SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI POWODUJE WYPIERANIE Z RYNKU PRODUKTU LEPSZEGO PRZEZ PRODUKT GORSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SELEKCJA NEGATYWNA to:

sytuacja, w której asymetria informacji powoduje wypieranie z rynku produktu lepszego przez produkt gorszy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI POWODUJE WYPIERANIE Z RYNKU PRODUKTU LEPSZEGO PRZEZ PRODUKT GORSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.143

GODŁO PROMOCYJNE, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, STROIK, ZIEMIOMORZE, WESOŁOŚĆ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, MUZA, PODŚWIADOMOŚĆ, LEASING LOMBARDOWY, ROHATYNA, DELEGACYJKA, RYBONUKLEAZA, BATERIA PŁASKA, ŁEMKOWSZCZYZNA, TERMOGRAM, OBWÓD MAGNETYCZNY, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, DŻYGITÓWKA, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, WARZYWNIK, KWATERUNEK, GEOFIT KORZENIOWY, LOSOWANIE WARSTWOWE, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, PRZEMYT PLECAKOWY, NOŻYCE CENOWE, OBRÓT PIERWOTNY, WOAL, PREKONIZACJA, ZASOBOŻERNOŚĆ, BATALION WARTOWNICZY, PASYWIZM, GITARA KLASYCZNA, ZARZUTKA, ROŚLINY RUDERALNE, NEUTRALIZACJA, SAKS, GOUDA, MATRYKUŁA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, LEJNOŚĆ, GUGLE, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, ZAPISOBIERCA, ALTOSTRATUS, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, CIŚNIENIE ŻYLNE, ANALIZA KOSZTÓW, KWAS CHLEBOWY, ZWARCIE, BEMBA, ŁAPEĆ, REAKTOR PRĘDKI, CHŁYST, POPOVER, TOPIK, CHOROBA WHIPPLE'A, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, BĄK, MIKROKROPKA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, BRAND, APARAT GOLGIEGO, CHWOŚCIK BURAKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, IMPERIUM VALYRII, OWCA OLKUSKA, KRĘTARZ MAŁY, DEPRYWACJA ZMYSŁOWA, SKÓRA PERGAMINOWA, SZTUKA ZDOBNICZA, EFEKT BŁAŻKI, KORDZIK, SWOJAK, ROŚLINA TRANSGENICZNA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, SPADKOBIERCA, CZYNNOŚĆ PRAWNA, STATYSTYKA, WIDMO, JER TWARDY, LĘK SEPARACYJNY, ZASIADKA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, DRZEWCÓWKA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, HERBATA BIAŁA, JĘZYKI IROKESKIE, PAMPA, BIAŁA, ESCUDO INDYJSKIE, NORWID, SIERMIĘGA, KLUCHY POŁOM BITE, AUDYTORIUM, PREFEKTURA MIEJSKA, NASZYWANIE, KOMÓRKA NERWOWA, POLISOLOKATA, BLACKJACK, KRĄŻENIE WROTNE, CZEPIEC, RABA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, WYBIEG, AUTOKATALIZATOR, SZWOLEŻER, SZTUCA, WĄŻ, BI, TECHNIKA OPERACYJNA, PARSEK, FELICIA, RZEŹBA, MYSZOWATE, PRZEPLOTKA, CHOROBA HISA-WERNERA, NUMER, PATRONAT, ZŁAMANIE OTWARTE, MADERA, POLONEZ, METYS, POLITYKA SPOŁECZNA, KILOBAJT, LÓD, DZIEŃ POLARNY, ZAŁATWIANIE, UKŁAD HENONA, KROWIA GĘBA, LISZAJ BIAŁY, TURBACJA, GŁĘBIA OSTROŚCI, MIASTO OTWARTE, PRAWO BLIŻSZOŚCI, COKÓŁ, OGÓREK KISZONY, OGÓREK, POJĘCIE, BIT, SUROWIEC MINERALNY, DESZYFRAŻ, PRINCESSA, ALERGEN WZIEWNY, TRIAL ROWEROWY, ŁAŹNIA PAROWA, EURO, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, WYKRYWACZ MIN, ALCOCK, PATENT EUROPEJSKI, KATEGORIALNOŚĆ, IDEAŁ, UDZIAŁ, BEZDNIA, ANALITYKA MEDYCZNA, ŚLEPY ZAUŁEK, STANDING FINANSOWY, PRODUKT, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WPIERDOLKA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, GHI, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, PSZENICA DURUM, ASNYKOWIEC, KORNET, PRZESYŁ, FRYGIJCZYCY, STRAJK JAPOŃSKI, CZEK PODRÓŻNICZY, DRZEWORYT, JAZGOT, UDŹWIG, ŻUŁAWA, WAGON BREKOWY, GÓWNIANOŚĆ, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, PRZEWÓD, ŚMIETANKA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, PRYMITYWIZM, WIELKI SZLEM, MUSZTARDA, FRENOLOGIA, MAŚLANKA, PODATEK URBARIALNY, SILNIK INDUKCYJNY, PSYCHOANALIZA, SPECJACJA RADIACYJNA, LABIRYNT, PTAK ŁOWNY, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, PRZYŁBICA, PŁOZA, ADAPTACJA, POMPA STRUMIENIOWA, DROGA RZYMSKA, KLUCZYK, KATAKAUSTYKA, DOBRA KONSUMPCYJNE, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, SKRYTKA POSELSKA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, FENOLAN, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, MONITORING, GRUPA ABELOWA, MAKARON, KOLORATKA, HENOCHIAŃSKI, GUARANA, WZORZEC UMOWNY, OBRAZA MAJESTATU, MORZE, SZYDEŁKO, TEILERIOZA, PODSTACJA TRAKCYJNA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, HAYDN, SAKRAMENT, ODLEW, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, DWUKĄT SFERYCZNY, PISMO URZĘDOWE, MISJE, DZIENNIKARZ, PRZEWRÓT PAŁACOWY, AUTOTOMIA, CZŁOWIEK INTERESU, PROLIFERACJA, NACIĄG, JELENIOWATE, CERKIEW ŁEMKOWSKA, CZEPIEC, EMENTALER, PUŁAP, ZDRADA, TELEDACJA, GNIOTOWNIK, DYSK OPTYCZNY, IRONIA ROMANTYCZNA, PSIA MINA, AUTONOMIA REGIONALNA, STRASZAKOWATE, JEŁGAWA, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, LAMPA FLUORESCENCYJNA, TERAPIA POZNAWCZA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, DZIEWIĘCIU, KOMISJA NADZWYCZAJNA, TURBINA PROMIENIOWA, EUROBAROMETR, SZANKROID, JĘZYKI MUNDA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, PADACZKA AUDIOGENNA, WEDYZM, KRAINA GEOGRAFICZNA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, TRAKEN, LAMPA OLEJNA, KALORIA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, MONITOR, SKROBIA ZIEMNIACZANA, KITEL, OFENSYWA, SKOCZNIA MAMUCIA, PRACA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, SPLOT, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, PARANOJA, ROBUR, CLEARING, AMFOTERYCYNA B, PIKIELHAUBA, KURIER PODHALAŃSKI, PRZESIĄK, ŻURNALISTA, BEZSTRONNOŚĆ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, MACA, KONCERNIAK, ROBDESZAN, OTWÓR WYLOTOWY, SYRENKA, JĘZYK WEGETUJĄCY, KLUCZ, WYWIAD LEKARSKI, ANTYKLINA FAŁSZYWA, NEUROHORMON, GRZECH, ?SZACHY BŁYSKAWICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.143 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI POWODUJE WYPIERANIE Z RYNKU PRODUKTU LEPSZEGO PRZEZ PRODUKT GORSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI POWODUJE WYPIERANIE Z RYNKU PRODUKTU LEPSZEGO PRZEZ PRODUKT GORSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SELEKCJA NEGATYWNA sytuacja, w której asymetria informacji powoduje wypieranie z rynku produktu lepszego przez produkt gorszy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SELEKCJA NEGATYWNA
sytuacja, w której asymetria informacji powoduje wypieranie z rynku produktu lepszego przez produkt gorszy (na 17 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI POWODUJE WYPIERANIE Z RYNKU PRODUKTU LEPSZEGO PRZEZ PRODUKT GORSZY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ ASYMETRIA INFORMACJI POWODUJE WYPIERANIE Z RYNKU PRODUKTU LEPSZEGO PRZEZ PRODUKT GORSZY. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x