LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYKOAGULANT to:

lek przeciwzakrzepowy - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.311

RUCH SPÓŁDZIELCZY, SZAFLIK, POLIFONIA, OWRZODZENIE, KORD, PUNKTUALNOŚĆ, WASĄG, NASTAWA OŁTARZOWA, GLORIETA, NEPALCZYK, JEZIORO PODLODOWCOWE, FUNKCJA CELOWA, ZMIANA PATOLOGICZNA, POMOC, PAZURZEC USSURYJSKI, PUNKT KARNY, DANIE KOSZA, TARCZA, SMORODINÓWKA, FASOLA ZŁOTA, ROSZAK, LILA, SINGAPURCZYK, KĘDZIERZYN-KOŹLE, ALKOHOL ROLNICZY, RADA, UZIOM, N-GRAM, POTRÓJNOŚĆ, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ŁZAWNIK, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, DERP, OCZKO, ŁATA, CEWKA, SIŁY, POLE DRUMLINOWE, ETYKIETKA, LINIA ŚRUBOWA, WKLĘSEK, WINDA, OLIWA, ELKI, NOTACJA MUZYCZNA, RYBAKÓWKA, FOTOGRAM, KOŃ ANGLOARABSKI, TANZAŃCZYK, KONTENER, KOZA ŚNIEŻNA, WINO DESEROWE, ŚWIATŁO POSTOJOWE, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, MALIJKA, KAROTENOID, PAPILOTKA, MERZYK OBRZEŻONY, ORTOPTYCZKA, KOREANKA, CHŁOPOWINA, INWESTOR, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, AFRYKANERSKI, NEFROSTOMIA, SEKS ORALNY, JALAPENO, INDONEZYJCZYK, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, KOREK, CENZUS MAJĄTKOWY, INSTALACJA, LACROSSE, PACHOLĘ, AEDICULA, CHOROBA PROMIENNA, USZAK, ZEWŁOK, FORYŚ, URANOWIEC, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, ZWAŁY, SZLAMIEC, ŚLĄSKOŚĆ, GRYZONIE, JOSE, GWIAZDKA, DEGENERACJA, HALBA, POSTOŁ, TERMINAL PASAŻERSKI, SZPILKOWE, KONSYGNATARIUSZ, MÜSLI, SAKSONIA, AUTOMOBILISTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KAZARKA RDZAWA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, PANADOL, TERMINAL PROMOWY, KORPUS, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ZAPYTANIE OFERTOWE, GEHENNA, DINOCEFALE, ORGIA, GASKOŃSKI, DWUNASTOKROTNOŚĆ, BIFORIUM, OWAD, DRZEWO IGLASTE, MOC WYTWÓRCZA, SKWAPLIWOŚĆ, OPERA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, OPAR, KRZYŻÓWKA, OŁADKA, OKULIZACJA, KACZKA KRAKWA, OBSŁUGA, DZIELNICA, KORYTO RZEKI, KLIN, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, NIEŚMIAŁOŚĆ, MARKER NOWOTWOROWY, TYPOLOGIZACJA, MM, WYBUCH, OTĘPIENIE, BUDŻET PAŃSTWA, KRZYWA, KOŃ DZIKI, RYBA KOSTNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, INTELEKTUALISTA, GWINT POCIĄGOWY, BALSA, GRZANKI, ABSYDA, ATUT, GARDENIA, TEATR, ARSENIAN(III), MANDŻUR, KALIBER, SŁUGA BOŻY, ZACIĘCIE, JAZGOT, ZDRADA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, CHIMEROKSZTAŁTNE, ODEZWA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, STOKOWSKI, KARAFECZKA, NIECHLUJ, LEKTOR, BIEG, ŁOTEWSKOŚĆ, GALICKI, TONAŻ, POWTÓRZENIE, NORMALIZACJA, KOSMOGONIA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, UGRUPOWANIE, PIDŻIN, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, DEWELOPER, WOLUMEN OBROTU, PIETRUSZKA, RUSIN, TIAZYD, CHOROBA POPROMIENNA, TYRANEK, HULK, PIGUŁKA, OSŁONA, INWESTYCJA, RAFAŁ, TUŁÓW, GALAKTOLIPID, PRZEWÓD, HAYDN, BIORÓŻNORODNOŚĆ, GNIAZDO, BENTOS, LINIA, PĘTLA, FANTAZJA, RODODENDRON, OSTRUŻYNY, SITEK, KUKUŁCZE JAJO, WYPALENISKO, TUNEZYJKA, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, KRYKIET, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, OCZKO, BRETNAL, WYSEPKA, TROLLING, PAPUAŃCZYK, OSA SAKSOŃSKA, ROZKAZ PERSONALNY, ELEWATOR ZBOŻOWY, STERLET, TRACKLISTA, BIAŁA ŚMIERĆ, BROKER, OTRZEWNA, BALDACHIM, POŻYCZKA, SENTYMENT, TOKSYNA SINICOWA, ROŻEK, ŻWAWOŚĆ, SKIP, PAS, JANUSZ KORWIN-MIKKE, SPÓŁKA POWIĄZANA, STAW BIODROWY, PANI, SUFLET, DZIÓB, HOKEJ, TEATR, PŁYTA, DYSKRECJONALNOŚĆ, CHOROBA DZIEDZICZNA, DOSTAWCA, UKŁAD LIMBICZNY, REZYDENCJA, REDAKTOR NACZELNY, WYCISKANIE, CZWOROLIST, KURS, BLOK ENERGETYCZNY, ANOMALIA POLANDA, DYNAMIKA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, GLEBA KOPALNA, MYSZ, WIERZĄCY, SONG, SERVET, TARANTELA, OBCY, MENZURKA, NANSUK, STOPIEŃ, HISZPAN, BĄBEL, ŚLEPA AMUNICJA, DZ, SONDA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, LOT NURKOWY, KAMBODŻANIN, SPODECZEK, LEGENDA, OKOP, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, BRAK, PRÓBA GENERALNA, WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, SKAŁA MAGMOWA, BIRIANI, RYBONUKLEAZA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, JĘZYK PERSKI, BUTLA, GUMA ARABSKA, LEK PRZECIWALERGICZNY, SZEW, LICZARKA BANKNOTÓW, PRZYBYTEK, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, RZEZAK, GANC POMADA, STRATEGIA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, PRAWO BANKOWE, DSS, ZAUROZUCH, WITRYNA, PARAMETR, PODCHLEBSTWO, PAKIET POMOCOWY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, WARSTWA, POLIGYNANDRIA, REŻIM, ?NIEODPOWIEDNIOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.311 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYKOAGULANT lek przeciwzakrzepowy - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYKOAGULANT
lek przeciwzakrzepowy - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi (na 13 lit.).

Oprócz LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - LEK PRZECIWZAKRZEPOWY - LEK SPOWALNIAJĄCY, UTRUDNIAJĄCY LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KRZEPNIĘCIE KRWI; STOSOWANY W PROFILAKTYCE ZAKRZEPIC RÓŻNEGO POCHODZENIA ORAZ W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ZAKRZEPÓW W ŻYŁACH O POWOLNYM PRZEPŁYWIE KRWI. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x