RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU JAKIEGOŚ UKŁADU (NAJCZĘŚCIEJ: SILNIKA) I SŁUŻY DO ODPROWADZANIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI POZA TEN UKŁAD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSZA WYLOTOWA to:

rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, która znajduje się na końcu jakiegoś układu (najczęściej: silnika) i służy do odprowadzania określonych substancji poza ten układ (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU JAKIEGOŚ UKŁADU (NAJCZĘŚCIEJ: SILNIKA) I SŁUŻY DO ODPROWADZANIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI POZA TEN UKŁAD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.398

FOLK, OBJAWIENIE, ADEPT, KLOPS, MATOWOŚĆ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, OSOWSKI, HAZARDZISTKA, MARSZAND, ŁEBEK, TAKT, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, TERRANIE, SYMETRIA, DŁUGOSZPON, PROWINCJA, SUBSKRYPCJA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, POEMAT HEROIKOMICZNY, OSTRONÓG, WEK, POJEDYNEK, NARĄBANIE SIĘ, STRONNICTWO, KOD WYWOŁAWCZY, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, SZEWRON, PROPAGACJA, OCHLAJTUS, MINI-ALBUM, SPŁYW, ANTROPONIMIA, FOTEL OBROTOWY, NOEMAT, STALNICA, RYNEK DETALICZNY, SINGIEL, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, MAKI, WÓŁ ROBOCZY, ROZRUSZNIK, REKURS, HIPOTELORYZM, RELING, WET, ABOLICJONISTKA, ATAK, PRZYRODA, ŻABA DARWINA, SZÓSTY, KASSAWA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, STACJA, ODĘCIE, GEODETA, ODTWARZANIE, TRAJEKTORIA, POTRZEBA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, HIGIENA ZWIERZĄT, PIRACTWO INTELEKTUALNE, BOŚNIA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, WENUS, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, TAPIR ANTA, STAN USTALONY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, ZATOCZKA, STOŻEK ŚCIĘTY, WŁÓCZYKIJ, UJŚCIE, LUKI, POTENTAT, MILANEZ, TECHNIK DENTYSTYCZNY, ORNITOLOG, GEREZA KRÓLEWSKA, WIECZÓR AUTORSKI, CHRAPA, TRYTYLODONTY, DĘTKA, DUBLET, PRZYRZĄD, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, DYSCYPLINA POKAZOWA, KROMKA, UKŁAD, TYTAN, UKŁAD JEDNOFAZOWY, DYFERENCJACJA, SMOKING, TRUST, ZAWIADOWCA, NIESUBORDYNACJA, NASYCANIE, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, PORZĄDEK, KOKSOCHEMIA, KRZEŚCIJAŃSTWO, POBORCA, FILOZOFIA, POPĘDLIWOŚĆ, BUFONADA, WIĄZADEŁKO, WIGILIA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ZNAJOMA Z WIDZENIA, SOZOLOGIA, NIEWYRAŹNOŚĆ, NAZWA ABSTRAKCYJNA, EMBRIOGENIA, OBROŃCZYNI, DOGADZANIE SOBIE, ANTYTETYCZNOŚĆ, KOLEJ, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, GADACZ, CZUBEK, SYSTEM FINANSOWY, ODGAŁĘZIACZ, STRZELNICA SPORTOWA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, FURAŻER, SPROSNOŚĆ, NAKO, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, CAŁUSEK, GRANITA, SYSTEM KOMPUTEROWY, WYKRAWACZ, KOŁKOWNICA, KULT ŚWIĄTYNNY, WEDYZM, RAUIZUCHY, NASADA, GÓRNICTWO MORSKIE, PION, KOCIOŁEK, ADMINISTRATOR, KARMAN, ZWIERANIE SZYKÓW, ZNAJDKA, MINA, WYRZUT SUMIENIA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, PORZĄDNOŚĆ, BIOENERGOTERAPIA, PRZYJACIEL, SZEREG HARMONICZNY, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, LORNETA NOŻYCOWA, FORMA PRZESTRZENNA, SŁUGUS, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, TURBINA AKCYJNA, CYBORIUM, STRZELNICA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, WILK PSZCZELI, ANTENA YAGI-UDA, PODATEK MAJĄTKOWY, FOCH, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PROCES DOSTOSOWAWCZY, CZERWONOKRZEW, WOLNY