OMŻYN - OZDOBNA ROŚLINA ZIELNA, KRZEW LUB DRZEWO O DROBNYCH KWIATACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDLEJA to:

OMŻYN - ozdobna roślina zielna, krzew lub drzewo o drobnych kwiatach (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUDLEJA

BUDLEJA to:

Buddleia - rodzaj rośliny (krzewu) z rodziny loganiowatych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OMŻYN - OZDOBNA ROŚLINA ZIELNA, KRZEW LUB DRZEWO O DROBNYCH KWIATACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.207

CZERWONOSKÓRY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, WOJSKO FEDERALNE, FILTR POLARYZACYJNY, RACICA, TRANSPORTÓWKA, OLEJEK ABSOLUTNY, NALEWKA, ANTRYKOT, TUMBA, PAPILOTKA, BAZA TRANSPORTOWA, SAKPALTO, RUBASZKA, WYŻ, TRÓJSKRZYN PSTRY, ZBOCZENIEC, KOŃCÓWKA, LAMPROFIR, ZAPŁADNIACZ, WIATROWNICA, DOM TOWAROWY, ASTER ROZKRZEWIONY, CZUB, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, DANE, PRZĘSŁO, STOPIEŃ ETATOWY, BURGER, PROGRAM, KALIPSO, PRZEBITKA, SZLAFROK, MEANDER, TENOR, DOM WCZASOWY, ANNA, SZCZELINA, KOMIZM, WYCINEK, DYSK KOMPAKTOWY, WIELOPESTKOWIEC, WYRAŻENIE, WŁÓKNO, WOLUTA, RYNEK, MORENA CZOŁOWA, PAMIĘĆ GÓRNA, ORGANDYNA, PATRONKA, KULTURA STARTEROWA, ASYSTENT, LOGIKA NIEFREGOWSKA, CHARAKTER, INDEKSACJA, MIKROKROPKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, PŁYN ETYLOWY, HULAKA, SYLWETA, INFORMACJA GENETYCZNA, NEANDERTALCZYK, PLEKTRON, RUSAŁKA, ŚWIECA, KURATOR, DESKA ŚNIEŻNA, PRZECIWUTLENIACZ, DREWNO, WILCZE STADO, EBOLA, RÓŻNOWICIOWCE, ROŚLINA OGRODOWA, ŁAMANIE, INWOLUCJA, ŻNIWIARKA, MANIFESTACJA, ANTAGONIZM, SKANDYNAWSKOŚĆ, TURZYCA, ZATOROWOŚĆ, OŚCIEŻE, LIEBERMANN, COKÓŁ, BATERIA WODOCIĄGOWA, KANTON, STAŁOŚĆ, SERWETKA, CZUWANIE, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, PROSAK, ZDROJEK POSPOLITY, PETRYFIKACJA, ŁOBODA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, MADZIARKA, WAŁ MORENOWY, ŁAŃCUSZEK, PTASZEK, KOMPLEKS, TAKSON, MARATON, BENTO, HEWEA, KARAWANA, ROMANTYZM, SZYK, LEJTNANT, TETRAMER, ZGĘSTEK, POMPA INFUZYJNA, GORYCZKA, SZARPANKA, REWANŻ, REKUPERATOR CIEPŁA, BAKŁAŻAN, DZIEWIĘTNASTKA, MADAPOLAM, POCENIE, WSPÓŁPRACOWNIK, PROGRAM, ZAĆMIENIE, FACSIMILE, LAK, SENES, SREBRNODRZEW, LAMPA, RAFAŁ, KAMIZELKA, ZAPRZĄG, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SAMOREALIZACJA, SKALAR, DRUGIE DNO, KRYZYS KATATYMICZNY, STARA GWARDIA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, NOŚNOŚĆ, WIZA POBYTOWA, ABORDAŻ, REJESTR, JACHT, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, NASZ CZŁOWIEK, POKOLENIE, OPAŁ, BOSS, OCZKO, TRESA, SEMINARIUM, ZIMNE NÓŻKI, OPAD, ODPRZĘG, DREWNO KĘDZIERZAWE, LANDLORD, AKT, GŁOS, JIM, DROBNICA, PŁATEK, BATORÓWKA, OZIMINA, KOMÓRECZKA, CYNERARIA, MSZA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, MAKRO, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, PEDAGOG, ADIDAS, EMIL, LATARNIA MORSKA, GALISYJCZYK, DIAKRYT, KAPLICA LORETAŃSKA, PARYTET, PASOŻYT, POCHMIEL, OSIEMNASTKA, CZERNINA, OLCHA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, KLAKSON, KONDOTIER, POLEWKA, LINON, POLEW, DANA, SCENKA, RZEKOTKA DRZEWNA, MONTOWNIA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, KARMIDEŁKO, MONOGAMIA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, BRYCZKA, POTĘPICIEL, SZCZWÓŁ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ZNAMIĘ, ASTER NIEBIESKAWY, OPERACJA, OKRĘT DOZOROWY, PODDASZE, BAŃKA, CZTEROSUW, APARAT, FARMAKOKINETYKA, PEŁNOMOCNICTWO, KAPITAN, DONOR, KREWETKA ELEGANCKA, PRZEDMIOT, ARTERIA, PAJĄCZEK, BRUKIEW, EUTEKTYKA, WYDATKI, KASECIAK, MODRZEW, PROSTOPADŁA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, WYRAZ POCHODNY, PIERNICZEK, SZKLANICA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, BÓR, SILNIK, SUBSTRAT, OBLĘŻENIE, FIGOWIEC, SKUMBRIA, DANINA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, NASADKA, JAJECZNICA, CMOKIER, NAGŁOŚNIENIE, BZYGI, NEOPOGANIZM, TEST, KOMITET, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ZAKONY, ROLETKA, TARNOWIANKA, UKŁAD URBANISTYCZNY, KOSMYK, KRYSTALOMANCJA, WYDŁUŻALNIK, WIEŚ, MIĘCZAK, SAMPLER, OBRONA, STOŁP, BECZKA Z PROCHEM, LIDER, SKRZYDLATE SŁOWO, GAZÓWKA, RÓW, TABLOIDYZACJA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, STROPNICA, KAJUTA, PODWODA, AKCEPTOR, MUZA, ĆWICZENIA, LAMPAS, ĆWICZENIE, HOWEA, KORDAIT, KONTAKCIK, ŁZAWNIK, ZEW KRWI, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, BUDOWA, GOTYK, HALO, CYPRYS ARIZOŃSKI, WINA UMYŚLNA, STEREOTAKSJA, TOJEŚĆ, MURARKA OGRODOWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, SIÓDEMKA, WIĄZ, SMUŻ, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, WOLUMEN OBROTÓW, SZURPEK MISECZKOWATY, KAWAŁ, WIDMO ATOMOWE, TOWARZYSZ PANCERNY, TENOR, SECESJONISTA, KUBRAK, MATKA BOSKA ZIELNA, ?DEZERTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OMŻYN - OZDOBNA ROŚLINA ZIELNA, KRZEW LUB DRZEWO O DROBNYCH KWIATACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OMŻYN - OZDOBNA ROŚLINA ZIELNA, KRZEW LUB DRZEWO O DROBNYCH KWIATACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDLEJA OMŻYN - ozdobna roślina zielna, krzew lub drzewo o drobnych kwiatach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDLEJA
OMŻYN - ozdobna roślina zielna, krzew lub drzewo o drobnych kwiatach (na 7 lit.).

Oprócz OMŻYN - OZDOBNA ROŚLINA ZIELNA, KRZEW LUB DRZEWO O DROBNYCH KWIATACH sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OMŻYN - OZDOBNA ROŚLINA ZIELNA, KRZEW LUB DRZEWO O DROBNYCH KWIATACH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast