RODZAJ ANTYBIOTYKÓW STOSOWANY JAKO LEK PRZECIWNOWOTWOROWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTRACYKLINA to:

rodzaj antybiotyków stosowany jako lek przeciwnowotworowy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ANTYBIOTYKÓW STOSOWANY JAKO LEK PRZECIWNOWOTWOROWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.252

JUGS, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, HIKORA, BRĄZ, EPIKA, TAMARINY, OŚCIEC, PLEZJOPLEURODON, RODZAJ, TETRACHLOROETEN, DIURETYK, MORA, SAMPLING, WAŁĘSAK, DIADEMODON, OŁTARZ, ZŁOTOLITKA, AMOL, CZEK PODRÓŻNY, ILOCZYN JONOWY, ARAGOZAUR, SIAD ROZKROCZNY, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, SANSEWIERA, IGŁA, UPSARIN, DETEKTOR JONIZACYJNY, KAPKAN, CIĄG POLIGONOWY, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, ALOES, DIOGENIT, STORMBERGIA, PRAPTAK, OBRAŹNIK, RAJZBRET, GRA CASUAL, ASTRACHAN, ANGLEZ, FALKA BIORTOGONALNA, MENU KONTEKSTOWE, KOCANKA WŁOCHATA, BORZEŚLAD, TAMARYNDA, EPOS HOMERYCKI, LAUR, EKWINOFILIA, TIOGUANINA, AMIODARON, WAWRZYNEK, KONICZYNA, ŁUCZEK, KOSMATEK, RAMIENICA OMSZONA, STEWIA, GOŁKA, BAZUNA, ŻURAWINA, SARDYNELA, SZCZYTNICA, BANK DOMICYLOWY, SREBRNIKI JUDASZA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, WSPÓŁZAWODNICTWO, SODÓWKA, TAZOUDAZAUR, KODOWANIE PREFIKSOWE, ŻEGLUGA TRAMPOWA, MARZANA, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, AVOCADO, KRZEWIK, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, OZDOBA, OLEANDER, TEATR TELEWIZYJNY, KRAAL, KONIETLICA KARPACKA, PŁANIETA, CYLINDER, KULCZYBA, INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY, AKCELERATOR LINIOWY, ŁÓDKA, NORMOTYMIK, ALBUM, LOT ŚLIZGOWY, CHOMĄTKO, KÓŁKO GRANIASTE, OWIRAPTOR, TOPSPIN, JUKA, ZDROJEK, UŁAMEK DZIESIĘTNY, TOPÓR, GŁUPKOWATOŚĆ, AMOL, TEST, SZCZOTKA, CHRZAN, JEDNOŻEŃSTWO, GAZ SKŁADOWISKOWY, SHERGOTTYT, PODSTRYSZE, ETANOLOAMINA, FEDROLOZAUR, CZARCIA MIOTŁA, PARANG, SZOP, JEDLICA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, TOINA, KOLET, OKULARY 3D, ZARZUTKA, ZACHYLNIK, GOLDEN, INDŻERA, MACIERZ, MINIALBUM, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, APARAT DALMIERZOWY, WIMANA, EMYDOPS, GROTA, GALECHIRUS, KRZEMIAN WSTĘGOWY, DIALIZA OTRZEWNOWA, KOSMOS, KAPELUSZ STOSOWANY, MIODNOŚĆ, ANDROPAUZA, TUNBERGIA, CZYŚCIEC, LEK, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, TOR, SAMOPAŁ, TAPIOKA, KARTA, PREFEKTURA, SYNCHROTRON PROTONOWY, CUDOWNY OWOC, SZKŁO SPINOWE, WZÓR SUMARYCZNY, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, GROTESKA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, GORSET ORTOPEDYCZNY, NIEKROPIEŃ, LAMA, CHOROBA VELPEAUA, DUPERKA, WŁÓCZĘGA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, CEDET, GNIEW, SFENAKODON, OSMOLSKINA, DRABIK, KOŁACZ, RZEŻUCHA, ŚRUBA OKRĘTOWA, SIERPÓWKA, CZTERY ŚCIANY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, HARD PORNO, ŚLUBOJAWKA, SZTAJEREK, BALON METEOROLOGICZNY, WELWET, SPARKING, KORZEŃ NERWOWY, OKSKARBAZEPINA, JEZIORO POLJOWE, KALANDRINIA, NANJANGOZAUR, POLAR, PUSTACZARKA, JONATAN, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, PAKIET, WATÓWKA, VINAIGRETTE, TAMPON, KOLA, GOŹDZIENIEC, LKM, MISIAK, KORPUS, TANIUS, DIAGONAL, CUDZOZIEMSKOŚĆ, WIELOKRĄŻEK, ETER ETYLOWY, JĘZYK TAJSKI, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ODKRYWCA, LIGABUEZAUR, WĘGIERKA, SZUM, SZTYLPA, CZWÓRCZAK, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, FUTALOGNKOZAUR, ROLADA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, RACHUNEK BIEŻĄCY, BEZWŁAD, PET, SKĄPOSZCZETY, WIATRÓWKA, GRYKA, AMPELOZAUR, ATALIA, PIKOTKA, KARAZJA, DWURURKA, PAGAJ, BACHATA, EKSTRUZJA, ZASTRZALIN, ROŚLINA AKWARIOWA, KRZYŻAK, ŻYWICZLIN, STAŁA KOSMOLOGICZNA, ŁĄCZEŃ, BREWICERATOPS, AKRON, TANIEC NOWOCZESNY, POLAROID, PIWETOZAUR, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, SZWEDKA, SYBERYJSKI, KAMPYLODONISK, SOS NELSOŃSKI, EUGLENINY, KRYPTOMERIA, SKÓRKA, ODPYLACZ CYKLONOWY, FLET, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, DURIAN, ŚCIĄGACZ, JASZCZURKI TARCZOWATE, PIÓROPUSZNIK, KORTLAND, RÓG, PASTERNAK, CHEMOLAK, CAMPARI, STERBRAMSREJA, BOBREK, PODSADNIK, TALENKAUEN, KOMEDIA STAROGRECKA, OCHWEŚNIK, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, SOSNOWCE, SZCZI, CIS, FENYTOINA, BON OŚWIATOWY, LANGOSZ, MOKIET, ESTAZOLAM, EFEKT SPECJALNY, RUSKIE, KONSOLA, FEERIA, MEBENDAZOL, SAŁATA, IZOP, LIPKA, GLINA ZWAŁOWA, APACZ, FOKBRAMWANTY, SAMOTKA, CYPRYSIK, MARSJAŃSKI, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, MARYNATA, PAL, OPCJA TERMINOWA, ŁÓDŹ, ANTABA, ANTENA MIKROPASKOWA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, PIĘCIORNIK, ANTYKOAGULANT, ROWER GÓRSKI, KABUL, SYF, MARCHEW PO KOREAŃSKU, BENGALSKI OGIEŃ, ÓSEMKA, PRZYLEPKA, MUSZKAT, ?ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.252 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ANTYBIOTYKÓW STOSOWANY JAKO LEK PRZECIWNOWOTWOROWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ANTYBIOTYKÓW STOSOWANY JAKO LEK PRZECIWNOWOTWOROWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTRACYKLINA rodzaj antybiotyków stosowany jako lek przeciwnowotworowy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTRACYKLINA
rodzaj antybiotyków stosowany jako lek przeciwnowotworowy (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ ANTYBIOTYKÓW STOSOWANY JAKO LEK PRZECIWNOWOTWOROWY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - RODZAJ ANTYBIOTYKÓW STOSOWANY JAKO LEK PRZECIWNOWOTWOROWY. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x