJĘTNOŚĆ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, STAN PSYCHICZNY, PORTUGALSKI, WĘGAREK, POWIEŚĆ S-F, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, GALÓWKA, GEST, BOMBA WULKANICZNA, FORMACJA ROŚLINNA, ZWODNICA, RAKARZ, DŻET, WEZWANIE, ATLAS, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, KOSZTORYS INWESTORSKI, PRACOWNIK FIZYCZNY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, RACJA, ELIMINACJA, PŁASKLA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SPATODEA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, OKTAWKA, KAPISZON, PRZEKRÓJ, MŁODZIEŻÓWKA, JĘZYK, WIEŻA STRAŻNICZA, SSAK WYMARŁY, LAPILLI, KONURBACJA, SZPONTON, ?DZIAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.854 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR ZWIERZĄT LUB ROŚLIN MNIEJ WIĘCEJ W TYM SAMYM WIEKU, POWSTAŁYCH W ZBLIŻONYM CZASIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR ZWIERZĄT LUB ROŚLIN MNIEJ WIĘCEJ W TYM SAMYM WIEKU, POWSTAŁYCH W ZBLIŻONYM CZASIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKOLENIE zbiór zwierząt lub roślin mniej więcej w tym samym wieku, powstałych w zbliżonym czasie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKOLENIE
zbiór zwierząt lub roślin mniej więcej w tym samym wieku, powstałych w zbliżonym czasie (na 9 lit.).

Oprócz ZBIÓR ZWIERZĄT LUB ROŚLIN MNIEJ WIĘCEJ W TYM SAMYM WIEKU, POWSTAŁYCH W ZBLIŻONYM CZASIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZBIÓR ZWIERZĄT LUB ROŚLIN MNIEJ WIĘCEJ W TYM SAMYM WIEKU, POWSTAŁYCH W ZBLIŻONYM CZASIE. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x