SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PROTONÓW I DWÓCH NEUTRONÓW, MA ŁADUNEK DODATNI I JEST IDENTYCZNA Z JĄDREM ATOMU IZOTOPU 4HE, WIĘC CZĘSTO OZNACZA SIĘ JĄ JAKO HE2+ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĄSTKA ALFA to:

składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów, ma ładunek dodatni i jest identyczna z jądrem atomu izotopu 4He, więc często oznacza się ją jako He2+ (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PROTONÓW I DWÓCH NEUTRONÓW, MA ŁADUNEK DODATNI I JEST IDENTYCZNA Z JĄDREM ATOMU IZOTOPU 4HE, WIĘC CZĘSTO OZNACZA SIĘ JĄ JAKO HE2+". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.596

BIOPOLIMER, DEMONOLOGIA, MAKAKOKSZTAŁTNE, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KONFESJA, ZAPARZACZKA, CIENISTKA, API, UZBRAJANIE SIĘ, LODOWIEC ALPEJSKI, MAZUT, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, WINNICA NABOTA, FILM WOJENNY, TURBINA RUROWA, HISTORIA LITERATURY, ZEGAR ATOMOWY, SYNTETYK, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, DIAGRAM KWIATOWY, SAMOZAPŁON, DANDYSKI, NIEWYPAŁ, PRZEŁĄCZNICA, PATRYCJAT, WOLNY RODNIK, STRZEMIĄCZKO, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, GANOIDY KOSTNE, POZYTYWIZM, ROZTERKA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, RÓŻA PUSTYNI, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, BACHMISTRZ, WIEK ZGODY, IZBA, BIEGŁOŚĆ, KRÓTKA PAMIĘĆ, BIOGEOGRAFIA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, SOZOLOGIA, CHEMIA ANALITYCZNA, WOLEJ, POLEMIZATOR, OŚMIORNICA, CYSTOLIT, AERODYNAMIKA, MŁYNOWNIA, SEKS, SPREJ, FIRMA, EPITLENEK, SYMPATYCZNOŚĆ, RÓG, ILUSTRACYJNOŚĆ, LOGIKA, HIW, SENTYMENT, ŻÓŁW JADALNY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, KREDYT BALONOWY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, LOGIKA FILOZOFICZNA, RYNKOWOŚĆ, ELEMENT, SYSTEM INFORMATYCZNY, NADGORLIWOŚĆ, KLEJOWNIA, TRZYKROTNOŚĆ, WANIENKA, POŁOŻNICTWO, ŁÓŻKO PIĘTROWE, FYT, WSZYSTKOŚĆ, CHOROBA DAVIDSONA, OFIAKODONTY, DWÓJECZKA, ŚLICZNOŚĆ, NOWOWIERCA, FRYWOLNOŚĆ, STRES, ANAKONDA ZIELONA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, WIELOPŁETWIEC, PUNKT KATECHETYCZNY, ŚWINKA MORSKA, KOKTAJL MOŁOTOWA, NIEJADALNOŚĆ, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, CIĄŻA JAJOWODOWA, KULTURA KRETEŃSKA, PIKNIK, SKÓRZAK, WYKRZYKNIK, EDYKUŁA, GENDER, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, DŁUGI RÓG, WATA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, BAWOLEC, SIODEŁKOWCE, USTONOGI, LENIWOŚĆ, ZASTAWKA MITRALNA, PRZYRZĄD MIERNICZY, TOPIEL, SZCZELINA BRZEŻNA, WOŁEK, BALKONIK, KOMEDIA DELL'ARTE, LINIA PODSTAWOWA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, OKRES PRZEDRZYMSKI, DROGA KOLEJOWA, BRACIA POLSCY, SINUS, WIELOMIESZEK, MIERZWA, PŁYTA KONTYNENTALNA, TABORYTA, POKOLENIE SANDWICZOWE, SOKOLE OKO, TAMTAM, TAMA, JĘZYKOZNAWCA, MARGINES, EWANIELIA, SERBISTYKA, MALUCZKOŚĆ, WERTIKAL, DANE BIOMETRYCZNE, CIELENIE, CHODNICZEK, MARKIZA, MIĘSO, SPARTANKA, WIGONIA, CIASTO SKALNE, SPOLEGLIWOŚĆ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, CZARA, PIEŃ TRZEWNY, PRZYZWOITOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, SEKRECJA, ZUPA ŚMIECIOWA, BIAŁA ŚMIERĆ, LATINO, BATERIA GALWANICZNA, SZABLA, WYLEW, KINOMANIAK, NOCEK ORZĘSIONY, WZW G, GRUPA RYZYKA, JĘZYK SZWEDZKI, MYDELNICZKA, GANGSTERYZM, GŁOWA, OTWÓR KIERUNKOWY, NARYS KLESZCZOWY, KUFA, REAKTOR GAZOWY, NĘDZA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, SKOK, BEDŁKA, SZARLATAN, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ANTROPOLOGIZM, FLEKTA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, HEPATOLOGIA, GRĄD SUBATLANTYCKI, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PRAWO MENDLA, KREOL, POLICJA SĄDOWA, AMANT, FACHOWIEC, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, DWORNOŚĆ, MYŚL, DÉJA VU, ŚLEDZIOPODOBNE, TRYBRACH, OSOBOWOŚĆ, ASFALTOBETON, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, BRZEMIĘ, PARABENZOCHINON, ŚRODKI TRWAŁE, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, TĘTNICA SKRONIOWA, UKRAIŃSKOŚĆ, MECHANIK SAMOCHODOWY, PARASOL, ALKANTARZYSTA, NAKIEROWANIE SIĘ, JURYSLINGWISTYKA, NOZDRZE TYLNE, OBSZAR TRANZYTOWY, ROCK, ARESZT DOMOWY, BEHAWIORYZM, PROMINENT, KOPRODUKCJA, FTYZJOLOG, DYPTYK, LORETANKA, SAWANTYZM, EKSPANDOR, SOLO, NIEOSTROŻNOŚĆ, GALARETA WHARTONA, EKSPRES, GRA, RZEŹBIARNIA, BECZKA, KARDAMON, DELFIN DŁUGONOSY, MUSZLA, SZCZUR PIŻMOWY, TERCJA OBRONNA, ŁADOWACZ, PARTIA ROSYJSKA, KĄPIEL, KARTA MOBILIZACYJNA, GALANTYNA, WYMOWNOŚĆ, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, NIEDOPOWIEDZENIE, KOŚCIÓŁ, GRAF PŁASKI, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, POLSKI, HETEROSPORIA, KOLEŃ, PLOTER TNĄCY, BIRMAŃSKI, SZAROZIEM, ŻEBERKA, ZWIERAK MIKROFALOWY, WYRAZISTOŚĆ, PRASOWNIA, ETER KOSMICZNY, GESTALTYZM, DRAMATYZM, TELETECHNIKA, KROKIEW, UPAŁ, UNIKATOWOŚĆ, STADIUM ANALNE, POJAZD KONNY, ROŚLINA OKRYWOWA, PISEMKO, PUNKT ROSY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, MINIATURA, POTAJNIK, KWAS BURSZTYNOWY, BUDOWA, AUDYTORIUM, ZASADA D'ALEMBERTA, ORGANIZATOR, SZTUKA UŻYTKOWA, STARA MALEŃKA, GEREZA BIAŁOBRODA, FRAGMENTACJA PLECHY, HEDONIZM ETYCZNY, TELEWIZORNIA, HIPNAGOGIA, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, ROZCHÓD, KASKADA, HRABINI, IMMUNOPATOLOGIA, LITERATURA WAGONOWA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, DZIANINA, SZPIK KOSTNY, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, HISPANO, PRZYJACIEL RODZINY, SYNTAKTYKA, PISMO, MELODIA, LINGWISTA, WSPOMNIENIE, RAMA KOMUNIKACYJNA, AGAWOWATE, KRĄG KAMIENNY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, CHŁONIAK BURKITTA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PRZYSADZISTOŚĆ, PAPIER BEZDRZEWNY, ?MIĘKKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.596 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PROTONÓW I DWÓCH NEUTRONÓW, MA ŁADUNEK DODATNI I JEST IDENTYCZNA Z JĄDREM ATOMU IZOTOPU 4HE, WIĘC CZĘSTO OZNACZA SIĘ JĄ JAKO HE2+ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PROTONÓW I DWÓCH NEUTRONÓW, MA ŁADUNEK DODATNI I JEST IDENTYCZNA Z JĄDREM ATOMU IZOTOPU 4HE, WIĘC CZĘSTO OZNACZA SIĘ JĄ JAKO HE2+
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZĄSTKA ALFA składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów, ma ładunek dodatni i jest identyczna z jądrem atomu izotopu 4He, więc często oznacza się ją jako He2+ (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĄSTKA ALFA
składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów, ma ładunek dodatni i jest identyczna z jądrem atomu izotopu 4He, więc często oznacza się ją jako He2+ (na 11 lit.).

Oprócz SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PROTONÓW I DWÓCH NEUTRONÓW, MA ŁADUNEK DODATNI I JEST IDENTYCZNA Z JĄDREM ATOMU IZOTOPU 4HE, WIĘC CZĘSTO OZNACZA SIĘ JĄ JAKO HE2+ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PROTONÓW I DWÓCH NEUTRONÓW, MA ŁADUNEK DODATNI I JEST IDENTYCZNA Z JĄDREM ATOMU IZOTOPU 4HE, WIĘC CZĘSTO OZNACZA SIĘ JĄ JAKO HE2+. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x