CZERPAK - ROBOCZA CZĘŚĆ KOPARKI, CZERPARKI LUB ŁADOWARKI (TAKŻE NIEKTÓRYCH NARZĘDZI NIEMECHANICZNYCH, NP. ŁOPATY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁYŻKA to:

czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁYŻKA

ŁYŻKA to:

specj (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

narzędzie kuchenne, sztuciec składający się z trzonka zakończonego miseczką (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

tyle, ile się mieści na łyżce; potoczna, orientacyjna miara objętości, ilości substancji, zwłaszcza w kuchni (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

łow. ucho zwierzyny płowej (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

robocza część koparki w postaci naczynia osadzonego na ruchomym ramieniu (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

czerpadło; narzędzie wiertnicze w postaci rury z zaworem przeznaczone do usuwania zwiercin z otworu wiertniczego (na 5 lit.)ŁYŻKA to:

wśród sztućców (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZERPAK - ROBOCZA CZĘŚĆ KOPARKI, CZERPARKI LUB ŁADOWARKI (TAKŻE NIEKTÓRYCH NARZĘDZI NIEMECHANICZNYCH, NP. ŁOPATY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.551

POR, BODMERIA, PODŁOWCZY, KOPALINA LECZNICZA, NÓŻ BOJOWY, ADAPTER, SZABAŚNIK, SCHEDA SPADKOWA, AGRESJA, KAMIEŃ WĘGIELNY, ISTOTA SZARA, SĄD WOJENNY, BECZKA Z PROCHEM, KAFEL, AGLOMERACJA, NAGRODZENIE, GŁOWOCIS, BICZ BOŻY, RETENCJA, KLASTER REGIONALNY, WULGARYZM, SZTUKA KINETYCZNA, RAJDER, PRZESTRZEŃ HILBERTA, MUZYKA, PUKLERZ, BLOK KONTYNENTALNY, DILER, RADZIECKOŚĆ, KOSZTORYS INWESTORSKI, UPGRADE, ROLA, MARSREJA, STATYKA, WAMPIREK, PRZYBYTEK, DOZA, KOSARZ ZWYCZAJNY, MIESZAK, AKRYL, ZWIAD, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, WIKING, DZIEŁO OTWARTE, DORĘCZNA, SSAK, POMOST, CYMELIUM, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, BANIECZKA, SIOSTRA, PUSZKA MÓZGOWA, DRUGA CZĘŚĆ, IMPEDYMENTA, ECHINOCEREUS, REFERENDUM LOKALNE, OSPAŁOŚĆ, TYRANIA, OLEJ, PAJAC, PUŚLISKO, WOLANT, TEST, KONIEC, MODERNA, DZIADOWINA, PODMIOT LOGICZNY, KUPAŹ, OSIEMDZIESIĄTKA, IRRADIACJA, BATON, CZERWONOSKÓRY, KULEBIAK, STOJAK, KATAFRAKTA, SOSNA GÓRSKA, ANONS, BAGIETA, PRÓBA JĄDROWA, MAFIJNOŚĆ, TARCZA, WŻER, DOM TOWAROWY, ANON, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ZAGÓRZANKA, POLE DRUMLINOWE, DRUGI, OPRAWA, MOCZ, ZMYWACZ, SZTANDAR, AKALKULIA, GUZ, ALAN, MAŁPI GAJ, AZOTAN, MARGINESOWOŚĆ, EUFORBIA, TRAP, ŁONO, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, DOROTA, STOŻEK NAPŁYWOWY, ANEKS, LAWATERZ, WYCISK, JEŻOWCE, GRANT, MALUNEK, ŁACINNIK, KORSARZ, DYMKA, GIRLANDA, PODMIOT, OSTROGI, PRZENOSKA, OSAD, CZEP, DZIENNIK URZĘDOWY, EMENTALER, JEZIORO ZASTOISKOWE, KARTOTEKA, PODEJŚCIE, IMPEDIMENTA, FELER, ESTOŃSKOŚĆ, PODBRZUSZNIK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, WODNICZKA, ANOMALIA POLANDA, SPEAKER, ODMIANKA, SALETRA, PÓŁSFERZE, WÓZEK SZPITALNY, KOŃ TURKMEŃSKI, PROTEZA DENTYSTYCZNA, JAMRAJ, WESTFALKA, MUFKA, POSZKODOWANA, PÓŁNOC, WIŚNIÓWKA, JELEŃ WIRGINIJSKI, TARAN, BARK, KREMOGEN, KOPOLIMER, KAMIENNE SŁOŃCE, DOWCIPNIŚ, FEROMON, OSTEOTOMIA, ROZETKA, WINO, NIEWIERNOŚĆ, ROŻEK, WSPÓŁRZĄDCA, ZAJĘCZA WARGA, STAW, NANSUK, NIZAM, DIABEŁEK, TARAN, ALUZJA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ROZRZUTNIK, BRAMKA, SPALINY, BAMBO, ALASKA, POETA LAUREATUS, KOPIA, OPŁATA ADIACENCKA, BALDACHIM, KET, METAMER, KOSA, WSPOMINKI, STRZAŁ, WKŁAD, NARY, OZONEK, SYNTETYK, HAYDN, BATUTA, MASZYNA ROBOCZA, GWIAZDA, PASSEPIED, POCHMIEL, AMBASADOR, NOK, LINA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, ANTYKWARK, KSYLOFON, GOLONKA, PAS DROGI GRANICZNEJ, PASTISZ, UWŁOSIENIE, MISTRZ, BOSCH, RACHITYK, ŹRÓDŁO POLA, IMPAS, SPUST, PÓŁCHÓR, URANOWIEC, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, SIECZKA, MATRYKUŁA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, LINIA ŚREDNICOWA, PIECZARKOWA, CZEP, SEJSMOGRAM, MIŁOŚĆ, DZIUPLA, GODET, WEŁNA KAMIENNA, KARCZOWISKO, GAJ, AMORFIK, KAROWNIK, NEFROSTOMIA, ŻEBRO, KORONATOR, TERYNA, ROZKAZ PERSONALNY, RECYTATYW, SKLERYT, CENZURA, MURARKA RUDA, ZACHOWANIE, ZATOR, PRZEMYSŁÓWKA, APARAT ABSORPCYJNY, TRUSIĄTKO, MULTANY, KOLCZAK, ODWAGA, SUROWICA, POLE BITOWE, KLATKA SCHODOWA, NIEBIOSA, MAJKA, ZNAK PISARSKI, PLASTROM, ALKID, JESIOTROWATE, SEKTOR PUBLICZNY, INFORMACJA, DOMENA PUBLICZNA, PROGRAM UŻYTKOWY, CZASZA, MLECZ, CASSINI, ŚRODEK MASY, FUGA, OLIWKOBRODAL, SZUKACZ, WIZA WYJAZDOWA, CZARODZIEJKA, FASOLA, SIODZI, GAMBIT, BEFSZTYK, AMBONA, TWÓR, CHOROBA EULENBURGA, MASOŃSKOŚĆ, ŻYDEK, PIK, SSAK, OSTATNI MOHIKANIN, MASŁO, MATAMATA, ZJAWISKO THOMSONA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, WYSZYWANKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, SIŁA, BARWY PAŃSTWOWE, OLEJEK, POMORZE ŚRODKOWE, ORZECHÓWKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, LEWICOWOŚĆ, NADZÓR INWESTORSKI, SŁUPICA, UKŁAD BRZEŻNY, PAKLAK, WYPRAWKA, WILKES, FIGOWIEC POSPOLITY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, IMMUNOSUPRESOR, SZCZOTECZKA, ?STYMULACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.551 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZERPAK - ROBOCZA CZĘŚĆ KOPARKI, CZERPARKI LUB ŁADOWARKI (TAKŻE NIEKTÓRYCH NARZĘDZI NIEMECHANICZNYCH, NP. ŁOPATY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZERPAK - ROBOCZA CZĘŚĆ KOPARKI, CZERPARKI LUB ŁADOWARKI (TAKŻE NIEKTÓRYCH NARZĘDZI NIEMECHANICZNYCH, NP. ŁOPATY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁYŻKA czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁYŻKA
czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty) (na 5 lit.).

Oprócz CZERPAK - ROBOCZA CZĘŚĆ KOPARKI, CZERPARKI LUB ŁADOWARKI (TAKŻE NIEKTÓRYCH NARZĘDZI NIEMECHANICZNYCH, NP. ŁOPATY) sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CZERPAK - ROBOCZA CZĘŚĆ KOPARKI, CZERPARKI LUB ŁADOWARKI (TAKŻE NIEKTÓRYCH NARZĘDZI NIEMECHANICZNYCH, NP. ŁOPATY). Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x