ZAWÓD, WSTRZYMANIE, KONKURENCJA, NIUCHACZ, FUNKCJA OKRESOWA, SKRZYNIA, POPARCIE, KARŁO, ALFA-BLOKER, NOSOROŻEC JAWAJSKI, ŚREDNIA WINSOROWSKA, POLITYKA DYSKONTOWA, AEROLOGIA, EKSPLANACJA, NATRYSK, STŁUCZENIE, ŚRYŻ, CHOROBA WRZODOWA, GUANO, LOT ŚLIZGOWY, KOREK TOPLIWY, BESTIA, DEFICYT BUDŻETOWY, PERKOZEK, PORĘCZ, ESKORTA, BÓL GŁOWY, KLARK, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, KRAJALNIA, AMONAL, MIKROFILAMENT, REDUKCJA, NASKALNIK, WYTRZYMAŁOŚĆ, STREFA KONWEKTYWNA, ŻABIA LASKA, KONTRAKT TERYTORIALNY, GRYZIPIÓREK, ŻUREK, MUCHA, BANIAK, ZAGĘSTNIK, TREP, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ODBYTNICA, KRZYŻAK ROGATY, LIST PROSKRYPCYJNY, KOMPLEKS ARENOWY, CHRZEST PRAGNIENIA, URAN, NIEWIDKA, FAMA, MASZYNKA, WALIDACJA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, TŁUSZCZYK, HALON, KUCHTA, SYNEKURZYSTA, LINIJKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, KOMENTARZYK, DIABELSKI MŁYN, BUCHTA, WESTA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, TEORIA ESTYMACJI, CHLEB, PROGRAM, JĘZYK ELFÓW, RODZIC CHRZESTNY, KROKIET, ZWIEDZAJĄCY, FIGHTERKA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, TENOR DRAMATYCZNY, MIMOZA, PODSKAKIWACZ, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, HUMANIZM, KOMERCHA, PĘDZARNIA, POJAZD CZŁONOWY, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, CYTRYNADA, TANATOLOGIA, BEMAR, FORTE, IRLANDIA, GRAF PLANARNY, CHRZESTNA, KOŃ TURKMEŃSKI, TEKST REZULTATYWNY, SWOJAK, LEKARZ, AGENT, MOCZYMORDA, ENDOSKOPIA, SKÓRNICTWO, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, AMALGAMAT, MEKSYKANKA, CZARNOKSIĘŻNIK, BAJKOPISARZ, PRZEWÓD, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA, MASA RELATYWISTYCZNA, WARSTWA ŚCIERALNA, MAJOWY ROBOTNIK, STARY WYGA, KOMPENSATOR CIEPLNY, WPŁYWOWOŚĆ, UKŁAD NIELINIOWY, PRAWORĘKI, LĘK, AUDYTOR, ODKRYWANIE DUSZY, GEODEZJA LEŚNA, GIPS, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PASAŻOWALNA ENCEFALOPATIA GĄBCZASTA, PRZELEW, ZAKOŃCZENIE, TEMPO, TEŚCIK, BRODAWKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, KOŃ JOMUDZKI, TECHNIKA CYFROWA, ?PALEOORNITOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.398 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU JAKIEGOŚ UKŁADU (NAJCZĘŚCIEJ: SILNIKA) I SŁUŻY DO ODPROWADZANIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI POZA TEN UKŁAD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU JAKIEGOŚ UKŁADU (NAJCZĘŚCIEJ: SILNIKA) I SŁUŻY DO ODPROWADZANIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI POZA TEN UKŁAD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSZA WYLOTOWA rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, która znajduje się na końcu jakiegoś układu (najczęściej: silnika) i służy do odprowadzania określonych substancji poza ten układ (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSZA WYLOTOWA
rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, która znajduje się na końcu jakiegoś układu (najczęściej: silnika) i służy do odprowadzania określonych substancji poza ten układ (na 13 lit.).

Oprócz RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU JAKIEGOŚ UKŁADU (NAJCZĘŚCIEJ: SILNIKA) I SŁUŻY DO ODPROWADZANIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI POZA TEN UKŁAD sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RURA O ZMIENNYM PRZEKROJU WEWNĘTRZNYM, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU JAKIEGOŚ UKŁADU (NAJCZĘŚCIEJ: SILNIKA) I SŁUŻY DO ODPROWADZANIA OKREŚLONYCH SUBSTANCJI POZA TEN UKŁAD. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast