OBJAW OPONOWY OBECNY U 5% DOROSŁYCH Z ZAPALENIEM OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; PRZY BIERNYM PRZYGIĘCIU GŁOWY DO KLATKI PIERSIOWEJ WYSTĘPUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH, UCISK NA POLICZEK PONIŻEJ KOŚCI JARZMOWEJ POWODUJE UNIESIENIE PRZEDRAMION I ICH ZGIĘCIE, ZDECYDOWANY UCISK NA SPOJENIE ŁONOWE POWODUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBJAW BRUDZIŃSKIEGO to:

objaw oponowy obecny u 5% dorosłych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych; przy biernym przygięciu głowy do klatki piersiowej występuje zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych i biodrowych, ucisk na policzek poniżej kości jarzmowej powoduje uniesienie przedramion i ich zgięcie, zdecydowany ucisk na spojenie łonowe powoduje zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych i biodrowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBJAW OPONOWY OBECNY U 5% DOROSŁYCH Z ZAPALENIEM OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; PRZY BIERNYM PRZYGIĘCIU GŁOWY DO KLATKI PIERSIOWEJ WYSTĘPUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH, UCISK NA POLICZEK PONIŻEJ KOŚCI JARZMOWEJ POWODUJE UNIESIENIE PRZEDRAMION I ICH ZGIĘCIE, ZDECYDOWANY UCISK NA SPOJENIE ŁONOWE POWODUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.869

GOLF, EKSCYTOTOKSYNA, SINGER, OŚCIEŻE, GRZYWIENKA, STRUKTURA FUNKCYJNA, MUNDŻAK, CHAMSIN, GOLEC, UTRATA, BAKTERIOLIZYNA, DODATEK, RAJA BIAŁOPLAMA, SREBRZANKA MODRODZIOBA, AUT BRAMKOWY, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, BAR, PELIKAN CIEMNOSKRZYDŁY, ANATOMIA RADIOLOGICZNA, KOCZKODAN CZERWONOBRZUCHY, WISIOREK, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, DYSTRAKCJA, GIBERELINA, NOCEK DUŻY, SUSEŁ PÓŁNOCNY, CENTURIA ZWYCZAJNA, CEDR ATLASKI, CYPRYSIK JAPOŃSKI, ENHARMONIA, LOTOS, DELFIN HEKTORA, OSOBA, PRZEMIENNIK, GORYL GÓRSKI, MŁOT, KRWAWNIK PANNOŃSKI, GEN DOMINUJĄCY, SYJON, BUFET, DŻEMIK, GLUTEN, MINISTRANT WODY, SZOP, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, LONŻA, KROWIA GĘBA, TOLTEK, KOZIOŁ SKALNY, POTTO, IZOMER, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, BIELISTKA BLADA, ZIEMIA OBIECANA, SZTUFADA, CHOROLOG, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, ANTYSZTUKA, KLEJNOTY KORONNE, ŚWINIA WISAJSKA, LEFLUNOMID, PODWÓJ WIELKI, WESEL, KARTOGRAFIA, SKRYTOSKRZELNE, KOŁPAK, KUKLIK POSPOLITY, JODŁA FRASERA, MORFEM LEKSYKALNY, OC, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, OBLIGACJA ZAMIENNA, ZIEWANIE, LWIE GŁOWY, KOŁOWRÓT, CZAPLA BIAŁOLICA, KUC AUSTRALIJSKI, PRZYIMEK, SARENKA WODNA, ARKUSZ KALKULACYJNY, ORTOPTYCZKA, CYKLARA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, TEREN, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, BRETNAL, DRZEWIAK RUDY, AKCENTUACJA, KORMORAN ŻAŁOBNY, OSEŁEDEC, ALGEBRA LINIOWA, CZUJNIK KONTAKTOWY, SMOLEJ, KACZKA SROKATA, SPACHACZ ZIELONAWY, MEDYCYNA, DYSTONIA TORSYJNA, PSZCZOŁA AUGUSTOWSKA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, KOLEGIATA, PRZEDGRODZIE, NANDU ANDYJSKIE, SOLFUGI, TORFOWIEC BŁOTNY, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, WĘZEŁ, LEJ DEPRESYJNY, PERTA, TABLICA MENDELEJEWA, CIĄGNIK ZRYWKOWY, MODRZEW AMERYKAŃSKI, TAROCISTA, SUMA ZEROWA, LEKOOPORNOŚĆ, WINIETA, MUCHA MOKRA, ANKUS, OKRĘT ESKORTOWY, ARCUS TANGENS, ABORDAŻ, PRION, APAP, RAPTULARZ, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ZAMRAŻARKA, KERO, MIERNIKOWCOWATE, KOK, ASYSTENCJA, BEZTORBIK BAMBUSOWY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, ATONALNOŚĆ, DYPTYK KONSULARNY, LANDRYNKA, CYKL GOSPODARCZY, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, RZEKOTKA TRAWNA, ZIEGLER, BLOK, MINÓG UKRAIŃSKI, OBJAW ZWIASTUNOWY, UDERZENIE, DEKONCENTRACJA, ŚWIERK, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, EKONOMIA POZYTYWNA, WARUGA, JAŚMINOWIEC WONNY, TIARA, FAKOEMULSYFIKACJA, WELWICZIA PRZEDZIWNA, TUSZKA, LEK PRZECIWLĘKOWY, WETERYNARIA, KRĄGŁOLIST MACIERZANKOWY, SOSNA POSPOLITA, NERECZNICA GÓRSKA, KRAJINA, TYP TURAŃSKI, KRZYWA POPYTU, LINIA GŁOWY, PIES LATAJĄCY, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, SKINNY, WOTUM NIEUFNOŚCI, BOBAK MONGOLSKI, FILEMON BIAŁOSZYI, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, KREDYT HANDLOWY, TRACZ BRAZYLIJSKI, PRZYCHACIE, SANZINIA MADAGASKARSKA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, GRZECHOTKA, BAWÓŁ BRUNATNOCZERWONY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, MRÓWKA URALSKA, DELFIN CIEMNY, JAMRAJ BRUNATNY, ŚRODEK PRACY, KASŁANIE, SZEW WĘGŁOWY, WĘŻOJAD KRÓTKOSTERNY, AGATIS DAMARA, SEŁEDEC, LANIE, CHARAKTERYSTYKA, WIÓRY, MONTAŻ, BÓBR AMERYKAŃSKI, GLOJOPELTIS WIDLASTA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, FILANDER RUDAWY, SOSNA GERARDA, INDEKSACJA, MEWKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, RÓW, OSET KLAPOWATY, AKROBACJA, ŻABA ŚWISTUN, KRYZA, APARAT KIPPA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, ARGALI AŁTAJSKI, SIODEŁKOWCE, MACZUGA SKALNA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, OSSUARIUM, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, RAJA GWIAŹDZISTA, PARNOTA, NACZELNIK PAŃSTWA, PARCH, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, PANGOLIN MALAJSKI, NIEDOPRZĘD, WIEWIÓRKA PALMOWA, LODOWIEC KONTYNENTALNY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, GAŁKI, TALMUDYSTKA, POLE MAGNETYCZNE, NOŻYCE, DRUK WKLĘSŁY, ABORYGENEK LANCETOCZUBY, HEAD-HUNTER, OSZLOCH, CEMENTACJA, TANECZNOŚĆ, LICZARKA, TURGOWIA, AROWANA AZJATYCKA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SZADŹ, EPISTOLOGRAFIA, JODŁA BALSAMICZNA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, ŻÓŁW KROPKOWANY, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, PIONIZACJA, LEGWAN PERUWIAŃSKI, SSANIE, LIDAR, BAKTERIEMIA, JEDWABNIK, FRYZURA, KRES DOLNY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, ASEKURANT, HURMA, SUBSTANCJA OBCA, STRAJK JAPOŃSKI, TONIN, WEBMAIL, ASOCJACJA VATER, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, ALFABET SEMAFOROWY, KOLCZAK, BIURO PODAWCZE, GARBATKOWATE, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, SZEREG, URSON, BAMBUSOWCE, NEOGNATYCZNE, ZIELONE, OPTYMALIZACJA, WRODZONY BRAK NOSA, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, GOUROCK, BOMBARDIER, MRÓWKOJAD CZTEROPALCZASTY, DZIEŃDOBEREK, AHISTORYZM, MAYER, PÓŁKOLONIA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MISKA, NITOWACZ, JEZIORO EUTROFICZNE, TUBULOPATIA, JASZCZURKA RUINOWA, PODGRZYBEK, OSŁUPIENIE, OSTRUŻYNY, POSAG, CHOROBA REUMATYCZNA, SIODŁO SKOKOWE, GEOMETRIA RZUTOWA, OMIEG GÓRSKI, HARMONIJKA USTNA, TACHOGRAF, GEREZA RUDA, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, JAKLA, WĄŻ, ?DEZYNSEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBJAW OPONOWY OBECNY U 5% DOROSŁYCH Z ZAPALENIEM OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; PRZY BIERNYM PRZYGIĘCIU GŁOWY DO KLATKI PIERSIOWEJ WYSTĘPUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH, UCISK NA POLICZEK PONIŻEJ KOŚCI JARZMOWEJ POWODUJE UNIESIENIE PRZEDRAMION I ICH ZGIĘCIE, ZDECYDOWANY UCISK NA SPOJENIE ŁONOWE POWODUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBJAW OPONOWY OBECNY U 5% DOROSŁYCH Z ZAPALENIEM OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; PRZY BIERNYM PRZYGIĘCIU GŁOWY DO KLATKI PIERSIOWEJ WYSTĘPUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH, UCISK NA POLICZEK PONIŻEJ KOŚCI JARZMOWEJ POWODUJE UNIESIENIE PRZEDRAMION I ICH ZGIĘCIE, ZDECYDOWANY UCISK NA SPOJENIE ŁONOWE POWODUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBJAW BRUDZIŃSKIEGO objaw oponowy obecny u 5% dorosłych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych; przy biernym przygięciu głowy do klatki piersiowej występuje zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych i biodrowych, ucisk na policzek poniżej kości jarzmowej powoduje uniesienie przedramion i ich zgięcie, zdecydowany ucisk na spojenie łonowe powoduje zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych i biodrowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBJAW BRUDZIŃSKIEGO
objaw oponowy obecny u 5% dorosłych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych; przy biernym przygięciu głowy do klatki piersiowej występuje zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych i biodrowych, ucisk na policzek poniżej kości jarzmowej powoduje uniesienie przedramion i ich zgięcie, zdecydowany ucisk na spojenie łonowe powoduje zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych i biodrowych (na 18 lit.).

Oprócz OBJAW OPONOWY OBECNY U 5% DOROSŁYCH Z ZAPALENIEM OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; PRZY BIERNYM PRZYGIĘCIU GŁOWY DO KLATKI PIERSIOWEJ WYSTĘPUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH, UCISK NA POLICZEK PONIŻEJ KOŚCI JARZMOWEJ POWODUJE UNIESIENIE PRZEDRAMION I ICH ZGIĘCIE, ZDECYDOWANY UCISK NA SPOJENIE ŁONOWE POWODUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OBJAW OPONOWY OBECNY U 5% DOROSŁYCH Z ZAPALENIEM OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; PRZY BIERNYM PRZYGIĘCIU GŁOWY DO KLATKI PIERSIOWEJ WYSTĘPUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH, UCISK NA POLICZEK PONIŻEJ KOŚCI JARZMOWEJ POWODUJE UNIESIENIE PRZEDRAMION I ICH ZGIĘCIE, ZDECYDOWANY UCISK NA SPOJENIE ŁONOWE POWODUJE ZGIĘCIE KOŃCZYN DOLNYCH W STAWACH KOLANOWYCH I BIODROWYCH. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x