EQUUS GMELINI - GATUNEK DOSZCZĘTNIE WYTĘPIONEGO DZIKIEGO KONIA, KTÓRY ZAMIESZKIWAŁ OBSZARY LEŚNE EUROPY; PRZEZ NIEKTÓRYCH BADACZY JEST UWAŻANY ZA JEDNEGO Z PRZODKÓW KONIA DOMOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARPAN to:

Equus gmelini - gatunek doszczętnie wytępionego dzikiego konia, który zamieszkiwał obszary leśne Europy; przez niektórych badaczy jest uważany za jednego z przodków konia domowego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TARPAN

TARPAN to:

przodek konia lub marka samochodu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EQUUS GMELINI - GATUNEK DOSZCZĘTNIE WYTĘPIONEGO DZIKIEGO KONIA, KTÓRY ZAMIESZKIWAŁ OBSZARY LEŚNE EUROPY; PRZEZ NIEKTÓRYCH BADACZY JEST UWAŻANY ZA JEDNEGO Z PRZODKÓW KONIA DOMOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.433

ŻÓŁWIAK CZARNY, WSZECHMOCNOŚĆ, NASADA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PRZĘŚL SKRZYPOWATA, ROŻENIEC ŻÓŁTODZIOBY, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, BILBIL BIAŁOBREWY, PAWIE OKO, WILK, KOZACZKA, NAGOLENNIK, PEDAGOGIKA SPECJALNA, RECITATIVO, ORLICZKA CZTEROUSZKOWA, KOLEMANIT, AZYMUT ASTRONOMICZNY, CHASZCZAK PIASKOWY, OBERLANDER, GALASÓWKA JABŁUSZKO, MIECHERA KĘDZIERZAWA, ORDYNARNOŚĆ, ZIELONOŚĆ, MISIACZEK, ŚWIŃSKI BLONDYN, PŁUCNIK, KUCZBAJA, GŁUPKOWATOŚĆ, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, TRASZKA CHIŃSKA, PROSTAK, SYRYJSKI, MUFLON, ZBIORY ROZŁĄCZNE, RYGIEL, WÓZ OPANCERZONY, BOCZNIAK, ZESTAW KINA DOMOWEGO, TRASZKA WŁOSKA, NANOFILTRACJA, SUBWOOFER PASYWNY, DOMINATOR, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, ZDRADZIECTWO, NACHALNOŚĆ, FREATOFIL, MARIONETKA, LUŹNOŚĆ, KOSTIUM, KALATEA VEITCHA, KACZKARZ, OPUSZCZENIE, BILBIL OLIWKOWY, KARABIN SKAŁKOWY, KARIER, POKRZYWA KONOPIOLISTNA, PORZĄDNOŚĆ, BRUTALIZM, ALFONS, CYPRYSIK JAPOŃSKI, KRUPADA, NIEPOKALANOŚĆ, ROŻENIEC, ZWINNIK OGONOPRĘGI, NIEUSTANNOŚĆ, ŻABA SZCZEKAJĄCA, MAJA, KINGDOM, DELEGACJA, DOBRO KLUBOWE, CUCHA, WIEŚNIAK, NAWÓJ, GRUCHOT, MYDELNICZKA, KLOMIFEN, JABŁOŃ SARGENTA, MODULACJA SKROŚNA, PELIKAN KĘDZIERZAWY, SOSNA LAMBERTA, UŁAMEK ZWYKŁY, ZAODWŁOK, TUJOWIEC DELIKATNY, INFORMACJA, SZYSZEŃ POSPOLITY, PYTON SKALNY, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, AKSAMITKA, PAREO, ZŁOTOUCH BLADY, KWOTA CUKROWA, SYSTEM POZYCYJNY, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, OWCA OLKUSKA, AMERYKA, DRĘTWA PAWIK, KOKS ODLEWNICZY, ŻOŁNA WIELKA, LISTKOGONKA UBOGA, SZYSZKA, BĄK AMERYKAŃSKI, ZWYCIĘŻYCIEL, CENTURIA ZWYCZAJNA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, SOSNA MEKSYKAŃSKA, TRZPIEŃ, STRUKTURALISTA, BILET ULGOWY, SERPENTYNA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, POWIJAK, FENIRAMINA, AMPUTACJA, ARNI, ŚWIERK CZERWONY, TACHISTOSKOP, HURTOWNIA DANYCH, WIELKOŚĆ, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, STUDNIARZ, SKRĘTEK MIESZAŃCOWY, PROSZEK, PROFESJA, PRZEBIEGŁOŚĆ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KLAMRA, ŁAŃCUSZEK, TELEMARK, SZEW, SOSNA LIMBA, BOBÓWKA, BEZSENSOWNOŚĆ, TERPEN, PREFINANSOWANIE, ZYGNEMOPSIS, DRABINOWIEC MROCZNY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, MOA MUSKULARNY, GÓRSKI, IGŁA, RZUT RÓWNOLEGŁY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, ANGORA TURECKA, EKSKRET, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, PODŚCIELISKO, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ANOMIA, LIS WORKOWATY, PIÓRO, ROCKOWIEC, PREPROCESOR, DŻIHAD, WANGA BŁĘKITNA, ZATRWIAN, AGRESYWNOŚĆ, BARCZATKA KONICZYNÓWKA, BYLICA AUSTRIACKA, REMIX, SSANIE, NORMALNA, WĄŻ, PETREL CIEMNY, PRECEPTOR, SZYDEŁKO, BODZIEC PODPROGOWY, GRUPA ALGEBRAICZNA, NIEOSTROŻNOŚĆ, LĘK KASTRACYJNY, GEST KOZAKIEWICZA, USTĘPSTWO, DELFIN GANGESOWY, LODOWIEC CYRKOWY, STREETBALL, FILM NOIR, KWADRATURA KOŁA, GŁUSZYCA, IMPULSYWNOŚĆ, KLAWIK, WIĘŹBA DACHOWA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, TANECZNOŚĆ, DZIAŁANIE PRAWNE, ZABÓR, PSEUDOPAŁANKA ZIELONA, OWOC RZEKOMY, PĘDZLICZEK GŁADKOWŁOSKOWY, PESTO, EGILOPS CYLINDRYCZNY, CZORT, OPRYCHÓWKA, POPULACJA STACJONARNA, CZUBNICZKA OMĄCZONA, ŚWIERK DWUBARWNY, KOLOR, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, MOŻLIWOŚĆ, SILNIK BOCZNIKOWY, MRÓWKA PNIAKOWA, MOŁDAWSKI, INDYWIDUALNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, RADA, KURZA STOPKA, WIECHLINA MOLINERIEGO, PATYK, RUNO, PODCIŚNIENIE, DON QUICHOTE, FELLINI, NIEDŹWIEDŹ BIAŁY, POTŁUMEK DZIÓBKOWANY, MOBILE, GANOIDY KOSTNE, DYSKONTO, EISEGEZA, GUNIA, ASOCJACJA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, KRÓTKODZIOBEK, MARYJNOŚĆ, TELENOWELA DOKUMENTALNA, DŁUGOSZPON BIAŁOBREWY, BRZANKA SIEDMIOPRĘGA, SĄD JEDNOSTKOWY, WRZÓD TWARDY, AKUMBA, PODKŁADKA, INTENSJONALNOŚĆ, ANTYLOPA HUNTERA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, BLACHOWNIA, ZASKRONIEC RYBOŻER, IDEALIZM, PRZYKRYWKA, ROSZPUNKA KORONIASTA, SERWIS, PACZKA, CHRONOMETR MORSKI, WELWICZIA PRZEDZIWNA, ZDANIE, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, GŁUPEK, CIS WALLICHA, SOWIZDRZALSTWO, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, ŻÓŁW OLIWKOWY, PRANKSTER, KOB ŻÓŁTY, GARYBALDCZYK, HAITAŃSKI, DZIÓB, DRAMAT LITURGICZNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, POLSKOŚĆ, DEASEMBLER, OPERA, MECHANIZM KORBOWY, NIEMIECKOŚĆ, BŁONA PŁYWNA, MINIPIŁKA, GALERIA, PRAGNĄCY, AKSAMITKA WZNIESIONA, PARAZYTOZA, SAPODILLA, WIRUS GORĄCZKI ZACHODNIEGO NILU, OBLIGACJA SKARBOWA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, KOŃ HUCULSKI, BILBIL ŁUSKOWANY, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KWASOWOŚĆ, GŁUPTAK BIAŁOBRZUCHY, PĘPUSZEK, GŁOWACZ PRĘGOPŁETWY, HISTORYZM, GOŁODUPIEC, EDYL, LENIWIEC GRZYWIASTY, PETREL CZARNOPRĘGI, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, ŁAZIK, FLORET, BRUDY, DIUGONIOWATE, GYMNARCHUS NILOWY, SEŁEDEC, ORZESZNICA, ROZSĄDNOŚĆ, KROWIA GĘBA, KREDYT KASOWY, PRYMITYW, KENKO, SUBDIAKONAT, MANIFA, ?USTERZENIE PŁYTOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.433 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EQUUS GMELINI - GATUNEK DOSZCZĘTNIE WYTĘPIONEGO DZIKIEGO KONIA, KTÓRY ZAMIESZKIWAŁ OBSZARY LEŚNE EUROPY; PRZEZ NIEKTÓRYCH BADACZY JEST UWAŻANY ZA JEDNEGO Z PRZODKÓW KONIA DOMOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EQUUS GMELINI - GATUNEK DOSZCZĘTNIE WYTĘPIONEGO DZIKIEGO KONIA, KTÓRY ZAMIESZKIWAŁ OBSZARY LEŚNE EUROPY; PRZEZ NIEKTÓRYCH BADACZY JEST UWAŻANY ZA JEDNEGO Z PRZODKÓW KONIA DOMOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARPAN Equus gmelini - gatunek doszczętnie wytępionego dzikiego konia, który zamieszkiwał obszary leśne Europy; przez niektórych badaczy jest uważany za jednego z przodków konia domowego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARPAN
Equus gmelini - gatunek doszczętnie wytępionego dzikiego konia, który zamieszkiwał obszary leśne Europy; przez niektórych badaczy jest uważany za jednego z przodków konia domowego (na 6 lit.).

Oprócz EQUUS GMELINI - GATUNEK DOSZCZĘTNIE WYTĘPIONEGO DZIKIEGO KONIA, KTÓRY ZAMIESZKIWAŁ OBSZARY LEŚNE EUROPY; PRZEZ NIEKTÓRYCH BADACZY JEST UWAŻANY ZA JEDNEGO Z PRZODKÓW KONIA DOMOWEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - EQUUS GMELINI - GATUNEK DOSZCZĘTNIE WYTĘPIONEGO DZIKIEGO KONIA, KTÓRY ZAMIESZKIWAŁ OBSZARY LEŚNE EUROPY; PRZEZ NIEKTÓRYCH BADACZY JEST UWAŻANY ZA JEDNEGO Z PRZODKÓW KONIA DOMOWEGO. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x