UMOWA CYWILNOPRAWNA, W KTÓREJ PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA OKREŚLNEGO DZIEŁA, A PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE DO ZAPŁATY ZA NIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UMOWA O DZIEŁO to:

umowa cywilnoprawna, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określnego dzieła, a przyjmujący zamówienie do zapłaty za nie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWA CYWILNOPRAWNA, W KTÓREJ PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA OKREŚLNEGO DZIEŁA, A PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE DO ZAPŁATY ZA NIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.948

FRAMUGA, PAMIĘĆ RUCHOWA, RZEZAK, OSTOJA, NIEŚWIADOMOŚĆ, FARMACJA STOSOWANA, DOJŚCIE, LABORATORIUM, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, TOPIELEC, NIEDOJRZAŁOŚĆ, AYER, IKAR, DWUTLENEK SIARKI, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, SZCZERBAKI, DOLA, SARDELOWATE, TANGO ARGENTYŃSKIE, ACENA BUCHANANA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, PIEKARNIA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, ZATKANIE DZIURY, ROZWAŻNOŚĆ, GAŚNICA PIANOWA, POMORZE ŚRODKOWE, DYCHAWICA, CZUB, BAZA, WODORÓWKA, EKSPERT, SPEKTROSKOPIA, FILOLOGIA NIEMIECKA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, NIELOTNOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, BRAMKA, ODKRYCIE, MOTYLEK, APASZ, GAŚNICA PROSZKOWA, MIKST, NIEPOBOŻNOŚĆ, LEP, ŁYŻKA, WELUR, BIZNES WOMAN, SUKCESYWNOŚĆ, DOLINA U-KSZTAŁTNA, PRZENOŚNIK, NIEPIŚMIENNOŚĆ, ŚMIESZKA, PIJĄCY, SONANT, RUCH, SPŁYW GRAWITACYJNY, WYGON, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, POROZUMIENIE PŁACOWE, KURIER PODHALAŃSKI, BUFONADA, LATO, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA PROSTA, AMFITEATR MORENOWY, SZPICAK, TEATR MUZYCZNY, ŻUŻEL, RAK AMERYKAŃSKI, INFLACJA JAWNA, SKALAR, PIRAMIDA FINANSOWA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, ZWARCIE, JĘZYK POLSKI, SPEKTROMETRIA MASOWA, WĘZEŁ ZWYKŁY, PÓŁROZKROK, NERW MIĘDZYŻEBROWY, GEKON PASKOWANY, POTÓWKA, FRAMUGA, REKLAMIARZ, MIARKA, ŁATWOŚĆ, AREOGRAFIA, STARY, NOWOWIERCA, BOMBA KOBALTOWA, ANIMACJA, ASTRONOM, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, EON, SAPKA, ACHIROPITA, ODNIESIENIE, ZUPKA CHIŃSKA, SYMBOL NIEOZNACZONY, ŚWIATŁO, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, PRZEŁAWICENIE, PUNKT PODSŁONECZNY, GENTELMAN, BEZSENS, GRUPA CYKLICZNA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, TRIATLON, OBORNIK, HARAS, TRÓJKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, GRZBIETORODY, MOTYW, SPECJACJA FILETYCZNA, ESTRADA, TO COŚ, LAWETA, SŁOWACYSTYKA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, PLEUSTOFIT, OBRAZ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, FOTOGRAM, SUGESTIA, MEDYCYNA PRACY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, TERGAL, AFRYKANISTYKA, GOSPODARKA RYNKOWA, WEGETARIANIZM, ROZDANIE, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, MATE, GEN DOMINUJĄCY, ROŚLINA KORZENIOWA, SKWAPLIWOŚĆ, GAŚNICA ŚNIEGOWA, PRZEDGÓRZE, KOŚĆ GNYKOWA, RADIOMECHANIK, SEROWNIA, ASTROFOTOMETRIA, KNAGA, FRANIA, PORĘBA, CZERKIESKA, MŁODZIK STARSZY, SZEWCZYNA, CYBORIUM, ANTYGRAWITACJA, GERMANISTYKA, LOG, REFREN, MĘDRZEC, IRANISTAŃSKI, HELIOFIT, PRZETWÓRSTWO, GRZYB PLEŚNIOWY, OBSZAR WIEJSKI, REDA, STADNIAKI, SUBSTYTUCJA, MEDIUM, SZKIELET OSIOWY, WODOCIĄGOWNIA, EFEKCIARSTWO, WTÓRNIK, ADRES LOGICZNY, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, SZTUKA NAIWNA, OSAD, SOCZEWKA, CASUAL, UCINKA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, FOTEL ROZKŁADANY, DUŃSKI, NIEUCHWYTNOŚĆ, IRONIA ROMANTYCZNA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, ANALIZA FUNKCJONALNA, AMFIPRION, FIZA, ŁABĘDZI ŚPIEW, IRONIA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, KOCZKODAN, BEZBOLESNOŚĆ, IMMUNOFARMAKOLOGIA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, BĄK, OBRONA FRANCUSKA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, FARERCZYK, KWIT, OBJAWIENIE, POBLISKOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, STYLIKÓWKI, BECZKA, ENIGMATYCZNOŚĆ, WALCOWNIA ZIMNA, FREDRO, CHIRURGIA OGÓLNA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, NIEMIEC, CHMURA KONWEKCYJNA, SZCZAWIOWA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, AUSTRIACKI, TRAWERS, DRYBLING, NIEGUSTOWNOŚĆ, MŁYNOWNIA, OBRAZ POZORNY, CHÓR, SYNERGETYKA, KATAR KISZEK, OFERTA WARIANTOWA, CYTAT, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, OGRZEWACZ, SEN, AMFIUMY, WRZENIE, PERLICZKA, BLASZKA, ZIELONE, ZUPA, ASPOŁECZNOŚĆ, SYNONIMIKA, MĘTNOŚĆ, MASZT, WERSJA BETA, RUCHLIWOŚĆ, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, PSYCHOTANATOLOGIA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, CZŁOWIEK PIÓRA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, PASIBRZUCH, ELEKTRON WALENCYJNY, NONAJRON, FILOLOGIA ROSYJSKA, ACENA NOWOZELANDZKA, APROKSYMACJA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, METRUM, RYT, BRUNELLESCHI, BOSS, PREFEKTURA MIEJSKA, PASYWISTA, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, CIAŁO OBCE, ZAAWANSOWANIE, OLEWKA, KUPA, OTWARTOŚĆ, SZWARCOWNIK, KORKOWIEC, SZKLIWO, FLAGRUM, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, NARNIA, UKOS, ANATOMIA KLINICZNA, LINA RATUNKOWA, PISTOLET, KAPITULANT, MECHANIZM KRZYWKOWY, KOMEDIANTKA, CZARNE, RANDKA W CIEMNO, MŁOT, PIZZER, PUNK, PRACA WYJŚCIA, NIEUCHRONNOŚĆ, AUTSAJDER, ŁUSKA, WINOGRODNIK, KUKICHA, LOK, WIDZOWNIA, BRUSTASZA, PASTORAŁKA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, RUSEK, ACEFALIA, SIEDEMDZIESIĄTKA, DERMOKOSMETYK, SCRATCHING, ZEGAR MOLEKULARNY, ?GEOMETRIA RZUTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.948 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWA CYWILNOPRAWNA, W KTÓREJ PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA OKREŚLNEGO DZIEŁA, A PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE DO ZAPŁATY ZA NIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWA CYWILNOPRAWNA, W KTÓREJ PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA OKREŚLNEGO DZIEŁA, A PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE DO ZAPŁATY ZA NIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UMOWA O DZIEŁO umowa cywilnoprawna, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określnego dzieła, a przyjmujący zamówienie do zapłaty za nie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UMOWA O DZIEŁO
umowa cywilnoprawna, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określnego dzieła, a przyjmujący zamówienie do zapłaty za nie (na 12 lit.).

Oprócz UMOWA CYWILNOPRAWNA, W KTÓREJ PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA OKREŚLNEGO DZIEŁA, A PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE DO ZAPŁATY ZA NIE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - UMOWA CYWILNOPRAWNA, W KTÓREJ PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA OKREŚLNEGO DZIEŁA, A PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE DO ZAPŁATY ZA NIE. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast