ROŚLINA NIEPOŻĄDANA WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD UPRAW ROŚLIN POLOWYCH, ŁĄK, PASTWISK, OGRODÓW I LASÓW; UTRUDNIAJĄ UPRAWĘ I HAMUJĄ ROZWÓJ ROŚLIN UŻYTKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHWAST to:

roślina niepożądana występująca wśród upraw roślin polowych, łąk, pastwisk, ogrodów i lasów; utrudniają uprawę i hamują rozwój roślin użytkowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHWAST

CHWAST to:

roślina niepożądana w uprawach (z punktu widzenia gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej) (na 6 lit.)CHWAST to:

ozdobny pęczek nici, piór, sznurków itp.; chwost, kutas (na 6 lit.)CHWAST to:

pęczek nici, piór, włosia itp. użyty jako ozdoba - frędzel, kita (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA NIEPOŻĄDANA WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD UPRAW ROŚLIN POLOWYCH, ŁĄK, PASTWISK, OGRODÓW I LASÓW; UTRUDNIAJĄ UPRAWĘ I HAMUJĄ ROZWÓJ ROŚLIN UŻYTKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.489

SIŁA WYŻSZA, ORLICZKA KRETEŃSKA, POROSTNICA, PLENNOŚĆ, PRZYTULIA, TRINIA, STYMULATOR, TERAPENA, PIEPRZÓWKA, CHWAST, WŁOŚNICA, KRASNOLICA RÓŻNOBARWNA, CENTURIA, LEPCZYCA, CYPRYSIK, KŁYKACZ PATAGOŃSKI, UŻYTEK LEŚNY, AFERA, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, FARMA, BIELUŃ, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, ZBIOROWISKO, ZWÓJKA, WIDŁOZĄB PŁOWY, WORCZAKOWATE, ROGAL, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, LISTEK, PALEOBOTANIKA, KARPOLOGIA, BUDLEJA, PODHALAŃSKI, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, TURKUĆ, HELOFIT, ROŚLINA FIKCYJNA, DENIKER, KOMBAJN, KOCANKA, MIELNICA, JACOBS, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, PSYLOTY, JEDNOLATEK, ZAPYLENIE, OŚCIEC, ZAPYLENIE, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, KORDYLINA KRZEWIASTA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, WYBRYK NATURY, ŚLUŻNIA, ROŚLINA DONICZKOWA, ZALĄŻEK, PRZYMIOTNO KARPACKIE, STOKROTKA AFRYKAŃSKA, FANEROFIT, SIT, NEKTAR, SOSNA, MIĘKISZ PALISADOWY, JUKA, SIT ŻABI, OSET PAGÓRKOWY, BAKUN, POZIEWNIK, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, ARALIA, STRĄCZYNA, KONOPIOWATE, ZŁOĆ, IGLICZNIA, BER, OJCIEC CHRZESTNY, EKOSFERA, SZTUKA, ŁUK REFLEKSYJNY, GRZYB PASOŻYTNICZY, BEZTORBIK BAMBUSOWY, SPRĘŻYK, PŁESZKA, ROZWÓJ OSOBNICZY, KOZIBRÓD, AKACJA ŻÓŁTA, JABŁOŃ, WARGOWE, DREWNO LETNIE, ROZŁOGI, KWIATEK, INWESTOR STRATEGICZNY, KUTAN, WZORNICTWO, IRYS, STRZEL, KMINEK INDYJSKI, STRATEGIA, ZIELE, ZARAZA, OSET, PCHEŁKA, KONOPIE WŁÓKNISTE, IZOP, PSIZĄB KREMOWY, EFEDRA, MATKA, POMROCZNOŚĆ JASNA, KOMAROWATE, ZBOŻE, KONICZYNA, PANTOFELNIK, POŁAWIACZ, ROŚLINA OLEJKODAJNA, WIROZA, SZARKA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, GORCZYCA CZARNA, CHOROBA GRZYBOWA, KOMÓRKA SITOWA, KOSMOS, ROŚLINA TRANSGENICZNA, CIAŁKO MRÓWCZE, MACICA, DRZEWO OWOCOWE, WENECJA PÓŁNOCY, KARD, POLITYKA SPÓJNOŚCI, PĘCZYNA WODNA, BIELMO, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, OLIWKOWATE, BYLICA, ORLICZKA, MANNA GAJOWA, REZEDA, ROŚLINA PSZCZELARSKA, SYNINGIA, POWOJOWATE, KULTURA WODNA, INIA, SACHS, ARON, ROŚLINA DWUROCZNA, MURARKA RUDA, BEJCA, HOMINIDY, ROŚLINA OLEISTA, ALEURON, ROŚLINY RUDERALNE, SUBLIMAT, SOPLENIEC, KOCZOWNIK, LICZYDŁO, BOBOWATE WŁAŚCIWE, HETEROSPORIA, KAWON, TRUSKAWKA, KARDIOKRINUM, JER TYLNY, START-UP, OSTROGA, GUMIDRAGAN, WEŁNIAKOWE, EKSPANSYWNOŚĆ, HADAL, IRA, SEZAM, AZALIA, PTASIA GRYPA, KRYPTOFIT, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, NADLEŚNICZY, KOLENDRA, ŻYŁKA, BUŁAWNIK, STROICZKA PRZYLĄDKOWA, WRAŻLIWOŚĆ, PODBIAŁ, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, PAŹDZIERZ, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, RĄCZNIK, OGRÓD ZIMOWY, ESENCJA, KALCEOLARIA, DONICZKA, MIESIĄCZNICA, PARTER OGRODOWY, LEMING LEŚNY, CYPRYSOWCE, ZDROJEK SZWEDZKI, KORYTARZ EKOLOGICZNY, JAJECZKO, KUNINGAMIA CHIŃSKA, INSTRUMENTOLOGIA, PACIORNICE, WIOSKA TEMATYCZNA, PLAMISTOŚĆ, NARCYZ WIELOKWIATOWY, MATERIAŁ SIEWNY, SZKARŁUPNIE, TYTOŃ, KASZTANOWCOWATE, AMARANT, DIALEKTYKA, INSPEKT, HOJA, ACENA, SZAKŁAKOWATE, KULCZYBA WRONIE OKO, EKONOMIA PODAŻY, TAUKA, AKANT, MODRZEWIOWE, SOSNOWCE, RUMIAN, MGIELNICA, GŁOWIENKA, SREBRNIK, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, ULISTNIENIE, TURZYCA, TĘTNICA JĄDROWA, LANIE, ACYDOFIT, WODA KOPALNIANA, MRÓWKA SMĘTNICA, FAŁDÓWKA SZARYNKA, PRAGNIA, CZARCIE KOŁO, ZBÓJNICZEK, MORELA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, GOŹDZIENIEC, DWUPIENNOŚĆ, OLEJ, NAJEŻ, HELIOFIT, MOZAIKA, FORMA WYRAZOWA, DETERMINIZM GEOGRAFICZNY, AZALIA, CHMURA WYSOKA, MESZEK, DŁUGOSZ, ZERWA GŁÓWKOWATA, ŚNIEŻYCA, MSZAR, KAPUSTA GŁĄBIASTA, FIKUS, PRZEDPRĄTNOŚĆ, RZEŻUCHA, MONTBRECJA, ROŚLINY OSIOWE, MORZYSKO, PSZENIEC LEŚNY, KULTURA ŚWIDERSKA, AZALIA, BER, PALMA, OGRÓD, BYLICA WEŁNISTA, DIASPORA, NERCZYŁUSK, BIGNONIOWATE, NACZYNIAK KRWIONOŚNY WŁOŚNICZKOWY, PRAŻNIA, MAKATKA, OBUNOGI, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, POROST, FLORYSTA, KULTURA, KOZIUŁEK, ROŚLINOŻERNOŚĆ, BURBANK, MUCHOŁÓWKA, GRYKA, NACHALNOŚĆ, ŻELAZNE LIŚCIE, STREETBALL, KIEŁ, WIĄZOWATE, RÓŻA, NIESPLIK, PRZYLASZCZKA, SZAROTA, KRUSZYNA, SZARŁAT, NASADZENIE, PONCYRIA, DĘBIK, POLE, KURP, TICO, EKTOMIKORYZA, MAKUCH, DOKTOR KOŚCIOŁA, INKUBATOR, ?MARCHEW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA NIEPOŻĄDANA WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD UPRAW ROŚLIN POLOWYCH, ŁĄK, PASTWISK, OGRODÓW I LASÓW; UTRUDNIAJĄ UPRAWĘ I HAMUJĄ ROZWÓJ ROŚLIN UŻYTKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA NIEPOŻĄDANA WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD UPRAW ROŚLIN POLOWYCH, ŁĄK, PASTWISK, OGRODÓW I LASÓW; UTRUDNIAJĄ UPRAWĘ I HAMUJĄ ROZWÓJ ROŚLIN UŻYTKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHWAST roślina niepożądana występująca wśród upraw roślin polowych, łąk, pastwisk, ogrodów i lasów; utrudniają uprawę i hamują rozwój roślin użytkowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHWAST
roślina niepożądana występująca wśród upraw roślin polowych, łąk, pastwisk, ogrodów i lasów; utrudniają uprawę i hamują rozwój roślin użytkowych (na 6 lit.).

Oprócz ROŚLINA NIEPOŻĄDANA WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD UPRAW ROŚLIN POLOWYCH, ŁĄK, PASTWISK, OGRODÓW I LASÓW; UTRUDNIAJĄ UPRAWĘ I HAMUJĄ ROZWÓJ ROŚLIN UŻYTKOWYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ROŚLINA NIEPOŻĄDANA WYSTĘPUJĄCA WŚRÓD UPRAW ROŚLIN POLOWYCH, ŁĄK, PASTWISK, OGRODÓW I LASÓW; UTRUDNIAJĄ UPRAWĘ I HAMUJĄ ROZWÓJ ROŚLIN UŻYTKOWYCH. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x