SKRYPTORIUM; POMIESZCZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEPISYWANIA KSIĄG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SCRIPTORIUM to:

skryptorium; pomieszczenie służące do przepisywania ksiąg (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SCRIPTORIUM

SCRIPTORIUM to:

w średniowieczu: pulpit służący do pisania (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKRYPTORIUM; POMIESZCZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEPISYWANIA KSIĄG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 720

SKOPEK, BUTELKA LEJDEJSKA, HALA, CYTADELA, DEKANTER, SKLEPIENIE NIECKOWE, STYGMATOR, PISMO CERKIEWNE, RUMPEL, TALERZ, KOKSIAK, KLIPS, WYCIĄG, KOSZ, HANGAR, CHWYTNIK, PASTOFORIA, ABSYDA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, ACHTERPIK, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, MIKSER, GARA, DZIUPLA, GRAMOFON CYFROWY, ZEGAR SZACHOWY, ZASTAWA STOŁOWA, ZIELE ANGIELSKIE, CZERPAK, RZESZOTO, AGAT, KOLEKTOR, SAUNA, ODBIERACZ, KALANDER, BIDON, WANNA, GNIAZDO, GABINET LUSTER, WYPYCHACZ, GARDEROBA, WEDY, DZWON NURKOWY, TELEGRAF HUGHESA, RAKS, MIKSER, NARZYNKA, GRAFOSKOP, POCZEKALNIA, POKÓJ, GRZEBYK, CELA, ALKÓWKA, KABINA, ARMATKA WODNA, KAPITULARZ, CELKA, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, LOGGIA, WYPALARKA, PROSTOWÓD, ZAKRYSTIA, BOKS GARAŻOWY, OGRANICZNIK, UPUST, PIWNICZKA, STAJNIA AUGIASZA, GARAŻ, WYBIERACZ, WANIENKA, MAGAZYN, KWIAT, POPIELNICZKA, BUDKA, POKRYWA SKRZYDŁOWA, KULUARY, KASA FISKALNA, KOMÓRKA, ODBIORNIK RADIOFONICZNY, PODCIEŃ, SYNTEZATOR, MATERIAŁ SIEWNY, PALARNIA, PAROWNICA, TALIA, BIELIZNA STOŁOWA, DROŻDŻOWNIA, KONWERSATORIUM, DZWONNICA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, TOALETA, FRYTKOWNICA, CYBUCH, POKÓJ LEKCYJNY, LOKAL, KAJUTA, DŁUTAK, NAPĘD HYDRAULICZNY, GABINET, OBIEKT, ZAKRYSTIA, IDENTYFIKATOR, BACÓWKA, MAGIEL, SZOPA, KUCHENKA, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, WOLE, ALKOWA, ŁZAWNICA, ŁAGIEW, WYŁĄCZNIK, KLUCZ WIERTNICZY, KASOWNIK, WERTYKULATOR, REŻYSERNIA, CHWYTACZ, PRÓBNIK, KSIĘGOWOŚĆ, AKCELERATOR ELEKTRONÓW, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, BRUDOWNIK, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, SUSZARNIA TUNELOWA, ANTRESOLA, MYJNIA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, KRÓLICZARNIA, ABAKA, ROZBIERALNIA, ŻÓŁW NOROWY, GARDEROBA, WOLE, STACJA POMP, RÓW IRYGACYJNY, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, CEPY, BRYTFANKA, MONTOWNIA, REŻYSERKA, RYFLA, WAŁ, ROZRUSZNIK, KUŹNIA, IZBICA, JADALNIA, FALAKA, PIEKARNIA, TUTA, STRUNOWCE NIŻSZE, CZUJNIK CHEMICZNY, KOMORA, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, MASZYNOWNIA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, POLAROGRAF, SPIŻARNIA, KLATKA, HALA MASZYN, TALMUDYZM, DIAMENTÓWKA, PRZENOŚNIK, ODPYLNIA, PARASZA, SZKLANKA, METODY LAPUNOWA, DEPILATOR, LOKALIZATOR, FILETA, PRZEWÓD KOMINOWY, KASA REJESTRUJĄCA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, NADBUDÓWKA, REPOWNIA, TABLINUM, KOMORA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, WIZJER, IMADŁO MASZYNOWE, WESTYBUL, GABINECIK, KIPA, WIBRATOR, KAGANIEC, PAGINATOR, ZAPLECZE SOCJALNE, GALERIA, PRÓBA, PODIUM, BANTY, OKSYMETR, KRAJAK, SKRYPTORIUM, URNA, DRĘTWA, WYŚWIETLACZ, KSIĘGOWA, NARCIARNIA, NOŚNIK, TLENOWNIA, IZBA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, KUBRYK, GNIAZDO WTYCZKOWE, IZBA, OPISTODOMOS, KLUCZ TELEGRAFICZNY, WŁOSIE, WZIERNIK, GARDEROBA, OBORA, OKAP, GNIAZDKO, PRZYBYTEK, CZTERY ŚCIANY, LICZBA, PODKARMIACZKA, APARTAMENT, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, KORYTO, URZĄDZENIE WYJŚCIA, AMOS, KIEŁKOWNIK, BROKAT, EKSPRES, KOMORA MINOWA, SKANER, GARA, GÓRKA ROZRZĄDOWA, GRABKI, KORYTARZ, KRÓLIKARNIA, KOZA, URZĄD, PLOTER, KAZAMATY, KUBEK, KACZKA, PATELNIA, MAGAZYNEK, LABORATORIUM, ŁAPACZ, RYTON, PODGRZEW, BIDET, OGIEŃ, ZAKRYSTIA, WARNIA, SYNTETYZER, ROZRUSZNIK SERCA, LATARNIA, WYCIĄG KUCHENNY, MANSARDA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, KOKSOWNIK, BUTELKA, ODBIORNIK RADIOWY, KRAJALNIA, KOLUMNA, FILET, PISTOFON, ESÓWKA, SPIŻARKA, ZDANIE OZNAJMUJĄCE, WARTOWNIA, MANEŻ, EKSPRES DO KAWY, HIPOGEUM, HANGAR, SYRENA, EWANIELIA, ZAMRAŻARKA, SKŁAD, PORTIERNIA, NUMER, KAPITULARZ, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, POJAZD KOŁOWY, KAFAR, PŁAWA, PALNIK PLAZMOWY, MIKROWELA, ANALIZATOR WIDMA, GRACKA, PRACOWNIA, LICZARKA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, AUTOPILOT, AMBONA, SCRIPTORIUM, TAMPER, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, IZBA, KAZAMATA, PRZEMIENNIK, SUBLIMATOR, TALERZ, BUTYRKI, ?ROZMÓWNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 720 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKRYPTORIUM; POMIESZCZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEPISYWANIA KSIĄG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKRYPTORIUM; POMIESZCZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEPISYWANIA KSIĄG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SCRIPTORIUM skryptorium; pomieszczenie służące do przepisywania ksiąg (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SCRIPTORIUM
skryptorium; pomieszczenie służące do przepisywania ksiąg (na 11 lit.).

Oprócz SKRYPTORIUM; POMIESZCZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEPISYWANIA KSIĄG sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - SKRYPTORIUM; POMIESZCZENIE SŁUŻĄCE DO PRZEPISYWANIA KSIĄG. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x