CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACIĄG to:

część rakiety tenisowej, badmintonowej itp., od której odbija się piłka czy lotka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NACIĄG

NACIĄG to:

stopień naprężenia jakichś podłużnych, rozciągliwych obiektów, będących elementami konstrukcyjnymi lub podtrzymujących coś (na 6 lit.)NACIĄG to:

część mechanizmu zegarowego biorąca udział w przekazywaniu energii do elementu napędowego (na 6 lit.)NACIĄG to:

zestaw strun jakiegoś instrumentu (na 6 lit.)NACIĄG to:

membrana nałożona na wierzch (lub również na spód) bębna (na 6 lit.)NACIĄG to:

siła powstająca w reakcji na zewnętrzną siłę napinającą (na 6 lit.)NACIĄG to:

urządzenie w mechanizmie zegarowym pośredniczące w przekazywaniu energii z zewnątrz do elementu napędowego (na 6 lit.)NACIĄG to:

urządzenie do napinania sprężyny uruchamiającej migawkę w aparatach fotograficznych (na 6 lit.)NACIĄG to:

naprężenie strun w rakiecie tenisowej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.929

REJON, PRZEPOWIADACZ, LINIA PRZEMIANY, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KICHA, KONTAKCIK, KANCEROGEN, PALUSZEK, ROZKŁAD, KARTRIDŻ, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, ANALITYCZKA, STRZAŁ, CHALKOGRAF, AGREGATY MONETARNE, OBIJACZ, KATOLICYZM, ŚWIADOMOŚĆ, JĘZYK GALICYJSKI, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, CZASZA, FIFKA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, ARABSKI GREYHOUND, NADZWYCZAJNOŚĆ, ZDRADA, SHOJO-AI, SZCZĘKA, HIPERTONIA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, DEMENTI, LASKA, RZUTKA, AKOMODACJA, KUC KASPIJSKI, HOMOGENIZACJA, DNO OCEANICZNE, BAZA, SKRZYDŁO, JĘZYK ŻYWY, DETEKTYW, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, GRABBE, RAJD, RĄCZYCA, PIÓRO, KOMPLEKS ŻYTNI, DIAKON, KAWAŁ, RAPTULARZ, KNEDLE, ZDERZACZ, NÓŻKA, MORFOTROPIA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, PODMIOT, RESORTACJA GENOWA, ODKŁADNICA, WIBRACJA, REPUBLIKA JAKUCKA, MAŁY FIAT, SENTYMENT, MANDAT WOLNY, POCIĄG OSOBOWY, ZBIOREK, TRAWERS, SIEĆ WAN, METODA SCENARIUSZOWA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, PIŁOGON, MOIETY, BROŃ MASZYNOWA, RZECZ WNIESIONA, SHITSTORM, PÓŁNOC, KWADRAT, LEBERWURSZT, PRYNCYPIALISTKA, SKURCZ, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, DIALEKT, MIGELITKA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, SYSTEM AUTONOMICZNY, KAMARAN, TELECENTRUM, PRZECINACZ, WIĄZANIE, MEGAPOLIS, CHOROBA BRUGADÓW, RADIOMETRIA, AUTOMAT LOSOWY, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, PRZYGODÓWKA, KORDON, KONWENCJA, PIECHUR, GAŁĘŹNIK, WYJEC RUDY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, KOŃ TRAKEŃSKI, TWEED, KRYZYS, KRAKER, TWIERDZENIE PASCALA, HAŁASOWNIK, AMORFICZNOŚĆ, BOA KRÓTKOOGONOWY, KĄPIEL, WARSTWA EUFOTYCZNA, PÓŁROZKROK, PISEMNOŚĆ, NEUROLOGIA, FOTOGRAFIKA, DWOISTOŚĆ, EUTEKTYK, AEROZOL BIOLOGICZNY, ŁOMOTANIE, WSCHÓD, KWAS BURSZTYNOWY, ZAPOJKA, MRÓWKA PNIOWA, AEDICULA, CZUWANIE, TYFUS PLAMISTY, PRZEMIANA POKOLEŃ, KANDYZ, NADCIEKŁOŚĆ, SEMAFOR, RARYTAS, SHOUNENAI, SŁAWIANIN, ZAKRES POJĘCIOWY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ZWAPNIENIE, PERYSELENIUM, GEODEZJA NIŻSZA, PISZCZAŁKA, CHYTROŚĆ, ZAPALENIEC, SPIĘCIE, PRAWA RĘKA, BASKINKA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PIĘĆDZIESIĄTKA, NARAKA, PYRA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, UPADEK, ZUPA, CYBORIUM, ACHTERPIK, PRYZMAT PENTAGONALNY, KONIKI MORSKIE, SPIS POWSZECHNY, NIESZLACHECTWO, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, ALTERNAT, DELAWIRDYNA, KAPITULANT, SUPERTOSKAN, LITOSFERA KONTYNENTALNA, UDO, TKANKA TWÓRCZA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, DETONACJA, TENOR LIRYCZNY, OBUCH, DOBB, ZASIEDZIAŁOŚĆ, STARA MALUTKA, MARKETINGOWIEC, KOMENTARZYK, WÓDKA, TRZMIELOJAD, KANAŁ ENERGETYCZNY, OTWARCIE RÉTIEGO, LIMBUS, WESTERN, BUJAK, DZIEWIARNIA, PIES NA BABY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, KODEKS, PATRIARCHAT, PRACOWNIA, RYBOJASZCZURY, ASTROCHEMIA, OCEANOGRAFIA, AKCJA, GRUBA ZWIERZYNA, HYCEL, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, AGENEZJA NEREK, ODCIEŃ, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, WIZJER, FILM NOIR, SSAKI, LAMA, SUPERMARKET, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, POWŁOKA KONWERSYJNA, DOBRO PUBLICZNE, JURA POLSKA, WARTOŚĆ, POWIERZCHNIA WALCOWA, NAZAREJCZYK, DIATERMIA, AERODYNAMIK, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, GERMANISTYKA, WELUR, BRANDMUR, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, PRZYBŁĘDA, SZLAM, ZAĆMA NIEDOJRZAŁA, SPRZĘG, PATRON, GZY, KOROWÓD, WŁÓCZNIA, MALAKOLOGIA, MONOPOL, UCZELNIA AKADEMICKA, PÓŁSFERZE, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, SZLAUF, KOREK, SKULICE, KUSZYK, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, KOLANO, MOTOR, KONNICA, HERBACIARKA, LINIA BRZEGOWA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, ROZWAŻNOŚĆ, ŁOMOTANINA, CUMULUS, MŁAK, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, ŁĄCZNIK, KLEZMER, KORPUS NAWOWY, ŻWACZ, UDO, RECESJA LODOWCA, OŚWIETLACZ, SZYB WINDOWY, REFLEX, BRONIOZNAWSTWO, HIPOTELORYZM, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, OTWORZENIE SERCA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ZABAWA, F, GLORIA, PLANTY, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, CZOK, BRYNÓW, PILARZE, BLANKOWANIE, ELEGANT, INSTALATOR, PARABOLICZNOŚĆ, SPADOCHRONIARZ, TELESKOP, PIEPRZ, TARYFA ULGOWA, SOBÓR, PAPROĆ, KOŁNIERZYK, STUŁA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, POŁOWA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, POROZUMIENIE PŁACOWE, BEZPARDONOWOŚĆ, APLET, KINO, BRYANT, KWIAT, RADIOBIOLOGIA, GNIAZDKO, KOMFORT CIEPLNY, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, CEWKA INDUKCYJNA, NAKRYCIE GŁOWY, GRUCZOŁ COWPERA, ?GRIGORIJ POTIOMKIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.929 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACIĄG część rakiety tenisowej, badmintonowej itp., od której odbija się piłka czy lotka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACIĄG
część rakiety tenisowej, badmintonowej itp., od której odbija się piłka czy lotka (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast