PARTIA GRY W KARTY, ROZGRYWANA PRZY ZASŁONIĘTYCH KARTACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRA W CIEMNO to:

partia gry w karty, rozgrywana przy zasłoniętych kartach (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRA W CIEMNO

GRA W CIEMNO to:

robić coś, co jest związane z ryzykiem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PARTIA GRY W KARTY, ROZGRYWANA PRZY ZASŁONIĘTYCH KARTACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.026

PAPA TERMOZGRZEWALNA, ŁASKAWCA, NAWAŁNIK RELIKTOWY, HPA, ALARM SZALUPOWY, EN GRISAILLE, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, OBŁOK SREBRZYSTY, TAFTA, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, DIABEŁEK, NASPA, ANTENOR, DOJARKA, PLASK, TRIO, POPYT, NASTĘP, GALERNIK, RYGA, WYCISKANIE, FLIGELADIUTANT, CUMA, AMANT, STRĄGA, KOLOR PEŁNY, GŁOWNIA, TAROT, FRANTOSTWO, AROGANCKOŚĆ, FALC, KAJMAN CZARNY, LONŻA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, POLO, LONT, CHŁOPSKI ROZUM, PLIK NAGŁÓWKOWY, NADAJNIK ISKROWY, TROLEJ, SSANIE, EKSTRUZJA, GARŁACZ, TOM, MOST POWIETRZNY, LUGER, ZAPONA, IZOTERMIA, TRÓJKA, WARUNEK, PRZEBITKA, JUKER, PIERWSZOROCZNIAK, KOŃ ŚLĄSKI, ASEKURANTKA, PING-PONG, NARTA, MIMIKA, SIATKÓWKA, HEBLOWINA, ALKOHOL CUKROWY, BRZECZKA PIWNA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, ZEWNĘTRZE, STRĄGA, BRAS, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, BASEBALL, ZEZ ZBIEŻNY, TRANSPOZYCJA, ENERDOWSKI FUTBOL, MUSAN, OCZKO, KAWERNA, CIĄG TECHNOLOGICZNY, TAŚMA PRODUKCYJNA, SKIASKOP, DOMINO, DYSPLAZJA NEREK, ETIUDA, JACK, RANDERS, GOLF, PASSE-PARTOUT, TELEDETEKCJA, GRA, TEZA, FLETROWERS, LEJEK, TERCJA, IMACZ, PORĘCZ, TASZCZYN PSZCZELI, BIURKO, PIŁKARZYKI, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, PLATFORMÓWKA, GRA, WOJNA, NAKŁAD, POZIOM, ANKUS, PYRKONOWIEC, SZUNOZAUR, POBIAŁKA, RAKI, WICIOWIEC, GEOMETRIA RZUTOWA, POINT AND CLICK, SKRABLE, DZIEWIĄTKA, MILET, ANALIZA PORTFELOWA, PODMIOT LOGICZNY, PIES MYŚLIWSKI, BRZDĄKNIĘCIE, LATACZ, RUS, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TENIS ZIEMNY, REPERTUAR DEBIUTOWY, WESTERPLATTE, INTERWENCJA HUMANITARNA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, IKEBANA, GŁOS, KOMISJA, KONSYSTORZ, HWOZDOWNIA, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, ZGAR, FIGURA KARCIANA, WUCHANG, SZEW, GRUSZKA, BALOT, BILE, MOBILIZACJA UCISKOWA, BASISTA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, LAMPAS, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, TALIA, KOSA KUŚNIERSKA, TARTAN, KASZLNIĘCIE, KALETKA, RAPEĆ, SINGIEL, MATERIALNIA, CIĄG NORMALNY, RAMKA CZERPALNICZA, PALANT, POSAG, ZUCHWALSTWO, ROŻEK BASETOWY, PIŁKA SIATKOWA, PODKŁAD, BAKTERIE DIAZOTROFICZNE, ORGANISTKA, DUREŃ, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, KOLANO SZPOTAWE, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, MODEL, PŁYN, GRA PLANSZOWA, MROZIWO, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, ZAWIESZKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, GAWĘDA, PIWKO, SĘDZIA LINIOWY, ENOL, WINIETA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, SPITTAL, TURGOWIA, STOPIWO, PLISA, MAŁA INFORMATYKA, KATOLICYZM DYNAMICZNY, KONTRAKT, TUBULOPATIA, JASIENICA, PALCAT, BLOKING, PATYNKA, JEŁABUGA, CZOPEK, OKRZOSEK, NABÓJ ĆWICZEBNY, HEKTOPASKAL, HIW, DŁAWIDUDA, DRABINKA POŻAROWA, KONWIKT, ESTERAZA, BRZĘKADŁO, MODEL MATEMATYCZNY, ELEKTOR, GRADIENT, BILARD, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MODRASZEK ADONIS, REMI, BUZKASZI, MIĘŚNIAK, TORBIEL BĄBLOWCOWA, PROTETYKA, DETACHE, MIKROFILTRACJA, RAJZBRET, NUNCJATURA, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, TAROCISTKA, SALDO CYKLICZNE, GOŁĄBEK, NAPASTNIK, KORT, PARTIA KANAPOWA, JAJCE, SZPILKA, ROZDANIE, PLAFON, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, ŁĘGOWO, TĘCZA, POLE WIDZENIA, CHOROBA OGUCHIEGO, BOOGIE-WOOGIE, KIERKI, NEUCHATEL, DYSKALKULIA GRAFICZNA, OSŁUPIENIE, DRAGON, TĘPOLISTKA, SOBÓR, TEMPERATURA ZAPALENIA, GWAJAKOWIEC, SAMOCHÓD PUŁAPKA, KOŹLAK PSZENICZNY, PODCHWYT, KLEMA, POKER, KOZIOŁEK MATOŁEK, PUSTA STRUNA, DEFINIENS, BIEG ZJAZDOWY, LAMPA WOODA, POLE, LETARG, BOOROOLA, KOŁATKA, HOSTIA, MIKROFALA, BALATA, DEFICYT CYKLICZNY, NOTORYCZNOŚĆ, AGREGATY MONETARNE, DOKER, KATEGORIA URZĘDNICZA, TRYLMA, WIDZENIE FOTOPOWE, WYTRAWIACZ, TOCZEŃ, WOLNY, DIETA ASPIRYNOWA, KORT, PARTIA WŁOSKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, REALIZM MAGICZNY, PELOTA, FLET NOSOWY, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, ŻYWY, KAMISZLI, GOLF, MANELE, PODBIERACZ, BOMBERKA, GOŁĄB, ZEGAR SZACHOWY, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, HAZARD, DROGA GRUNTOWA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, DIALIZA, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, RAJOKSZTAŁTNE, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, BRZUSZEK, MARKIER, POKER, MGŁA WYKŁADNICZA, PARTIA ANGIELSKA, KOREKTOR, ?SZACHOWNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.026 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PARTIA GRY W KARTY, ROZGRYWANA PRZY ZASŁONIĘTYCH KARTACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PARTIA GRY W KARTY, ROZGRYWANA PRZY ZASŁONIĘTYCH KARTACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRA W CIEMNO partia gry w karty, rozgrywana przy zasłoniętych kartach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRA W CIEMNO
partia gry w karty, rozgrywana przy zasłoniętych kartach (na 10 lit.).

Oprócz PARTIA GRY W KARTY, ROZGRYWANA PRZY ZASŁONIĘTYCH KARTACH sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - PARTIA GRY W KARTY, ROZGRYWANA PRZY ZASŁONIĘTYCH KARTACH. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast