REGUŁA, WEDŁUG KTÓREJ INFORMACJA GENETYCZNA, ZAWARTA W SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW KWASU NUKLEINOWEGO (DNA LUB RNA), W KOMÓRKACH WSZYSTKICH ORGANIZMÓW MOŻE ULEGAĆ „TŁUMACZENIU” NA KOLEJNOŚĆ AMINOKWASÓW W ICH BIAŁKACH W PROCESIE BIOSYNTEZY BIAŁEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOD GENETYCZNY to:

reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REGUŁA, WEDŁUG KTÓREJ INFORMACJA GENETYCZNA, ZAWARTA W SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW KWASU NUKLEINOWEGO (DNA LUB RNA), W KOMÓRKACH WSZYSTKICH ORGANIZMÓW MOŻE ULEGAĆ „TŁUMACZENIU” NA KOLEJNOŚĆ AMINOKWASÓW W ICH BIAŁKACH W PROCESIE BIOSYNTEZY BIAŁEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.304

LAK, WRAK CZŁOWIEKA, WĘGLÓWKA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, CHOROBA POPROMIENNA, ROKIET, LOT KOSZĄCY, GODZINA, LUNETA, LAKONICZNOŚĆ, WERBENA, TRZECI, KAPSUŁA POWROTNA, WALCOWNIA ZIMNA, STADIONIK, POLEWA, ŁOTOK, KSIĘGA, WINDSURFING, KASETOWIEC, WDÓWKA, KONIEC ŚWIATA, AMH, NAGANNOŚĆ, SEGREGACJA RASOWA, DESKA ŚNIEŻNA, KAULIKARPIA, FIGURA WYPUKŁA, ZDRADA, WITRYNA, AMULET, EBOLA, MASZT ANTENOWY, ROZETKA, ZAWIKŁANIE, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, MIECZ, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ANGARIA, ŁAWA TORTUR, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, KONWENCJA, TEST, TORPEDA AKUSTYCZNA, APARTAMENT, KAŁAMARZ, SZABAŚNIK, TERYNA, AGAT MSZYSTY, KASETA, BARAN, ŚCIĘCIE, SEMITA, CIĄG, MGŁAWICA, PRZEDPORCIE, KLAMOTY, TAPETA, OBORA DWORSKA, SZPALTA, PLENUM, DZIKA KARTA, MUCHA SUCHA, KIELICH, GRZYB CHRONIONY, PIERWSZOŚĆ, DOMICYL, INGUSZ, KRĄG, WYBRANKA, SEKSTET, WIENIEC, FASZYNA, ROZMIAR, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, TECHNIKA ANALOGOWA, TĘPOZĘBNE, SENTYMENT, ŚLIWKA, PAPRYKA, OBRUS, TRANSPARENCJA, IZOMER KONFORMACYJNY, ZIMNA KATODA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, AREKA KATECHU, ŻÓŁW MALOWANY, SKALA RANKINE'A, BIAŁA NOC, KOLCZAK, PLAŻA, JĄDRO KOMÓRKOWE, ŁUPEK MIKOWY, ZDRADLIWOŚĆ, NADZÓR INWESTORSKI, BARANEK, MEDALION, PTASZYNA, METAL, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, UDERZENIE, UMOWA ADHEZYJNA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, SYNONIMIA, FRYKCJA, RUBLÓWKA, ASSAPAN, DROGA ŻELAZNA, BIAŁORUSKI, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, KOLET, ERN, JEZIORO PODLODOWCOWE, IZBA, WYŁADOWANIE KORONOWE, SOLARZ, KLESZCZOWATE, LIBELLA, KĘPA, VUV, AKCENT, ELIKSIR ŻYCIA, FOTOTROPIZM DODATNI, NIEWIERNOŚĆ, NASZYWKA, MEZOSFERA, ŁUPEK ROPNY, REZERWA, LIPA, NORWESKI, CUG, FRAZEOLOGIZM, IEP, BAR, PRYMITYW, PROFIT, SKŁAD PODATKOWY, KORTYKOSTEROID, STARA WIARA, PAWILON, CENTRALA, PROSTOSKRZYDŁE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, AGROGAZ, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, DZIAŁ, PUNKT SPUSTOWY, BYCZEK, MALAKOLOGIA, BOGUMIŁ, MEWY, STOSINA, OKRZYK, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, FLURBIPROFEN, MŁYN WODNY, PADACZKA AUDIOGENNA, BAMBO, MECENAS, GERMAŃSKOŚĆ, WYLOT, ŚCISKACZ, REALNOŚĆ, TECZKA, NASTAWIENIE, ŁUSKOWCE, PISECZNICZKA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, SZYSZKOJAGODA, ŚLUZOWCE, KOPYTO, PROWINCJA, ANSAMBL, AUSZPIK, SALCESON, MIĘTÓWKA, MELASA, TERMOREGULATOR, KREPON, PARY TANECZNE, KORSARZ, MAKRON, RAMSZ, KUCHENKA MIKROFALOWA, DOKTOREK, INTERNACJONALIZM, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, OLIWA, MALARZ, INDEKS, SZEPLENIENIE, FĄFEL, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, CHOROBA CYWILIZACYJNA, SZLAMIEC, NIDERLANDZKI, KREDKA, ADRES WZGLĘDNY, RENA, SPEKTAKL, CHUJNIA, EGZOSZKIELET, NIEZBĘDNOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, CIAŁO, BOLA, FAKTOR, THRILLER, SHP, YER, ŻELAZIAN POTASU, AZALIA, ANAGLIF, WIĄZANIE ESTROWE, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, PALINGENEZA, BOLERO, KŁOBUK, CIAŁO PRZYCZYNOWE, ROBOTA, DŻINSY, NADZORCA SĄDOWY, GEODYNAMIKA, UGX, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, BUCZYNA NIŻOWA, PERMISYWNOŚĆ, WĘGLAN, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KROPLA, RENÓWKA, CYGARNICA, PRZESTRZEŃ BANACHA, SZPONTON, PŁOMYCZEK, LUMBALIZACJA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, LICENCJA PRAWNICZA, MOSKALIK, HOLOGRAM, DYŻUR, NARÓD, KLERK, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, SZCZYTÓWKA, CEFADROKSYL, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KOŁO MŁYŃSKIE, KRZYWA PROSTOWALNA, SAR, TOALETA, POŁAWIACZ, OSTATNIE NAMASZCZENIE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KAKAO, OBLECH, STWARDNIENIE GUZOWATE, ODROBEK, PODWIELOKROTNOŚĆ, DYWERGENCJA, WIDELEC, KIT, AGAMA, OCZY, NAKŁADKA, FLAKI, TEMPERATURA KELVINA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, LANDO, EROZJA, COP, JASTRZĘBIE OKO, KUŹNICA, KARŁOWATOŚĆ, MYŚLIWIEC, OBRONA, DIWA, HAMSIN, ZESZYT, PRZETACZANIE KRWI, POMPA POŻARNICZA, ENTOMOFAUNA, POŚWIST, PORĘBA, MDL, RYTM, CZAPRAK, RZECZOWNIK, POEMAT HEROICZNY, KAWLATA, EFEKT BOGACTWA, LITERNICTWO, ALAIN, REKULTYWACJA, RINFORZANDO, ASTRAGALOMANCJA, BIBLIOTEKA, ?MAGIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REGUŁA, WEDŁUG KTÓREJ INFORMACJA GENETYCZNA, ZAWARTA W SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW KWASU NUKLEINOWEGO (DNA LUB RNA), W KOMÓRKACH WSZYSTKICH ORGANIZMÓW MOŻE ULEGAĆ „TŁUMACZENIU” NA KOLEJNOŚĆ AMINOKWASÓW W ICH BIAŁKACH W PROCESIE BIOSYNTEZY BIAŁEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REGUŁA, WEDŁUG KTÓREJ INFORMACJA GENETYCZNA, ZAWARTA W SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW KWASU NUKLEINOWEGO (DNA LUB RNA), W KOMÓRKACH WSZYSTKICH ORGANIZMÓW MOŻE ULEGAĆ „TŁUMACZENIU” NA KOLEJNOŚĆ AMINOKWASÓW W ICH BIAŁKACH W PROCESIE BIOSYNTEZY BIAŁEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOD GENETYCZNY reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOD GENETYCZNY
reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność aminokwasów w ich białkach w procesie biosyntezy białek (na 13 lit.).

Oprócz REGUŁA, WEDŁUG KTÓREJ INFORMACJA GENETYCZNA, ZAWARTA W SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW KWASU NUKLEINOWEGO (DNA LUB RNA), W KOMÓRKACH WSZYSTKICH ORGANIZMÓW MOŻE ULEGAĆ „TŁUMACZENIU” NA KOLEJNOŚĆ AMINOKWASÓW W ICH BIAŁKACH W PROCESIE BIOSYNTEZY BIAŁEK sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - REGUŁA, WEDŁUG KTÓREJ INFORMACJA GENETYCZNA, ZAWARTA W SEKWENCJI NUKLEOTYDÓW KWASU NUKLEINOWEGO (DNA LUB RNA), W KOMÓRKACH WSZYSTKICH ORGANIZMÓW MOŻE ULEGAĆ „TŁUMACZENIU” NA KOLEJNOŚĆ AMINOKWASÓW W ICH BIAŁKACH W PROCESIE BIOSYNTEZY BIAŁEK. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast