ZALEWANIE LĄDU PRZEZ MORZA W WYNIKU TOPNIENIA LODOWCÓW LUB PRZEZ RUCHY TEKTONICZNE PODWYŻSZAJĄCE POZIOM DNA MORSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSGRESJA to:

zalewanie lądu przez morza w wyniku topnienia lodowców lub przez ruchy tektoniczne podwyższające poziom dna morskiego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSGRESJA

TRANSGRESJA to:

przemiana, przekraczanie ustalonych, obowiązujących wcześniej zasad (na 11 lit.)TRANSGRESJA to:

uwarunkowany genetycznie silniejszy rozwój jakiejś cechy u potomka niż u rodziców (na 11 lit.)TRANSGRESJA to:

zalewanie obszarów lądowych przez morze (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZALEWANIE LĄDU PRZEZ MORZA W WYNIKU TOPNIENIA LODOWCÓW LUB PRZEZ RUCHY TEKTONICZNE PODWYŻSZAJĄCE POZIOM DNA MORSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.299

MATOŁEK, MECENAT, PŁUCZKA, FAZA, GÓRALSKI, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, BADANIE JAKOŚCIOWE, MANIERA, HALO, PŁÓD, BŁONA DOPOCHWOWA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KĘPA, RELIKWIE, ZATROSKANIE, SZPETOTA, LEW SALONOWY, DUJKERY, REGIMENT, POSZEWKA, TELESKOP, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, GRAF PODSTAWOWY, WODA, ŹREBIĘ, LAMNA ŚLEDZIOWA, WRAKI, GLEBA KOPALNA, WIRUSY DSRNA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, RATYSZCZE, DRAMAT MUZYCZNY, HETERYK, AFAZJA, MATERIAŁ ZECERSKI, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, KOMISARZ WOJSKOWY, JOAN, KORYTARZYK, PALACZ, WIERZĄCY, KOMISJA REWIZYJNA, KOJEC, WSTAWKA, GOLONKA, BEATA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, WĘZEŁ ZARODKOWY, BOMBA LOTNICZA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PENSUM, DOBROSĄSIEDZTWO, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, FRANCUSKOŚĆ, SAN, ŻYŁA OCZNA DOLNA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, WYSŁUGA LAT, NAWÓZ MINERALNY, ŻÓŁW, SZYNEL, POTWÓR, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, LEBERA, ODNIESIENIE, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, TUTOR, STOWARZYSZENIE, ZAJĘCIE, GUMNO, STREFA BATIALNA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, WEKSEL TRASOWANY, CEMBROWANIE, CHOROBA GILCHRISTA, ABONAMENT, OBRAZ, BUTELKA MIAROWA, SEMITA, IMPAS, TRANSURAN, MARKIZA, STREFA LITORALNA, OWOC POZORNY, BALETKA, PRZECIWNIK, KARKINICKA, KAMIEŃ, LETARG, CHEDYW, KAZALNICA, ZIELE, FLET PROSTY, KASZA, KAPAR, FUTERKO, PROCHOWNICA, CHRUST, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, THULE, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ZAPŁADNIACZ, AZOTAN, ŚWIATŁA DROGOWE, HAMULEC, ELIPSA, KRUCHE CIASTO, DOSTYCZNA, GENE, MNOŻENIE MACIERZY, MCHY WŁAŚCIWE, NIEMIASZEK, BOMBA TERMOJĄDROWA, JAMRAJ, FLOTA, FINAŁ, PLAMICA, SAMPLING, SZMAT, RESTRYKCJA, DOZOROWIEC POGRANICZA, TUSZ, STACJA, RAPTULARZ, KOŹLAREK, TEKST JAWNY, TRINIA, WSZYSTKOŻERCA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PRACA ORGANICZNA, ZAJĄKNIĘCIE, KĄT, ENTOMOFAGI, TRANSMUTACJA, SZKŁO MĄCONE, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, RDZEŃ GRAFU, REGULATOR WATTA, METR KATOLICKI, PIRAMIDA NERKOWA, GORCZYCZNIK, POETYKA, GRAND VITARA, RETORYCZNOŚĆ, PUŁAP TLENOWY, WENTYLACJA MECHANICZNA, PUNKT NASTAWCZY, NAPĘD, ARCHIDIECEZJA, STARZĘŚLA, FILM WOJENNY, WCISTEK, POSREBRZANIE, LAWINA GRUZOWA, MIRABELKA, WILCZY BILET, DYMKA, STRES OKSYDACYJNY, CHANSON, POMOC, MOPS, ORK, MISKA KLOZETOWA, KÓZKI, PRODUCENT, KLAMOTY, TRABANT, GEORGE, DOLMAN, KOŃ PRZEWALSKIEGO, BLOKADA ALKOHOLOWA, DIPLOPIA, OWOC, GRANAT, GRA NA ZWŁOKĘ, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, HASŁO WYWOŁAWCZE, WSPÓŁREGENT, TURBULENCJA, GENEZA, RODNIK, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, HERETYK, DYKTA, JUMPSALING, DRABINA ANALGETYCZNA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, USTONOGI, NAGOŚĆ, PUSZCZA, POCHODNIK, TAPER, KLATKA SCHODOWA, KONSTYTUCJA, ZIELONE PŁUCA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, MAKINTOSZ, ARGUMENT, DEKRETACJA, TWÓR, MINA MORSKA, ADRES, KOD IDENTYFIKACYJNY, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, IZOMER KONFORMACYJNY, KASA, MADAPOLAM, UPIÓR PIERŚCIENIA, POST, KAMELEON ŚRÓDZIEMNOMORSKI, REALNOŚĆ, MŁAKA, FLAGA SYGNAŁOWA, PRĄTNIKOWCOWE, WIŚNIÓWKA, RABA, STAGNACJA GOSPODARCZA, NACISK, STREFA NERYTYCZNA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, SET, OBRAZOBURCA, WÓZ STRAŻACKI, ELEKTORAT, WOSZCZYNA, ISKIERNIK, PASZPORTYZACJA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, BREZYLKA, POMYLENIEC, JOGURCIK, KONFIGURACJA, BRYŁA, TRAWA MORSKA, BLOK LINOWY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZBROJENIE, PINGLE, TRANSFERAZA, PODGATUNEK, LIST MOTYWACYJNY, SAUTE, TRANSGRESJA, FUNT IRLANDZKI, AWANTURA, TEMPERA, POCIĄGŁOŚĆ, OSTROMLECZ, TYTULIK, WEDUTA, FLAKI, MAHAWANSA, RING, LEŃ, LANOS, PRAWO TOŻSAMOŚCI, AWANTAŻ, EFEKT SNOBIZMU, ROMANTYZM, WIĆ, DYWDYK, ŁOŻNICZY, WŁOSY TETYDY, BIERWIONO, ANGIELSKOŚĆ, BALON, PRZESTRZELINA, URBARIUM, OCHRONA ŚRODOWISKA, CZARNY FILM, WIĄZANIE POJEDYNCZE, GŁOWICA KONWENCJONALNA, TRANSPOZYCJA, DEKALKOMANIA, TELEZAKUPY, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, ARTUR, KURATELA, MAŁPI GAJ, DŹWIĘCZNIK, OSŁONA, CZUPRYNA, GRA, LIBELLA, JĘZYK URZĘDOWY, HEMOSTAZA, ZAPOŻYCZENIE, ROZKAZ PERSONALNY, CZAPKA SPORTOWA, DIRT, SĄD KAPERSKI, NÓŻ BOJOWY, BAREŻ, ZŁA PRASA, CZARNY MAKAK CZUBATY, ?RZECZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZALEWANIE LĄDU PRZEZ MORZA W WYNIKU TOPNIENIA LODOWCÓW LUB PRZEZ RUCHY TEKTONICZNE PODWYŻSZAJĄCE POZIOM DNA MORSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZALEWANIE LĄDU PRZEZ MORZA W WYNIKU TOPNIENIA LODOWCÓW LUB PRZEZ RUCHY TEKTONICZNE PODWYŻSZAJĄCE POZIOM DNA MORSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSGRESJA zalewanie lądu przez morza w wyniku topnienia lodowców lub przez ruchy tektoniczne podwyższające poziom dna morskiego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSGRESJA
zalewanie lądu przez morza w wyniku topnienia lodowców lub przez ruchy tektoniczne podwyższające poziom dna morskiego (na 11 lit.).

Oprócz ZALEWANIE LĄDU PRZEZ MORZA W WYNIKU TOPNIENIA LODOWCÓW LUB PRZEZ RUCHY TEKTONICZNE PODWYŻSZAJĄCE POZIOM DNA MORSKIEGO sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZALEWANIE LĄDU PRZEZ MORZA W WYNIKU TOPNIENIA LODOWCÓW LUB PRZEZ RUCHY TEKTONICZNE PODWYŻSZAJĄCE POZIOM DNA MORSKIEGO. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x