DWA METALOWE OGNIWA ZAKŁADANE DO PYSKA KONIA, DO KTÓRYCH PRZYPINA SIĘ LEJCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘDZIDŁO to:

dwa metalowe ogniwa zakładane do pyska konia, do których przypina się lejce (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘDZIDŁO

WĘDZIDŁO to:

element ogłowia wkładany koniowi do pyska w celu przekazywania mu sygnałów i kierowania nim (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWA METALOWE OGNIWA ZAKŁADANE DO PYSKA KONIA, DO KTÓRYCH PRZYPINA SIĘ LEJCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.175

STATEK POWIETRZNY, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, PIECHOTA, BARWICA DREWNA, AUTYZM DZIECIĘCY, GRANICA CIĄGU, DOBROTLIWOŚĆ, PRACE KONSERWACYJNE, UKŁAD ODNIESIENIA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, SZCZUR, ŚMIAŁEK, LAJKONIK, POŚCIELÓWA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, NACIĄG, STATYSTYKA OPISOWA, WCIĄGARKA, CHAŁTURSZCZYK, WARTOŚĆ WŁASNA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, ZAPALENIEC, ŁONO, ATALIA, MELODYKA KANTYLENOWA, TUNICZKA, SUCHORYT, PHISHING, KIJEK, NOC, KOMBINACJA ALPEJSKA, CHOROBA KAHLERA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ASTRONAWIGACJA, PARAGAMMACYZM, PŁETWA, TEREBINT, KRÓTKI WZROK, NOZOLOGIA, OTĘPIAŁOŚĆ, PUNKT ZEROWY, LIST OKÓLNY, EPIMER, CIAŁKO KIERUNKOWE, APATIA, SŁUŻALCZOŚĆ, PŁETWA STEROWA, OWCA WRZOSÓWKA, INDOEUROPEJCZYK, PINGWIN BIAŁOOKI, MYSZ ZAROŚLOWA, LOJALIZM, PLUTOKRACJA, PARABOLICZNOŚĆ, CZERWONA BURŻUAZJA, DWUKOLOROWOŚĆ, NAMOLNOŚĆ, JEDWAB OCTANOWY, OSTROŻNOŚĆ, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, NIEREGULARNOŚĆ, JOŁOP, UBRANIÓWKA, MADŻONG, LISTNIENIE, MASZYNA TURINGA, DROGI RODNE, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, POLONIZATOR, PAŁASZ, NATURYZM, HUN, SZŁAP, BURSZTYNIARZ, KATAKUMBY, FIZYKA ATOMOWA, PIŻMOWIEC, LICHWIARSTWO, FUNKCJA BORELOWSKA, ZUBOŻENIE, PINAKOID, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, WARAN BEZUCHY, UŚMIECH, METEORYZM, WALC WIEDEŃSKI, HEKSAMETR, ZADZIORNICA WŁOCHATA, GWARA MIEJSKA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, RUCH, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, JEMIOŁA, GÓWNOZJAD, SYLABA ZAMKNIĘTA, PIANINO, SĄD OSTATECZNY, ULM, LÓD DENNY, KOWALENCYJNOŚĆ, SONDAŻ, SŁAWIANKA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, OBELISK, MASZYNA CIEPLNA, ZWIERAK MIKROFALOWY, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, PLAŻÓWKA, TRANSFUZJOLOGIA, ŁASZT, WAHACZ WZDŁUŻNY, WOLA, ROZRABIACZ, TABLICA MENDELEJEWA, HAŁAŚNIK, WYPUSTEK, KNOCKDOWN KARATE, CHALDEJSKI, SKRZYNECZKA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, AUSTRIACKI, GRZYB PIASKOWY, ILLOKUCJA, HAMLETYZM, LEŃ, ANTROPOZOONOZA, KONTROLA, ZWIĄZKOWIEC, DEKLARACJA PODATKOWA, DRAPAK, LB, CHŁOPIEC DO BICIA, OBEDIENCJA, KŁĄB, TRÓJBÓJ, TANATOPSYCHOLOGIA, LORD, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, IZBA, BŁĄD, SIEWECZKA, ARARAT, BAZA, OPARY, EKSPANSYWNOŚĆ, WIESZCZBIARNIA, ODPŁYW, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, GRAFOLOGIA, ASYMILOWANIE SIĘ, EDYTORSTWO NAUKOWE, GERONTOLOGIA, SOJA, PROTOAWIS, UPRZĄŻ, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, MISIO, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, STOPIEŃ HARCERSKI, DERA, PARÓWKA, BÓL, AKLIMATYZACJA, KARDIOLOGIA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, LOGIKA MATEMATYCZNA, JELITO CZCZE, KABAŁA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, MARKIZA, WICIOWCE, MARKETING INWAZYJNY, PAS WŁĄCZENIOWY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PRZYCZYNKARZ, LAMUCKI, HISTORYCYZM, BIEG, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, TERCJA OBRONNA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, WŚCIK DUPY, OOLOGIA, FITOGEOGRAFIA, STOSUNEK PRZERYWANY, ROZŁUPNOGŁOWCE, METR NA SEKUNDĘ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ASTRACHAN, WICIOKRZEW, LENONKI, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ALGEBRA LOGIKI, OPTYKA GEOMETRYCZNA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, RODZINA PEŁNA, SERM, JASŁO, RZUT KAMIENIEM, UDAR, OZÓR, PATRON, AMBRAZURA, SUWNICA BRAMOWA, GRZYB KAPELUSZOWY, AEROLOGIA, SNICKERS, OBŁĘD UDZIELONY, SLALOM RÓWNOLEGŁY, LUKI, POTERNA, FURUNKULOZA, DRUT, WYPRYSK POTNICOWY, FILEMON BIAŁOSZYI, CEKOTROFIA, NIMFA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, KLISZA, GŁÓD, KRÓTKOWIDZTWO, ŁUPEK DACHÓWKOWY, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, SZKATUŁA, LAKONICZNOŚĆ, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, OGNIWO NALEWNE, TACZKA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, CHOKER, PROMENADA, JUBILEUSZ, SOCJOPATOLOGIA, MANTYLA, PRZEDNÓWEK, MINUTA, ŁOŻYSKO TOCZNE, BIBUŁKARZ, ŚLUZAK, BECZKARNIA, WOREK, TRUST, PRZEMYTNIK, REAKCJA ZAPALNA, MANIERKA, HAIŃSKI, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, PRUET, WIATR SŁONECZNY, ŻURAWINA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, HYLOFIL, ETOLOGIA, ORGANIZM MODELOWY, PULSACJA, UROJENIE KSOBNE, ZŁOTY RYŻ, SZCZĘKA, KARTACZ, PRAWA RĘKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, WĘZEŁ, HYDROMETRIA, ENANCJOMER, FREZARKA, MONIT, UŁAMEK ZWYKŁY, PAŹ ŻEGLARZ, ADRES INTERNETOWY, KOMEDIANT, WŁAŚCIWOŚĆ, SUBIEKTYWISTA, IZOMER GEOMETRYCZNY, ANTENA REFLEKTOROWA, ASOCJALNOŚĆ, ZWARTOŚĆ, SYRENA ALARMOWA, AUŁ, MASZT, EGZOTARIUM, KOMORA NABOJOWA, KLOCEK, MAJĄTEK RUCHOMY, PRYZMA AKRECYJNA, ŻYDOFIL, WYRĘB, BRÓDKA, DYSTANS, BEZCZUCIE, BUDDA, TURBINA RUROWA, FAJTNIĘCIE, UPRAWA, BUSINESSWOMAN, PANNA NA WYDANIU, RZEP, EKONOMIA POZYTYWNA, ?ZAKŁADZINY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.175 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWA METALOWE OGNIWA ZAKŁADANE DO PYSKA KONIA, DO KTÓRYCH PRZYPINA SIĘ LEJCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWA METALOWE OGNIWA ZAKŁADANE DO PYSKA KONIA, DO KTÓRYCH PRZYPINA SIĘ LEJCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘDZIDŁO dwa metalowe ogniwa zakładane do pyska konia, do których przypina się lejce (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘDZIDŁO
dwa metalowe ogniwa zakładane do pyska konia, do których przypina się lejce (na 8 lit.).

Oprócz DWA METALOWE OGNIWA ZAKŁADANE DO PYSKA KONIA, DO KTÓRYCH PRZYPINA SIĘ LEJCE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DWA METALOWE OGNIWA ZAKŁADANE DO PYSKA KONIA, DO KTÓRYCH PRZYPINA SIĘ LEJCE. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast