CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACIĄG to:

część rakiety tenisowej, badmintonowej itp., od której odbija się piłka czy lotka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NACIĄG

NACIĄG to:

stopień naprężenia jakichś podłużnych, rozciągliwych obiektów, będących elementami konstrukcyjnymi lub podtrzymujących coś (na 6 lit.)NACIĄG to:

część mechanizmu zegarowego biorąca udział w przekazywaniu energii do elementu napędowego (na 6 lit.)NACIĄG to:

zestaw strun jakiegoś instrumentu (na 6 lit.)NACIĄG to:

membrana nałożona na wierzch (lub również na spód) bębna (na 6 lit.)NACIĄG to:

siła powstająca w reakcji na zewnętrzną siłę napinającą (na 6 lit.)NACIĄG to:

urządzenie w mechanizmie zegarowym pośredniczące w przekazywaniu energii z zewnątrz do elementu napędowego (na 6 lit.)NACIĄG to:

urządzenie do napinania sprężyny uruchamiającej migawkę w aparatach fotograficznych (na 6 lit.)NACIĄG to:

naprężenie strun w rakiecie tenisowej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.929

JĘZYCZEK, ZMIERACZEK PLAŻOWY, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, PROTOLOGIA, GRZYBEK HERBACIANY, LUK, SKLEPIENIE, CHAŁTURNIK, MAŹ PŁODOWA, LABIRYNT, WATÓWKA, BIEG PŁASKI, PODSZEWKA, KWADRANT, NERWOWOŚĆ, RĄCZYCA, PRZYPŁYW, CIĄŻENIE POWSZECHNE, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, TWARDY TYŁEK, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, KURANT, HYDROMONITOR, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, PAMIĘĆ, ŻABI SKOK, BASENIK, KOD JĘZYKOWY, KABARET, WZNOWIENIE, DZIOBIEC, PARCH, TRZMIEL WIELKOOKI, WYSPA BARIEROWA, POCZĄTEK, PSYCHOLOGIA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, SKRZYDŁO, ENDOMIKORYZA, SEMITOLOG, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, RAMA, OSOBA TRZECIA, ŁOŻYSKOWIEC, POMYWAK, WZGLĄD, PODESZWA, WKŁAD, PODUSZKA, MAJTKI, POMPA ŁYDKOWA, TURBINA PELTONA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, DEALPACK, OUTSIDER, LINIA HODOWLANA, SZKŁO OPTYCZNE, MIKROCHEMIA, PISUM, REWIZJONIZM, MASKA WSTYDU, RURALISTYKA, SCENERIA, DESKA KLOZETOWA, ISTOTA ZBITA, RACHUNKOWOŚĆ, CZEREP, CHOROBA HECKA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, GOŁĄBEK, KLĘSKA URODZAJU, ZBOWID, DROGI ODDECHOWE, PUNKT ZEROWY, GALERIA HANDLOWA, STYL WILHELMIŃSKI, SETER, KARDIOCHIRURGIA, DYNAMIKA, ZAKWASZENIE, CERKIEWSZCZYZNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, SZYMEL, KOMEDIANT, WF, NIEAKTYWNOŚĆ, MEZOSFERA, NATRYSK, SADÓWKA, CWANOŚĆ, MARKETINGOWIEC, UBOŻENIE, ODRUCH KOLANOWY, GAWRON, WESZ MORSKA, WZORNIK, WYSPIARSKOŚĆ, ZESPÓŁ USHERA, MUSZLOWCE, AKTUALIZM, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, ONKOLOGIA, KRĘG SZCZYTOWY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, CHOROBA WODUNKOWA, MILITARYZM, TEATR LALEK, SUBDOMENA, PŁETWA STEROWA, KANAŁ PÓŁKULISTY, SYLABA ZAMKNIĘTA, HURTOWNIA, BRACTWO RYCERSKIE, KLASA, ARTYLERIA LEKKA, GRUBA RYBA, BINDA, ŁĄCZNOŚĆ, KOMUNIKACJA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, PODSTAWCZAK, LUSTRO FENICKIE, PRZEMYSŁ NAFTOWY, KOMITET, NADSCENIE, SZPITAL ZAKAŹNY, WYZIEWY, ECHINUS, MAFIA PALIWOWA, DEFERENT, FAŁD KORZENIOWY, TEORIA MODELI, KONGA, SILNIK CZTEROSUWOWY, KORKOWIEC, TELEFON, DRUGA BRODA, SAMOZAPŁON, APPELLATIVUM, ELEKTRON WALENCYJNY, TEMPERATURA CURIE, ROPUCHA ZIELONA, JAŚNIA, JER MIĘKKI, GARNEK, KONDOMINIUM, KULTURA TRZCINIECKA, MATKA BIOLOGICZNA, FIŃSKI, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, GZYMSIK, WYSPA KONTYNENTALNA, SKÓRA WŁAŚCIWA, OSŁONKA, RZEZAK, NUTACJA, PŁYN NASIENNY, GÓRMISTRZ, FARMAKOKINETYKA, S/Y, MASELNICZKA, CLARINO, NIHILIZM, LOT, BRAT SYJAMSKI, POPYT, DRUK WYPUKŁY, GARDEROBA, ADRES PAMIĘCI, TŁUMACZ, GALAKTYKA, KOALA, BOLSZEWICY, AZTREONAM, OBLICZNOŚĆ, GRZYB PODSTAWKOWY, PROTESTANTYZM, HYDROMETRIA, NAZWA PUSTA, GALINSTAN, LUZACKOŚĆ, TERGAL, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, MAJĄTEK RUCHOMY, UPOMNIENIE, WSZECHŚWIAT, TRZYNASTKA, NELSON, ANGLISTYKA, TURBINA SPALINOWA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, LOTKA, TRZONKÓWKI, DZIEŃ, FISZBINOWCE, ARENGA, JĘZYK, SZAMOTANINA, POKŁAD GŁÓWNY, RÓWNIANKA, KRAINA GEOGRAFICZNA, KOMEDIANT, SKROMNISIA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, SKÓRNIK, WĄŻ OSTROGŁOWY, WALKA, SZYB WINDOWY, KLAUZURA, ŁUT SZCZĘŚCIA, OFIERSKI, UKRAIŃSKI, SZTUKA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ILLOKUCJA, WIEŚ, KAWA ZBOŻOWA, ŻURAWINA, OBWÓJ, MANIPULATOR, FRYWOLITKI, DIAGNOZA, INFORMATYKA, SIŁA ROBOCZA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, DYWETYNA, MATEMA, PRZECIWNIK, ATTACHÉ KULTURALNY, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, PISMO TECHNICZNE, PROWINCJA, ATTACHAT, PERKOZ RDZAWOSZYI, SŁUP OŚWIETLENIOWY, TARYFA ULGOWA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, NISKOŚĆ, WIECZÓR, SPRAY, TERCJA, KOCHAŚ, AUROR, OBŁĘD UDZIELONY, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, ANALIZA TECHNICZNA, SCUTUM, METEOROLOGIA ROLNICZA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, ADMINISTRACJA SKARBOWA, WARSTWA OZONOWA, KIERKI, ŚMIERDZĄCE JAJO, KURZYSKO, KCIUK NARCIARZA, AMUNICJA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, POŁYKACZ, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WYSADEK, ODDANIE, KRATKA ŚCIEKOWA, KROKIET, SZLAK ŻEGLUGOWY, MIĘSOPUST, TRYMER, LEKARZ DOMOWY, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, KOLANO, FAKT, LOB, ZAJOB, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, JUDASZ, REZERWA OBOWIĄZKOWA, GORZKA ZGNILIZNA, NAPIERŚNIK, KANAŁ, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, SONOMETR, ŁOPATA, ZMIERZCH CYWILNY, WALENTYNKA, ANAMNEZA, SKRZYDEŁKO, TARCZKA OPACHOWA, WSPÓŁBRZMIENIE, OBRAZ, UMOWA ZLECENIA, FILOZOF, MOC WYTWÓRCZA, DRZEWORYTNIA, REGRESJA NIELINIOWA, AUTSAJDER, SYNTETYK, BOSTON, FAWELA, ?SUKCESIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.929 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACIĄG część rakiety tenisowej, badmintonowej itp., od której odbija się piłka czy lotka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACIĄG
część rakiety tenisowej, badmintonowej itp., od której odbija się piłka czy lotka (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - CZĘŚĆ RAKIETY TENISOWEJ, BADMINTONOWEJ ITP., OD KTÓREJ ODBIJA SIĘ PIŁKA CZY LOTKA. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x