ZBIÓR PRZEDMIOTÓW JEDNAKOWYCH, Z JEDNEJ KLASY LUB STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SERIA to:

zbiór przedmiotów jednakowych, z jednej klasy lub stanowiących całość (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SERIA

SERIA to:

szereg czynności lub zdarzeń, które następują po sobie (na 5 lit.)SERIA to:

szereg strzałów albo wybuchów, które szybko po sobie następują (na 5 lit.)SERIA to:

określona liczba wyrobów przemysłowych, która została wykonana według tej samej dokumentacji (na 5 lit.)SERIA to:

zespół warstw skalnych, które następują po sobie i mają wspólne cechy (na 5 lit.)SERIA to:

formalna jednostka chronostratygraficzna, niższa rangą od systemu (na 5 lit.)SERIA to:

zestawienie dźwięków (najczęściej dwunastu) o różnej wysokości i czasie trwania, głośności, barwie, artykulacji (na 5 lit.)SERIA to:

jedna z kategorii pomocniczych stosowanych w klasyfikacji organizmów (na 5 lit.)SERIA to:

miasto w Brunei, ośrodek wydobycia ropy naftowej (na 5 lit.)SERIA to:

określona liczba wyrobów przemysłowych wykonana wg tej samej dokumentacji (na 5 lit.)SERIA to:

dowolny układ, 12-cie dźwięków skali równomiernie temperowanej, podstawa materiałowa techniki dodekafonicznej (na 5 lit.)SERIA to:

w klaserze lub z karabinu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR PRZEDMIOTÓW JEDNAKOWYCH, Z JEDNEJ KLASY LUB STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.417

SKRĘTEK, NAWÓJ, WELUR, SUMAK, BUCZYNA NIŻOWA, TRANSEKT, WYDRA, ODRÓBKA, REWOLTA, WOLNY RODNIK, MIEJSCE, ŁOBUZIAK, RUCH BEZWIZOWY, M, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ZBLIŻENIE, KORTYNA, EMBARGO, ODTŁUSZCZACZ, ZBROJENIE, DIABEŁEK, ŻONISKO, MARATON, WOLTAŻ, ZESPÓŁ, WIEŚ, JARZĘBINA, BŁĘKITNY OLBRZYM, MONODIA, SPIRYT, KREACJA, KUREK, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, DOWÓD RZECZOWY, GŁUCHY TELEFON, TANIEC, KATATONIA, LEPIDOFITY, UKONTENTOWANIE, DWUNASTY, PŁEĆ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, WIĘZADŁO, INTERLUDIUM, WINIETA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, WOREK, PACHCIARZ, DONIESIENIE, WŁOSY WENUS, BLEJTRAM, ZWAŁY, NAPÓJ, SZPIEGÓWKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, TYGRYSIE OKO, OCZKO, TABLICA, PULPA, CYCEK, PODUSZKA POWIETRZNA, KOLUMNA, STOŻEK DZIOBOWY, PRZEPADEK, ATAWIZM, SERWER WIDEO, HELIOFIT, FANPAGE, FUTRO, WSPÓŁZAWODNICTWO, CEDZIDŁO, PŁYWAK, LISTOWNICOWCE, PALMA, PASEK, KRĄG KULTUROWY, OSKARŻENIE, PLAZMA, CIĘŻKA ARTYLERIA, KRUŻGANEK, MURZYŃSKOŚĆ, NARTOW, KAPUŚNIAK, KRAŃCÓWKA, INTERWENCJA PROCESOWA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, KAULERPA, PANDAN, DOKUMENT PAPIESKI, SANDWICZ, WYRAŻENIE, WYPRAWA, ZNIECZULENIE, MIESZACZ, EKSPLANTAT, AWIONETKA, OBLĘŻENIEC, TARTYNKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SERIA WYŚCIGOWA, SMERF, ROZŁOGI, LUSTRO TEKTONICZNE, KARBONATYT, DYPTYK, KONOTATKA, MOBING, MATAMATA, KRYSZTAŁ, ŁASKAWCA, HANDEL ZAGRANICZNY, ŁAŃCUSZEK, AVIZO, POTWÓR, WĘGIER, LUPA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, SPRAWA, PŁUCZKA, OTWÓR, SYNCOM, SERIA, OBRÓT, IZOTERMIA, KOŻUCH, ŁUK, DOROBKOWICZ, STREFA BUFOROWA, PAJACYK, PIECZĘĆ, REZERWA, WIELKA ROSJA, KORDON, ŁĄCZNIK, PRACA DOMOWA, BACHTIN, DWÓJECZKA, SZPATUŁKA, KŁAKI, ROZTOCZE, DRUKARKA ROZETKOWA, POJAZD, ANALIZA WARIANCYJNA, TRANSKRYPCJA, KOSZARKA, ZIARNO, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, SIEDMIOMILOWE BUTY, PRZESTRZEŃ HILBERTA, HOKEJ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, PREKURSOR, DEKRETAŁ, OSTINATO, LANCER, KALINA, TONACJA, KĘPA, JAMA, DRAPIESTWO, UTRILLO, SYGNAŁ, KULA, CHMURSKO, NAZWA RODOWA, PLAKAT, ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA, MUZYK, LIGAND, UCHO, ZUPA, LIZANIE , NAPAŚĆ, PIEZOMETR, KAZAMATA, ZNAJDEK, LEJ KRASOWY, PEDAŁÓWKA, GRZYB PIASKOWY, PODDASZE, NASYCANIE, SZMAT, KONSOLIDACJA, SUPRAPORTA, DWÓJKA, REJESTRANT, SCHABOSZCZAK, PULWERYZATOR, OŚNIK, ALIDADA, AFRYKANIZACJA, PILOT, DYRYGENTURA, OBSZAR, PASEK, WYŁADOWANIE KORONOWE, SALA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, MYDELNICZKA, RADA, PASTA CURRY, FUCHA, DOK, SATURN, CZEP, BIAŁA KSIĘGA, POPRAWNOŚĆ, PANI, KANAŁY, KULEBIAK, ZBIÓR POTĘGOWY, SKRYTKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, BAZIA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, STROIK DMUCHANY, CZARNA KSIĘGA, KAMIENIARZ, BUT, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, PIRACTWO, BUKWICA, IRRADIACJA, KLEDONISMANCJA, KONWENT, DIAFANOSKOPIA, WĘDRÓWKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, SYTUACJA DECYZYJNA, BERNARD, SIEDEMDZIESIĄTKA, REKREACJA, OPERATOR, JAPOŃSKOŚĆ, LINIA HODOWLANA, AHISTORYZM, WYCIĄG TALERZYKOWY, AMARANT, OGÓR, RATYSZCZE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, RZEZALNIA, PŁOTEK, LOBELIA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, TRAFIENIE, KANAŁ BURZOWY, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, DWÓJNIAK, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, MANEŻ, NIEDODMA PŁUC, PRĄTNIK SREBRZYSTY, DERYWAT, METYLOTROFIA, ZESTAW, MINUTA, GWIAZDKA, NIECKA ARTEZYJSKA, PRZEŻYCIE, ŻUREK, MECHANIZM KRZYWKOWY, RĘKAWICA, OKRĘŻNOŚĆ, NEKTARNIK, SOKI, LITERATURA RABINICZNA, ANTOWIE, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, STOCZNIA, PAJĄK, HELIKAZA, KLAPECZKA, DRUK ULOTNY, ZALEWA, SPĄGNICA, WEZYRAT, NORZYCA, OBSERWATOR, ŻUŻLOBETON, PARKA, MIEJSCE ŚWIĘTE, DZIEŁO OTWARTE, BARWNIK, SCHOWEK, GRUPA ETNICZNA, MECENASKA, ZAPARCIE, ZARYS, MEDIALNOŚĆ, WYGIĘCIE, NAŁÓG, WAMPIREK, BIAŁE PLAMY, MINUCJA, PODODDZIAŁ, ZGORZEL, SPODECZEK, ?PRZECIWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.417 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR PRZEDMIOTÓW JEDNAKOWYCH, Z JEDNEJ KLASY LUB STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR PRZEDMIOTÓW JEDNAKOWYCH, Z JEDNEJ KLASY LUB STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SERIA zbiór przedmiotów jednakowych, z jednej klasy lub stanowiących całość (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SERIA
zbiór przedmiotów jednakowych, z jednej klasy lub stanowiących całość (na 5 lit.).

Oprócz ZBIÓR PRZEDMIOTÓW JEDNAKOWYCH, Z JEDNEJ KLASY LUB STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - ZBIÓR PRZEDMIOTÓW JEDNAKOWYCH, Z JEDNEJ KLASY LUB STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast