BEZPOWIETRZNOŚĆ MIĄŻSZU PŁUCNEGO SPOWODOWANA ZAMKNIĘCIEM OSKRZELA DOPROWADZAJĄCEGO POWIETRZE DO OKREŚLONEGO OBSZARU MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB UCISKIEM (NIEDODMA Z UCISKU) BĘDĄCYM SKUTKIEM OBECNOŚCI PŁYNU W JAMIE OPŁUCNOWEJ LUB INNEJ ZMIANY UCISKAJĄCEJ NA MIĄŻSZ PŁUCNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDODMA PŁUC to:

bezpowietrzność miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodma z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZPOWIETRZNOŚĆ MIĄŻSZU PŁUCNEGO SPOWODOWANA ZAMKNIĘCIEM OSKRZELA DOPROWADZAJĄCEGO POWIETRZE DO OKREŚLONEGO OBSZARU MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB UCISKIEM (NIEDODMA Z UCISKU) BĘDĄCYM SKUTKIEM OBECNOŚCI PŁYNU W JAMIE OPŁUCNOWEJ LUB INNEJ ZMIANY UCISKAJĄCEJ NA MIĄŻSZ PŁUCNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.993

ZIARENKO, NEOPOGANIZM, FALA, JOGURT, ADWEKCJA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, DUPEK ŻOŁĘDNY, INWOLUCJA, POLIETER, HALOGENEK ALKILOWY, KONTUAR, OKRĄGŁOŚĆ, CYRK, BRANIE POD WŁOS, WIOŚLAK, RUCH PRZYSPIESZONY, WŁOSKI, TWÓR, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, WYCHÓD, ANTRYKOT, PIERSIÓWKA, TRAŁ, TRANSFORMATORNIA, WISZER, JAŁOWIEC POSPOLITY, DEPTAK, BĄBELEK, SYGNALIZATOR, ZAMIANA, ŁAŃCUSZEK, SZKIC, NAPPA, OBLĘŻENIEC, WĘGLÓWKA, MORAWSKI, KIJEK NARCIARSKI, RESORT SIŁOWY, KRĘPACZKI, GAZÓWKA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, WYCISK, CIASNOŚĆ, ZIĘCIASZEK, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, KACZKA, WIZA, KOPNIAK, GARNITUR, STAROPANIEŃSTWO, KASETON, TERMOS, GUZEK, KOZAK, GŁOSKA NOSOWA, CYWILKI, POŁYSK, PIEPRZ CZERWONY, GRANATNIK, POSKROMICIEL, STYLO, PUNKT WITALNY, KONFIGURACJA, FAKTURA, TARGANIEC, ŁATA, SIEKANIEC, TERMINAL, DZIKA KARTA, EMISJA, KRAB, PROFESOR, PRZEBUDOWA, ISCHIAS, KOTLARNIA, NIEUMARŁY, BOCZNIK, DRZEWCE, DETAL, SIÓDMY, DILER, NIEOCZYWISTOŚĆ, NACISK, ELASTIK, DESKA ŚNIEŻNA, FAKSYMILE, WAFEL, OWOC RZEKOMY, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, REAKCJA SPRAWCZA, POŁAĆ, PANEL STEROWNICZY, UROCZYSKO, EUSTATYCZNE RUCHY POZIOMU MORZA, AEDICULA, CIASTKO, AKCEPTOR, SZCZĘKOT, ŚWIATŁO CZERWONE, NARYS FORTYFIKACYJNY, METABAZA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KARTA WIZYTOWA, RASOWOŚĆ, KOD DWÓJKOWY, LEKCJA, FILTR, SPADEK, GROWL, RELACJA BINARNA, KULFONIK, PRZEBITKA, INWAZJA, KATAFOREZA, ETOLA, TURMA, OKTET, GAŁĘZIAK, GRÓB, DRĘTWA, POMADKA, JAGODÓWKA, SPOINA, AGENCJA, KINKAN, CEDRAT, KOLUMNA, ISTOTA FANTASTYCZNA, RÓŻOWA LANDRYNKA, GORSET, KARTEL, ANGIELSKI, STACJA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OTWÓR WYLOTOWY, PARA 0, ŁUSKA, KABINA, KOKSARTROZA, LOFIX, KWARTET, DANONEK, ZNAK DIAKRYTYCZNY, DYSKONTO, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MIESZACZ, PTASZYNA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, POCISK ODŁAMKOWY, CIĄŻA, MELASA, KASETKA, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, DZIAŁOWIEC, NIĆ, ANIMACJA, FREON, KOLONISTA, STĄGIEWKA, HOSTIA, PODUSZKA, ODMIANA UPRAWNA, CZARCIK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, COLCANNON, UFNOŚĆ, PROMIEŃ, ANTENA MIKROPASKOWA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, HYDRIA, KWAS LINOLENOWY, DESPOTYZM, DOKUMENT PAPIESKI, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, DUROPLAST, ADIANTUM ROZWICHRZONE, PIES POLOWY, RZEZAK, URLOP WYCHOWAWCZY, SPRAWUNEK, LUK, LAMPA, MISKA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, TAFELKA, BOTTOMLESS, WIBRACJA, ADAPTACYJNOŚĆ, DOŻYWOTNOŚĆ, KOROZJA CHEMICZNA, NIEMOŻEBNOŚĆ, KAMICA NERKOWA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, POSTRACH, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, CYTADELA, NIEBO, ALLEGRETTO, WATOLINA, EFEKT MNOŻNIKOWY, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, MARUDA, SPECJACJA RADIACYJNA, ŁAPA, TITR, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, HIEROGLIFY, MONTAŻ, OLEJEK HASZYSZOWY, PORCELANA STOŁOWA, SOWIECKOŚĆ, NOOBEK, MYŚLIWIEC, AZOLLA PAPROTKOWA, PRAWO MATERIALNE, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, DOŁEK, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, WIDŁONÓG, PANNA, KONTUR, ALPAKA, GAJA, JEŻ MORSKI, UMBRA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, TRINIA, WARSZTAT STRATEGICZNY, PIÓRO, EKWILIBRYSTYKA, AMPUŁKA, PORT MORSKI, PIEŃ PŁUCNY, CELKA, MATAMATA, KOŁO RATUNKOWE, NAJEM OKAZJONALNY, GLOSA, ADRES, HALO, RELACJA DWUARGUMENTOWA, ZAPORA OGNIOWA, WĄŻ, HALA, PROSTOPADŁA, PODATEK GRUNTOWY, KOMŻA, WYPRAWA, SĘKACZ, KOTLET, DZWONNICA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, TĘSKNOTA, KAWALKATA, PLANETA, PRZEJEMCA, WITEKS CZCZONY, BABOCHŁOP, KONWENT, MOLESKIN, MUCHINA, TABLICA STEROWNICZA, MODUŁ SERWISOWY, POLITYCZNY, PRZEZIERNOŚĆ, AMARANT, BAJOS, POLIKRYSZTAŁ, OBCY, BEAN, KLIMAKS, PROMIEŃ, PIRANIOWATE, KARTANA, RUCH EUSTATYCZNY, HANZA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KIELICH, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, TWIERDZENIE RAMSEYA, HADŻ, WYSTAWCA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, HANDEL NARĘCZNY, KINO, TURNIA, LECZENIE CHIRURGICZNE, FLACHA, ŚLIZG, ZACHÓD, PORA, MUNICYPIUM, RÓW PRZECIWPANCERNY, PLURALISTA, ?TAPETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZPOWIETRZNOŚĆ MIĄŻSZU PŁUCNEGO SPOWODOWANA ZAMKNIĘCIEM OSKRZELA DOPROWADZAJĄCEGO POWIETRZE DO OKREŚLONEGO OBSZARU MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB UCISKIEM (NIEDODMA Z UCISKU) BĘDĄCYM SKUTKIEM OBECNOŚCI PŁYNU W JAMIE OPŁUCNOWEJ LUB INNEJ ZMIANY UCISKAJĄCEJ NA MIĄŻSZ PŁUCNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZPOWIETRZNOŚĆ MIĄŻSZU PŁUCNEGO SPOWODOWANA ZAMKNIĘCIEM OSKRZELA DOPROWADZAJĄCEGO POWIETRZE DO OKREŚLONEGO OBSZARU MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB UCISKIEM (NIEDODMA Z UCISKU) BĘDĄCYM SKUTKIEM OBECNOŚCI PŁYNU W JAMIE OPŁUCNOWEJ LUB INNEJ ZMIANY UCISKAJĄCEJ NA MIĄŻSZ PŁUCNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDODMA PŁUC bezpowietrzność miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodma z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDODMA PŁUC
bezpowietrzność miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodma z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny (na 12 lit.).

Oprócz BEZPOWIETRZNOŚĆ MIĄŻSZU PŁUCNEGO SPOWODOWANA ZAMKNIĘCIEM OSKRZELA DOPROWADZAJĄCEGO POWIETRZE DO OKREŚLONEGO OBSZARU MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB UCISKIEM (NIEDODMA Z UCISKU) BĘDĄCYM SKUTKIEM OBECNOŚCI PŁYNU W JAMIE OPŁUCNOWEJ LUB INNEJ ZMIANY UCISKAJĄCEJ NA MIĄŻSZ PŁUCNY sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - BEZPOWIETRZNOŚĆ MIĄŻSZU PŁUCNEGO SPOWODOWANA ZAMKNIĘCIEM OSKRZELA DOPROWADZAJĄCEGO POWIETRZE DO OKREŚLONEGO OBSZARU MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB UCISKIEM (NIEDODMA Z UCISKU) BĘDĄCYM SKUTKIEM OBECNOŚCI PŁYNU W JAMIE OPŁUCNOWEJ LUB INNEJ ZMIANY UCISKAJĄCEJ NA MIĄŻSZ PŁUCNY. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast