LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYKOAGULANT to:

lek przeciwzakrzepowy - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.311

FOTOGRAM, AZOTAN(III) AMYLU, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SAMOCHÓD POŻARNICZY, NOWOZELANDKA, GOLF, KOLOKACJA, POWAŻNY WIEK, ŁAPACZ, WICI, KLAPECZKA, POKAL, POBRATYMSTWO, KANTOR, IDEACJA, LOBELIA, KAROWNIK, MYŚLISTWO, PAUPER, ZWOLNIENIE, TERBINAFINA, RYKSZARZ, TRZASKACZE, PINGWIN BIAŁOOKI, CIOS, DRABINKA, PORTUGALSKOŚĆ, LANOS, PROTEST SONG, TRIO, SZASZŁYK, WAHADŁO, TAKSON MONOFILETYCZNY, ANTYSZTUKA, MIKROOTOCZENIE, KREACJA PIENIĄDZA, PÓŁKA SKALNA, WANIENKA, NAUKA MEDYCZNA, REWALIDACJA, WOŁYNIAK, TEORIA CIAŁ, TEŚCIK, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, WODOROSIARCZEK, DYSTRYKT, BIAKS, JEZIORO ZASTOISKOWE, MÓRG, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, MILCZĄCA ZGODA, OSIEMNASTKA, CZUWANIE MODLITEWNE, OBROŃCZYNI, BURLESKA, TORU, WCZASY POD GRUSZĄ, WRZECIONO, WALKA, PRZYSŁÓWEK, TONACJA, MANEŻ, CYBORIUM, PASZPORTYZACJA, CYSTOSTOMIA, SAMOISTNOŚĆ, AJENCJA, KASZUBSKI, MAPA PIKSELI, WINIARZ, BAWAR, INŻYNIERIA TKANKOWA, EKIPA, ZWARCIE, EGRETA, BENZOES, DRELICH, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PRZEWRÓT, MEDIATEKA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, NUROGĘŚ, CHARAKTER, SYN, KASZKIET, JESION WYNIOSŁY, KEM, GIGANT, MOSTEK, STATYSTA, SZOPKARZ, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, OPARZENIE, MARKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, POŁYKACZ, NIEWYPARZONY PYSK, PATRON, ZEBROID, PLEMIĘ, KLAUZULA, KOGNITYWIZM, CHEMOATRAKTANT, ZWIJARKA, POCISK ARTYLERYJSKI, KAPUSTA KWASZONA, FIGOWIEC POSPOLITY, ROZZIEW, KULT PRZODKÓW, SZESNASTY, DYSONANS, OSŁONA, KOPROFIL, SOLO, TYRAŃSTWO, ODSTĘP, WŁAŚCIWOŚĆ, DREDNOT, MAKARONIARZ, ZAWIŁOŚĆ, EMETYK, JĘZYK AFRYKANERSKI, CZASZA, BRAZYLIJKA, KARA, PŁANIETA, RAKSOLOTY, FORMIZM, KONDOMINIUM, TRÓJNÓG, PŁASKONOS, TERRARYSTA, PROSAK, MAZUREK, BATERIA, ŻAKARD, FINKA, PAKISTAŃCZYK, RÓG, SALWA, FOTOGENICZNOŚĆ, KONFEDERACJA KANADY, AUGUR, PANEKLA, MAMUT JEFFERSONA, PRZĘSŁO, ŚCIEKI KOMUNALNE, DZIESIĘCIONOGI, WPŁATA, RAMIENICOWE, OBRÓT PIERWOTNY, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, ŚWIATŁO, AMOL, WIZA, JEDENASTKA, KLAUZULA GENERALNA, TEUTOŃSKI, OTWÓR, NACZYNIE OZDOBNE, BACHMAT, WOREK, ZAPRZĘG, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, BIRIANI, SCHEIN, KASIARZ, GIERKA, KARA UMOWNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, FRUSTRACJA, ROZTWÓR RINGERA, HEMOSTAZA, HALMA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, CYPROHEPTADYNA, UNDERGROUND, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, BMW, AKT, NERWIAK, GŁOGOWIANIN, ELANA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, BRZOZA, DRIBLING, KARAWAN, WKLĘSEK, UPIĘCIE, PŁATEW, REKLAMANT, LEGITYMACJA PROCESOWA, ZAGRANICZNOŚĆ, PALETA, SILOS ZBOŻOWY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, CZTEROSUW, KANCONA, SUMATOR, RYGIEL, BARBARYZM, RUDAWKA ŻAŁOBNA, ZABURZENIE NASTROJU, PROTESTANTYZM, MESZEK, EMBARGO, ZGRZEBŁO, CZOŁÓWKA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, BŁONA DOPOCHWOWA, KOCIOŁ EWORSYJNY, BĄK, TABUIZACJA, WŁĄCZNIK, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, SEKSTET, PLOMBOWIEC, REPOZYCJA, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, WĘŻÓWKOWATE, CUGANT, AMEBOCYT, SŁUPICA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, WOAL, ATRAKTANT, SKARYFIKATOR, PIERWSZOŚĆ, SZPIEGÓWKA, TOPIELISKO, FILM WOJENNY, ŚCIANKA, ZBRODNIA, CZAKRAM, KWAS WALPROINOWY, DZIEŁO ŻYCIA, DUCHOWY OJCIEC, OPENER, KOŁO, ODTWÓRCA, SZCZECIN, ARSENAŁ, BOA, EKLEKTYCZNOŚĆ, SONG, DUNKA, KREDYT SKUPOWY, KOCZKODANOWATE, SZLACHAR, ALBUM, PLACEK, MAGIERA, KANAŁ BURZOWY, LANKIJKA, SYFON, NEOPOGAŃSTWO, SĄD, TAMPON, BAR, STRZELECTWO SPORTOWE, SUMIK, RUMUN, KOMONICA, ŻUBR WĘGIERSKI, LOTERIA PROMOCYJNA, TUMBA, ZASTAW REJESTROWY, LUKSEMBURCZYK, MUESLI, DOMICYL, NIEWIERNOŚĆ, TRICHLOROMETIAZYD, PIECZARKOWA, OWCA OLKUSKA, TECZKA, SERBSKOCHORWACKI, ŻARTOWNIŚ, RĘCZNOŚĆ, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ARMARIA, RESET, URNA, TYCZKA, PRZEWÓD SCHEMATOWY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, JASZCZURECZKA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, GOŁĄBECZEK, PÓŁPROFIL, KOGNAT, ATOL, BERBERYJSKI, SĄCZEK, OSOBNIK, DZIERŻAWCZOŚĆ, ?STALLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.311 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYKOAGULANT lek przeciwzakrzepowy - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYKOAGULANT
lek przeciwzakrzepowy - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi (na 13 lit.).

Oprócz LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast