NIERUCHOMA RAMA OSADZONA W OŚCIEŻU, CZYLI WEWNĄTRZ OTWORU ŚCIANY BUDYNKU - W OTWORZE OKIENNYM LUB DRZWIOWYM; DO OŚCIEŻNICY MONTUJE SIĘ NA ZAWIASACH SKRZYDŁA DRZWIOWE, OKIENNE LUB BRAMOWE, RZADZIEJ BEZPOŚREDNIO PRZESZKLENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚCIEŻNICA to:

nieruchoma rama osadzona w ościeżu, czyli wewnątrz otworu ściany budynku - w otworze okiennym lub drzwiowym; do ościeżnicy montuje się na zawiasach skrzydła drzwiowe, okienne lub bramowe, rzadziej bezpośrednio przeszklenie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OŚCIEŻNICA

OŚCIEŻNICA to:

FUTRYNA (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIERUCHOMA RAMA OSADZONA W OŚCIEŻU, CZYLI WEWNĄTRZ OTWORU ŚCIANY BUDYNKU - W OTWORZE OKIENNYM LUB DRZWIOWYM; DO OŚCIEŻNICY MONTUJE SIĘ NA ZAWIASACH SKRZYDŁA DRZWIOWE, OKIENNE LUB BRAMOWE, RZADZIEJ BEZPOŚREDNIO PRZESZKLENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.510

OPPERT, ŁOŻE, LEŻA, BUDOWLA CENTRALNA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, OWAD, STARA WIARA, PALEOPATOLOGIA, KLER, SIEDZISKO, SPADOCHRON, ZAKON MNISZY, ANONIMAT, WYSTAWCA, EKSTRADYCJA, ŻABKA, KOŁO, NIEBOŻĘ, AALEN, WARIACJA, ŻYWOPŁOCIK, ZAPŁATA, DŁUGOGŁOWIE, KONCENTRACJA, UNIŻONOŚĆ, OTTER, NAPRĘŻACZ, KRÓL ZWIERZĄT, REDUKCJA, ŚLIWA, DEZETA, PROMIEŃ, SPICIE SIĘ NA UMÓR, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, TRIADA, RULETKA, CYKL FIGURALNY, WYBUCHOWOŚĆ, ZAPALENIE, DEKORATOR WNĘTRZ, RURKOZĘBNE, WYWÓZKA, EGZORCYZM, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, RUMUNKA, PLATFUS, MIMOZA, ORTOPTYCZKA, MYSZ, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, BOCZNICA, TAMBOREK, MISTRZ PROSTEJ, PATRZAŁKI, JĘZYK ANGIELSKI, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, ICHTIOSTEGOWCE, PERYFERYJNOŚĆ, PIESIO, GLUKOMETR, WIELOŚCIAN FOREMNY, WINDSURFING, AGNOZJA TWARZY, MINIMALIZM, PROCES DECYZYJNY, DYSTYCH, RYWALIZACJA, SZAFARZ, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, SONG, WYZNANIE, ŻÓŁW LEŚNY, OBLICÓWKA, CHRYJA, SKARGOWOŚĆ, FIZYKA MATEMATYCZNA, OCZYSZCZALNIK, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, DISKANTUS, KOMÓRCZAK, SYMPTOM, SPŁYW, ENKLAWA, ŚNIEŻNIK, OBIEKTYWNOŚĆ, ŁYKACZ, KAKOFONIA, WIĄZ, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, RAKIETKA, DERMATOLOGIA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, PRZELĘKNIENIE, KOŁPAK, OTRZEWNA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, KARTKA, CIĘTOŚĆ, FOTOTROPIZM DODATNI, SPIKER, KOKSOCHEMIA, SZKRAB, HERBATA, ANKIETA PERSONALNA, BASEN, EPISTOŁA, ŁAŃCUSZEK, ZAUROZUCH, BUTELKA ZAPALAJĄCA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, ORTOPEDIA, HIPERTEKST, FRYWOLITKA, TUBA, KREMÓWKA, KABEL, GEODEZJA WYŻSZA, PRÓBA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, PSEUDOPAŁANKOWATE, TRĄBKA POCZTOWA, PREPARAT, PSYCHODYDAKTYKA, LAMPAS, UMIEJĘTNOŚĆ, DNA MOCZANOWA, OBRONA SŁOWIAŃSKA, BOMBA GŁĘBINOWA, BANIAK, RANA, FAZA, MASZERUNEK, USUWISKO, ORDYNUS, CHOROBA WODUNKOWA, SKRĘCANIE, NERWIAK PŁODOWY, RAJZBRET, PROMINENT, SZPICAK, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, TURZYCA, WIESŁAW, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, LAKIER, ZABURZENIE AFEKTYWNE, SONG, NOEMAT, GAD, KAZIRODCZOŚĆ, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, ELITARYSTA, KAPITALNY REMONT, MATOŁ, CEZURA, NUDYZM, PAZUR, WYROSTEK BARKOWY, DRAPACZ, TYRYSTOR, EFEKT WPIERANIA, KONFERENCJA, EROZJA WSTECZNA, SZMUGIEL, CZAPA, EKSTRALIGA, TRANSPOZYCJA, TRANSFUZJA KRWI, AKSAMIT, PRZECINEK, OGNISKO MAGMOWE, BAT, TRZMIELINA, ŻÓŁTLICA, ŻYDOFIL, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, NEANDERTALCZYK, FILTR BUTTERWORTHA, CERES, KIJEK, DRINK-BAR, GIL, WYDAWNICTWO SERYJNE, DRAPIEŻNIK, MNOŻENIE MACIERZY, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KĄT PEŁNY, SZCZUR PACYFICZNY, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, DYNAMIKA, LAMPA LUTOWNICZA, BABULINKA, TALERZ, SZCZUR POLINEZYJSKI, MUSZTARDA, ALUMN, ZBIEŻNOŚĆ, GOSPODARKA MIESZANA, TRANSAKCJA WIĄZANA, SZAFARZ, NIEDYSKRETNOŚĆ, CLERESTORIUM, CIERŃ, HALO, ZWARCIE, IMMUNOPATOLOGIA, KONSUMENT, COUNTRY ALTERNATYWNE, PRAŻMO, PANKREATYNA, NUROGĘŚ, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, MATEMA, OBRABIALNOŚĆ, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, ROSZCZENIOWOŚĆ, PRZESYŁ, GĘŚ, ANAFORYCZNOŚĆ, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SEMITA, KAMARAN, ZNAK PISARSKI, ZAKRĘTKA, KRĘG LĘDŹWIOWY, REPSODIA, KOZŁEK LEKARSKI, KARETKA, ASTRONOMETRIA, TABU, PISARZ, ŚWIATŁO, KROK ŁYŻWOWY, MURARKA OGRODOWA, RATOWNIK MEDYCZNY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, LATRY, PROROCTWO, RÓG, SABOTY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, STADIUM ANALNE, MISTERIUM, RUMIEŃ LOMBARDZKI, LINIA GŁOWY, OSPAŁOŚĆ, KASKADA, PODPORA, CZYSZCZARNIA, HARD CORE, WIERTŁO, ŁUPIEŻ PSTRY, GOŁĄBKI, ATASZAT, PĄCZKOWCE, ANGLIK, ŚWIATŁO CZERWONE, FACET, ODCIĄG, SIODZI, ŻAKARD, OBSERWATOR, MROCZEK POSREBRZANY, HRECZKOSIEJ, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, MASKOTKA, SKRZYDLATE SŁOWO, SŁAWIANKA, ZABIEG KOSMETYCZNY, ŻYWICA EPOKSYDOWA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, SKRÓT, RASZKA, AFRYKANISTYKA, KANADA, PARKIET, KOREGENT, ANARCHIA, PAKLAK, SALCESON, SKRZELONOGI, SANDALIN, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, LOGOPEDA, PAROWIEC, GŁOWNIA, TELEFON, MICHAŁ, QUICKSTEP, METRESA, IMITATOR, ZDROJEK POSPOLITY, OPOZYCJONISTKA, MIKSER, KUCHENKA MIKROFALOWA, TENDENCJA, PISIOR, ?ORGANISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.510 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIERUCHOMA RAMA OSADZONA W OŚCIEŻU, CZYLI WEWNĄTRZ OTWORU ŚCIANY BUDYNKU - W OTWORZE OKIENNYM LUB DRZWIOWYM; DO OŚCIEŻNICY MONTUJE SIĘ NA ZAWIASACH SKRZYDŁA DRZWIOWE, OKIENNE LUB BRAMOWE, RZADZIEJ BEZPOŚREDNIO PRZESZKLENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIERUCHOMA RAMA OSADZONA W OŚCIEŻU, CZYLI WEWNĄTRZ OTWORU ŚCIANY BUDYNKU - W OTWORZE OKIENNYM LUB DRZWIOWYM; DO OŚCIEŻNICY MONTUJE SIĘ NA ZAWIASACH SKRZYDŁA DRZWIOWE, OKIENNE LUB BRAMOWE, RZADZIEJ BEZPOŚREDNIO PRZESZKLENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚCIEŻNICA nieruchoma rama osadzona w ościeżu, czyli wewnątrz otworu ściany budynku - w otworze okiennym lub drzwiowym; do ościeżnicy montuje się na zawiasach skrzydła drzwiowe, okienne lub bramowe, rzadziej bezpośrednio przeszklenie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚCIEŻNICA
nieruchoma rama osadzona w ościeżu, czyli wewnątrz otworu ściany budynku - w otworze okiennym lub drzwiowym; do ościeżnicy montuje się na zawiasach skrzydła drzwiowe, okienne lub bramowe, rzadziej bezpośrednio przeszklenie (na 10 lit.).

Oprócz NIERUCHOMA RAMA OSADZONA W OŚCIEŻU, CZYLI WEWNĄTRZ OTWORU ŚCIANY BUDYNKU - W OTWORZE OKIENNYM LUB DRZWIOWYM; DO OŚCIEŻNICY MONTUJE SIĘ NA ZAWIASACH SKRZYDŁA DRZWIOWE, OKIENNE LUB BRAMOWE, RZADZIEJ BEZPOŚREDNIO PRZESZKLENIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - NIERUCHOMA RAMA OSADZONA W OŚCIEŻU, CZYLI WEWNĄTRZ OTWORU ŚCIANY BUDYNKU - W OTWORZE OKIENNYM LUB DRZWIOWYM; DO OŚCIEŻNICY MONTUJE SIĘ NA ZAWIASACH SKRZYDŁA DRZWIOWE, OKIENNE LUB BRAMOWE, RZADZIEJ BEZPOŚREDNIO PRZESZKLENIE. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x