BUDYNEK, POMIESZCZENIE, MIEJSCE, KTÓRE JEST SIEDZIBĄ WŁADZY PUBLICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

URZĄD to:

budynek, pomieszczenie, miejsce, które jest siedzibą władzy publicznej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: URZĄD

URZĄD to:

instytucja, organ władzy publicznej (na 5 lit.)URZĄD to:

zajmowane stanowisko, związane z władzą i szacunkiem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK, POMIESZCZENIE, MIEJSCE, KTÓRE JEST SIEDZIBĄ WŁADZY PUBLICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.738

ROZPIERACZ, KOSZT NIEZGODNOŚCI, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, NIEOPANOWANIE, NAPADZIOR, GRUBOŚĆ, RADA MINISTRÓW, PRZĄDKOWATE, PRZYCZYNA FORMALNA, SPORT KWALIFIKOWANY, KOK, PŁOMIEŃ, PROKONSULAT, BACÓWKA, ZNAMIENNOŚĆ, LEASING KAPITAŁOWY, KSOBNOŚĆ, PIJUS, BBS, ALFABET MIGANY, KONWERSJA, MIMBAR, MAJSTERSZTYK, WICEHRABIA, STACJA ZAKŁADOWA, CZEPNOŚĆ, FILTR BESSELA, BINARNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, WESTERN, TWARDA SPACJA, DAKTYLOGRAFIA, UNDEAD, KREDKA WOSKOWA, RÓWNOWAGA LINDAHLA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, SIODŁO, CZYSTOŚĆ, ROZSZERZENIE CIAŁA, FILM HISTORYCZNY, PISMO URZĘDOWE, PRZELUDNIENIE AGRARNE, ZESTAW, BUCHTY, KONFEDERACJA, SCHOWANKO, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, NORMALNOŚĆ, JĘZYK FLEKSYJNY, ZBROJOWNIA, JAWNOŚĆ, ANTYCYPACJA, NIERUCHOMOŚĆ, SERDECZNIK POSPOLITY, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, ORGAN, BONANZA, MACIERZ DYSKOWA, SROMOTA, CHWYT PONIŻEJ PASA, STREFA HEADA, TRAWA KANARYJSKA, BANIECZKA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, ZAMKNIĘTOŚĆ, PAWANA, KRETYŃSKOŚĆ, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, EKSKREMENTY, ODPRAWA PASZPORTOWA, NERWOWOŚĆ, ŚWIATŁO POSTOJOWE, URZĄD SKARBOWY, ROSZCZENIE REGRESOWE, MODEL, PODGARDLANKA, LEMUR KARŁOWATY, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, TASIEMCE, NASOSZNIK TRZĘŚ, FILTR POWIETRZA, PRZESYP, PRZEJŚCIE, OPRAWA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, POKRZYWKA, PAPROTNIKI, MODEL HERBRANDA, TURBINA PAROWA, TOPIALNIA, MILITARYZM, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BUDYNEK PASYWNY, RYNEK TERMINOWY, CYWILKI, ZAPIS, FALISTOŚĆ, MANDAPA, KARKOŁOMNOŚĆ, MYSZORYJKI, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, JEDNOLITOŚĆ, WYROŚLE, ARCYDZIELNOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, ANGIOLOGIA, MAPA FIZYCZNA, DYSPLASTYK, ASPIRYNA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, POLICYJNOŚĆ, REEDUKACJA, KONTRAKT MENADŻERSKI, KOMPAKTOR, KOMUNIKACYJNOŚĆ, FPS, CONCEPT ART, PRACA, ZASOBY, CHRZEST, PARADOKS LEONTIEFA, CHAŁUPINA, WICEMISTRZYNI, ŚRODEK, DOBRO KLUBOWE, SNIFFER, SCENA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PRZYBLIŻENIE, EDIAKAR, OBSZUKANIE, NIEKOMERCYJNOŚĆ, REKIN, KWAŚNOŚĆ, PACHNOTKA UPRAWNA, ŚWIADOMOŚĆ, RZECZOWNIK POSPOLITY, KABINA STEROWNICZA, PRZERWANIE, ZDRADZIECTWO, SZARPANINA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, SATELITA, SNIFFER, AKOLITA, MUSZLA, JEŻOWIEC JADALNY, PROSTA, SUPERNOWA TYPU IB, SKAŁA LUŹNA, LINIA ŚNIEGU, GNIAZDO, ROZSADNIK, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ODCHYLENIE, POWTARZALNOŚĆ, ROLADA, KARMIDEŁKO, PIECZYNG, CHŁOPEK-ROZTROPEK, POZYCJA, LOURDES, PUSZKARSTWO, LISTEK, LISIURKA, TEATR, UŁAMEK WŁAŚCIWY, LEK NASENNY, CZUPURNOŚĆ, REZONATOR KWARCOWY, PEREŁKA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PROSTY, NORMATYWISTA, KIEP, MODRASZEK KORYDON, OBWISŁOŚĆ, ZŁOTA FUNKCJA, WIESZCZBIARNIA, TYTUŁ ZAWODOWY, ANTYELEKTRON, ESKORTA, CISZA WYBORCZA, TANK, RĘCZNE STEROWANIE, DURNOŚĆ, LITERATURA FAKTU, POWSZECHNOŚĆ, PRZESZŁOŚĆ, WOREK, MEDYCYNA LOTNICZA, STANOWISKO, MINIMALIZM, DWUNASTOKROTNOŚĆ, PRECYZYJNOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, NADAKTYWNOŚĆ, CYBERNETYZACJA, KONDYCJONALIZM, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, REPOZYTORIUM, KASZTELANIA, SZYBKI BILL, RUNO, WIELOBARWNOŚĆ, LIST OKÓLNY, ŚWIATŁO, KABINA, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ZDANIE, MĄDROŚĆ, SIŁA ROBOCZA, CYGAŃSTWO, KASZANKA, BUNGALOW, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, JEŻYNA POPIELICOWA, MASA KAJMAKOWA, STAN POSIADANIA, SPOTKANIE MODLITEWNE, EKOPUNKT, WYPŁATA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, STYGOKSEN, EKSPOZYCJA, WYGRA, ZAGRANIE, MANDAPA, JASNOTA GAJOWIEC, PORZĄDEK, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, REKIN CHOCHLIK, CZAS NIEOZNACZONY, OPCJA POLITYCZNA, ROPNICA, UKŁAD ODNIESIENIA, ORLEANIZM, KUC CONNEMARA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, AEROFON, ROZDZIELCZOŚĆ, OSTRY STRZAŁ, MANDAT, CHMIELOGRAB, BEZUCZUCIOWOŚĆ, BALANS, WZMACNIACZ, WIKT I OPIERUNEK, PROCH, INDYJSKI, STEP, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, RAJFURSTWO, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, IZOLACJA, IPHONE, HUMANISTYKA, POWYWRACANIE, HALA MASZYN, KOMETKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, REGIMENTARSTWO, CZARNA OWCA, IDIOFON, GENIALNOŚĆ, NADMIERNOŚĆ, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, PRZEWÓD SĄDOWY, AUTOMYJNIA, RZĄDNOŚĆ, SPORT WODNY, SATANISTA, NIEGOŚCINNOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, BALAST, ŚRODKI, TRAWERS, EKSPORTER, SĘKACZ, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, KWIATECZEK, POLA ELIZEJSKIE, HENNA, WSZETECZNOŚĆ, ROZKŁAD POISSONA, DELFIN DŁUGONOSY, SAMOUNICESTWIENIE, GRAFIKA, COPYPASTA, SYSTEM POZYCYJNY, SPRAWDZIAN, SROGOŚĆ, NOWICJAT, NEPOTYSTA, ?FOTOREALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.738 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK, POMIESZCZENIE, MIEJSCE, KTÓRE JEST SIEDZIBĄ WŁADZY PUBLICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK, POMIESZCZENIE, MIEJSCE, KTÓRE JEST SIEDZIBĄ WŁADZY PUBLICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
URZĄD budynek, pomieszczenie, miejsce, które jest siedzibą władzy publicznej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

URZĄD
budynek, pomieszczenie, miejsce, które jest siedzibą władzy publicznej (na 5 lit.).

Oprócz BUDYNEK, POMIESZCZENIE, MIEJSCE, KTÓRE JEST SIEDZIBĄ WŁADZY PUBLICZNEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - BUDYNEK, POMIESZCZENIE, MIEJSCE, KTÓRE JEST SIEDZIBĄ WŁADZY PUBLICZNEJ. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast