PODWOJENIE, ZDWOJENIE LICZBY LUB ILOŚCI CZEGOŚ; FAKT, ŻE DANY OBIEKT SIĘ POWTARZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUPLIKACJA to:

podwojenie, zdwojenie liczby lub ilości czegoś; fakt, że dany obiekt się powtarza (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DUPLIKACJA

DUPLIKACJA to:

podwojenie fragmentu chromosomu na skutek niesymetrycznej wymiany odcinków chromatyd i czasem błędnego crossing-over (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODWOJENIE, ZDWOJENIE LICZBY LUB ILOŚCI CZEGOŚ; FAKT, ŻE DANY OBIEKT SIĘ POWTARZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.471

GENIUSZEK, KOLEGIUM, LAMPERIA, PIJAŃSTWO, KRĄG KAMIENNY, KONCENTRAT, SZKOŁA SPECJALNA, FOTORECEPTOR, CEKOTROFIA, WĘZEŁ CIEPLNY, BOMBA WODOROWA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, BANK KOMERCYJNY, ŚLIWKA, GREK, WIGILIA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, JĘZYK ISLANDZKI, RUM, ANALOG, ORTOCENTRUM, ZAWIKŁANIE, PROTEKCJONIZM, PIES DO TOWARZYSTWA, BIEŻNIK, UKŁAD PLANETARNY, FALA, HERBICYD, BIDET, POPRZEDNICA, BRODAWKA SUTKOWA, STACJA NASŁUCHOWA, MODUŁ MIESZKALNY, SEKS ORALNY, GRUCZOŁ ŁZOWY, ZNAK PIENIĘŻNY, TĘCZA, WYRWIZĄB, WÓDKA GATUNKOWA, ZAMIANA, GRZYWNA, ADHEZJA, SZCZUR PACYFICZNY, KOSZULKA WODNA, GILOSZ, ASTROLOG, ZARAŻONA, DNI OTWARTE, BUDOWA, SZPILKA, WYRAJ, ZLEWNIA, INSPIRATOR, BRYZA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ŻURFIKS, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, KASZA JĘCZMIENNA, SPRINTER, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, TRAGIZM, RZEMIOSŁO, PORA GODOWA, SZMATKA, KOMPARYCJA, FILM OBYCZAJOWY, WOJNA DOMOWA, CHOROBA GAMSTORP, PŁATKI ZBOŻOWE, LIZAK LOGOPEDYCZNY, RUTYNIARZ, OTĘPIENIE, ZWIERANIE SZYKÓW, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, POJAWIENIE SIĘ, DRAPIEŻNOŚĆ, OGRÓDEK JORDANOWSKI, RICOTTA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KURAWONGA ZMIENNA, KOLIZJA, TEORIA GRAFÓW, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, CIOS, KREOLKA, BEFSZTYK, INTEGRACJA SPOŁECZNA, TAKSYDERMIA, CIEMNA KARTA, DROGA RZYMSKA, ZIEMIA, PASMO, GĄSZCZ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PRZEŻUWACZE, HEGEMON, ASTRAGALOMANCJA, AREA, UKAZ, AUTSAJDER, SADOWNICTWO, AKADEMIK, MÜSLI, OKOP, ALGI, RZEKA CHWILOWA, SKWARKI, SKŁADNIK POKARMOWY, ASZKENAZYJKA, DEPILACJA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, ADRESAT NARRACYJNY, ŚLUZICE, UKŁAD ELEKTRONICZNY, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, DOBRO PUBLICZNE, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, SKARGA, MINUTA, PODŁOWCZY, ŻÓŁTACZKA, NOWOWIERCA, MASIELNICZKA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, MOPEK, PÓŁNOCNY WSCHÓD, FINAŁ, PŁÓD, ENTEROKOK, WIELKOGŁOWOWATE, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, STYGOFIL, POSTRZEGALNOŚĆ, WULKAN, SZKLIWO, SALA, BOGUMIŁ, ZAPRZĄG, ŁAMANIE, SAMOLOT BOMBOWY, CELOWNIK, PREORIENTACJA, PAJA, GOŁĄBEK, ELASTYCZNOŚĆ, WATAHA, KANCELISTA, KĘDZIERZAWKA, SZCZOTECZKA, GOSPODYNI DOMOWA, SUTERENA, INWAZJA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, GALICYJSKI, SZAL, BRYLASTOŚĆ, KONCENTRACJA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, POSZKODOWANY, IRENA, ANEMIA APLASTYCZNA, SPOIWO BUDOWLANE, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, RÓG, RZEZAK, MUFLA, BĘBEN TAKTOWY, COLA, LEKTORIUM, SYNONIMIKA, SAGA, SZLAFROK, WŁÓKNO, NIEMIEC, KIESZONKA SKRZELOWA, KROK SKRZYŻNY, ZAKUP, PERŁA URIAŃSKA, HARMONIA, PROCES BIOLOGICZNY, PÓŁCIEŃ, KATAKAUSTYKA, FONDUE SEROWE, PIERSIÓWKA, PILARZE, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, OPIESZAŁOŚĆ, ZMARZLUCH, TARTAK, ELEMENT GRZEJNY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, LITEWSKOŚĆ, SAMOZATRATA, GEODEZJA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, PROZODIA, UCISK, KOMPRESJA IMPULSÓW, REWERSAŁ, ASTRONOM, DYMORFIZM PŁCIOWY, OCEMBROWANIE, ŁONO, SKRYTKA DEPOZYTOWA, BIAŁA SALA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, POŁOŻNICA, MORDOBICIE, MIKROSKOP SKANINGOWY, PERFUZJA, FILTR, SACZEK, ISKRA, PUNKT WĘZŁOWY, JĘZYK ROMAŃSKI, DRUŻYNA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, PODPALENIE, KLESZCZOWATE, RDZEŃ, DERYWACJA ALTERNACYJNA, OLEJEK ETERYCZNY, LINIA KREDYTOWA, NORMA, MIŃSZCZANKA, ZBIEŻNOŚĆ, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, WEŁNA, NIEZWARTOŚĆ, RADIO TAXI, SMAŻENINA, POINT AND CLICK, UMOWA KONTRAKCYJNA, CHRZEST, SIEDMIOMILOWE BUTY, SKÓRZAK, REAKTYWACJA, DIETA KORYTKOWA, AKUSTYKA, CYNGLE, NEKTARNIK, DESIGNER, ZESPÓŁ CHOROBOWY, PADAŁKA, KRAJ, ŁAGODNOŚĆ, DZBANEK, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, SAMOOBRONA POWSZECHNA, INGRESJA MORZA, DEVELOPER, PARAGAMMACYZM, LAICKOŚĆ, LUJEK, SCHEMAT, TOPIELISKO, WAGNER, UKŁAD INERCJALNY, SZKŁO WENECKIE, WARKOCZ, OLEJE ŚWIĘTE, ANONEK, ZBOWID, AUKSYNA, GRUSZKA, GENETYKA KLINICZNA, DINGS, BELA, ODBIERACZ, WŁAŚCIWOŚĆ, EPOKA KAMIENIA, ŁOWCA , KAJMAK, GEMISTA, PRĄD ZAWIESINOWY, OSKROBANIE, STREFA, KRAB, WZGLĄD, TEFILIN, ŚWIĘTOKRADZTWO, OPTYKA KWANTOWA, WSZYSTKOWIDZĄCA, ŁUPEK HUMUSOWY, ODPOWIEDŹ, FOKSTROT, PALEOZOOLOGIA, MASWERK, PEPICZKA, OCZKO, TURANIEC, NIEOSTATECZNOŚĆ, WIĄZANIE, FILTR WĘGLOWY, JAZDA, WELIN, ?KIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODWOJENIE, ZDWOJENIE LICZBY LUB ILOŚCI CZEGOŚ; FAKT, ŻE DANY OBIEKT SIĘ POWTARZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODWOJENIE, ZDWOJENIE LICZBY LUB ILOŚCI CZEGOŚ; FAKT, ŻE DANY OBIEKT SIĘ POWTARZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUPLIKACJA podwojenie, zdwojenie liczby lub ilości czegoś; fakt, że dany obiekt się powtarza (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUPLIKACJA
podwojenie, zdwojenie liczby lub ilości czegoś; fakt, że dany obiekt się powtarza (na 10 lit.).

Oprócz PODWOJENIE, ZDWOJENIE LICZBY LUB ILOŚCI CZEGOŚ; FAKT, ŻE DANY OBIEKT SIĘ POWTARZA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PODWOJENIE, ZDWOJENIE LICZBY LUB ILOŚCI CZEGOŚ; FAKT, ŻE DANY OBIEKT SIĘ POWTARZA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x