TRANSAKCJA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE OSOBA LUB FIRMA WYPOŻYCZA KOMUŚ JAKĄŚ RZECZ ALBO MIEJSCE (NP. MIESZKANIE, PLAC PARKINGOWY) W ZAMIAN ZA OPŁATĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAJEM to:

transakcja polegająca na tym, że osoba lub firma wypożycza komuś jakąś rzecz albo miejsce (np. mieszkanie, plac parkingowy) w zamian za opłatę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAJEM

NAJEM to:

zobowiązanie polegające na zatrudnieniu jakiejś osoby do pracy na krótki czas i rozliczaniu się za wykonaną usługę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRANSAKCJA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE OSOBA LUB FIRMA WYPOŻYCZA KOMUŚ JAKĄŚ RZECZ ALBO MIEJSCE (NP. MIESZKANIE, PLAC PARKINGOWY) W ZAMIAN ZA OPŁATĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.222

KULTYWAR, EKSPANDER, GWIAZDARZ, PARKOUR, SIAD, MINIATURKA, BALSAM KANADYJSKI, PODMIOT LITERACKI, KOMPARYCJA, KUWETA, NIEMIASZEK, ALARM, MONSTRUM, NIECHLUJ, PRZEDNÓWEK, WYLECZALNOŚĆ, DOBROSĄSIEDZTWO, ROTOR, ESPADRYLA, PORTRET, TEOZOF, BROŃ JĄDROWA, REKRUTER, WŁÓCZYKIJ, DIAGONAL, SPROSTOWANIE, GÓWNOBURZA, GRANAT, MUCHA MOKRA, UNISONO, KAMIEŃ WĘGIELNY, LEKCJA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SUMA KONTROLNA, DNIEPRODZIERŻYŃSK, MIESZANINA, SENSYBILIZATOR, WYRĘBA, BILLBOARD, POZIOM, NAKŁADKA, DOŻYWOCIE, CUDOTWÓRCZYNI, CIĘŻKA ARTYLERIA, WŁODARZ, KOSZARKA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, SKALEŃ AWENTURYNOWY, SKRZYDŁA, JEŚPAN, KĄT, EMBRIOGENIA, OSTRZAŁ, STANOWISKO OGNIOWE, DOMINACJA CAŁKOWITA, NUMER, CHAŁWA, ABANDON, SPLOT, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, DACHÓWKA, KURATELA, FLAKI, PASOŻYT, OPCJA WALUTOWA, ROŻEN, KLAPKA, KONTYNGENT TARYFOWY, KISZONKA, GAPA, SUTKA, BLEJTRAM, CZTERNASTY, MECHANIZM, PŁOZA, BAŃKA, PRZYĆMIENIE, ODCHYLENIE, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, SZCZOTKA, SZKOCKOŚĆ, MYSZ, KNAGA, CZTEROPOLÓWKA, GRIEKOW, KSIĄŻĄTKO, GŁOWA PAŃSTWA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, CZŁON SKŁADNIOWY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, OSTANIEC DEFLACYJNY, CIEK, PARALAKSA, NABÓJ ĆWICZEBNY, KRWIOŻERCZOŚĆ, JEGO WYSOKOŚĆ, DEINSTALACJA, NIDERLANDZKI, FOSFORYT, KACZKA DZIENNIKARSKA, KNEBEL, WOLUNTARIAT, BACIK, ATREZJA POCHWY, EMOTIKON, REGIMENT, SPARING, KUNINGAMIA LANCETOWATA, EUGENIKA, WYPĘDZENIE, KLEJOWNIA, KANA, RINFORZANDO, BOM, SPACERNIAK, RYBA PO GRECKU, MATRYKUŁA, OSIOŁ ASINARA, MAGISTRALA, KLAUZULA UMOWNA, FANTAZJA, ŻYWOPŁOCIK, DEPOZYTORIUM, NASADA, TELEGRAM, TĘPAK, ARABIKA, HEMOCYT, TOPOLOGIA MAGISTRALI, AMARANT, DUBELTÓWKA, GNIAZDO, ANTYPATRIOTYZM, KASZMIR, GRA CASUAL, PAMPUCH, NIESTEROWNOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, GRA HAZARDOWA, DZIKI ZACHÓD, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, SZPULKA, MINARET, PAROWIEC, ŚWIĘTOPIETRZE, SCHEDA, BRANIE POD WŁOS, CHOROBA LEVA, PUSZKA, DZIADOWINA, PANSEKSUALIZM, POPARZENIE, SNOWIDZ, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, MASKA, ANIOŁEK CHARLIEGO, SSAK, POMYŁKA FREUDOWSKA, MARKA OCHRONNA, EMISJA, MONOPARTYJNOŚĆ, SZPAN, SZCZENIACZEK, MAGIERA, KRYZA, SPRAWNOŚĆ, RÓG, ZŁA WIARA, TRANSAKCJA WIĄZANA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, PRZYDAWKA, DYSTORSJA, RYBONUKLEOZYD, ROZPADLINA, BARWY, AGENT, ABOLICJA, PUNKT KARNY, WOJNA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, ROZETKA, PŁACZ, KRÓLEWNA, KOŻUSZYSKO, CHORÓBKA, KULT, ELIPSA, GRODZISZCZANKA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, POZNER, CZOŁO, DZBANEK, GIPSATURA, GAJ, SUCHORYT, BRAMOWNICA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PROSEKTORIUM, EKSTRUZJA, IKSIŃSKI, KARETKA REANIMACYJNA, METAL KOLOROWY, PRAWO MEDYCZNE, RASA, MUSLI, CHABANINA, SZTAMPA, SĘK OTWARTY, HIPERBOREJCZYK, HIPERTONIA, SZTURWAŁ, SKŁADKA, MORALIZATOR, PLEUSTOFIT, MOC, OFICJALNOŚĆ, GOLEC, BRZMIENIE, WNĘTER, PUNKT, WELIN, MARYJNOŚĆ, PIGULARZ, FREGATA, NUDYSTKA, ODCZYN, MISIAK, WYNAGRODZENIE, CHIŃSKOŚĆ, BASEN, TRENCZ, PLANETA SKALISTA, RZECZY OSTATECZNE, HIGH LIFE, MAKABRESKA, AALEN, MOSTEK KAPITAŃSKI, LOŻA PRASOWA, POLIDAKTYLIA, ASSAPAN, TRYBUNA, ROZWÓZ, IMITATOR, FREGATA ŻAGLOWA, MADRAS, KRAKERULA, SEKULARYZACJA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, CIMELIUM, SÓL ORGANICZNA, SPADEK, JAD PSZCZELI, ROZBRATEL, CZŁON OKREŚLAJĄCY, PAZUR, CMENTARZ, RYTON, ALBAŃSKOŚĆ, OSKARŻENIE, PONĘTA, KONSOLETA, NERW, SŁODKOŚĆ, BŁOTNIAK, POLITOWANIE, PRYMITYWIZM, KOREKTA, WISZOR, OBROŃCZYNI, ŁOŻE ŚMIERCI, UDERZENIE, ZAWAŁ BLADY, ZENDRA, PEGMATYT, ODPROMIENNIK, PIKSEL, DZIERŻAWCA, SELSKIN, KOMORA, WĘZEŁ, TREP, SPŁYWNIK, NARCYZ, DYSKRETKA, SZALONA GŁOWA, OWOCNIA, FILECIK, GAMA, ZAWŁOKI, RAMA, UZDATNIACZ, PLECIONKA, REWANŻ, MAMIDŁO, KRYTYCZNOŚĆ, EWOLUCJA KASKADERSKA, PODWODA, REDAKTOR TECHNICZNY, ?PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.222 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANSAKCJA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE OSOBA LUB FIRMA WYPOŻYCZA KOMUŚ JAKĄŚ RZECZ ALBO MIEJSCE (NP. MIESZKANIE, PLAC PARKINGOWY) W ZAMIAN ZA OPŁATĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRANSAKCJA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE OSOBA LUB FIRMA WYPOŻYCZA KOMUŚ JAKĄŚ RZECZ ALBO MIEJSCE (NP. MIESZKANIE, PLAC PARKINGOWY) W ZAMIAN ZA OPŁATĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAJEM transakcja polegająca na tym, że osoba lub firma wypożycza komuś jakąś rzecz albo miejsce (np. mieszkanie, plac parkingowy) w zamian za opłatę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAJEM
transakcja polegająca na tym, że osoba lub firma wypożycza komuś jakąś rzecz albo miejsce (np. mieszkanie, plac parkingowy) w zamian za opłatę (na 5 lit.).

Oprócz TRANSAKCJA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE OSOBA LUB FIRMA WYPOŻYCZA KOMUŚ JAKĄŚ RZECZ ALBO MIEJSCE (NP. MIESZKANIE, PLAC PARKINGOWY) W ZAMIAN ZA OPŁATĘ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - TRANSAKCJA POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE OSOBA LUB FIRMA WYPOŻYCZA KOMUŚ JAKĄŚ RZECZ ALBO MIEJSCE (NP. MIESZKANIE, PLAC PARKINGOWY) W ZAMIAN ZA OPŁATĘ. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x