POMIESZCZENIE Z ODPOWIEDNIM OPRZYRZĄDOWANIEM, W KTÓRYM PRZYGOTOWUJE SIĘ JEDZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUCHNIA to:

pomieszczenie z odpowiednim oprzyrządowaniem, w którym przygotowuje się jedzenie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUCHNIA

KUCHNIA to:

urządzenie będące źródłem ciepła potrzebnego do przyrządzania jedzenia, współczesna zazwyczaj składa się z palników (gazowych lub elektrycznych) i piekarnika, dawna zmiast palników miała tzw.blachę (na 7 lit.)KUCHNIA to:

przen. tajniki, warsztat przygotowania czegoś (na 7 lit.)KUCHNIA to:

charakterystyczny dla danego kraju, regionu, okresu, osoby, grupy społecznej itp. sposób, styl przyrządzania potraw (na 7 lit.)KUCHNIA to:

gotowanie, przyrządzanie posiłków (na 7 lit.)KUCHNIA to:

instytucja, która zajmuje się żywieniem zbiorowym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE Z ODPOWIEDNIM OPRZYRZĄDOWANIEM, W KTÓRYM PRZYGOTOWUJE SIĘ JEDZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.928

POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, LINA PORĘCZOWA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, LIRYKA CHÓRALNA, ODNÓŻA, SZLAK GRADOWY, BANIAK, PRAWO DŻUNGLI, SONDAŻOWNIA, MŁOTNIK, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ROPNIAK, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, INTEL, EKRAN FLUORESCENCYJNY, PĘTLA NEFRONU, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, IDENTYFIKACJA, DYFUZOR, KUCHENKA, IRANIZACJA, TRANSWESTYTA, DEMENCJA, PSZENICA DURUM, GARAŻ, PERFUMA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, KATALOG PRZEDMIOTOWY, POŚCIELÓWA, AREOGRAFIA, KASYNO, KROWA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, PRZEWÓD JEZDNY, RABV, WYŚCIGÓWKA, KONIKI MORSKIE, LINIA BRZEGOWA, POJAZD LĄDOWY, BUŁGARSKI, KSYLOFON, CHŁOPEK-ROZTROPEK, PARTNERKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, NAMOLNOŚĆ, TACZANKA, NISZA, LENIUSZEK, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, DORTMUNDER, PLAFON, STATEK GŁĘBINOWY, STREFA PODMIEJSKA, ŁĄCZNIK GAZOWY, KONESER, RUSAŁKA, EWANGELICYZM, PROSIAK, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, CHWYT PONIŻEJ PASA, TRASZKA SARDYŃSKA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, BASEN, MIDAZOLAM, PODPAŁ, GRZYB SITARZ, BACIK, LOCJA, PROWENTOWY, CYKL KONIUNKTURALNY, MAREMMANO, RENTIER, SIŁACZ, BIEG, GAZ IDEALNY, WALCOWNIA GORĄCA, SROGOŚĆ, OTOLOGIA, ZAPALNOŚĆ, HIMALAJE, LĄG, OBRAZA BOSKA, KISZKA FASZYNOWA, UPAŁ, RUSEK, HELIOFIT, BRAMKA, KOKPIT, ODPŁYW, PASKÓWKI, TYCZKARZ, MUNSZTUK, NAPAD, SZAMKA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, PRZEDPOLE, OGÓREK, KIJ, BRZOZA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, EDYTOR, DOCHÓD NOMINALNY, USTALENIE, UCZEŃ, CANZONA, WOREK GAMOWA, ANATOMIA, SZYJKA, WIEK NIEMOBILNY, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, KORPUS NAWOWY, TUNEL, CHALKOGRAF, WŁOSKI, LODOWIEC SZELFOWY, PENTRA, SYFON, SZCZOTKA, TOWAROZNAWSTWO, LODOWNIA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ROLADA, MĘKI TANTALA, KOPERTA, KOMBATANCKOŚĆ, NOC, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, KAMORRA, STARORAKI, CZAS GRAMATYCZNY, HISPANO, PRZYPADEK, JĘZYK MANSYJSKI, GRACZ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, TEATR ELŻBIETAŃSKI, METAMORFIZM, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, URZĄDZENIE RADIOWE, PSYLOFIT, PODSTAWKA, TALMUDYSTKA, LAMPA CROOKESA, JEŻOWCE, SOFCIK, TOR, ARESZT, WYDŁUŻALNIK, LIZOFORM, LANDSKNECHT, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KRACH, ZBIEG, KOTERIA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, AKCJA, IKAR, SPŁYW BŁOTNY, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, ŁOŻYSKO KULKOWE, FECHTMISTRZ, WIETRZENIE FIZYCZNE, KOSIARKA ROTACYJNA, KATODA ŻARZONA, KUCHNIA POLOWA, KOZACY, KARATE TRADYCYJNE, POWSTANIE LISTOPADOWE, KOŁO RYCERSKIE, KINDERBAL, SIEDZIBA, KULUARY, BIOSELENOLOGIA, KRIONIKA, SOSNA MASZTOWA, BABIZM, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, GOŚĆ, CIĘTOŚĆ, INŻYNIER DUSZY, KIESA, OCHRONA UZDROWISKOWA, ASOCJALNOŚĆ, PINGWINARIUM, BIFURKACJA, TOPIELEC, PROBLEMISTYKA, KURTYNA ZERO, POŚLIZG, DOLOT, RELIGIOLOG, STEEL PAN, START, SŁUŻBA, PLOTER PŁASKI, GARKUCHNIA, SZKARADZTWO, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, DOMOFON, ORGANKI, ORBITAL, ZWID, SŁUGA BOŻA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, BRASSEUR, PAJĄCZEK, MRAŹNICA, PRZEWLEKŁOŚĆ, ASZKENAZKA, WSTRZYMANIE, PAPIER TOALETOWY, CELULOZOWNIA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, BACKGROUND, RELING, LUKI, TEORIA PIERŚCIENI, OTWÓR KIERUNKOWY, HACKAMORE, MEZOSFERA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, WIRUS MAKR, WŁAM, GRA SINGLOWA, KOŃ JOMUDZKI, LORA, PAREMIOGRAFIA, RUCH RELIGIJNY, INFLACJA UKRYTA, AREN, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, KLUCZ, MOST, JAZZÓWKA, PATELNIA, JEŻOWIEC JADALNY, PONIEWIERKA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, RONDO, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, PLAC, MACHNIĘCIE RĘKĄ, RAUIZUCHY, NIEZRĘCZNOŚĆ, CIĘŻKI TYŁEK, KLISZA, EPIZOOTIOLOGIA, NAŁÓG, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SHONEN-AI, RAJTARIA, GALISYJSKI, STRESIK, GŁOGOWIEC, ODPROMIENNIK, SOLENIK, DZIURAWY WOREK, EWOLUCJA MOLEKULARNA, JĘZYK GURAGE, SUPERTOSKAN, PSYCHOBIOLOGIA, POZYCJA BALETOWA, RADIOBIOLOG, NUMERANT, SIEĆ, POLISA UBEZPIECZENIOWA, OSOWIAŁOŚĆ, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, KALIMBA, TROLEJBUS, BRYZOMANCJA, LIBRA, ZWIERCIADŁO, NARZECZONA, ANTYCYPACJA, CYKLOP, ELANA, SAWANTERIA, MŁYNEK, LODRANIT, MINUTA, WĘZEŁ ZARODKOWY, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, WYGIB, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, OSKOMA, HELIOFIZYKA, STRZELEC POKŁADOWY, ELDAR, ZNAMIENITOŚĆ, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, KOMEDIA NISKA, FLISAK, WŁÓKIENKO, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, ?CUKRZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.928 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMIESZCZENIE Z ODPOWIEDNIM OPRZYRZĄDOWANIEM, W KTÓRYM PRZYGOTOWUJE SIĘ JEDZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE Z ODPOWIEDNIM OPRZYRZĄDOWANIEM, W KTÓRYM PRZYGOTOWUJE SIĘ JEDZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUCHNIA pomieszczenie z odpowiednim oprzyrządowaniem, w którym przygotowuje się jedzenie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUCHNIA
pomieszczenie z odpowiednim oprzyrządowaniem, w którym przygotowuje się jedzenie (na 7 lit.).

Oprócz POMIESZCZENIE Z ODPOWIEDNIM OPRZYRZĄDOWANIEM, W KTÓRYM PRZYGOTOWUJE SIĘ JEDZENIE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - POMIESZCZENIE Z ODPOWIEDNIM OPRZYRZĄDOWANIEM, W KTÓRYM PRZYGOTOWUJE SIĘ JEDZENIE. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x