OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA ZASTĘPUJĄCA KOGOŚ (OSOBĘ LUB INSTUTYCJĘ) PRZY JAKIMŚ ZADANIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMISARZ to:

osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMISARZ

KOMISARZ to:

wysoki urzędnik państwowy, np. komisarz skarbowy (na 8 lit.)KOMISARZ to:

osoba nosząca stopień komisarza, oficer policji (na 8 lit.)KOMISARZ to:

pełnomocnik dyplomatyczny w niektórych krajach; formalnie jego rola i ranga jest identyczna z rolą i rangą ambasadora (na 8 lit.)KOMISARZ to:

stopień oficerski w Policji, odpowiednik stopnia porucznika w Wojsku Polskim (WP), wyższy od podkomisarza (podporucznika w WP), a niższy od nadkomisarza (kapitana w WP) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA ZASTĘPUJĄCA KOGOŚ (OSOBĘ LUB INSTUTYCJĘ) PRZY JAKIMŚ ZADANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.452

DYSCYPLINA NAUKOWA, PŁATEK, KAPTUR, KAMELIA, PODLIZUCH, HAMULEC, CUDOTWÓRCZYNI, ANTYPAPIEŻ, GRZYB PIASKOWY, MACIEJ, GŁUPI JAŚ, OSKAR, BIEG, KLER, ZŁOŻE GNIAZDOWE, BUTWA, INSTYTUT, CHLAJNA, KAMIEŃ NERKOWY, PULWERYZATOR, PIEPRZ CZERWONY, OLGA, INTERREX, KRWIODAWSTWO, ANTABA, KOLUMBARIUM, UKOCHANIE, DRABKA, AEROZOL, BRACHYCEFALIA, PENSJA, EKONOMIK, TEMPERATURA ROSY, PAPIERZAK, REWOKACJA, KOMORA GORĄCA, LEK, LIBERALIZM SOCJALNY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, FACHOWIEC, RAMPA, LIPOLIZA, TEMPERATURA MROZU, BAZAROWICZ, KATASTROFA, PROTEZA, PLAKAT, INHALACJA, POWINOWATY, KORONIARZ SERCATY, SAMICA, OKRĘT-BAZA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, TELEGRAM, PTASZEK, MELANIZM, WYNAJMUJĄCA, STRAŻ GROBOWA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, PRZEPADEK, FARBA OLEJNA, SYGNAŁÓWKA, WRODZONY BRAK NOSA, KIOSK, GRUSZKA BOKSERSKA, DZBANEK, SMALEC, SALSA, EDYTORIAL, GRA, MARSZ, KANONIERKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, JEDENASTY, SAMOWOLA, BELKOWANIE, SUSPENSA, BAŃKA, PLANETA, NIEWYPARZONY JĘZYK, PENTAPTYK, ZUPA, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, LICZKO, KONCYLIACJA, LICZEBNIK, INDEKS, KAMPUS, TABLICA STEROWNICZA, CIOS, SZTYFT, ALIDADA, BLOCZEK, KACZKA KRAKWA, WSPÓŁKRÓL, KONFISKACJA, MÓRG, DANIEL DUBICKI, BRZOSKWINIA, GÓRA, KANAŁOPATIA, PREMIERA, ATTACHÉ WOJSKOWY, BOMBARDA, KALUMNIATOR, KORKI, MARKIZETA, MIKONAZOL, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KOMENTARZYK, WIERZYCIEL, HALLOWEEN, KOŁO SEGNERA, SZPATUŁKA, BIEDACZKA, AFERKA, PIASTA, MIESIĄC, BAZYLEUS, SŁOWNIK, NASŁANIEC, AKCJA AFIRMATYWNA, KSIĘŻULEK, SŁONECZNIK, SZAFARZ, SKLEPIKARZ, AMPUTACJA, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, DETAL, PROCH BEZDYMNY, AUTOKEFALIA, KLERK, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, FAKOEMULSYFIKACJA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, ZAJAD, ŁAMAGA, TŁUMIK, PROGRAM, LAMPA ELEKTRONOWA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, POCHMIEL, GRZEBACZ, KARTA, DOZYMETR, SPRAWNIK, MUZA, WAŁ MORENOWY, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, PRANIE MÓZGU, IMMUNOSUPRESOR, REZEDA, MINIATURA, ŻARLIWIEC, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, MESJASZ, CAP, SŁUP, POCHWIAK OKAZAŁY, PRZYZWOITKA, PIERSIÓWKA, SZKLIWO, LUKA INFLACYJNA, JEDEN, KUCHMISTRZ, CZYNNOŚĆ PRAWNA, OBSERWATOR, SEJSMIKA, BĄK AMERYKAŃSKI, SWOISTOŚĆ, KONSERWA, EKSPOZYCJA, FAJECZKA, PRAWO CURIE-WEISSA, BIDULA, OBSERWATORKA, KALEJDOSKOP, LAMPERIA, CZYREŃ, TENDENCJA ROZWOJOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WIERNOŚĆ, GÓRNIK, ROZRZUTNIK, ROLNIK, CIĘŻKA ARTYLERIA, DAN, CERKIEW, PĘCHERZYCA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, WYLICZANKA, ANARCH, KIERAT, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, KRAN, PRZĘSŁO, RUM, PANNA, KOMPLEKS ŻYTNI, MAJÓWKA, BORDER, SNOWIDZ, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, PRZEDGRODZIE, SZPILKA, KOPS, BÓR, FASOWANIE, PIEPRZ MNISI, RELIKWIE, LIST PRZEWODNI, DOBRO FINALNE, KACZKA, TOWARZYSTWO, NOWOWIERCA, NEKROPOLIA, JEŻ MORSKI, TRYBUN, WERYSTA, MĄDRA GŁOWA, NADAJNIK ISKROWY, MORAWSKI, HOMESPUN, WYRZUT, DRZWI HARMONIJKOWE, OPŁAKANA NOC, CIAMAJDA, TIPI, ŻUBR KARPACKI, PODRZUT, SMOCZEK, LIGATURKA, RUMUNKA, FROTTE, DEZETA, RETRANSMISJA, ZGRUPOWANIE, DREWNO KĘDZIERZAWE, SKOPEK, MACZUGA, BIERWIONO, KRUPA, KAWAŁ, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, ANAMORFOZA, TOTEM, JEZIORO DRUMLINOWE, PILOT RAJDOWY, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, PRZYRZĄD, ŚWINIARKA, SYMBOL NIEOZNACZONY, KONWERS, CZYN, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, GOŚĆ, KAMIZELKA KULOODPORNA, RESPIRATOR, TECHNOKRATA, IZBA, PAROBEK, TRANSGEN, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, BICZ BOŻY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, EMAKI, TIUL, OKRES PÓŁTRWANIA, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, TERAPEUTA, ROTATOR FARADAYA, KUFF, KORMA, TRZYDZIESTKA, KŁODNICA, BOMBA TERMOJĄDROWA, UMOWA ADHEZYJNA, RABACIK, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, UBRANIE OCHRONNE, KASZKIET, NAROŻNIK, MADAPOLAM, KLEPISKO, LAMA, GRODZICA, PIESZCZOCH, CYWILKI, SZCZOTKA, ATLAS NIEBA, WYLĘGARNIA, CHOROBA EULENBURGA, SMILEY, PRÓG PODATKOWY, KABEL, AKROLIT, WZORZEC, GNOMON, ?RUNO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.452 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA ZASTĘPUJĄCA KOGOŚ (OSOBĘ LUB INSTUTYCJĘ) PRZY JAKIMŚ ZADANIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA ZASTĘPUJĄCA KOGOŚ (OSOBĘ LUB INSTUTYCJĘ) PRZY JAKIMŚ ZADANIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMISARZ osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMISARZ
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA ZASTĘPUJĄCA KOGOŚ (OSOBĘ LUB INSTUTYCJĘ) PRZY JAKIMŚ ZADANIU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA ZASTĘPUJĄCA KOGOŚ (OSOBĘ LUB INSTUTYCJĘ) PRZY JAKIMŚ ZADANIU. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x