ADRES INTERNETOWY, KTÓRY PRZYNALEŻY DO DOMENY GŁÓWNEJ LUB DOMENY WYŻSZEGO POZIOMU, STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ROZGRANICZENIA RÓŻNYCH CZĘŚCI SERWISU CZY RÓŻNYCH SERWERÓW DANEJ WITRYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBDOMENA to:

adres internetowy, który przynależy do domeny głównej lub domeny wyższego poziomu, stosowany najczęściej do rozgraniczenia różnych części serwisu czy różnych serwerów danej witryny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ADRES INTERNETOWY, KTÓRY PRZYNALEŻY DO DOMENY GŁÓWNEJ LUB DOMENY WYŻSZEGO POZIOMU, STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ROZGRANICZENIA RÓŻNYCH CZĘŚCI SERWISU CZY RÓŻNYCH SERWERÓW DANEJ WITRYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.303

GNIAZDO, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, SIEDEMNASTKA, BEZAN, PION, POKONANY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, EPIGRAF, POCHWA, CZARNY PUNKT, RACA, MISTRZ MURARSKI, ELIPSA, CHOINKA, BAJOŃSKA SUMA, PROSAK, SYGNAŁÓWKA, EMIGRACYJNOŚĆ, ROK OBROTOWY, TERENOZNAWCA, ADALINA, SĄD I INSTANCJI, PUDDING, ROZDZIAŁEK, FAŁD KORZENIOWY, WYROCZNIA, KLIKOWOŚĆ, HUCZEK, GODZINA POLICYJNA, SZPATUŁKA, ŚWIAT, NOTARIUSZ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, STACJA, GORAL DŁUGOOGONOWY, MŁOTKOWY, KELT, SYNDETIKON, TRANSPORTER, KARTA DZIURKOWANA, SANCTUS, BAZYLIKA WIĘKSZA, ARTROZA, FAKTOLOGIA, WOŁYNIANIN, WIDZ, ŁAŃCUSZEK, KASKADER, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, MECHOWCE, TREL, DIMER, TRANSMISJA, SOKI, STAŁA, BEZIMIENNOŚĆ, BÓBR GÓRSKI, LITERATKA, SPRZĄGLE, OKRĄGŁOŚĆ, BOSSA NOVA, WYCISK, ARCHEOLOGIA PODWODNA, LARYNGEKTOMIA, SPIKER, POMPA ODŚRODKOWA, DEWIZA HERBOWA, NIEMIECKI, PAROL, DEKLARACJA, PAREJAZAUR, DERKA, CHWYTNIK, ŚLAD, PUŁAP, WYPRAWA, DEVELOPER, POSOCZNICA, WYRZUT SUMIENIA, ŚPIWÓR MUMIA, POLEW, GAZ BOJOWY, TYTUŁ HONOROWY, ODCINAK, ZBIÓRKA, KRYZA, CZORT, SKAŁA ORGANOGENICZNA, TOALETA, METATEKST, ZAPRAWA, PISTACJA, SPARING, ASTROGRAFIA, TROLLING, ZRAZOWA, GŁOSKA, RZEKA ROZTOKOWA, KIKS, PYRKONOWIEC, DYPTYK, SKANER BĘBNOWY, WRAK, MALINÓWKA, JODŁA JEDNOBARWNA, TENIS STOŁOWY, SZPILKA, WIRUS POLIO, KADŹ, KULE, STRUKTURALISTA, RAKI, SKALNICZEK SIWY, KOALICJANT, DUCH CZASU, BAGNO, REGENERAT, KARB, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, SIWAK, DZIAŁKA, RADIOTA, MISKA, OSOBOWOŚĆ, DODATEK MOTYWACYJNY, PRZEPŁYW, KWADRANT, CHIŃCZYK, UFNOŚĆ, KAPISZON, KRA, NSUTA, ROTUŁA, LEGALIZACJA PONOWNA, INTERWENCJA PROCESOWA, DWÓJNIK, IGŁA, CLERK, SUWNICA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, INTA, CZYNNIK CHŁODNICZY, HUMBER, BOBOWATE WŁAŚCIWE, LUKRECJA, SILNIK CZTEROSUWOWY, STOMIA, DZIAD, DAN, TĘPOLISTKA, PAS, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, DYDELFOWATE, AUTOMOBILISTA, KALKA JĘZYKOWA, OBJAWIENIE, PARA, OFICER FLAGOWY, FAKIR, KRYZYS WALUTOWY, PRACA, NOOB, NADREPREZENTACJA, POLIETER, WILUJSK, WERDIURA, BIAŁA ŚMIERĆ, GALETA, UJŚCIE, BRZEG, DYSZA, PARKA, LIDER, GRZECHOTKA, BETON ŻUŻLOWY, MORENA, SOWIECK, FRONT METEOROLOGICZNY, WIDŁOZĄB ZIELONY, ARESZT DOMOWY, WANNA, ANFELTKA ZŁOŻONA, WIERTNICZY, RAMKA, ĆWICZENIE, ANTYDETONATOR, KRAINA MITOLOGICZNA, PÓŁRUCH, FIBRYL, KABRIOLET, ODRA, MSZA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, ODEZWA, KURS, JAPOŃSKI, NAWAŁNICA, TRUCHŁO, CHINE, TŁUSZCZ, KANOPA, TRASZKA ZIELONA, METRYKA, NIEPEWNOŚĆ, STARA DUPA, KAMUFLAŻ, KOZAK, SIUSIUMAJTEK, TURAS, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, OCET SPIRYTUSOWY, REGENT, STACJA, KAPKAN, EMANACJA, JABŁOŃ KWIECISTA, PRZYLŻEŃCE, KAPTUR, OPŁOTKI, ZATRUCIE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, UŻYTEK, FROTTOLA, LEBERWURST, FETYSZYZM, PARTIA, INTERPRETATOR, JĘZYK ALEUCKI, WEK, WSPORNIK, MONOTOPIZM, JOŁOP, EDAFOZAURY, BRYCZKA, ARSENAŁ, CYFRONIK, PARADOKS, ZATYŁ, KOLET, SOMATOTOPAGNOZJA, CZASOWNIK MODALNY, KUPIEC, SŁADEK, MAZUREK, PODPUSZCZKA, RADA, FLUORESCENCJA, ŻYWOTOPIS, AZOTYN AMYLU, AGRESJA ELEKTRONICZNA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, EMALIA, CHITON, AWATARA, GRUSZKA BOKSERSKA, FIGA, CEL INFLACYJNY, STOPKA, WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA, POCHODNA FORMALNA, SCENKA, ZWÓJEK, ROŻEK BASETOWY, KOLOKACJA, NIEBIESKA TABLETKA, ZIEMIA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, FRYZ, ARGOLIDA, NAGIEL, ATU, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, SZANTA, SOFISTA, WYŻERACZ, PRZESZKADZAJKA, KSIĘGA PARAFIALNA, JĘZYK GAFAT, STWORZENIE, SOLITER, NIHILIZM, MIEJSCE, NAPÓJ WINOPODOBNY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, RUNO, TWÓR SIATKOWATY, DWUCYFRÓWKA, MARIONETKA, PODWÓJNOŚĆ, KUCZBAJA, KOMANCZKA, ASTRONOM, DWUKROTNOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, ZNAK, SZCZYPIOREK, GAMA, ?PLANETOIDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ADRES INTERNETOWY, KTÓRY PRZYNALEŻY DO DOMENY GŁÓWNEJ LUB DOMENY WYŻSZEGO POZIOMU, STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ROZGRANICZENIA RÓŻNYCH CZĘŚCI SERWISU CZY RÓŻNYCH SERWERÓW DANEJ WITRYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ADRES INTERNETOWY, KTÓRY PRZYNALEŻY DO DOMENY GŁÓWNEJ LUB DOMENY WYŻSZEGO POZIOMU, STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ROZGRANICZENIA RÓŻNYCH CZĘŚCI SERWISU CZY RÓŻNYCH SERWERÓW DANEJ WITRYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBDOMENA adres internetowy, który przynależy do domeny głównej lub domeny wyższego poziomu, stosowany najczęściej do rozgraniczenia różnych części serwisu czy różnych serwerów danej witryny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBDOMENA
adres internetowy, który przynależy do domeny głównej lub domeny wyższego poziomu, stosowany najczęściej do rozgraniczenia różnych części serwisu czy różnych serwerów danej witryny (na 9 lit.).

Oprócz ADRES INTERNETOWY, KTÓRY PRZYNALEŻY DO DOMENY GŁÓWNEJ LUB DOMENY WYŻSZEGO POZIOMU, STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ROZGRANICZENIA RÓŻNYCH CZĘŚCI SERWISU CZY RÓŻNYCH SERWERÓW DANEJ WITRYNY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ADRES INTERNETOWY, KTÓRY PRZYNALEŻY DO DOMENY GŁÓWNEJ LUB DOMENY WYŻSZEGO POZIOMU, STOSOWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ROZGRANICZENIA RÓŻNYCH CZĘŚCI SERWISU CZY RÓŻNYCH SERWERÓW DANEJ WITRYNY. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x