TKANINA, NAJCZĘŚCIEJ WEŁNIANA LUB WEŁNOPODOBNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SPLOTEM PODOBNYM DO ŚLADU, JAKI ZOSTAWIA PO SOBIE KURA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURZA STOPKA to:

tkanina, najczęściej wełniana lub wełnopodobna charakteryzująca się splotem podobnym do śladu, jaki zostawia po sobie kura (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURZA STOPKA

KURZA STOPKA to:

rodzaj splotu stosowanego we włókiennictwie, który swoim kształtem przypomina ślad kurzej stopy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA, NAJCZĘŚCIEJ WEŁNIANA LUB WEŁNOPODOBNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SPLOTEM PODOBNYM DO ŚLADU, JAKI ZOSTAWIA PO SOBIE KURA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.957

EGZORCYZM, PAŁĄK, INGUSZKA, CUDA NA KIJU, PLUSZ, ZNAK, KAPRYŚNICA, DICKENS, ARYJSKOŚĆ, ZATYCZKA DO USZU, POJAZD KOŁOWY, ZATYKANIE USZU, IGLAK, UMOWA WIĄZANA, GWIAZDARZ, ZATRZYMANIE SIĘ, SYLABA ZAMKNIĘTA, ZMROK, DIONIZYJSKOŚĆ, ŁADOWACZ, ZATRUCIE SIĘ, PROTOLOGIA, SZKARADZIEŃSTWO, ACETYLENEK MIEDZI, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, AGNOZJA CZUCIOWA, PODATEK EKOLOGICZNY, NIERUCHOMOŚĆ, ZAGROŻENIE METANOWE, WYDANIE, ROPUCHA ZIELONA, TELEGRAF OPTYCZNY, PARTNERKA, ZAUROPODOMORFY, AFRYKANIZOWANIE, SIMON, KĘPA, OLIWA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KOHABITACJA, EMIGRACJA, BRYTFANNA, ORGANISTA, BULLA, OPŁATA KONCESYJNA, WARTKOŚĆ, SZYFON, PIRACTWO, EKSTREMIZM PRAWICOWY, ZATOKA, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, STOPKA, PAMIĘĆ GÓRNA, BEZCZELNIK, PLATFORMA WIERTNICZA, DOCHODZĄCA KOBIETA, BEZPARDONOWOŚĆ, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ZDRADLIWOŚĆ, PŁAWA SONAROWA, OBSERWACJA, KORONIARZ KOŃCATY, WIESZCZBIARNIA, NARNIA, SZCZEPIONKA WŁASNA, SESJA, PERUKARSTWO, TUMBA, PALACZ, WIEŻA STRAŻNICZA, LOBOTOMIA, BIEDA, OPTYKA GEOMETRYCZNA, JĘZYK WOGULSKI, CHOWDER, SELENOGRAFIA, ŚCIGAŁKA, DELATOR, FLORYSTA, TKANKA MIĘŚNIOWA, GRA LOGICZNA, GAZ ZIEMNY, UKŁAD NIEINERCJALNY, ALGEBRA LIEGO, BENEFICJUM, MASKA POŚMIERTNA, POPYCHŁO, GOSPODARZ DOMU, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, WYSŁUGA LAT, ALBUM, WIBRATO, PARA, EMOTIKON, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KOMÓRKA MATECZNA, ZBAWICIELKA, FTYZJOLOGIA, GŁOWNIA, KOŃ KIŃSKI, EKSPRES, KAPELMAJSTER, ZAKRES REAKCJI, GRANAT, OGLĄD, ISKRA ELEKTRYCZNA, GRZYWNA, LEGENDA, PUNKT, ETERYCZNOŚĆ, KONWERTER, ZAUROPSYDY, WYDAWNICTWO ZWARTE, OFICER TAKTYCZNY, ROZPAD, SŁÓJ, ASTERYZM, PORCJA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, BEZWŁAD, DRUGIE DNO, NIEOBLICZALNOŚĆ, USTAWKA, JAMRAJ, GERYLASI, SŁUPISKO, AGAMA PERSKA, CZYNNIK CHŁODNICZY, ROZKŁAD, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, KRZYŻAK ROGATY, BABA-CHŁOP, FILAR PRZYPOROWY, STREPTOKOK, AUTOMAT TELEFONICZNY, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KANCONETA, MARKIZA, WAŻNIAK, FIRMÓWKA, BARETKA, WYKONAWCA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, IMIĘ, ORBITA, ROBOTA GÓRNICZA, STOPKA, PARANOIK, PSEUDOMORFIZM, CENA WYWOŁAWCZA, PORT, ZSYPISKO, MIKROKLIMAT, TOCZYSKO, ALGEBRA LINIOWA, TENOR LIRYCZNY, REJESTRATOR, DEBIUT ZAMKNIĘTY, BLOK LINOWY, TRANSCENDENCJA, KONWERGENCJA, KIERZNIA, KORONA, POZYCJA TRENDELENBURGA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ZNAJDA, KAPUŚCIANA GŁOWA, ALEJA SZTYWNYCH, PRZEDNÓWEK, AZOLLA KAROLIŃSKA, KONSOLIDACJA, AGREGAT, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, POKOLENIE, PŁATKI ZBOŻOWE, GRAFICIARZ, PARTIA, KURZA PAMIĘĆ, KWASZONKA, VERTIKAL, MONETKA, MONOPOLISTA, MOWA NIEZALEŻNA, LAMINAT, KARUK, KAUCZUKOWIEC, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, WATA, ADMIRER, TEMPERATURA ROSY, GRUCZOŁ COWPERA, SPOILER, KREACJA, KÓŁECZKO, KONFESJA, EKONOMIA DOBROBYTU, PRZEBIERANIEC, LESŁAW, SYRENA OKRĘTOWA, CEDET, PLANKTON WIRÓWKOWY, DOBIEG, OOLIT, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, ODSTRZAŁ, BRYZOMANCJA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, KASZA PERŁOWA, POMIAR, WULWODYNIA, POWSTRZYMANIE, WELON, RETARDACJA, CHORÓBKA, MIGRACJA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ALWALKERIA, AUTOMOBILKLUB, PARAFRAZA, CEMBROWANIE, PRZECIWIEŃSTWO, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, SCHLANIE SIĘ, WAN, GOTÓWKOMAT, ALMANACH, ZASTAWKA MITRALNA, ŁAPCE, SZPIEG, LIPODYSTROFIA, NIEŚWIADOMOŚĆ, PRZEDROŚLE, RZYGI, NEOGOTYK, PODSYP, SYLFIDA, CYKL GRANICZNY, ALFABET MORSE'A, PALTO, POBLISKOŚĆ, RYSUNKI, MARGINALNOŚĆ, LABORANT, TWARDZIAK, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KALIBER, ROPNICA, RADAR GEOLOGICZNY, MIMOZA, JEZIORO POLITROFICZNE, SPŁATA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, OFLAG, INGRESJA MORZA, EMFAZA, BUDOWA, KOŁKOWNICA, CASTING, WOREK, BLANKOWANIE, DYSPENSA, AMPUŁKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ŻÓŁW MALOWANY, SUWNICA, KAMORA, ŁOWCA , LIZANIE , PLAGA, SUROWICA, MBIRA, ENAMINA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, KLUCZ, OKRĘT-BAZA, KAJMAN KROKODYLOWY, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, MISZNA, UROZMAICENIE, HALA TARGOWA, PAZUR, OCHOTNIK, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TAŚMA FILMOWA, PODTYP, DOGADZANIE SOBIE, ZAPALNOŚĆ, ZMARZLUCH, KINO DOMOWE, BAGATELA, SONDAŻ, MONTAŻYSTKA, ASOCJACJE, INSTRUMENT SZARPANY, AUTOMOBILISTA, SYRENA, WELUR, ?BERŻERETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANINA, NAJCZĘŚCIEJ WEŁNIANA LUB WEŁNOPODOBNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SPLOTEM PODOBNYM DO ŚLADU, JAKI ZOSTAWIA PO SOBIE KURA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANINA, NAJCZĘŚCIEJ WEŁNIANA LUB WEŁNOPODOBNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SPLOTEM PODOBNYM DO ŚLADU, JAKI ZOSTAWIA PO SOBIE KURA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURZA STOPKA tkanina, najczęściej wełniana lub wełnopodobna charakteryzująca się splotem podobnym do śladu, jaki zostawia po sobie kura (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURZA STOPKA
tkanina, najczęściej wełniana lub wełnopodobna charakteryzująca się splotem podobnym do śladu, jaki zostawia po sobie kura (na 11 lit.).

Oprócz TKANINA, NAJCZĘŚCIEJ WEŁNIANA LUB WEŁNOPODOBNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SPLOTEM PODOBNYM DO ŚLADU, JAKI ZOSTAWIA PO SOBIE KURA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TKANINA, NAJCZĘŚCIEJ WEŁNIANA LUB WEŁNOPODOBNA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ SPLOTEM PODOBNYM DO ŚLADU, JAKI ZOSTAWIA PO SOBIE KURA. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast