SPECJALNY OPORNIK DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB DO PRZYRZĄDU, JEGO CELEM JEST POSZERZENIE ZAKRESU PRĄDU MIERZONEGO PRZEZ TEN MIERNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOCZNIK to:

specjalny opornik dołączony równolegle do głównego obwodu lub do przyrządu, jego celem jest poszerzenie zakresu prądu mierzonego przez ten miernik (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOCZNIK

BOCZNIK to:

rodzaj hebla wykorzystywany do obróbki trudno dostępnych miejsc (na 7 lit.)BOCZNIK to:

obwód elektryczny lub magnetyczny dołączony równolegle do głównego obwodu lub przyrządu (na 7 lit.)BOCZNIK to:

strug do obróbki trudno dostępnych miejsc (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPECJALNY OPORNIK DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB DO PRZYRZĄDU, JEGO CELEM JEST POSZERZENIE ZAKRESU PRĄDU MIERZONEGO PRZEZ TEN MIERNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.699

GRA NA ZWŁOKĘ, PANSEKSUALIZM, JARZĘBINA, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, ZWODNICZOŚĆ, NANERCZ, KRĄG, KŁADKA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, WOLTER, KAPOTAŻ, MIEDNICZKA NERKOWA, ZAGROŻENIE, CIOS, OSADA, ZAMIEĆ, MEDIA, GRZBIET KSIĄŻKI, DORADCZYNI, REGIONALISTYKA, SPADOCHRONIARZ, IKRA, PLAGIAT, WIELOKULTUROWOŚĆ, CALYPSO, PODZIEMIE, NADZÓR OCHRONNY, ATRYBUCJA, CYBORIUM, USTONOGI, KIERUNEK, BROSZURKA, MAKABRYCZNOŚĆ, SILNIK PRZELOTOWY, BIAŁY MURZYN, PŁATEK, AMIOKSZTAŁTNE, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, KASIARZ, KORNET, PRZECHOWALNICTWO, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ANTYDEPRESANT, KREACJONIZM, WSPÓŁĆWICZĄCY, STRAJK JAPOŃSKI, TSUNAML, DOUBLE DUTCH, MAJDAN, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, MASER GAZOWY, PALIWO KOPALNE, RESTYTUCJA GATUNKU, BOGACTWO, OSTANIEC, OKRĘT TRANSPORTOWY, ODŁÓG, SZCZUDŁO, TEATR, NAKRYWKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, AMPEROGODZINA, ALKOHOL ROLNICZY, SŁUPEK, KIBITKA, KOLUMNA, BAŁKAŃSKOŚĆ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, AKRONIM, STATEK, ZAKONY, PODEJRZLIWIEC, SALATERKA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ZBAWCZYNI, DŹWIGAR, OWOC ZBIOROWY, NIEDOSTĘPNOŚĆ, MARSZ, GOTYK, WODNICA, GRUPA LIEGO, KOSZARKA, DOLNONIEMIECKI, DESPOCJA, REFLEKTOR, UPRZEDMIOTOWIENIE, SZKAPLERZ, KUSTOSZ, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, KOLEKTA, DROŻDŻE, DOKUMENT LOKACYJNY, LEN, MULTILATERALIZM, BOZA, NOSICIEL, PARKA, RESORT, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, TOWIANIZM, LORDOSTWO, NAPĘD TAŚMY, NEKROPOLIA, AMBRAZURA, TEREN ZIELENI, TUMULUS, MOLEKUŁA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, DYSTRYBUTOR, BRĄZOWNIK, OBIEKT LINIOWY, DEKANAT, UCZESTNIK, MONASTER, ATŁAS, PODUSZKA, WYDATKI MAJĄTKOWE, DANA, WYROSTEK RZĘSKOWY, NAROWISTOŚĆ, WŁOCHACZ, PIGUŁKA WIEDZY, TATRA, POJAZD LATAJĄCY, TOM-TOM, PANCERKA, POSUW, TUŁÓW, WZW G, DYSPONENT, KORYFEUSZ, DUPLIKA, CZÓŁNO, SPRAWNOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, KOMORA, MODUŁ MIESZKALNY, HIPERPRZESTRZEŃ, JEZIORO GLACJALNE, ZESTAW KINA DOMOWEGO, BOCZNIK, ANALITYKA MEDYCZNA, BOŻEK, OBRAZA MAJESTATU, LAMPKA, ZDENERWOWANIE, PŁATEW, N-GRAM, CENA URZĘDOWA, SPÓJNIK, WIZA WJAZDOWA, REKOLEKCJE, REPOZYCJA, WYTWÓRSTWO, NIEPOPULARNOŚĆ, ELASTOR, NIJAKOŚĆ, DYWESTYCJA, PROTEKTOR, GAD, TRAŁ, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, RAMSZ, DRAMAT HISTORYCZNY, EMENTALER, PACHOŁEK, SKANER, LIZ, KUBIZM ORFICZNY, BABA, DOBRO, CZABAN, CELOWNIK, PIECZYWO, INTERMEDIUM, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KROPKOWANIE, FALKA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, DYSZEL, KOŁOWROTEK, PSYCHOTERAPIA GESTALT, DEKLARACJA, KUPIEC, ARCHIWALNOŚĆ, KASZUBSKI, POPRZEDNIK, WAŁ, SKAFANDER KOSMICZNY, ZNAK, GRA CYLINDRYCZNA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, PROFESOR, STOPA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, ORKAN, SER PODPUSZCZKOWY, PRZENIKLIWOŚĆ, HIMATION, KĄT UJEMNY, RAMA, GARIBALDCZYK, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, STANOWCZOŚĆ, KOCIE OKO, WOLEC, RUBASZNOŚĆ, PUNKT SPUSTOWY, DŹWIG, CIEŃ, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, GILOTYNA HUME'A, PROSTOSKRZYDŁE, RZECZNIK PATENTOWY, PASTORALE, STRYJ, STARZEC, RADIO, UKŁAD EKLIPTYCZNY, AFEKT, SYFON, KARPLE, KARZEŁ, ŚMIETANKA, OMFALOMANCJA, MACHANIE RĘKĄ, PAPRYKARZ, NIEKROPIEŃ, DOZOROWIEC POGRANICZA, DROBNICOWIEC, WYSZUKIWARKA, DWUTLENEK, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, SYMPOZJON, FUGA, WARIACJA, AKCJA, FINANSE PUBLICZNE, CHIŃSKI, RUNO, BEZCELOWOŚĆ, SOJUSZ, KRATA ROZDZIELNA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, TRANSFUZJA KRWI, SYLWETA, DELFIN DŁUGONOSY, KAMIKADZE, FELERNOŚĆ, TEORIA PERSPEKTYWY, KAMICA NERKOWA, DONŻON, PÓŁNOCO-ZACHÓD, SPORT EKSTREMALNY, KAPUŚCIANY ŁEB, PEDOFILIA, WYSEPKA, POSTOŁY, SILNIK KOMUTATOROWY, PASTA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, SZCZĘK ORĘŻA, BACIK, TERMINAL PASAŻERSKI, KROATYSTYKA, KAMUFLAŻ, PODWIELOKROTNOŚĆ, MASZT, OSTROKRZEW, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, PEPICZKA, ANTROPOCENTRYZM, GUNIA, TOLERASTIA, PACHOŁ, SEMEM, GALWANOSTEGIA, KONOTACJA, PLASTYKA, NAMIESTNIKOSTWO, MALOWNICZOŚĆ, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, IMACZ, ZŁAMANIE OTWARTE, TOCZKOWCE, BELKA, ORCZYK, TOŃ WODNA, MASŁO, ŻER, TREŚĆ, KOMORA WILSONA, FANTAZJA, ?WYGŁOS ABSOLUTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.699 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPECJALNY OPORNIK DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB DO PRZYRZĄDU, JEGO CELEM JEST POSZERZENIE ZAKRESU PRĄDU MIERZONEGO PRZEZ TEN MIERNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPECJALNY OPORNIK DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB DO PRZYRZĄDU, JEGO CELEM JEST POSZERZENIE ZAKRESU PRĄDU MIERZONEGO PRZEZ TEN MIERNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOCZNIK specjalny opornik dołączony równolegle do głównego obwodu lub do przyrządu, jego celem jest poszerzenie zakresu prądu mierzonego przez ten miernik (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOCZNIK
specjalny opornik dołączony równolegle do głównego obwodu lub do przyrządu, jego celem jest poszerzenie zakresu prądu mierzonego przez ten miernik (na 7 lit.).

Oprócz SPECJALNY OPORNIK DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB DO PRZYRZĄDU, JEGO CELEM JEST POSZERZENIE ZAKRESU PRĄDU MIERZONEGO PRZEZ TEN MIERNIK sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SPECJALNY OPORNIK DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB DO PRZYRZĄDU, JEGO CELEM JEST POSZERZENIE ZAKRESU PRĄDU MIERZONEGO PRZEZ TEN MIERNIK. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast