POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU SŁUPA RTĘCI O WYSOKOŚCI JEDNEGO MILIMETRA W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C) PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MILIMETR SŁUPA RTĘCI to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 18 lit.)TOR to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU SŁUPA RTĘCI O WYSOKOŚCI JEDNEGO MILIMETRA W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C) PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.477

RELING, WODOWSKAZ, SIODŁO SKOKOWE, CAL, PALMA, UNCJA OBJĘTOŚCI, H, ADRIANOPOL, LAND, ROK, LUKIER, DOMINIKANKA, KAPISZONOWIEC, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, FUN, SYNERGETYKA, KALORIA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, BACHUS, GRANICA PAŃSTWA, JOTTABAJT, PODSZYCIE, HRABSTWO CEREMONIALNE, KARPLE, JEDNOSTKA OSADNICZA, NAPY, EGZEMPLARZ, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, KALININ, OSTRUŻYNA, YB, GOLONKO, WIOSKA DZIECIĘCA, ELEKTRODA SZKLANA, BALONKLIWER, UBARWIANIE, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, PODATEK BASENOWY, WYRAFINOWANIE, ARAUKARIA WYNIOSŁA, MILA, BUFET, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, RUGBY, NADAJNIK ISKROWY, KWARTA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, PARSEK, SZYLING TANZAŃSKI, ORBITAL, SYKL, AGNOZJA WZROKOWA, OBLIGACJA PRZYCHODOWA, WSPOMNIENIE, BAJCIK, CYKL GOSPODARCZY, ACZYŃSK, TRIPURA, DZIESIĘCINA, SĄŻEŃ KWADRATOWY, JOL, MONOCHORD, ERGOTERAPIA, LATYN, ARCHEOTYRIS, HAFT ATŁASKOWY, BIELICE, PRZEPAŁ, FORMACJA, DYFUZOR, MULTIPLEKS, PRAWO CURIE-WEISSA, KOLEJKA GONDOLOWA, KREDA, S/Y, KILOGRAM, POPRZECZNICA, OSTAN, KAPITANIA, WINIETA, UKŁAD WYŻOWY, FUNT CYPRYJSKI, WESTYBUL, KOMÓRKA, KLON, PORÓD RODZINNY, PIĘTKA, MA, STILB, PRZESŁANIE, ORBITA GEOSTACJONARNA, NEFROSTOMIA, UCZELNIA AKADEMICKA, APTECZKA, PODWYDZIAŁ, KB, BRZECZKA PIWNA, KALETKA, PIERŚNICA, LEMIESZ, UNCJA, SZATANISTA, DRENAŻ, TERMOPLAST, WIELOETNICZNOŚĆ, WIR POLARNY, STOPIWO, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, LUKA INFLACYJNA, PODKŁADKA, GAL, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, PODNOSKA, SŁAWIANKA, ROZTWÓR HIPERTONICZNY, GRUPA, DIT, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, BARN, SAMODZIERŻAWIENIE, MOST POWIETRZNY, PAPROTNICA KRUCHA, ROK, SERENADA, ZBIOREK, YD2, KONTENEROWIEC, FILAROWIEC, STRUŻYNA, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, SYSTEM INFORMATYCZNY, GROMADA, KORONA DROGI, SPIRALA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, LITERATURA KONSPIRACYJNA, TERMOBAROMETR, KACZKA, UŁAN UDE, STOŁP, ZETTABIT, MULTIPLET, PARA, GŁOWA, MONARCHIA ABSOLUTNA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, BEL, CELESTA, OSOBA TRZECIA, SKIASKOP, SFIGMOMANOMETR, TONA, KOŚCIÓŁ SALOWY, KRAJKA, ROŚLINA ROCZNA, MYDELNICZKA, AGNOZJA TWARZY, LAMPAS, UKŁADARKA RUR, WARUNEK, SOPLICA MOCNA, TERMOS, ERG, OŚCIEŻE, PODZAMCZE, HIPEROATOM, CZUJNIK CIŚNIENIA, ARKUSZ DRUKU, FUNCIAK, WELON, RELIGIA MOJŻESZOWA, PESCARA, KOLORYSTYKA, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, LUGIER, BARANÓW, DIALIZA, WERSZEK, PLISA, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, BAZYLEA, SWIFT, SZCZERBA, CUXHAVEN, FACJA, WYCISKANIE SZTANGI, NAWROTNICA, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, INDRIS, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, NAPY, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, STONOGA MUROWA, TONA WASZYNGTOŃSKA, SREBRNA PAPROĆ, WYDZIAŁ, ENHARMONIA, STÓŁ, MILIAGRAM, FARAD, WIELKI SZLEM, CIĄŻA MNOGA, CHORĄGIEW, GRZEBIEŃ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KSEROGRAFIA, ZGAR, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, SAMOCHÓD PUŁAPKA, ALEKTROMANCJA, ZGREDEK, W, NORTRYPTYLINA, TUSZ, LOŻA, LAMPA KWARCOWA, OSIEDLE, MINIGOLF, SZEKEL, ORDYNANS, STAJE, DEKOMETR, WILKOWO, GALERNIK, RONALDO, OPONA BEZDĘTKOWA, WOLEC, ERG, DOMANIEW, SOPLICA DAMARA, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, SARONG, FAKOEMULSYFIKACJA, CARPENTUM, MARTYNGAŁ, WAPNO, PSEUDOLOSOWOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, SADE, WIELOGAMIA, COLLEGE, NOMOS, DYSPLAZJA NEREK, PROWINCJA KOŚCIELNA, HYPSOMETR, BŁĘDNE KOŁO UBÓSTWA, CZUŁEK, PODPINKA, ZIELONE, MIKROMETR, PAWIAN CZAKMA, PROBIOTYK, RONDONIA, KOLCZATKA, MILA ANGIELSKA, WIEŻA CIŚNIEŃ, MEM, NAPIERANIE, TROMPA, OGNIWO WZORCOWE, KARAT METRYCZNY, OKRĘT, TWIERDZENIE STOKESA, SZYLING SOMALIJSKI, PUŁK, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, FABROZAUR, KIZIEK, PORTAMENTO, GRUSZKA, SENIORAT, OKTAWKA, SZATANISTKA, SZEFEL, DINAR ALGIERSKI, POPRĘG, TKACZ, DUSZYCZKA, ODZYWKA, JEDNOWŁADZTWO, NAWAŁNIK RELIKTOWY, ŁAWA, MASA MOLOWA, BOJA, WIEŚ, ŁUK ELEKTRYCZNY, MODYFIKACJA, ABOM, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, GOSPODARSTWO TOWAROWE, POLE WIROWE, SĄŻEŃ, MŁODY, ZIELENIEC, SANDŻAK, MAKARONIK, KEMI, ?ZŁOTA RYBKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.477 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU SŁUPA RTĘCI O WYSOKOŚCI JEDNEGO MILIMETRA W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C) PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU SŁUPA RTĘCI O WYSOKOŚCI JEDNEGO MILIMETRA W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C) PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MILIMETR SŁUPA RTĘCI pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 18 lit.)
TOR pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MILIMETR SŁUPA RTĘCI
pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 18 lit.).
TOR
pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 3 lit.).

Oprócz POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU SŁUPA RTĘCI O WYSOKOŚCI JEDNEGO MILIMETRA W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C) PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU SŁUPA RTĘCI O WYSOKOŚCI JEDNEGO MILIMETRA W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C) PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x