Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TKANINA, NAJCZĘŚCIEJ WEŁNIANA LUB WEŁNOPODOBNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SPLOTEM PODOBNYM DO ŚLADU, JAKI ZOSTAWIA PO SOBIE KURA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURZA STOPKA to:

tkanina, najczęściej wełniana lub wełnopodobna charakteryzująca się splotem podobnym do śladu, jaki zostawia po sobie kura (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURZA STOPKA

KURZA STOPKA to:

rodzaj splotu stosowanego we włókiennictwie, który swoim kształtem przypomina ślad kurzej stopy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA, NAJCZĘŚCIEJ WEŁNIANA LUB WEŁNOPODOBNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SPLOTEM PODOBNYM DO ŚLADU, JAKI ZOSTAWIA PO SOBIE KURA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.163

SŁAWA, FANEROFIT, KRAB, BINOKLE, KREMÓWKA, KOSZAROWOŚĆ, ANTIDOTUM, NAMIAR, WROTA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, SMUTY, ZWIERAK MIKROFALOWY, SAMOOBRONA, SKRZYNECZKA, TROLLING, GAZA, CETOLOGIA, BALSAM KANADYJSKI, BANK DOMICYLOWY, BEANIA, PŁYNNOŚĆ, KARTAN, PRZELEW TRANSGRANICZNY, BATALIA, KONSOLA, PROPAGANDA, SZKARŁAT, PROFIL, PLURALIZM, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, KARTUSZ, ŻYŁA, REAKCJA SPRAWCZA, SPEKTROSKOPIA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, PRACA, GORĄCZKA, PRZYROST, DIAGRAM FAZOWY, WYŁUDZACZ, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, PEPPERONI, BELKA, OZONOSFERA, WYCIĄGARKA, LARGO, ATRYBUCJA, TRANSMUTACJA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, DELIKATESOWOŚĆ, KWAS, MATURA POMOSTOWA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, PURYNA, EKONOMISTA, KANCONETTA, EUTANAZJA, CIUĆMA, SZPATUŁKA, CEDET, TUŁACZKA, SAPKA, BEZDNO, TERMOSTAT, JATKA, AKCENT, NABIEG KORZENIOWY, DOSTAWA, KAZUS, CHROMANIE PRZESTANKOWE, NAZWA PATRONIMICZNA, WARKOCZ, PŁYTA OCEANICZNA, CIELENIE LODOWCA, GOŚĆ, LANGUR KSIĄŻĘCY, ŚWIADECTWO, ZARANIE, TRZPIEŃ, MORWIN, PIĘTRO, WIDZ, KATECHUMEN, MOLEKUŁA, WASABI, DAMA, KAUTOPIREIOFAGIA, PRĄTNIKOWCOWE, TABLICA MENDELEJEWA, SIECZKA, ZEA, SZTUCER, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PRZENOŚNIK, KRĘPACZKI, WYWIADOWCA, OWICYD, NIEPODZIELNOŚĆ, OBSERWATORKA, MYDELNICZKA, NANSUK, OSOBISTOŚĆ, PRYMITYWIZM, KORZYSTNOŚĆ, GOŁĄBEK, CZKAWKA, LINIE OCEANICZNE, AWARIA, KPINA, TRAWERS, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, GATUNEK KATADROMOWY, GLORYFIKATOR, OBRONA PIRCA, DRUK SEJMOWY, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, KURATORKA, HOHENZOLLERNOWIE, NETBALL, DEGENERACJA, CZYNNIK BIOTYCZNY, GAJNIK LŚNIĄCY, SZYSZAK HUSARSKI, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KINO DROGI, PLUSKWIAK WODNY, PROFIL KAUZALNY, APEL, WETERYNARIA, GŁUPTAK, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, GIMBAZA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PILAR, KORNWALIJSKI, SAPROFAG, STRZAŁECZKA, PRECESJA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, GARKUCHNIA, FREGATA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, BROŃ TERMOJĄDROWA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ZAPŁATA, TOPOLOGIA SZYNOWA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, GRADACJA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, KOMAR, BOCHENEK, HETMAN NAKAŹNY, KOKPIT, FREAK, POLONISTYKA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, CZIROKEZ, IKONA, TELEGRAFIA, KISZKA PASZTETOWA, KOSTIUM, CZEREMCHA, MOSTEK, PYLON, ŁOPATACZ, MALATURA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ŻABKA, AKTUALIZM, KAMIKAZE, KONWERGENCJA, ZIELE, OSOWATE, GRUSZECZKA, POSTERUNEK, CEGLARKA, BOMBA LOTNICZA, ZAJAD, TURANOWIE, KAPRALSTWO, CZARNE KINO, PALINGENEZA, WINIAN, NUMIZMATYKA, SZMUGLERZ, CANALETTO, REPRESOR, SZOK POPORODOWY, IGLICA, MISIEK, STATYSTA, GEOFIT CEBULOWY, KORONKARZ, KRAWAT, SUBWOOFER PASYWNY, SZAROTA BŁOTNA, FRYZ, KECZUA, KROKIET, POPYCHADŁO, SKALAR, POPYT, PACHCIARKA, KATEGORIA PIÓRKOWA, ODEZWA, BALERON, SKAZA MOCZANOWA, AUDYTORIUM, SKLERODERMIA, ZAWIESZKA, PARÓWKA, LIŚCIENIE, ŚWIDRAK, PIECZARKOWA, PEWNOŚĆ, CYLINDEREK, GŁOWICA, CHWYTNIK, ENCYKLOPEDYSTA, PAJĘCZYNÓWKA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, KOMPRESJA DYNAMIKI, ZAPITKA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, MIERNIKOWCOWATE, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, APTECZKA, HALOGENOALKAN, NATYWIZM, PŁUCZKA, PLAN SYTUACYJNY, MIJANY, PROCES CHEMICZNY, BIOLOGIA, OKRZOS, PENETRACJA, STRZELNICA, ATREZJA ODBYTU, SKLEPIENIE SIECIOWE, GEOLOGIA NAFTOWA, JEŻOWIEC, KLIPA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, TETRAPTYK, UPADEK, FILEMON BIAŁOKARKOWY, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, GAWIALOWATE, CYTRYNIAN, KOD ALFANUMERYCZNY, ZIMNY PRYSZNIC, LALKA, ETNOPSYCHOLOGIA, PRZESIĘK, SZTUKA UŻYTKOWA, LATARNIK, CIASTO PIASKOWE, TEFILIM, PRUSAK, WYŚCIG SZCZURÓW, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, LOG, SZAMKA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, METAL KOLOROWY, ZUBOŻANIE, KREM, MŁOTNIK, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, KAMIEŃ NAGROBNY, ASPIRATA, KĄPIEL LECZNICZA, CZARNY FILM, NEOTENIA, OLEJ LNIANY, KNEDLE, GROMADA, CIUCIUBABKA, DEWOLUCJA, ZAPARZACZKA, OBŁĘD UDZIELONY, KARNIAK, KUCZBAJA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, MIMEOGRAF, FALANGA, TEORIA DOWODU, HAIŃSKI, PUNKT ZEROWY, JELEŃ DAVIDA, SAMOGRAJ, KULCZYBA, TYNKTURA, DRUGI OFICER, NAROST, NAJEBANIE SIĘ, PANTOGRAF, TAMBOREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.163 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: tkanina, najczęściej wełniana lub wełnopodobna charakteryzująca się splotem podobnym do śladu, jaki zostawia po sobie kura, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANINA, NAJCZĘŚCIEJ WEŁNIANA LUB WEŁNOPODOBNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SPLOTEM PODOBNYM DO ŚLADU, JAKI ZOSTAWIA PO SOBIE KURA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kurza stopka, tkanina, najczęściej wełniana lub wełnopodobna charakteryzująca się splotem podobnym do śladu, jaki zostawia po sobie kura (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURZA STOPKA
tkanina, najczęściej wełniana lub wełnopodobna charakteryzująca się splotem podobnym do śladu, jaki zostawia po sobie kura (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x