(ŻARÓWKI) CZĘŚĆ SZKLANA ŻARÓWKI, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZĄ DOPROWADNIKI PRĄDU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NÓŻKA to:

(żarówki) część szklana żarówki, przez którą przechodzą doprowadniki prądu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NÓŻKA

NÓŻKA to:

zdrobniale: noga - kończyna człowieka lub zwierzęcia (na 5 lit.)NÓŻKA to:

zdrobniale: noga - część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 5 lit.)NÓŻKA to:

część (często spotykany element handlowy) drobiu, mięso z okolic nogi tuszki (na 5 lit.)NÓŻKA to:

trzon grzyba (na 5 lit.)NÓŻKA to:

(lampy elektronowej) metalowe elementy połączone z elektrodami przystosowane do umocowania ich w podstawce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(ŻARÓWKI) CZĘŚĆ SZKLANA ŻARÓWKI, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZĄ DOPROWADNIKI PRĄDU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.496

ŁAZIK, PALEC, GORZKA PIGUŁKA, KĄT PEŁNY, JĘZYK LONGOBARDZKI, NOSÓWKA, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, FERMENTACJA PROPIONOWA, UPOLITYCZNIENIE, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, KORONA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, BOSCH, WYWIETRZNIK, PROTEKCJA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, NARAMIENNIK, PODBRÓDEK, ODKUWKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, GRAAL, RDZEŃ, BIODOSTĘPNOŚĆ, JURA, TYRANIA, UCINKA, WNĘKA, REKWIZYCJA, ŚWIERKLE, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, KOPIEC, IROKEZKA, GIPSORYT, SPÓJKA, TEORIA MNOGOŚCI, KOMPLEKS KASTRACYJNY, ZGUBA, WCIELENIE, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, RAMIENISKO, KOLEC, ABAKUS, JEŻ WSCHODNI, PANEWKA, ŁYŻKA, NASADKA, TUSZ, TERPEN, CESJA NALEŻNOŚCI, ARGO, APARAT WOLCOTTA, PORZĄDEK PUBLICZNY, RACHUNEK FINANSOWY, TABLAZO, NACIEK, KORONA, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, FRANSZYZA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, PRZYGOTOWALNIA, AKOMODACJA, REZYSTOR, PIRAMIDA, BATUTA, WIELKANOC, CIAŁO DOSKONALE SZARE, OBJAWIENIE, WKŁUCIE CENTRALNE, DOGMAT, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, SZKLISTKA, PIOCYJANINA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KREOLKA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, URANIZM, OBSŁUGA, DOMY, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ROZWIDLACZ, PODZIEMIE, UKŁAD HENONA, RUGBY, POLITYKA DYSKONTOWA, OKRĄGŁY STÓŁ, JĘZYK, TWIERDZENIE HARTOGSA, PRACA SEZONOWA, CZUB, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, ŁUPINA, SUTENER, AKREDYTACJA, FAMOTYDYNA, TERMOMETR CIECZOWY, ŁAŃCUSZEK, I WOJNA ŚWIATOWA, RUPNIK, JAŚNIA, ZACHYŁEK ŁONOWY, SCHAB, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, GŁOWICA BOJOWA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, MŁYNEK, REKTASCENCJA, POLITYKA KURSOWA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, KNEBEL, SYBERYJSKI, ANTYCYPACJA, MONILIOZA, SPISZ, E, EUROWIZJA, TEMACIK, MODEL AKTANCJELOWY, NAPIĘTEK, ÓSEMKA, PERYSTOM, PRETEKSTA, MLEKO LODOWCOWE, UDŹWIG, PIASTA, JABŁKO DESEROWE, PRZĘSŁO, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, BUG, PODATEK KOŚCIELNY, CHODNIK, PAŃSZCZYZNA, OLIFANT, RENTA PLANISTYCZNA, ZAWÓR REGULACYJNY, TACHISTOSKOP, STREFA POŻAROWA, NORWID, WIĘZADŁO, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, ZBOCZENIEC, KATANGA, PRZEMIENNOŚĆ, KONSTYTUCJA, PALNIK GAZOWY, KONCERZ, CZAIK JESIENNY, NADZÓR INWESTORSKI, SZUWAR TATARAKOWY, KANAŁOPATIA, ALTOSTRATUS, KONTRASTER, SKOK, BAŃKA PRÓŻNIOWA, OCZKO, MOHER, WYDZIELINA, KASZTEL, LOTNICTWO WOJSKOWE, SKALA RÉAUMURA, KRĘTKOWICA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, WARZYWO, BIRET, PUSTY PIENIĄDZ, LINIA LOTNICZA, PIELĘGNIARSTWO, KATAKAUSTYKA, LOPOLIT, OBUDOWA, MORENA DENNA, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, WTRYSKIWACZ, ZYDWESTKA, ZOONOZA, CHOROBA ZAKAŹNA, GROT, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, JĘZYK QUENEJSKI, RDZA, KONTYNENT, STREFA PŁYWÓW, KANAŁ PACHWINOWY, DŻEZÓWKI, SPICHRZA, DUSZA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, HEGEMONICZNOŚĆ, MUSZLA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, SILNIK SYNCHRONICZNY, PAŁECZKA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, ŚWIECZKA, IMMUNITET SĄDOWY, NORBERTANIA, OCHRONA INDYWIDUALNA, APOSTOŁ, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KOŁYSKA, KAPLERZ, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, GRZECHOT, PODKARMIACZKA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, KRĄŻENIE WROTNE, TRZECIA CZĘŚĆ, WACHTA, BŁONA DOPOCHWOWA, KANCELARIA TAJNA, ROZETKA, WAHADŁOWIEC, TERMOGRAM, GŁADŹ, JAWAJSKI, FIGURA ZASZCZYTNA, SUROWICA, MONITOR, TWORZYWO SZTUCZNE, WILKES, GRUPA ETYLOWA, KRETOWISKO, DUR RZEKOMY, OJCIEC, RÓŻNOWICIOWCE, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KURS SZTYWNY, WELWET, KĄT UJEMNY, DYPTYK KONSULARNY, DOMEK JEDNORODZINNY, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, SILNIK OBCOWZBUDNY, SMENTARZ, JEŹDŹCZYNI, BOCZEK, LICE, CZĘŚĆ, SZCZYT, PLAMA BARWNA, TERCJA, KIESZONKA SKRZELOWA, ROZŁUPKA, WARIACJA, PUKU, BALDACHIM, KARTEL, ŁUSKA, TWÓR, HORA, RACHUNEK BIEŻĄCY, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, MINUTA, NAGOLENICA, FAWELA, HOPLON, AIDS, TELEMARK, WIETRZENIE ORGANICZNE, SMERF, PROM ŚRÓDLĄDOWY, KORPUS, JANOSIKOWE, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, KANAŁ JONOWY, KACZKA KRZYŻÓWKA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PANEWKA, PUNKT, DALMATYKA, BEMBA, ZALUDNIENIE, WIELOBARWNOŚĆ, TEBY, KLAN, SZNUR TYLNY, SPLOT, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, MEKSYKAŃSKI, CLIO, KORPUS, KUC ZANISKARI, LEK ANKSJOLITYCZNY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, USTAWA, BUŃCZUK, TRAWIENIE, TĘTNICA TWARZOWA, WYSPA WULKANICZNA, PROCH, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, GARKUCHNIA, REZONATOR, KATION AMONOWY, OSPA PRAWDZIWA, ?ŻYWA LEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.496 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(ŻARÓWKI) CZĘŚĆ SZKLANA ŻARÓWKI, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZĄ DOPROWADNIKI PRĄDU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: (ŻARÓWKI) CZĘŚĆ SZKLANA ŻARÓWKI, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZĄ DOPROWADNIKI PRĄDU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NÓŻKA (żarówki) część szklana żarówki, przez którą przechodzą doprowadniki prądu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NÓŻKA
(żarówki) część szklana żarówki, przez którą przechodzą doprowadniki prądu (na 5 lit.).

Oprócz (ŻARÓWKI) CZĘŚĆ SZKLANA ŻARÓWKI, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZĄ DOPROWADNIKI PRĄDU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - (ŻARÓWKI) CZĘŚĆ SZKLANA ŻARÓWKI, PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZĄ DOPROWADNIKI PRĄDU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast