AKT, KTÓRY PRZYZNAJE OSOBIE FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ PRAWO DO WYNALAZKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATENT to:

akt, który przyznaje osobie fizycznej lub prawnej prawo do wynalazku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATENT

PATENT to:

dokument nominacyjny, który uprawnia do pełnienia określonej funkcji na statku (na 6 lit.)PATENT to:

ironicznie o tym, że ktoś ma wyłączność na coś (na 6 lit.)PATENT to:

oryginalne usprawnienie czegoś (na 6 lit.)PATENT to:

koncesja na prowadzenie działalności (na 6 lit.)PATENT to:

świadectwo ukończenia szkoły (na 6 lit.)PATENT to:

akt prawny wydany przez monarchę (na 6 lit.)PATENT to:

urzędowe przyznanie prawa wyłącznego korzystania z wynalazku (na 6 lit.)PATENT to:

prawo do wynalazku (na 6 lit.)PATENT to:

prawo dysponowania wynalazkiem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT, KTÓRY PRZYZNAJE OSOBIE FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ PRAWO DO WYNALAZKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.924

PRASA HYDRAULICZNA, FILOZOF, KOŃCÓWKA, ZAPOJA, KARABINIER, MORENA BOCZNA, PRZYPAŁOWIEC, RUSKOŚĆ, REAKCJA, ZBYWALNOŚĆ, PIERNIK LUBELSKI, SMUŻ, CZESKI BŁĄD, MIĘKKOŚĆ, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, CIĘGNO KOTWICZE, FILTR CYFROWY, DEALER, PODIUM, DYMKA, ZAWIESZKA, ALGEBRAIK, ADWOKAT DIABŁA, POR, KORONATOR, PRAKTYCZNOŚĆ, ŚRUBOWIEC, OPONENT, FAKTOR, AGROWŁÓKNINA, SEGMENTACJA, FLASZOWIEC, PRZEKAŹNIK, ZUPA, TROLL, EMISJA, STILON, DEPILACJA, STRÓJ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, EREKCJA, POLEPA, KĄT UJEMNY, SAMOREALIZACJA, HEDONIZM ETYCZNY, FERMA, MIKONAZOL, ŚRODEK PRAWNY, RUCH BEZWIZOWY, KRYKIET, PROMIEŃ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, OBLACJONARIUSZ, WLEW, MORENA, ARMIA, PATENT, OFICER ZWIADOWCZY, WISZOR, KIELICH, PRĄTNIK ALPEJSKI, WYGŁAD TEKTONICZNY, MARGINALNOŚĆ, AEROZOL, OSTROGONY, NAROŻNIK, LALKA, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ANTYBIOZA, MANTYLA, PANTOFELNIK, PION, GUZDRAŁA, GARNEK, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, OPOKA, CZŁON OKREŚLANY, MORALIZACJA, ZESPÓŁ ROŚLINNY, ZENDRA, DESKARZ, NASTAWA, KALETKA, SZUM, KOGA, DWORAK, PUKNIĘCIE, LEKTORIUM, KRWINKA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, DACH, DOBÓR KREWNIACZY, KOREKTOR, NIEWYPARZONY PYSK, CHOROWITOŚĆ, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, FLOTA, IRC, AFISZOWANIE SIĘ, FLOTA, PROLEK, BEZWŁADNOŚĆ, TRAGEDIA, STOPA, RYT, STOCZNIA, SARNA, MIKS, ARANŻER, HACJENDA, NADGORLIWOŚĆ, BADANIA, KONSERWATYWNOŚĆ, ALARM LOTNICZY, WYDAWNICTWO ZWARTE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, LANDO, TOST FRANCUSKI, SIŁA POCIĄGOWA, PARAROTACYZM, MIĘCZAK, GUMA, PARAPECIK, SPÓŁKA CYWILNA, AZJATA, FEJHOA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, BEZPIECZNIK, DOWÓZ, KOMORA MINOWA, MUZA, KONSOLA, KODEKS PRACY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, KOLORY NARODOWE, TYTUŁ PRASOWY, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, FILM S-F, MOBIL, RZEŚKOŚĆ, WIEŻA KONTROLNA, LESZCZ, DOBRA WIARA, ROTMISTRZ, ESTRAGON, GERONTOKRACJA, SADNIK, KRWIŚCIĄG, SAMOWOLA, MACH, KUSKUS, OBRÓBKA, KULT LUNARNY, ŻÓŁW NOROWY, KIOSK, RYM NIEPEŁNY, EKSMĄŻ, KIESZEŃ, EBOLA, LAMPA WYŁADOWCZA, TAKT, SMREKUN, HEGEMONICZNOŚĆ, KLASA, FARA, BÓG, PIĘTNASTKA, ROŻEK, TEATR, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, CERKIEW, BARYCENTRUM, PROTOKÓŁ, MOHER, HUNTER, ZMARSZCZKA, FOTOTROPIZM DODATNI, DEZAKTYWACJA, GEN SPRZĘŻONY, WÓZ STRAŻACKI, KARMELEK, PRAWO GOSPODARCZE, ŚMIETANKA, KAJZER, TABULA RASA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, ŻURAWIK, PUCHAR, CHRUST, WARIATKA, SKRYTOBÓJCA, SANKCJA PRAGMATYCZNA, SAMOJEBKA, CASTING, PAJACYK, DUCHOWY OJCIEC, JAMRAJ, PUNKT DYMIENIA, HALE, KĄT ROZWARTY, BOB, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, SATELITA, MUZA, OWOCOSTAN, FALKA, EMBRION, GRZBIETOPŁAT, BLOKADA, MOŁDAWSKI, UPOŚLEDZONY, WKŁAD, MASZYNA ENERGETYCZNA, KONWIKT, BEARS, AKCJA, SEKS, GENETYKA KLINICZNA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SIEĆ KOLEJOWA, AMORY, WIZJER, PODKŁADACZ, PĘCHERZ, SKARŻĄCY, ZAPOTRZEBOWANIE, CELIBAT, KORYTARZYK, ŻAKARD, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, NEKTAR, TRIANGULACJA, CIELISTOŚĆ, AZOTAN, PLANETA, WYDZIAŁ, ROZKŁAD, KOPISTA, MORAWSKI, HISTORYK, SQUAW, CEP, KARTON, PROTAGONISTA, ANFELTKA ZŁOŻONA, SŁODKA BUŁKA, MANDORLA, MROZIWO, MASYW GÓRSKI, SKLEPIENIE PALMOWE, WYPRAWA, PRAWO KARNE, PANICZ, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, HODOWLA PIERWOTNA, INTROMISJA, ZNAK PISARSKI, PODUSZKA BERLIŃSKA, POKRZYWA, DRZEWO, PAUPER, DINGS, NIEDYSPONOWANIE, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, KARES, POPRAWKA, FLUORESCENCJA, REPETYTYWNOŚĆ, NIEŁUPKA, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, ŻABKA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, SZYB, PŁYWACZEK, ŁUSKOWIEC, RICOTTA, DEFLEKTOR, WŁÓKNIAK MIĘKKI, OKULARY, SAMOPAŁ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SABATARIANIN, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ROPA, NIEUŻYWALNOŚĆ, AUSZPIK, BEK, SAKPALTO, WINIARZ, KUR, PACHOŁEK, LEVEL, MIŃSZCZANKA, SNIFTER, PIĘTNASTY, ŁBISKO, ?BAŃKA MYDLANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.924 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT, KTÓRY PRZYZNAJE OSOBIE FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ PRAWO DO WYNALAZKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKT, KTÓRY PRZYZNAJE OSOBIE FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ PRAWO DO WYNALAZKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATENT akt, który przyznaje osobie fizycznej lub prawnej prawo do wynalazku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATENT
akt, który przyznaje osobie fizycznej lub prawnej prawo do wynalazku (na 6 lit.).

Oprócz AKT, KTÓRY PRZYZNAJE OSOBIE FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ PRAWO DO WYNALAZKU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - AKT, KTÓRY PRZYZNAJE OSOBIE FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ PRAWO DO WYNALAZKU. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast