PAS LUB GRUBY SZNUR Z FRĘDZLAMI NA OBU KOŃCACH, UŻYWANY PRZEZ DUCHOWNYCH I USŁUGUJĄCYCH W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, JAKO ELEMENT STROJU LITURGICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CINGULUM to:

pas lub gruby sznur z frędzlami na obu końcach, używany przez duchownych i usługujących w kościołach chrześcijańskich, jako element stroju liturgicznego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAS LUB GRUBY SZNUR Z FRĘDZLAMI NA OBU KOŃCACH, UŻYWANY PRZEZ DUCHOWNYCH I USŁUGUJĄCYCH W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, JAKO ELEMENT STROJU LITURGICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.103

ABSOLUT, HALO, LASERUNEK, DZIEWCZYNKA, ZŁOCIEŃ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ARANŻACJA, PĘCZEK PALADINO-HISA, PREFEKT, DZIÓB, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, TUF, KAFKA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, STĄGIEWKA, SIDARA, FUNT IRLANDZKI, FINISZ, IMMELMANN, KODEKS PRACY, ZBIORKOM, MER, AUTOMAT TELEFONICZNY, PARTNERKA, TAHITAŃSKI, ALKOHOL ROLNICZY, LUFT, BURLESKA, BOOT, KĄT POZIOMY, ŚCIANKA, CIŚNIENIE, MAKRAMA, LOBELIA, RYDWAN, KULT SOLARNY, ZENDRA, ODWAGA, TRAMWAJ WODNY, CHIŃSZCZYZNA, SIEDEMNASTY, CZAS URZĘDOWY, SIEDLISKO, FISTUŁA, MACZUGA, STUZŁOTÓWKA, POŁĄCZENIE CIERNE, PÓŁKRYTEK, NIEBOŻĘ, IKEBANA, TŁUMIK, AROMAT, SYJON, ALASKA, ŚLIMAK, BAS-RELIEF, MUZYKA CERKIEWNA, CEREBROZYD, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, SIEDEMNASTKA, POBRZEŻE, RESTRYKTAZA, ARABICA, REGULARNOŚĆ, SUPPORT, WIDEŁKI HERETYKÓW, SZOS, HIPOTEZA, SZCZELINA LODOWCOWA, KREDYT KONTRAKTOWY, ŁUK ODCINKOWY, SULFOTLENEK, PROPAROKSYTON, CHOROBA WRZODOWA, FLUID, TOPIELISKO, IMITATOR, SZALANDA, HELIOFIT, SIEDEMDZIESIĄTKA, LOT NURKOWY, CIĄG, NAGAN, ZAMEK, SALSA, TETRAETYLEK OŁOWIU, MAGIEL, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, DINO, KOLASA, KOK, SIEDLISKO, NAZGUL, IRONIA ROMANTYCZNA, DOLINA LODOWCOWA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, ELEMENT PIERWSZY, KOSMOGONIA, ABLACJA, MAŁPA, SZNUR, ODROŚLE, SANDAŁY, SZESNASTY, HAFT, KOSZT POŚREDNI, ROSTBEF, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, CZARCZAF, ŻYŁA, KANAPA, DRABIK DRZEWKOWATY, JAMA, ELASTOMER, KONTROSKARŻENIE, JĘZYK ESKIMOSKI, GRAND VITARA, KLER, MGŁA, AGREGAT POMPOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, ŁĄCZÓWKA, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, RAKIETA, CENZURA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, KORTYKOSTERYD, NEOSTYGMINA, LATELIONAL, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, DOBRO, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KAPIBARA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, NEAPOLITAŃSKI, KOLASA, AUDIOTEKST, MUZYKA PROGRAMOWA, KECALKOATL, KARŁOWATOŚĆ, ZŁOTY CIELEC, PARCIAK, KOBIETON, PIES TERAPEUTYCZNY, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, WYSZUKIWARKA, DWUPŁCIOWOŚĆ, GRZYB, ŻABA LEOPARDOWA, GROMBELARD, KANTYKA, WYROSTEK FILTRACYJNY, DOPPELGANGER, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, STRONA INTERNETOWA, OSIEMNASTKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, NIEWYPAŁ, CHOMIK MANDŻURSKI, JĘZYK BERTA, TERMINAL, DOKTOR HONORIS CAUSA, KANCONA, DOLNONIEMIECKI, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, OKTET, DOROBEK, WOLANT, WISIELCZY HUMOR, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, ANTOLOGIA, PAKOWNOŚĆ, URLOP WYPOCZYNKOWY, PAPILOTKA, WOW, EMALIA, RUADA, ADHEZJA, PASEK, LEVEL, KOMÓRKA SELENOWA, ŻYWY TOWAR, WARIACJA, BRZYDOTA, LKM, TŁO, PODSKOK, KOSZ, CIEŃ, STRZAŁ, POZIOMNICA, ŹRÓDŁO POLA, BUDYŃ, ABRAZJA, KLISZA, KREDYT HANDLOWY, REGENERACJA, DZIEŁO, ŚMIETANKA, AKLAMACJA, BOBIK, TRANSFORMATORNIA, NOTA PROTESTACYJNA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, MAJÓWKA, OLDENBURG, STANOWISKO, PORWAK LODOWCOWY, BANDAŻ, WARIACJE, DUBLET, POŁAĆ DACHOWA, BUŃCZUK, POLONISTYKA, KOTLINA, KWASICA, MEDYCYNA LOTNICZA, TSUNAML, ŚWIĘTE KOLEGIUM, GRA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, STANZA, INSTALACJA, GORĄCZKA, BOEING, RURA, KONSULENT, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PALIWO KOPALNE, MAPA AKUSTYCZNA, KORUND SYNTETYCZNY, KALKA OŁÓWKOWA, KORDON, NATASZA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, AC, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, GRAAL, EROZJA BOCZNA, HODOWLA PIERWOTNA, KOMODOR, JABŁKO, CELIBAT, BOMBA WODOROWA, SZNUR, RURA OGNIOWA, KACZKA, ROBOTA, STROP, KUDŁACZ, KWATERUNEK, ŁADOWANIE, ESPADON, ŚLĄSKOŚĆ, WAGONIK, PRZEDSTAWIENIE, OZDOBA, CENA DETALICZNA, MINIATURKA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, SKRZYNKA, ŁOBODA, TETRACHLOROETEN, AKT, FILTR CYFROWY, SYSTEM ZNAKOWY, POJAZD LATAJĄCY, PLEBS, KOPROFAGIA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, MOŹDZIERZOWIEC, KLAG, LEKTOR, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, DENDRYT, ZBÓR, FUNKCJA JEDNORODNA, PEŁZAK, WŁÓKNO, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KATEGORIA, PŁAT NOŚNY, ANALIZA CZYNNIKOWA, POZYCJA, STREETBALL, MARS, PINCZER KARŁOWATY, WADA WZROKU, GRANAT, SPŁYW, PŁUKANKA, ZBROJA, CYFRA ARABSKA, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, KLEPISKO, TRYMOWANIE, NOWALIA, CZEBUREK, AEDICULA, ?GWARANCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.103 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAS LUB GRUBY SZNUR Z FRĘDZLAMI NA OBU KOŃCACH, UŻYWANY PRZEZ DUCHOWNYCH I USŁUGUJĄCYCH W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, JAKO ELEMENT STROJU LITURGICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAS LUB GRUBY SZNUR Z FRĘDZLAMI NA OBU KOŃCACH, UŻYWANY PRZEZ DUCHOWNYCH I USŁUGUJĄCYCH W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, JAKO ELEMENT STROJU LITURGICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CINGULUM pas lub gruby sznur z frędzlami na obu końcach, używany przez duchownych i usługujących w kościołach chrześcijańskich, jako element stroju liturgicznego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CINGULUM
pas lub gruby sznur z frędzlami na obu końcach, używany przez duchownych i usługujących w kościołach chrześcijańskich, jako element stroju liturgicznego (na 8 lit.).

Oprócz PAS LUB GRUBY SZNUR Z FRĘDZLAMI NA OBU KOŃCACH, UŻYWANY PRZEZ DUCHOWNYCH I USŁUGUJĄCYCH W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, JAKO ELEMENT STROJU LITURGICZNEGO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PAS LUB GRUBY SZNUR Z FRĘDZLAMI NA OBU KOŃCACH, UŻYWANY PRZEZ DUCHOWNYCH I USŁUGUJĄCYCH W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH, JAKO ELEMENT STROJU LITURGICZNEGO. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x