TKANINA O OSNOWIE BAWEŁNIANEJ I WĄTKU WEŁNIANYM, GŁADKA I BŁYSZCZĄCA, CZASAMI W PODŁUŻNE PRĄŻKI LUB TKANE WZORY; ALPAGA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALPAKA to:

tkanina o osnowie bawełnianej i wątku wełnianym, gładka i błyszcząca, czasami w podłużne prążki lub tkane wzory; alpaga (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ALPAKA

ALPAKA to:

wełna alpaki i (być może) niektórych lam (na 6 lit.)ALPAKA to:

Vicugna pacos - południowoamerykański, trawożerny ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądowatych, podobny do lamy i do owcy (na 6 lit.)ALPAKA to:

stop metali (zawierający 40-70% miedzi, 10-20% niklu i 5-40% cynku), mosiądz wysokoniklowy, podobny w kolorze do srebra (na 6 lit.)ALPAKA to:

wełniana błyszcząca, lekka tkanina (lub, rzadko, innego pochodzenia tkanina o podobnym wyglądzie i właściwościach), czasem tkana w prążki lub wzory (na 6 lit.)ALPAKA to:

wełna lam, zwłaszcza alpak (na 6 lit.)ALPAKA to:

udomowiony gatunek lamy o długiej miękkiej wełnie, hodowana w Ameryce Płd (na 6 lit.)ALPAKA to:

udomowiony gatunek lamy (na 6 lit.)ALPAKA to:

ssak lub tkanina (na 6 lit.)ALPAKA to:

stop zwany nowym srebrem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA O OSNOWIE BAWEŁNIANEJ I WĄTKU WEŁNIANYM, GŁADKA I BŁYSZCZĄCA, CZASAMI W PODŁUŻNE PRĄŻKI LUB TKANE WZORY; ALPAGA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.589

ADHEZJA, MÓŻDŻEK, ŻŁOBIENIE, RODZAJ, ATREZJA POCHWY, NEKROPOLIA, MATURA POMOSTOWA, AGERATUM, POZIOM, MEDIALNOŚĆ, PYTANIE, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ŚCIANA, METODA KARTOGRAMU, ZNAK, WZORNIK, STILON, ZNAJOMY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, LINIA ŚREDNICOWA, GEOFIT CEBULOWY, ABLACJA, SZARMEZA, PĄK, PŁASZCZYZNA, TRASA ŚREDNICOWA, REGENERAT, DEZASEMBLER, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ZAMEK, MODUŁ SERWISOWY, TREPANG, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, EDYKUŁ, STAN CYWILNY, OBJAW ZASŁONOWY, PRZEWIELEBNOŚĆ, PARKIETAŻ, BUŁA, MANTOWATE, PLECIONKA, POMPA INFUZYJNA, LARYNGEKTOMIA, POMPA WYPOROWA, SKRZYNIEC, OPONENT, ZESTRÓJ INTONACYJNY, SMAK, AKADEMIA, BEZWODNIK, WZÓR UŻYTKOWY, OZONEK, CEREMONIALNOŚĆ, POKRZYWA, TRĄBA POWIETRZNA, BLENDA, ILUMINATOR, ARRAS, FAŁSZERZ, ANIOŁ STRÓŻ, DAKTYLOGRAFIA, WAGON TAROWY, PARADOKS, DRABKA, WNIOSEK, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, MUŚLIN, KARBONATYT, SZTURWAŁ, ODROŚL, PLAN ZDJĘCIOWY, KOSÓWKA, SZARE PŁÓTNO, OKRĘT SZPITALNY, ŁONO, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, OŚWIADCZENIE, NADPROŻE, WAMPIR, ROZSZCZEPIENIE, PASZPORTYZACJA, OSAD DELUWIALNY, BALAST, ŚRODKOWOŚĆ, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, ŚWIECA, SPARING, PLUSKWIAK WODNY, ZSYP, KARAWAN POGRZEBOWY, MEMBRANOFON, ZAŻALENIE, WĘGLIK, FAŁSZYZM, ECCHI, NÓŻKA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, SIECZKA, MOSTEK, OGRÓDEK, CZARODZIEJKA, ORDA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, STRZAŁA, SZACHT, LAK, WYCZARTEROWANIE, SOS TATARSKI, WRÓBEL MAZUREK, KATASTROFA, GROŹBA, KRANÓWKA, COASTER, HAMULEC WYLOTOWY, ADAPTOR, TUM, PORT, SPŁYW, STOPIEŃ, KASTRAT, ŁOPATACZ, ZJAWISKO, KAPISZON, NASTAWA, NIECKA BASENOWA, BALECIK, AMERYKANIZM, KASZA, BEZECEŃSTWO, SŁUP, ŁEBEK, KSYLOFAGIA, ESENCJA, WIŚNIÓWKA, SŁODKOŚĆ, POSTERUNEK, DELOKALIZACJA, KĄDZIEL, CZYNNIK SYTUACYJNY, KULA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, POKRYWA, KORZENIONÓŻKI, AKT, BACIK, ZAWODOWIEC, SATYRYCZNOŚĆ, KOMISARZ, MIĘCZAK, MCHY WŁAŚCIWE, STACJA, OKRES INTERGLACJALNY, PATRZAŁKI, AKROBACJA LOTNICZA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, UNIA PERSONALNA, WROTA, PARAFRAZA, POTRZEBA, RODZINA ZASTĘPCZA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, UDŹWIG, IMMUNOLOGIA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KURACJA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SUBRETKA, REPUTACJA, KAPOTAŻ, PUNKT ASEKURACYJNY, POMORSKI, BEKON, ZŁODZIEJKA, REFORMA ROLNA, ANONS, KORA, PRZYDZIAŁ, CHIMICHANGA, DZIRYT, SLAJS, ZEW, MASYW GÓRSKI, BAZYLISZEK, GARMAŻERIA, POWIEŚĆ S-F, AKCENCIK, KLAPKA, PRANIE MÓZGU, RZEZALNIA, PLACÓWKA NAUKOWA, PAJĄCZEK, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, TRACKBALL, KOOPERATOR, FILIŻANKA, TEREN ZIELENI, BOCZEK, GRZYB PIASKOWY, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, DIABLOTKA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, CZŁON OKREŚLAJĄCY, STRATA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PATENA, STOPA DOCHODU, ODCIEK, PUKNIĘCIE, KOD GENETYCZNY, PROCES GEOLOGICZNY, DUŃSKOŚĆ, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, KRYMINALISTYKA, PALIWO GAZOWE, STRZAŁECZKA, GARNITUR, TEST ATOMOWY, PARAMETR, NISKOŚĆ, CZEK IMIENNY, INTERWAŁ, GEN SPRZĘŻONY, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, TEORIA INFORMACJI, LENIUSZEK, SSAK MORSKI, OBRAMIENIE, KONTENER, MINESTRONE, OCHRONA ŚRODOWISKA, BAJADERA, PROTEST SONG, DROŻDŻE, SIEĆ, JODEŁKA, SORBET, FORYŚ, PRODUKT, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, CIEMNOŚĆ, SYLWETA, WYMIANA, UDAWACZ, ZGORZELINA, KISZONKA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, DZIEWIĘTNASTY, DZIADOWINA, SIEĆ ENERGETYCZNA, SZPONA, WIADRO, ANOMALIA UHLA, TYMPANON, SAKLA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, LALKA, OPIEKUN, SUPERNOWA, OBERWANIE CHMURY, PRADZIADEK, OKRUCH SKALNY, DUŃSKI, LURA, HANKA, NEKTARIUM, MUR, SER, PODKULTURA, BEZDUSZNOŚĆ, FRYZ, RAGOUT, KABRIOLET, RZĄD, SZMATA, ZJAWISKO SEEBECKA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, CYGARNICA, ZASILANIE SIECIOWE, OBUSTRONNOŚĆ, PUDDING, HALE, ORLICZKOWATE, INDEKS, UNIZM, BĄK, DYSPENSER, SERM, MONETKA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, ŻARLIWIEC, ANASTYLOZA, WISZER, DOŻYWOCIE, MIEJSCE KULTU, WITAMINA, ZIELENIEC, BYDLĘ, MINOGOWATE, ?SKRYTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANINA O OSNOWIE BAWEŁNIANEJ I WĄTKU WEŁNIANYM, GŁADKA I BŁYSZCZĄCA, CZASAMI W PODŁUŻNE PRĄŻKI LUB TKANE WZORY; ALPAGA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANINA O OSNOWIE BAWEŁNIANEJ I WĄTKU WEŁNIANYM, GŁADKA I BŁYSZCZĄCA, CZASAMI W PODŁUŻNE PRĄŻKI LUB TKANE WZORY; ALPAGA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALPAKA tkanina o osnowie bawełnianej i wątku wełnianym, gładka i błyszcząca, czasami w podłużne prążki lub tkane wzory; alpaga (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALPAKA
tkanina o osnowie bawełnianej i wątku wełnianym, gładka i błyszcząca, czasami w podłużne prążki lub tkane wzory; alpaga (na 6 lit.).

Oprócz TKANINA O OSNOWIE BAWEŁNIANEJ I WĄTKU WEŁNIANYM, GŁADKA I BŁYSZCZĄCA, CZASAMI W PODŁUŻNE PRĄŻKI LUB TKANE WZORY; ALPAGA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TKANINA O OSNOWIE BAWEŁNIANEJ I WĄTKU WEŁNIANYM, GŁADKA I BŁYSZCZĄCA, CZASAMI W PODŁUŻNE PRĄŻKI LUB TKANE WZORY; ALPAGA. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast