NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ULTRAMARYNA to:

niebieski pigment mineralny pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, stosowany do produkcji farb, lakierów i emalii oraz jako środek barwiący wielu innych substancji, w tym także jako wybielacz optyczny (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ULTRAMARYNA

ULTRAMARYNA to:

granatowy, intensywnie niebieski kolor (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.028

SKOCZ DŁUGOCZUBY, ŚWIECA, WOJNA DOMOWA, PRZYLEPA, OHAR, BRAND, DESKA KLOZETOWA, KOŁO MAŁE, SYCYLIJSKI, NORMA REAKCJI GENOTYPU, SURFINGOWIEC, WSTECZNICTWO, REGULARNOŚĆ, PROFANATORKA, KUNINGAMIA LANCETOWATA, KOMISANT, TRAUMATYCZNOŚĆ, ASFALTOBETON, ZŁĄCZE, SZAŁAŚNICTWO, GAJOWIEC ŻÓŁTY, REGUŁA ALLENA, SKÓRNIK, KILOBAJT, JAZGOT, PROSTAK, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, BOCIAN BIAŁOSZYI, DRZEWCÓWKA, CISOWCE, DUROPLAST, BEZPANCERZOWCE, GAMBIJCZYK, TATAR, KOMPOTIERA, DAWKA PROGOWA, GÓWNOZJADZTWO, KIŚCIEŃ, WIESZAK, AMUR, NIEWIERNOŚĆ, PRACA, LIMUZYNA, POCZEKALNIA, FUNGICYD, BALDACH, AGENT, WIBRACJA, STYGOKSEN, SEKCIARSTWO, BABULINKA, TENISÓWKI, ODCZYN, GODZINA PRAWDY, JEŹDZIEC APOKALIPSY, OSTEOLIZA, BAREŻ, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, LAMPA KARBIDOWA, HOMOGENAT, MIEJSCE KULTU, PAWILON, KLAKSON RĘCZNY, LEON, WSZECHŚWIAT, MAZURKA, RUDAWKA ŻAŁOBNA, WZIĄTEK, PRZENOŚNIK, CHIRURGIA DZIECIĘCA, KRWIOPIJCA, DERKA, BARONIĄTKO, MIESZACZ, SZURPEK ODRĘBNY, CZTERY ŚCIANY, RAGLAN, PEDOFILIA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, RAJD GWIAŹDZISTY, NOCEK OSTROUCHY, STAN PSYCHICZNY, BLACHOWNIA, BAND, ORBITA POLARNA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, DUPLEKS, LAMA, AURA, KORSYKANIN, SMOG, METATEKST, KRÓLEWIĘTA, SEMAFOR, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, KAZBA, APOLOGETYK, ROZTOCZE, TRYSKAWKA SZKLANA, ZEGAR WIEŻOWY, FACIO, MERYSTEM, KORMORAN KRASNOLICY, WISKOZA, OINOMANCJA, ŻEBRO, WIĄZADŁO, GNIOT, KAPITAŁ REZERWOWY, POSTING, INTERFEJS, ELEKTROCHIRURGIA, RADIOLOGIA, WODNIAK, TAPIR INDYJSKI, GAJA, AUTKO, KITAJKA, ANIOŁ MORSKI, TANECZNOŚĆ, TERCJA, PIĘTA ACHILLESOWA, PAPIER GAZETOWY, KATAKAUSTYKA, SKAŁA ILASTA, PEWNOŚĆ, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, H, SEKSTET, LYGODIUM JAPOŃSKIE, ŁADOWANIE, BRZOZA OJCOWSKA, NUŻENIEC LUDZKI, KOLEGIUM KONSULTORÓW, ODBÓJ, AUDIOBOOK, PRZEŁOM, STROIK PODWÓJNY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, TRĄBA POWIETRZNA, DYFUZJA, WZÓR WILCOXA, PRZYJEZDNA, WYRAKI, ŚLUNZACZKA, OGNIWO GALWANICZNE, BÓL ŚWIATA, ANGIELSKI, KARTA MOBILIZACYJNA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KORUND SYNTETYCZNY, CHÓR, PRZEWRÓT, JORDANKA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, STRZAŁKA, KASZKIET, GŁĄBIK, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, KAPTUR, SAKWA, LENIWIEC PSTRY, SOFISTA, GLACE, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, SAKIEWNIK, ORLEŃ POSPOLITY, OBRABIALNOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PRZEDWIECZNY, BONANZA, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, CYRANKA ZWYCZAJNA, UKŁAD NIEINERCJALNY, SŁUPICA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ALIT, OBSZCZYMUREK, RAID, ŁAWRA, DYREKCJA, CHIŃCZYK, KLAUZULA WALORYZACYJNA, MAPA DROGOWA, BENEFICJUM, REOFILE, FIGÓWKA, POWSZECHNOŚĆ, WYPAD, SŁUP ENERGETYCZNY, TAMPON, TRAMONTANA, PROPAROKSYTON, HALO, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, DZIESIĄTY, MĄKA, CAPRICCIO, PANTOFELNIK, SOS, MASZKARON, ZŁOŻENIE, MROK, KULTURA WIELBARSKA, PAS, PRZEWÓD ODGROMOWY, DRAMAT HISTORYCZNY, ZALESIANIE, SARKOMER, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, DRĄŻEK, CHOROBA NAXOS, SZKLANY SUFIT, WÓDKA GATUNKOWA, ALDEHYD, PERCHA, PALISANDER, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, OBUCH, TEŚCIK, ANTENA MIKROPASKOWA, GRAB, LEPTON, SZCZUR WODNY, BURETA, NOWOBIOCYNA, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, SPRAWNOŚĆ, ALARM BOJOWY, SIODŁO WESTERN, TARATAJKA, KULTURA STARTEROWA, KARBOKSYL, LEBERA, PISEMKO, KALISZANIN, BURZA DZIEJOWA, RÓWIEŚNICA, DOKUMENTACJA BUDOWY, SYRYJKA, MUFLON, WESTFALKA, WERTYKULATOR, PALATOGRAM, OLEJEK ETERYCZNY, MINIATURA, POKŁOSIE, SYPIALKA, REGRES, SOLITER, MARKIZA, KONFEDERACJA, MYLORD, SMOK, BRZEGOWIEC, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, SZPEKUCHA, TAJEMNICA ADWOKACKA, AKROBATYKA, WIOCHMEN, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, OPARCIE, PODCENTRALA, DAGLEZJA SINA, KUCIE, OSIEMNASTKA, PLAN PRZESTRZENNY, DEKLARACJA, UROLOGIA, AUTORADIOGRAFIA, AMORY, TYTUŁ PRASOWY, PIGMENT, EPOKA LITERACKA, ERYTREJCZYK, PUDDING, KENIJSKI, ZGIEŁK, MOZAMBIJCZYK, BRYGANTYNA, JĘZYK NATURALNY, IDEAŁ, STRZAŁ, TRANSPORT AKTYWNY, FILTR, RAMIENICA KRUCHA, SALWINIOWATE, FILOZOFIA JĘZYKA, OPĘTANY, IZOLACJA, KOBIAŁA, SERBOCHORWATYSTYKA, JAPOŃSKOŚĆ, BŁOTNIARKA, PŁAWKA, WĘGLIK SPIEKANY, PLECIONKA, PRAWO, ?WKŁADKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ULTRAMARYNA niebieski pigment mineralny pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, stosowany do produkcji farb, lakierów i emalii oraz jako środek barwiący wielu innych substancji, w tym także jako wybielacz optyczny (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ULTRAMARYNA
niebieski pigment mineralny pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, stosowany do produkcji farb, lakierów i emalii oraz jako środek barwiący wielu innych substancji, w tym także jako wybielacz optyczny (na 11 lit.).

Oprócz NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NIEBIESKI PIGMENT MINERALNY POCHODZENIA NATURALNEGO LUB SYNTETYCZNEGO, STOSOWANY DO PRODUKCJI FARB, LAKIERÓW I EMALII ORAZ JAKO ŚRODEK BARWIĄCY WIELU INNYCH SUBSTANCJI, W TYM TAKŻE JAKO WYBIELACZ OPTYCZNY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast