CZŁONEK ZAKONU ZAŁOŻONEGO W XVI W. W RZYMIE PRZEZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALASANTEGO ZAJMUJĄCY SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ OŚWIATOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIJAR to:

członek zakonu założonego w XVI w. w Rzymie przez świętego Józefa Kalasantego zajmujący się działalnością oświatową (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIJAR

PIJAR to:

kształtowanie relacji podmiotu publicznego z otoczeniem (na 5 lit.)PIJAR to:

zakonnik z Krakowa (na 5 lit.)PIJAR to:

był nim Konarski (na 5 lit.)PIJAR to:

zakonnik z Bolszewa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁONEK ZAKONU ZAŁOŻONEGO W XVI W. W RZYMIE PRZEZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALASANTEGO ZAJMUJĄCY SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ OŚWIATOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.277

SPUST, GTA, PINGWINARIUM, STRZĘPIEL, CZAS UNIWERSALNY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, KOZIOŁ, PARAMAGNETYK, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PLOTER PŁASKI, KPP-OWIEC, SAMOUPROWADZENIE, ROLLS-ROYCE, DIAKON, ANTYNATURALIZM, PSYCHOBIOGRAFIA, SZWOLEŻER, SIEDEMNASTKA, PRAWA MIEJSKIE, MARZENIE SENNE, WIELETA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, ZMOWA MILCZENIA, PÓJDŹKA, JAZDA, ŻYŁA JĄDROWA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, BRYZOMANCJA, PATYK, CHWILÓWKA, PODKŁAD, KOPROFIL, ORGAN PROMULGACYJNY, CYBORIUM, ROK SŁONECZNY, PROSZEK DOVERA, ALEURON, ORKIESTRA, CZYRACZNOŚĆ, ŻABA MARMURKOWANA, TRENING, ŚPIĄCZKA, WETTER, KĄPIEL, ZATAR, ORCZYK, ŁADOWACZ, JĘZYK DUŃSKI, SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO, ABDERA, NASTAWNOŚĆ OKA, CZASOPISMO, DUOLA, DZIEŃ OTWARTY, WILCZY BILET, BARCZATKA ŚLIWIENICA, GOOGLE, TRANSMITANCJA, ZGROMADZENIE CZYNNE, WNĘTRZNOŚCI, BEARS, GRA WSTĘPNA, PODKÓWECZKA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, OBRONA BAŁTYCKA, PROSCENIUM, MENAŻKA, LĄG, SIERAK, PŁETWA, FANDANGO, WOJCIECH, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, BASKINA, IMPRESYJNOŚĆ, JEŁGAWA, ELIZJA, BIERNE PRAWO WYBORCZE, BARABAN, RÓWNIA POCHYŁA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, MEANDER, SZCZOTECZKA, EPICYKL, MŁOTNIK, NACIEK, CHARLES, GLIGLIŃSKI, PUŁAP TLENOWY, CZUWAK, GEOMETRIA CZYSTA, PERCHA, MIECZ UCHYLNY, WOSKOWNIA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, NIEWIERNOŚĆ, ZŁOTY CIELEC, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, TEORIA HOMOTOPII, KANAŁ PÓŁKULISTY, PINGWIN ADELI, MURSZ, FORUM, WEKTOR, WŁOSKI, RADZISTA, GRUCHOT, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, MYCKA, ZGNICIE, ELEKTROWNIA ADAMÓW, GRAMATYKA, NIEPOPULARNOŚĆ, ZBIEŻNOŚĆ, SEMINARIUM, RYTUAŁ, UJGUR, KAFLARZ, WSCHÓD, CEREMONIA HERBACIANA, BEZCZELNIK, MIŚ, STASIMON, ADRESAT NARRACYJNY, WOLNY, ZESTAW, WYDAWNICTWO SERYJNE, WULKAN BŁOTNY, CHOROBA BAKTERYJNA, SYNKOPA, KNEDLE, DOCHÓD WŁASNY, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, DOKUMENTALIZM, PROMIEŃ BETA, REPRESJA, DZIANINA, BOLA, KRĘGARSTWO, BANDOLET, REKWIZYCJA, KASA, PLAMIEC AGREŚCIAK, POCKET PC, POMÓR, RODNIK, EMITOFAGIA, PIES, MIEDNICZKA, DOLNOSASKI, INFLACJA KONSUMENCKA, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, SUBRETKA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KABOTAŻ, CYKANIE, FERMENTACJA METANOWA, KULA, WYZIEWY, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, MACZANKA, RADŹPUT, SOS MUŚLINOWY, FILAMENT AKTYNOWY, ŻÓŁW SKÓRZASTY, ORTOPEDA, RÓWNIK, BĘBEN, NACHLANIE SIĘ, BOREWICZ, KRÓTKI WZROK, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, PĘCINA, HETAJRA, OGNIWO NALEWNE, KRÓTKONOS BRĄZOWY, PRYZMAT PENTAGONALNY, KOCIE OKO, BANANA SPLIT, REJTERADA, SEROWNIA, ARC TG, LIZOFORM, OKO OPATRZNOŚCI, WAB, NAGAR, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, GOLARZ, BOREWICZ, MORESKA, SUTKA, KOTERIA, POJAWIENIE SIĘ, WÓR, ŁACINA, MEKSYKANKA, ŚMIAŁOŚĆ, BAJDA, PERFUMA, TEKST, ŁUCZNIK, PILENTUM, ARYTMETYZACJA, KIERZNIA, SIŁACZKA, BAR SAŁATKOWY, REGUŁA, ELEKTROLIT, MINISTER BEZ TEKI, JUMPER, JEZIORO EPISZELFOWE, ŚWIATEŁKO W TUNELU, HACZYK, INFORMATYKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, POPYT INWESTYCYJNY, PUNKT, DOM REKOLEKCYJNY, NIESTAŁOŚĆ, FISZA, BIURO MATRYMONIALNE, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, PRZESTRZELENIE, ODBIJANIE, PRZESZYCIE, WYNIOSŁOŚĆ, GRACA, PINGWIN RÓWNIKOWY, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, BALANS, NIL, BIEGUN, BADANIE PRZESIEWOWE, CYKL MIESIĄCZKOWY, OWCA ŻELAŹNIEŃSKA, KARABON, USKOK, KRIONIKA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, TKANKA TWÓRCZA, DIONIZYJSKOŚĆ, TERAPIA REINKARNACYJNA, JADOWITOŚĆ, SZMUGLERZ, SYDERYT, DŻEMPER, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, MAMUT WŁAŚCIWY, USTERZENIE MOTYLKOWE, TABLICA PRAWDY, HIPERMETROPIA, DZIEŁO POŚREDNIE, KOSA KUŚNIERSKA, ROK ZWROTNIKOWY, SPEŁNIENIE, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, BIDON, MAFIOZO, NADZIENIE, TEST PASKOWY, POLIPTYK, WOKALIZA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, FAJERWERKI, OPROWADZACZKA, DŻINSY, OTWORZENIE SERCA, OPISTORCHOZA, INFORMACJA, HULK, REFLEKTOR, MIASTO OGRÓD, PIERWSZY PLAN, ANORAK, HUMBER, WYZIEW, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, AWARYJNOŚĆ, CEMENTOWE BUTY, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, PORĘCZE, KLUCZ, ILUZJONIZM, SYMFONIK, URZĄDZENIE MECHANICZNE, SUPERNOWA, ENZYM RESTRYKCYJNY, MUGOL, DOS, MANDRYL, SHAKER, PRZĘDZIWO, KREDYT INWESTYCYJNY, NIEREGULARNOŚĆ, PIANINO, LOTOS, MUSZLA KONCERTOWA, RADIOKABINA, CZŁONEK, ?PORĘBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁONEK ZAKONU ZAŁOŻONEGO W XVI W. W RZYMIE PRZEZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALASANTEGO ZAJMUJĄCY SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ OŚWIATOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁONEK ZAKONU ZAŁOŻONEGO W XVI W. W RZYMIE PRZEZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALASANTEGO ZAJMUJĄCY SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ OŚWIATOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIJAR członek zakonu założonego w XVI w. w Rzymie przez świętego Józefa Kalasantego zajmujący się działalnością oświatową (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIJAR
członek zakonu założonego w XVI w. w Rzymie przez świętego Józefa Kalasantego zajmujący się działalnością oświatową (na 5 lit.).

Oprócz CZŁONEK ZAKONU ZAŁOŻONEGO W XVI W. W RZYMIE PRZEZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALASANTEGO ZAJMUJĄCY SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ OŚWIATOWĄ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - CZŁONEK ZAKONU ZAŁOŻONEGO W XVI W. W RZYMIE PRZEZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALASANTEGO ZAJMUJĄCY SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ OŚWIATOWĄ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x