CZYNNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ KOMPUTER (LUB PODOBNE URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE), POLEGAJĄCA NA PONOWNYM JEGO URUCHOMIENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RESET to:

czynność wykonywana przez komputer (lub podobne urządzenie elektroniczne), polegająca na ponownym jego uruchomieniu (na 5 lit.)RESTART to:

czynność wykonywana przez komputer (lub podobne urządzenie elektroniczne), polegająca na ponownym jego uruchomieniu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RESET

RESET to:

przycisk komputera, wymuszający jego szybki restart (na 5 lit.)RESET to:

czynność wykonywana przez komputer (lub podobne urządzenie elektroniczne), polegająca na ponownym jego uruchomieniu (na 5 lit.)RESET to:

stan człowieka polegający na całkowitym odpoczynku, odcięciu się od sytuacji stresowych, drażniących sytuacji (na 5 lit.)RESET to:

czynność polegająca na wymuszeniu restartu komputera za pomocą przycisku na jego obudowie lub długim przytrzymaniu klawisza uruchamiającego komputer (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ KOMPUTER (LUB PODOBNE URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE), POLEGAJĄCA NA PONOWNYM JEGO URUCHOMIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.588

SUBKULTURA, BAGGALA, IMMUNITET FORMALNY, ROZWIDLACZ, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, KOLEKTA, URAN, TĘPOZĘBNE, OKULTACJA, SOKI, SZCZYPIOREK, DOPPELGANGER, POWIERZCHNIA WALCOWA, PUPILEK, HYDROFIT, KLER, IZOLAT, GALISYJKA, OPERATOR BITOWY, METAPLAN, ISTOTA, FILTR CYFROWY, OSŁABIACZ ODRZUTU, ATRAPA, ROZRZUTKOWATE, WYKONAWCA, EFEKT GITAROWY, ROBOTY BUDOWLANE, KUBIZM, PŁÓCIENNICA, KOSTKARKA, AMBRAZURA, ROZBÓJNIK MORSKI, ZBIÓR POTĘGOWY, POBIAŁKA, MOTOR, SPADOCHRONIARZ, STROIK, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, WYCISKARKA, DWUDZIESTY CZWARTY, DOUBLE DUTCH, HAJDUK, MARMURKOWANIE, SYMBOL, LEKCJA, CHOROBA GRZYBOWA, ZBROJOWNIA, WISTRA, MINERAŁ, MAKINTOSZ, CZARCZAF, ULOTKA, HRABIANKA, PRIMADONNA, PROFESJA, ZESKALANIE, KABRIOLECIK, SPOIWO BUDOWLANE, PIROGRAFIA, PRZYKURCZ, DESKA, KULE, DACH ŁAMANY, ŁUK, KOSZER, GUMNO, SŁUGA BOŻA, INTERMEZZO, RESORT, SUTENER, SYRENA, OPYLACZ, ZAGARNIĘCIE MIENIA, EPISKOPAT, MARŻA HANDLOWA, WINYLEUM, KSIĘGA HODOWLANA, ŚWIETLÓWKA, SMAROWNICA, RAD, KOPULACJA, KOMITET, GNIAZDO ABONENCKIE, WEKSEL TRASOWANY, KLASTER, ROZPRUWACZ, ZBROJA ŁUSKOWA, AQUAFABA, CZUHA, ATMOSFERA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, MANDALA, COSA, KAPUSTA KISZONA, STWARDNIENIE GUZOWATE, MRÓWKA FARAONA, JUDASZOWE SREBRNIKI, JELEŃ WSCHODNI, RUNDA HONOROWA, KOLET, KIJEK NARCIARSKI, KLAUZURA, WIELKA BAHAMA, MEREŻKA, BISEKSUALISTA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, TRYBUN, VAT, POSADZKA, POR, CZYNNOŚĆ ŻYCIOWA, PERFORACJA, ROTATOR FARADAYA, ODPŁYW, ZIELENICE, DRIAKIEW, WELWET, WARANOZAUR, AURA, ANTENA MIKROPASKOWA, ZAPRAWA, GAZ GENERATOROWY, KONCHOWANIE USZU, KISMET, ŚW. METODY, WYROK PRAWOMOCNY, RYTUAŁ, DWUZŁOTÓWKA, TYNKTURA, ROZKAZ, KWINTET, EGZORCYZM, OTWARTOŚĆ, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, HARAM, NAMNAŻANIE, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, RAFAŁ, TRUKCZASZY, SPROSTOWANIE, PALACZ, ORŁORYB, WASABI, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, ODŁOWNIA, UPROWADZENIE, DOM HANDLOWY, MIKROOTOCZENIE, DĘTKA, PŁATANIE, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, MASOŃSKOŚĆ, MORDENT, NADWYŻKA, KRYKIET, STALLE, SZKODNIK, ZAKAZANY OWOC, GAZYFIKACJA, STAUROPIGIA, BAWOLE OKO, FAŁSZERZ, OWOC SZUPINKOWY, PĘCHERZYK, FORMA, MARAN, KEKANIE, UCHO ZEWNĘTRZNE, GOŹDZIENIEC, KAPITAN, PLATFORMA WIERTNICZA, TRUD, IBERYSTYKA, DODATEK RODZINNY, STAGNACJA LODOWCA, ZAPPER, NAPÓJ, PROSUMENT, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, SUSZARKA, MAKSIMUM, CZYTAL, WARZYWNIAK, SEKRECJA, PIĘTNASTKA, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, SPODECZEK, STOŻEK DZIOBOWY, WIEŻA PANCERNA, SZPERACZ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, POCHLEBSTWO, SZUWOZAUR, JEEP, TĘPICIEL, MIECH, ARENDA, KREACJA, BLOKADA KONTYNENTALNA, FUGA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, BANDOLET, BEZKIERUNKOWOŚĆ, OBUPŁCIOWOŚĆ, BRYŁA LODU, EPIMYTHION, SZWABSKI, BENEDYKCJA, KOMPUTER ANALOGOWY, MISTRZ, HURMA, LEK PRZECIWLĘKOWY, SKAŁA ALITOWA, DZIEWIĘTNASTY, ADHEZJA, CHOROBA POPROMIENNA, OTWÓR, ADHD, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, DŻINSY, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, STRAPONTEN, JEGO WYSOKOŚĆ, PRZODOWNIK, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, DUŃSKI, ALBARELLO, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, CYKL AZOTOWY, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, KROKIET, SYGNATURA, MAGDYNO, MECENASKA, CYTOKININA, SKORUPA, ROZMODLENIE, KAWOWIEC, PLACÓWKA NAUKOWA, NASTROSZ LIPOWIEC, PUSTAK, GNIOTOWE, TRYTON, APARAT SZPARKOWY, KORONA, FIALA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KLONOWANIE, OPINIA, TRYB WSADOWY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, GARGAMEL, KURZAWKA, WIDEŁKI HERETYKÓW, STRUDEL, NAMIESTNIKOSTWO, BEJCA, GWIAZDA PODWÓJNA, GÓGLE, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ABSOLUTYZACJA, TROLEJ, UCHO, PILENTUM, ZWIERCIADŁO, PILŚŃ NERWOWA, GAD, STATUS MATERIALNY, KASZT, SALAMANDRA KAUKASKA, FROTTE, MASCARPONE, WYPAD, ZMĘCZENIE, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, STANICA, FORMACJA, MATNIA, NAUKA MEDYCZNA, ORION, GAD, DRAMATYCZNOŚĆ, KONFISKACJA, WINIAN, KLAPAK, KALEJDOSKOP, AKT, NADŻERKA, TRAWA PASTEWNA, ARABESKA, TOKSYNA SINICOWA, SEMAFOR, BUGAJ, KAJZER, SCENKA, OSPA, ?RAJSKI PTAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ KOMPUTER (LUB PODOBNE URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE), POLEGAJĄCA NA PONOWNYM JEGO URUCHOMIENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ KOMPUTER (LUB PODOBNE URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE), POLEGAJĄCA NA PONOWNYM JEGO URUCHOMIENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RESET czynność wykonywana przez komputer (lub podobne urządzenie elektroniczne), polegająca na ponownym jego uruchomieniu (na 5 lit.)
RESTART czynność wykonywana przez komputer (lub podobne urządzenie elektroniczne), polegająca na ponownym jego uruchomieniu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RESET
czynność wykonywana przez komputer (lub podobne urządzenie elektroniczne), polegająca na ponownym jego uruchomieniu (na 5 lit.).
RESTART
czynność wykonywana przez komputer (lub podobne urządzenie elektroniczne), polegająca na ponownym jego uruchomieniu (na 7 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ KOMPUTER (LUB PODOBNE URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE), POLEGAJĄCA NA PONOWNYM JEGO URUCHOMIENIU sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - CZYNNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ KOMPUTER (LUB PODOBNE URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE), POLEGAJĄCA NA PONOWNYM JEGO URUCHOMIENIU. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast