DŁUGI, BIAŁY, WIERZCHNI STRÓJ Z RĘKAWAMI, NOSZONY PRZEZ RZYMIAN A ZAPOŻYCZONY OD GREKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DALMATYKA to:

długi, biały, wierzchni strój z rękawami, noszony przez Rzymian a zapożyczony od Greków (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DALMATYKA

DALMATYKA to:

szata liturgiczna diakona w obrządku rzymskim (na 9 lit.)DALMATYKA to:

w Kościele rzymskokatolickim: uroczysty strój liturgiczny diakonów; przypominająca ornat (na 9 lit.)DALMATYKA to:

w Kościele rzymskokatolickim: strój diakonów przypominający ornat z krótkimi, rozciętymi rękawami; dawniej używany jako strój koronacyjny cesarzy i królów, noszony przez papieża i biskupów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DŁUGI, BIAŁY, WIERZCHNI STRÓJ Z RĘKAWAMI, NOSZONY PRZEZ RZYMIAN A ZAPOŻYCZONY OD GREKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.288

CHÓR, MIESIERKA, ŻAKINADA, MLECZ, SZYNKA SZWARCWALDZKA, POLAROGRAFIA, OKRES PRZEDRZYMSKI, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, GERRYMANDERING, DALMATYKA, WARP, OFIAKOMORFY, SNICKERS, KINDER NIESPODZIANKA, ZNANOŚĆ, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, PÓŁGOLF, EKSTRUZJA, UNIWERSYTECKOŚĆ, OBERLANDER, TANCERKA, JEDNOSTKA OSADNICZA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ESCUDO ANGOLSKIE, SROMOTA, ILOCZYN MIESZANY, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, SKAŃSKI, KAMIZELKA, NAGŁOŚNIENIE, OTW, KARTA KREDYTOWA, RYZYKO INWESTYCYJNE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, CEWKA RUHMKORFFA, REMUDA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, KARDIOIDA, FUNDUSZ ZASOBOWY, EMBARGO, PODATEK, SYBIRSKI, RANITYDYNA, PASTORAŁ, TWORZYWO SZTUCZNE, WIZA, KOSIARKA ROTACYJNA, MONASTYR, FALA NOŚNA, PROKARBAZYNA, FUNDA, MIECZ DŁUGI, ETER, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, POSYBILIZM, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, PIT, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, EUROKORPUS, MARCONI, FITOEKDYSON, WSPOMNIENIE, FAKTURA, PERKOLACJA, ZAPARZACZKA, DEKRET, INTROSPEKCJONIZM, FAKTORIA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, KOŚCIÓŁ, PIRAMIDA NERKOWA, KSIĘGA METRYKALNA, ANDRUT, WYROK, KARTUZ, TOWIANIZM, DIAGNOZA, SZAFA GRAJĄCA, WYDAWNICTWO ZWARTE, RODZINA ADOPCYJNA, FLEGMA, CHORAŁ LUTERAŃSKI, KORIACKI, FAJKA WODNA, KĄT GODZINNY, PODKULTURA, DYSPENSA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, OBRAZ, NÓŻ RZEŹNICZY, METR KATOLICKI, OBUPŁCIOWOŚĆ, WODEWIL, NER, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, DEWALUACJA, INFILTRACJA, IMMUNOSUPRESJA, SPRAWA, DOKUMENT PAPIESKI, GHI, SZUWAR TATARAKOWY, ORMIAŃSKI, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, AIRBUS, HELMIOTOLOGIA, TECHNIKA OPERACYJNA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, SERNIK, FLUITA, CZUCIE TRZEWNE, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, SPÓŁKA CICHA, AKWIZYTORZY, ZASIŁEK OKRESOWY, ARAGOŃSKI, ZNAJDKA, GRADACJA, KRAS, NIEWZAJEMNOŚĆ, DRUGI PLAN, BIAŁA KSIĘGA, KOSZ, SMOKING, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, OPERACJA, JELITO PROSTE, RDZA, SUS, KORONA, HOLENDER, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, WARTOŚĆ NOMINALNA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, BULIONER, PRZODUJĄCY USTRÓJ, TACHOGRAM, REGENERACJA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, OLEJ RYCYNOWY, KIOGA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, GOOGLE, OSKARŻENIE, PASAŻ, MOBILE, MYCKA, TOŁHAJ, EROZJA RZECZNA, POLECENIE POCZTOWE, PODATEK WYRÓWNAWCZY, TAKS, ŻYCIE, ALBA, PRZYCISK, ZORZA PORANNA, OKUPACJA, KASA MIESZKANIOWA, KOTURN, LEKCJA POGLĄDOWA, RACHUNEK BIEŻĄCY, OPŁATA BANKOWA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, METODA TERMICZNA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, HERETYK, GŁĘBIA OSTROŚCI, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WOLA BOŻA, RZUT RÓWNOLEGŁY, MNOŻNA, SIERAK, FALAKA, RYGOR, OPŁATA PROLONGACYJNA, POSIEDZENIE, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, MIR, FLAK, BETONOSKOP, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, RODAN, ZATRWIAN, ARMILA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, PRACA DOMOWA, JASZCZURKA KRYMSKA, RUBEL BIAŁORUSKI, BIEŻNIK, PASEK MAGNETYCZNY, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, BLADA TWARZ, BUCCINA, CZYSTA, BALSA, HARAD, CZUWANIE MODLITEWNE, PASTICCIO, ŁADNICZKA OKAZAŁA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, WYDALINA, CHANSON, KOSA KUŚNIERSKA, STROIK, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, MEDIA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PRÓG RZECZNY, SZYPUŁA, CEKOTROFIA, BACYTRACYNA, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, DRZEWOŁAZOWATE, TORPEDA LOTNICZA, DROMONA, PIEŃ WULKANICZNY, PATRYCJAT, ROPNICA, ABLEGAT, PRZYGASZENIE, KRĄŻENIE OBOCZNE, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, SAJAN, MONARCHIA ELEKCYJNA, MEREŻKA, KALOSZ, LAMNOWATE, WOODSTOCK, TETRIS, DYSPOZYCJA, OŁTARZYK, MEDYCYNA REGENERACYJNA, BIELIK, ŚRUTA SOJOWA, APERCEPCJA, RODZINA KONTRAKTOWA, KURANT, TRANSGRESJA, PRZEPUST, PATRONAT, TON, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, RETRANSLACJA, INFLACJA AKADEMICKA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, KOLABORANT, TROFOBLAST, ŁÓDŹ POLICYJNA, PARALAKSA, BIDON, KALIMBA, CHOROBA STARGARDTA, SIODŁO SKOKOWE, BARWA POCHODNA, ZAWÓR REGULACYJNY, CECHA RECESYWNA, ŚWIĘTOPIETRZE, KOŃ TRAKEŃSKI, KOSTKI NAPIERA, BIAŁA BIERKA, MIKROOTWÓR, PALIUM, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, KARTAGIŃSKI, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, STOPNIOWALNOŚĆ, KONWOLUCJA, PISIA, HETERYK, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, WIELKA WOJNA KOZACKA, CARRUCA, WIDZENIE SKÓRNE, OCZKO, DOBRO KONSUMPCYJNE, POWRÓT, POJEMNOŚĆ POLOWA, WILAMOWIANKA, TOMIZM, COCKNEY, CZAS UNIWERSALNY, ŻAKIET, METYLOTROFIA, KOROWÓD, KOMAT, PENDYNKA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, WSPOMNIENIE, GALA, SARSAT, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, FALABELLA, CZEKMAN, UJŚCIE GARDŁOWE, RUNDA HONOROWA, ?ENCEFALOPATIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.288 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DŁUGI, BIAŁY, WIERZCHNI STRÓJ Z RĘKAWAMI, NOSZONY PRZEZ RZYMIAN A ZAPOŻYCZONY OD GREKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DŁUGI, BIAŁY, WIERZCHNI STRÓJ Z RĘKAWAMI, NOSZONY PRZEZ RZYMIAN A ZAPOŻYCZONY OD GREKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DALMATYKA długi, biały, wierzchni strój z rękawami, noszony przez Rzymian a zapożyczony od Greków (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DALMATYKA
długi, biały, wierzchni strój z rękawami, noszony przez Rzymian a zapożyczony od Greków (na 9 lit.).

Oprócz DŁUGI, BIAŁY, WIERZCHNI STRÓJ Z RĘKAWAMI, NOSZONY PRZEZ RZYMIAN A ZAPOŻYCZONY OD GREKÓW sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DŁUGI, BIAŁY, WIERZCHNI STRÓJ Z RĘKAWAMI, NOSZONY PRZEZ RZYMIAN A ZAPOŻYCZONY OD GREKÓW. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast