ŚRODEK PRAWNY, STOSOWANY PRZEZ PAŃSTWO, MAJĄCY NA CELU WYMUSZENIE ZACHOWAŃ SPOŁECZNIE POŻĄDANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYMUS ADMINISTRACYJNY to:

środek prawny, stosowany przez państwo, mający na celu wymuszenie zachowań społecznie pożądanych (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODEK PRAWNY, STOSOWANY PRZEZ PAŃSTWO, MAJĄCY NA CELU WYMUSZENIE ZACHOWAŃ SPOŁECZNIE POŻĄDANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.453

OBSZAR TRANZYTOWY, ŚWIEGOT, MIMESIS, DOCHÓD OSOBISTY, AUDIOBOOK, ANGINA PRINZMETALA, SARIN, EBRO, CHOROBA GILCHRISTA, SKŁAD CELNY, PRACA DOKTORSKA, POLO, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, RENTGENODIAGNOSTYKA, MARZEC, DUPOLIZ, WYDATEK KONSUMPCYJNY, LAW, ZEBRULA, CYMETYDYNA, AMFIUMY, DIPLOTOMODON, OSTRY DYŻUR, NADZÓR INWESTORSKI, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, RESTRYKCJA, AUTOPORTRET, ZNAJDEK, STOR, CZASOWNIK FRAZOWY, ORLOG, KROSOWNICA, KIJ BEJSBOLOWY, MIECZ OBROTOWY, RYCINA, WARKOCZ, UWARUNKOWANIE, MYLAI, STRÓJ DWORSKI, PSYCHOTROP, DEPRESANT, ZAIR, BRAMA TRIUMFALNA, SIOŁO, AFEKT, USŁUGA INTERNETOWA, IMIGRACJA, MIEJSCE ŚWIĘTE, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, OBRAZ KLINICZNY, REPUBLIKA MOZAMBIKU, ZMĘCZENIE, CERIWASTATYNA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, FENKAMFAMINA, DOBRE RZĄDZENIE, KOMPLEKS KASTRACYJNY, ZMOWA MILCZENIA, POSTOŁ, RZECZ, PRZEWÓD SCHEMATOWY, IMIGRANT, FLAK, OPTYKA ADAPTACYJNA, MAPA TURYSTYCZNA, ZWARCIE DRZEWOSTANU, EROZJA WODNA, KURIER TATRZAŃSKI, MIÓD SZTUCZNY, LIBERALIZM, LANZHOU, PRACA ORGANICZNA, TWIERDZENIE CANTORA, KOREAŃSKI, POBYT CZASOWY, LAND ROVER, DELEGATURA, CHOROBA ZAKAŹNA, IMITACJA, DEKADENCKOŚĆ, WYANDOT, GUMA, OPUKIWANIE, WELWET, ORGANIZACJA, DOSTĘP, CZYSTKA ETNICZNA, FUNDUSZE UNIJNE, APORT, TRÓJZĄB, CZAS UNIWERSALNY, TWIERDZENIA TALESA, JATAGAN, MULINA, ANODA, DYSKOGRAFIA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SPEAKER, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, DOJŚCIE, USZTYWNIACZ, MECENASOSTWO, COUNTRY ALTERNATYWNE, OFIARA CAŁOPALNA, CZERPACZ PATALASA, MAPA ADMINISTRACYJNA, OBI, ANTRACYKLINA, LANCASHIRE, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, STRZELNICA, ŚWIĘTA KROWA, ROZPÓRKA, DALMATYKA, KONWERSJA, WŚCIBSTWO, WIBRATOR, PSEUDOMORFIZM, ZAWIESZENIE BRONI, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, DOPING, ŚLIMACZEK, TURANIE, KODZIK, AFERA ROZPORKOWA, AKREDYTYWA, TOREBKA, JAZZÓWKA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, CIANGSU, TAMTAM, SPOJLER, AKUMULACJA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, KONCERT, ZAGĘSTNIK, LIST PASTERSKI, KATERINI, PAMIĘĆ OPERACYJNA, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, SFEROLIT, PRZEJŚCIE, PAKSE, OJCZYC, KONFERENCJA EPISKOPATU, METODA TERMICZNA, VISEU, OFICER ŻEGLUGI, DIAGRAM VENNA, RUCH RELIGIJNY, ROK SYDERYCZNY, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, CENA ADMINISTRACYJNA, MAKIJAŻ, TOKSYNA, PIOTR APOSTOŁ, FRACHT DYSTANSOWY, GILOTYNA HUME'A, MIKROSKOP ŚWIETLNY, AKT, REGULARYZACJA TICHONOWA, PARAZYTOFIT, TRAKTOR, DYSPOZYTYWNOŚĆ, SIIRT, DUKLA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, PROPOLIS, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, ŻÓŁW BRUNATNY, KALENDARZ JULIAŃSKI, SZACHY, DODATEK BRANŻOWY, IMIGRANTKA, JĘZYK NANDORIŃSKI, ŚWIST KRTANIOWY, KIRENIA, PROSPEKT EMISYJNY, FALABELLA, STAJE, CHOROBA WIRUSOWA, GŁOWICA BOJOWA, NAWIETRZAK, POSUNIĘCIE, MLECZ, ODBIORNIK RADIOWY, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, LAKIER DO WŁOSÓW, ZOOCHORIA, SAONA, USŁUGA OBCA, GŁOWICA FREZOWA, SULFAFURAZOL, OTWORNICA, ZAGRYWKA, LIGUSTR, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, SZPILA, EINSTEIN, ULOT, SEKRECJA, CYKORIA KORZENIOWA, SEKTORÓWKA, POCHŁANIACZ, FALA NOŚNA, GRUPA BILATERALNA, BZURA, KOSA KUŚNIERSKA, PUPINIZACJA, DROGA RZYMSKA, INFORMACJA GENETYCZNA, ANTYKOAGULANT, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, ZABUDOWA MIEJSKA, STRZAŁKA, RODEZ, CHRONOMETR OKRĘTOWY, RAUT, TORRENT, KUREK, WSTĘGA MÖBIUSA, NUDYSTA, BODZIEC WARUNKOWY, POLETKO DOŚWIADCZALNE, POWIERZCHNIA WALCOWA, NACIEK JASKINIOWY, AKTORSTWO, ZALAU, MIKROSKOP OPTYCZNY, HELMINTOLOGIA, PROTEKCJA, KARLSTAD, ŁADNICZKA OKAZAŁA, TAKTYKA, WAGINOSCEPTYK, CIĄG, RZEŹWOŚĆ, SKOWYT, ŚRODEK USPOKAJAJĄCY, KATEGORIA SPOŁECZNA, IKRZYSKO, GHOUL, CETNO, BĄCZEK, KARTACZ, PSKÓW, RYNNA SUBGLACJALNA, REALIZM MORALNY, AFLATOKSYNA, PAŃSTWO ROŚLINNE, TEST PSYCHOLOGICZNY, MARŻA ODSETKOWA, CYSTOSTOMIA, MACEDONIA, BACYTRACYNA, FAWELA, CZUWANIE MODLITEWNE, REPUBLIKA GWINEI BISSAU, VISBY, INHAMBANE, TERAPIA WSTRZĄSOWA, NALEWKA WĘŻOWA, ETAKRYDYNA, OGNISKO, LITOMANCJA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, OBYCZAJE, IMMUNITET KONSULARNY, FILC, WAB, PODCHWYT, TŁUSZCZAK, ŻŁÓB LODOWCOWY, KALIMBA, SFERA DYSONA, MISJA, DEIZM, WŁAZ, TAYLORYZM, MIKROWENTYLACJA, MIĘDLARKA, GRAETZ, KATANGA, MINA MORSKA, WYKOP, WYPADEK PRZY PRACY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, BOURGES, OBRÓT PIERWOTNY, ATASZAT, SZACHOWNICA PUNNETTA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, CZTEROETYLEK OŁOWIU, MANEWR, KREDYT KONTRAKTOWY, TURANIZM, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, ?CRIOLLO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.453 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODEK PRAWNY, STOSOWANY PRZEZ PAŃSTWO, MAJĄCY NA CELU WYMUSZENIE ZACHOWAŃ SPOŁECZNIE POŻĄDANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODEK PRAWNY, STOSOWANY PRZEZ PAŃSTWO, MAJĄCY NA CELU WYMUSZENIE ZACHOWAŃ SPOŁECZNIE POŻĄDANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYMUS ADMINISTRACYJNY środek prawny, stosowany przez państwo, mający na celu wymuszenie zachowań społecznie pożądanych (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYMUS ADMINISTRACYJNY
środek prawny, stosowany przez państwo, mający na celu wymuszenie zachowań społecznie pożądanych (na 22 lit.).

Oprócz ŚRODEK PRAWNY, STOSOWANY PRZEZ PAŃSTWO, MAJĄCY NA CELU WYMUSZENIE ZACHOWAŃ SPOŁECZNIE POŻĄDANYCH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ŚRODEK PRAWNY, STOSOWANY PRZEZ PAŃSTWO, MAJĄCY NA CELU WYMUSZENIE ZACHOWAŃ SPOŁECZNIE POŻĄDANYCH. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x