CECHA ROŚLIN, ZDOLNOŚĆ DO POBIERANIA METALI CIĘŻKICH Z GLEB (METALOFITY) I KUMULOWANIA ICH W TKANKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPERAKUMULACJA to:

cecha roślin, zdolność do pobierania metali ciężkich z gleb (metalofity) i kumulowania ich w tkankach (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ROŚLIN, ZDOLNOŚĆ DO POBIERANIA METALI CIĘŻKICH Z GLEB (METALOFITY) I KUMULOWANIA ICH W TKANKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.272

SWAWOLNOŚĆ, PODSTĘPNOŚĆ, DZIECIĘCOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, WINNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, JEŻÓWKA, CHUDOŚĆ, CECHA RECESYWNA, EROZYJNOŚĆ, ASTATYZM, SAMODZIELNOŚĆ, TRÓJSKLEPKA OWŁOSIONA, RZEŻUSZNIK, KOJARZENIE WSOBNE, DYREKTYWNOŚĆ, PROGNOSTYK, PIERZASTOŚĆ, POLEMICZNOŚĆ, LAK, REUMATOLOGIA, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, BIAŁA RDZA, KOSMOS, TOINA, NIETOLERANCJA, PŁESZKA, ŚRÓDŁOŻNE, CUDOTWÓRCA, SMUTNI PANOWIE, EGOCENTRYZM, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, SŁOMA, TRAGICZNOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, AKORDYKA, KICZ, ORDYNACJA PODATKOWA, NARCYZ NIEZRÓWNANY, ZRZĘDLIWOŚĆ, RZUTNOŚĆ, SZUM TERMICZNY, MIKROFALÓWKA, HYBRYDYCZNOŚĆ, FUNKCJONALIZM, ZBIÓR, INICJATYWNOŚĆ, PSYLOFIT, SYNSEPAL, POLIMORFIZM, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, LASONOGI, MAKUCH, UZNAWALNOŚĆ, LEJNOŚĆ, DEFENSYWNOŚĆ, SZYK, GENIALNOŚĆ, CORUM, KOSMATKA SUDECKA, TRÓJPIENNOŚĆ, SIT BAŁTYCKI, DIAPEDEZA, CHRAPY, PERFIDNOŚĆ, KUCH, SUBSTANCJALNOŚĆ, CZYŚCIK, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, ROSA, KAMERALNOŚĆ, KAWON, TANECZNOŚĆ, PAŃSTWO, KŁĄB, PŁYWACZOWATE, KOPACZKA, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, MĘTNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, LOGANIOWATE, SENSOR, BAJER, HOŁOSZEŃ GŁÓWKOWATY, DZIKI BER, LIŚCIOZWÓJ, KUJNOŚĆ, GRZESZNOŚĆ, NIEAKTYWNOŚĆ, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, JEDNOSTRONNOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, BYSTROŚĆ, CZYSTOŚĆ, ZAPALNOŚĆ, WYSYP ZARODNIKÓW, SENSOMOTORYKA, KUTNER, NIEMOŻEBNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, RUPIA, BAZYLIA, SZKUTNICTWO, TRÓJEDNIK POWABNY, KĄPIEL, MATERIAŁ SIEWNY, ZAUSZNIK, JASTRZĘBIE OKO, PATON, HEMOSTAZA, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, CHEMOATRAKTANT, RUMIAN POLNY, OSTENTACJA, NIELOTNOŚĆ, SARADELA, JURNOŚĆ, WODOPÓJKI, FENETYKA, ORTOPTYCZKA, LODOICJA, OSTROŚĆ, ALGEBRA LINIOWA, KAZIRODCZOŚĆ, WILCZY OBŁĘD, ŁOTROSTWO, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, STONOGA MUROWA, SOSNOWCE, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, CEBULKA PRZYBYSZOWA, WRZASKLIWOŚĆ, BANDYTYZM, ŻWAWOŚĆ, LISZAJ PŁASKI, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, OSŁONKA NABYTA, MIGDAŁ, POWOLNOŚĆ, DEKORATYWNOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, MULTIKULTURALIZM, ŁYKOWATOŚĆ, ERODA, ROZWAR, IGIEŁECZKA, SKŁADNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, KWAS GIBERELINOWY, WZORNICTWO, OWOC SZUPINKOWY, PRACE KONSERWACYJNE, ONTYCZNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, PUSZYSTOŚĆ, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, KOCANKA WŁOSKA, INFORMACYJNOŚĆ, DRĘTWOTA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, METALOPROTEINA, RYBAWIRYNA, NIECZYNNOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ, HUTNICTWO, KREMOWOŚĆ, KOSZYCZEK, GLIKOZYD NASERCOWY, POMARAŃCZA, PRZEMYŚLNOŚĆ, KUKURYDZA, SYNINGIA OKAZAŁA, DRAPACZ, BYK FALARISA, SAMORODNOŚĆ, DOLICHOCEFALIA, WIRTUOZERIA, KSENOFIL, KLUCZ, PALMA KRÓLOWEJ, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, ROZDŹWIĘK, UŁAWICENIE, SMAGŁOŚĆ, ANALIZA WARTOŚCI, BEZPLANOWOŚĆ, IZOMER, SOLFUGI, KRĄGŁOŚĆ, HUTNICTWO, GŁOWA, SZEREG, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, TECHNICZNOŚĆ, UFNOŚĆ, GOLEC, PROSTACZOŚĆ, ORZĘSIENIE, CHEMIA NIEORGANICZNA, NIEGRZECZNOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ, CHWYTNIK, ŚCIĘCIE, LAWENDA, KURDUPLOWATOŚĆ, UNIWERSUM, GOTOWOŚĆ BOJOWA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ZEROWOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, TRZĘŚLIKOWCE, TROJE, STONÓG MYSZATY, DZIURAWE RĘCE, KUTYKULA, CYBERPUNK, AKCENT, NARCYZ WIELOKWIATOWY, BAJKOWOŚĆ, DOWOLNOŚĆ, ANAPSYDY, JAŁOWIEC, PAPROTKA, ALSTREMERIA PODRÓŻNICZA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, TŁUSZCZ, ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA, ZAMKNIĘCIE CELNE, WŁAŚCIWOŚĆ, STYLISTKA, WYRAZISTOŚĆ, PONIKŁO SKĄPOKWIATOWE, DELIKATNOŚĆ, AMALGAMOWANIE, FENOLOGIA, SITNICZKA SZCZECINOWATA, OCHRONA REZERWATOWA, AFIRMACJA, ZALĄŻEK, GDERLIWOŚĆ, LUZACKOŚĆ, SIATKA POJĘCIOWA, ZACHŁANNOŚĆ, DEFINIOWALNOŚĆ, TWARDZIEL, JĘZYK MASZYNOWY, SORGO ALEPSKIE, ODSZCZEPIEŃSTWO, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ENTOMOFAGI, BAWEŁNA, FRYKCJA, TERIODONTY, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, CECHA, GIBERELINA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, SIEDMIOPALECZNIK, SYNINGIA OGRODOWA, POZAHISTORYCZNOŚĆ, ZIEGLER, GŁUPOTA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MIESZEK, GUGIEL, MALOWNICZOŚĆ, DZIEWANNA, UTYLITARNOŚĆ, HIPERAKUMULACJA, SZPARNICOWATE, BYLICA DWULETNIA, MIOTŁA, ABREWIACJA, GRZEBYK, MASOWOŚĆ, SZCZEROŚĆ, PISTACJA, HIPOWENTYLACJA, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, SLIP, NIETYPOWOŚĆ, MAKROKOSMOS, NIEREGULARNOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, ZABYTKOWOŚĆ, CHWAST, AMALGAMACJA, ADRES POCZTOWY, WYRACHOWANIE, BAKTERIOZA, SIEĆ NEURONOWA, PAMIĘTNOŚĆ, CZEPIAKI, NIEBIELISTKA, ?OGÓREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ROŚLIN, ZDOLNOŚĆ DO POBIERANIA METALI CIĘŻKICH Z GLEB (METALOFITY) I KUMULOWANIA ICH W TKANKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA ROŚLIN, ZDOLNOŚĆ DO POBIERANIA METALI CIĘŻKICH Z GLEB (METALOFITY) I KUMULOWANIA ICH W TKANKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPERAKUMULACJA cecha roślin, zdolność do pobierania metali ciężkich z gleb (metalofity) i kumulowania ich w tkankach (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPERAKUMULACJA
cecha roślin, zdolność do pobierania metali ciężkich z gleb (metalofity) i kumulowania ich w tkankach (na 15 lit.).

Oprócz CECHA ROŚLIN, ZDOLNOŚĆ DO POBIERANIA METALI CIĘŻKICH Z GLEB (METALOFITY) I KUMULOWANIA ICH W TKANKACH sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - CECHA ROŚLIN, ZDOLNOŚĆ DO POBIERANIA METALI CIĘŻKICH Z GLEB (METALOFITY) I KUMULOWANIA ICH W TKANKACH. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x